Placení

Vážení rodiče,

 platby za obědy jsou přijímány pouze bezhotovostně. Číslo účtu školní jídelny je

78-9241010227/0100, Komerční banka.

Variabilní symbol byl žákovi přidělen v registračním systému strávníků.

Buďte tak laskavi a plaťte obědy příkazem k úhradě, protože paní Říhová nebude platby v hotovosti přijímat.

Obědy se platí na měsíc dopředu. Platbu provádějte prosím k 20. dni v měsíci na měsíc následující. Na září zaplaťte prosím do 20. srpna. Na konci školního roku jsou platby vyúčtovány a případný přeplatek je vrácen na účet rodičů. 

 

Úplata za školní stravování

Žáci od 7 do 10 let ……………..28,- korun …………………….588,- korun

Žáci od 11 do 14 let ……………30,- korun …………………….630,- korun

Žáci od 15 let a více ……………32,- korun …………………….672,- korun

Pokud strávník dovrší 11 nebo 15 let během školního roku, je hned od září zařazen do vyšší věkové kategorie

Nezapomínejte prosím odhlašovat oběd při nemoci vašeho dítěte.Oběd si můžete vyzvednout pouze  první den nemoci dítěte, pro další dny je musíte podle platné vyhlášky odhlásit. Odhlašovat je můžete na tel. čísle školní jídelny 604 291 427 nebo na internetu.

S dotazy se prosím obracejte na paní Říhovou na čísle telefonu 604 291 427.

Mnohokrát vám děkuji za pochopení a spolupráci.

 V Pardubicích 24. 8. 2020
Mgr. Bc. Jana Smetanová v. r.