Třídy a události

Mladý talent Pardubického kraje

Mladý talent Pardubického kraje
Ve středu 15. června 2022 proběhlo na zámku slavnostní předání pamětních listů a ocenění Mladý talent Pardubického kraje 2021. Marek Bernard (9. B) v loňském školním roce získal mnoho diplomů za skvělá umístění v soutěžích a olympiádách (M, F, Čj, Ch...). V dějepisné olympiádě však exceloval v krajském kole - a tím pádem se probojoval do ...
Celý článek
  417 zobrazení

How to find books...

How to find books...
Not only books, but also some magazines, journals and other interesting things you can find in the library. 2.skupina AJ si na workshopu ve Studijní vědecké knihovně v HK vyzkoušela,  ​jak se cítí student cizinec a pokusili se ve skupinách vyhledat odpovědi na otázky z pracovního listu. To vše v AJ. Každá skupinka si s...
Celý článek
  410 zobrazení

Kreativní soutěž - OPERACE ANTHROPOID

Kreativní soutěž - OPERACE ANTHROPOID
Naše škola se zapojila do kreativní soutěže OPERACE ANTHROPOID ​. Co se vám vybaví pod názvem operace Anthropoid? Víte, že si 27. května 2022 připomeneme 80. výročí atentátu na Reinharda Heydricha? Znáte hrdiny Josefa Gabčíka a Jana Kubiše? Tuto soutěž vyhlásil  POKOS. ​ A kdo se ze žáků 2. stupně zapojil? ​ Tereza Ullrichová, 7. A - plátno 40...
Celý článek
  503 zobrazení

Projektový den na Gymnáziu Mozartova

Projektový den na Gymnáziu Mozartova
​ Ve středu 11. 5. 2022 se část třídy 9. B zúčastnila dalšího projektového dne na Gymnáziu Mozartova v Pardubicích. Již začátek akce se ukázal být poměrně dobrodružný. Ale jsme stateční, odvážní a soustředění, takže jsme úspěšně vyřešili únikovou hru, čímž jsme získali indicie, čeho se bude projektový den tentokrát týkat. Svým způsobem se nám rozsv...
Celý článek
  296 zobrazení

Slavnostní ocenění nejlepších žáků školy

Slavnostní ocenění nejlepších žáků školy
Ve čtvrtek 21. dubna 2022 se v Aule Univerzity Pardubice konalo slavnostní oceňování nejlepších žáků základní škol za školní rok 2020/2021 za účasti představitelů města Pardubice. Mezi oceněnými byli Marek Bernard, Vojtěch Samek (oba 9. B), Beáta Mocková a Adam Santler (oba 5. B) a náš bývalý žák Tomáš Kalhous (dnes student SŠ Delta Pardubice)...
Celý článek
  521 zobrazení

Matematická soutěž Pangea

Matematická soutěž Pangea
V únoru 2022 se 150 žáků naší školy zúčastnilo matematické soutěže Pangea . Matematická soutěž Pangea je určena pro všechny žáky, kteří rádi řeší matematické úlohy. Pangea ale není ledajaká soutěž. Pracuje s reálnými příklady ze života a nabízí možnost zúčastnit se žákům 4. až 9. ročníků základní školy a studentům jím příslušných ročníků víceletých...
Celý článek
  632 zobrazení

Krajské kolo zeměpisné olympiády

Krajské kolo zeměpisné olympiády
​Ve středu 30. března 2022 se online konalo krajské kolo zeměpisné olympiády. Naši školu reprezentoval Adam Slezák (9. B) a umístil se na 11. místě. A že to není nic snadného se můžete přesvědčit na stránkách ZO v archivu . Z tohoto úspěchu máme velkou radost. Konkurence je obrovská. Adame, gratulujeme...
  531 zobrazení

Wanted for ..... and other projects

Wanted for ..... and other projects
Wanted for.... je jedno z témat našich projektů. Mezi ně patří také surveys, třeba na téma Jobs. Všechny naše projekty si vždy patřičně odprezentujeme... ​
  435 zobrazení

Soutěže/olympiády

Soutěže/olympiády
V březnu proběhla okresní kola: Dějepisná olympiáda - 15. místo Antonie Moudrová, 9. A a 23. místo Terka Lantová, 8. A Fyzikální olympiáda - 14. místo Adam Slezák, 9. B Olympiáda z českého jazyka - 4. místo Lucie Řezníčková (Lucce o půl bodu uteklo 3. místo) a 26. místo Eliška Kroupová (obě z 9. A) Gratulujeme za reprezentaci školy.​
  1416 zobrazení

Matematický klokan

Matematický klokan
​ AKTUALIZACE ČLÁNKU:  V rámci okresního kola se na prvním místě umístil v kategorii Klokánek Adam Santler (5. B) - 116 bodů. Gratulujeme.... ​ ***​ V pátek 18. března 2022 se konalo školní kolo Matematického klokana. Soutěže se zúčastnilo 136 žáků. Výsledky: Kategorie Cvrček                    ...
Celý článek
  638 zobrazení

Výsledky okresního kola olympiády v anglickém jazyce

download
Dne 16.3. proběhlo okresní kolo olympiády v anglickém jazyce. V kategorii I A naši školu reprezentoval Jan Hrbáček ze 7.B a umístil se na 2. místě z celkového počtu 18 škol. V kategorii II A se za naší školu zúčastnila Kristýna Kaltounová a umístila se na 7.místě ze 17 soutěžících. Soutěžící si v okresním kole prošli poslechovým cvičením,...
Celý článek
  263 zobrazení

St. Patrick's Day - Green is everywhere!

