Placení obědů

Vážení rodiče a strávníci naší školy,

ceny stravného na školní rok 2023/2024:

 

VÝŠE STRAVNÉHO:                      cena oběda                             výše zálohy     

                             

Od 7 do 10 let                                         36,- korun                              756,-korun

Od 11 do 14 let                                       38,-korun                               798,-korun

Od 15 let a více                                      40,-korun                               840,-korun

Cizí strávníci                                            96,- korun                            2 016-korun

Pokud Vaše dítě dosáhne do 31.8. 2023 věku 11 nebo 15 let, bude již od září tohoto školního roku zařazeno do vyšší věkové kategorie.

Zálohy na obědy zasílejte na účet: 78-9241010227/0100

Do kolonky VS zadejte Vám celé přidělené číslo.

Zálohy prosím zasílejte  do 20.tého v měsíci.                                                                           

Nezapomínejte prosím odhlašovat oběd při nemoci vašeho dítěte.Oběd si můžete vyzvednout pouze  první den nemoci dítěte, pro další dny je musíte podle platné vyhlášky odhlásit. Odhlašovat je můžete na tel. čísle školní jídelny 604 291 427 nebo na internetu.

S dotazy se prosím obracejte na paní Říhovou na čísle telefonu 604 291 427.

Mnohokrát vám děkuji za pochopení a spolupráci.

 V Pardubicích 14. 7. 2022
Mgr. Bc. Jana Smetanová 

    

 

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz