Placení

Vážení rodiče,

 platby za obědy jsou přijímány pouze bezhotovostně. Číslo účtu školní jídelny je

78-9241010227/0100, Komerční banka.

Variabilní symbol byl žákovi přidělen v registračním systému strávníků a byl zaslán zákonným zástupcům s vyúčtováním obědů za školní rok 2017/2018.

Buďte tak laskavi a plaťte obědy příkazem k úhradě, protože paní Říhová nebude platby v hotovosti přijímat.

Obědy se platí na měsíc dopředu. Platbu provádějte prosím k 20. dni v měsíci na měsíc následující. Na září zaplaťte prosím do 20. srpna. Na konci školního roku jsou platby vyúčtovány a případný přeplatek je vrácen na účet rodičů. 

Děkuji Vám mnohokrát za pochopení a spolupráci.
Mgr. Bc. Jana Smetanová ředitelka školy

Ceny obědů:

Kategorie:                                    cena oběda                                                 měsíční záloha

Od 7 do 10 let                                 26,- Kč                                                      546,- Kč

 Od 11 do 14 let                              28,- Kč                                                       588,- Kč

 Od 15 let a více                              30,- Kč                                                       630,- Kč

Nezapomínejte prosím odhlašovat oběd při nemoci vašeho dítěte.Oběd si můžete vyzvednout pouze  první den nemoci dítěte, pro další dny je musíte podle platné vyhlášky odhlásit. Odhlašovat je můžete na tel. čísle školní jídelny 604 291 427 nebo na internetu, pokud si zde obědy objednáváte. Obědy se vydávají ve dvoře u okénka školní jídelny od 11.00h do 11.45h.

S dotazy se prosím obracejte na paní Říhovou na čísle telefonu 604 291 427.

Mnohokrát vám děkuji za pochopení a spolupráci.

 V Pardubicích 6. 8. 2018 
Mgr. Bc. Jana Smetanová v. r.

    

Obědy pro cizí strávníky:
 

 Cena od 1. 1. 2016 - 65 Kč za oběd.