St. Patrick's Day - Green is everywhere!
Když je všude zelená, znamená to, že slavíme Den svatého Patrika. Začali jsme rychlým vhledem do historie a pak jsme se pustili do různých aktivit, které nám připravila 2. skupina z 9.B. Zkoušeli jsme svůj postřeh v osmisměrkách, pokoušeli štěstí v Bingu, provětrali paměť a otestovali vědomosti při kvízu.  Vše in English - of course!...
Celý článek
  558 zobrazení

3D modely uhlovodíků

3D modely uhlovodíků
​Při našem dalším bádání jsme se podívali na strukturu nasycených a nenasycených uhlovodíků. Na základě stanovených pravidel jsme se pustili do výroby i nových sloučenin, což byla velká zábava. Všem se práce podařila na výbornou.
  640 zobrazení

Okresní kolo zeměpisné olympiády

Okresní kolo zeměpisné olympiády
Ve středu 23. února 2022 se v naší škole uskutečnilo okresní kolo zeměpisné olympiády - a to ONLINE. Soutěže se zúčastnilo 9 žáků 2. stupně, kteří byli úspěšnými řešiteli školního kola. Celkový počet všech soutěžících ve 4 kategoriích byl cca 10 tisíc. Toto kolo se skládalo ze tří částí: 1. práce s atlasem 2. obecné geografické znalosti 3. pra...
Celý článek
  621 zobrazení

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce
V lednu a v únoru 2022 proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. 10 nejúspěšnějších řešitelů z prvního písemného kola postoupilo do druhého ústního kola olympiády, kde se rozhodlo o vítězích. Během olympiády jsme prověřili dovednosti účastníků z porozumění jak slyšeného a čteného textu, tak i gramatiky a mluvení. ​ Výsledky: Kategorie...
Celý článek
  953 zobrazení

Školní kolo dějepisné olympiády

Školní kolo dějepisné olympiády
Školního kola dějepisné olympiády se zúčastnilo 20 žáků 8. a 9. ročníku. Tematické zaměření 51. ročníku: „Šlechta v proměnách času". Výsledky: místo: Antonie Moudrová, 9. A (55 bodů) místo: Tereza Lantová, 8. A (48 bodů) místo: Filip Bezdíčka, 8. B (47 bodů) sdílené 4. místo:  Kryštof Baudyš 8. B, Marek Bernard 9. B,  ...
Celý článek
  356 zobrazení

Školní kolo olympiády v českém jazyce

Školní kolo olympiády v českém jazyce
​ Letošního ročníku OČJ se zúčastnilo celkem 14 žáků z 9. A a 9. B.  Žáci řešili jazykovou část a slohovou část. Všechny práce byly zdařilé, do okresního kola postupují Marek Bernard (9. B) a Lucie Řezníčková (9. A). Okresní kolo proběhne v březnu. Držíme pěsti.
  501 zobrazení

Hledáme nejlepšího Mladého chemika

Hledáme nejlepšího Mladého chemika
HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA ČR Soutěž pro žáky a žákyně 8. a 9. tříd základních škol.  REGIONÁLNÍ KOLO SPŠCH PARDUBICE V regionu SPŠCH Pardubice se celkem soutěže se zúčastnilo přes 6 tisíc žáků. Do online regionálního kola postoupilo 1500 žáků. Naši školu reprezentovali tři žáci, kteří dosáhli velmi dobrého umístění. 131. místo: M...
Celý článek
  521 zobrazení

Školní kolo chemické olympiády

Školní kolo chemické olympiády
Výsledky školního kola CHO 1. místo: Marek Bernard (9. B) 2. místo: Adam Slezák (9. B)​ ​ 3. místo: Lucie Řezníčková (9. A) ​
  337 zobrazení

Školní kolo zeměpisné olympiády

Školní kolo zeměpisné olympiády
V průběhu ledna 2022 se uskutečnilo školní kolo zeměpisné olympiády.  Přihlášených soutěžících byl letos rekordní počet 75. Bohužel někteří byli nemocní nebo v karanténě. Celkem se zúčastnilo 67 žáků. Výsledky: Kategorie A (6. ročník) → 11 soutěžících místo: Lukáš Flegr (6. B) místo: Matyáš Hodr (6. B) místo: Filip Vohradník (6. B) místo: Ela ...
Celý článek
  894 zobrazení

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz