V naší družině to žije!

Foto web

„ V naší školní družině si hrajeme, tvoříme, kreslíme, zpíváme, sportujeme, pravidelně se zapojujeme do Superligy hokejbalu na školním hřišti, navštěvujeme programy Ekocentra Paleta, různé výstavy, spolupracujeme s DDM Alfa a Městskou policií Pardubice. Účastníme se řady výtvarných soutěží.
Jezdíme na pěkné a zajímavé výlety.

Zaměřujeme se na ekologickou výchovu – získali jsme certifikát „Ekologická škola 3. stupně“, třídíme odpad, sbíráme hliník, papír a PET víčka na pomoc nemocným dětem. Plníme úkoly z projektu ekologické výchovy Recyklohraní.

        Účastníme se mezigeneračních setkání v Ambulantních odlehčovacích službách Červánky, zážitkových seminářů TyfloCentra Pardubice, zapojili jsme se do několika charitativních akcí.

Děti mohou navštěvovat zájmové kroužky – sportovní kroužek, kroužek dětské jógy, kroužek tvořivých činností, přírodovědný kroužek a v rámci celé školy i řadu dalších kroužků.

Naše paní vychovatelky připravují spoustu akcí – indiánské dobrodružství, překážkový závod Velká pardubická, sportovní víceboj, drakiádu, karneval, diskotéku, vánoční besídky, zdravé vaření, zoo koutek, čarodějnický rej, pohádkový dětský den, návštěvy knihovny, dopravní soutěže, canisterapeutická setkání, vítání jara a vynášení Morany, talentovou soutěž „Hvězdy z Prodloužené“, taneční soutěž „Star Dance
– aneb když děti tančí“, kouzelnická a divadelní vystoupení, muzikoterapeutické pohádky, přespávání ve škole spojené s návštěvou hvězdárny a mnoho dalších.

Ve družině si děti užijí spoustu zábavy s kamarády, hraní, tvoření, soutěží, naučí se hodně nových věcí a získají cenné zkušenosti.“

Fotografie z činností školní družiny možno shlédnout zde: https://sdprodlouzenapce.rajce.idnes.cz/

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz