Třídy a události

Jablíčkové čtení - 2. C

Jablíčkové čtení - 2. C
​Při hodině čtení a psaní jsme se zabývali jablíčky. Nejdříve děti pracovaly ve skupinách, kde rovnaly slova podle abecedy. Dále si opět vyzkoušely čtení s porozuměním a doplnily chybějící slova do textu o jablíčkách. Nakonec doma přepsaly básničku. Povídali jsme si také, co všechno jde z jablek uvařit, upéct,... Vysvětlili jsme si přísloví o jablk...
Celý článek
  23 zobrazení

Suit Up Day - 2. C

Suit Up Day - 2. C
​Naše škola se účastní projektu Hrdá škola a v rámci tohoto projektu byl ve středu Suit Up Day. Děti přišly do školy slavnostně ustrojené. Připomněli jsme si pravidla slušného chování! Ukázali jsme si jak se máme chovat např. při vstupu do obchodu, v autobuse, na plese, v divadle či kině. Některé situace jsme si přímo zahráli! Brzy nás če...
Celý článek
  26 zobrazení

Piknik na školní zahradě - 1. C

Piknik na školní zahradě - 1. C
​Závěr tohoto náročného prvního školního roku jsme si zpříjemnili na školní zahradě. Ochutnali jsme slané dobroty a buchty (maminky, děkujeme). Také jsme si připili na konec první třídy - že jsme to všechno společně zvládli na jedničku!!! Ve středu děti dostaly své první vysvědčení, pochvalu od paní učitelky a také knížku, aby měly o prázdniná...
Celý článek
  132 zobrazení

Cesta za pokladem - 1. C

Cesta za pokladem - 1. C
​Čtvrtek, 24. 6. 21, jsme si zpříjemnili cestou za pokladem. Počasí nám přálo, a tak jsme vyrazili do okolí školy. Děti byly rozděleny do čtyř skupin. Cestou plnily různé úkoly, které se týkaly nadcházejícího léta. U posledního úkolu musely rozluštit šifru a dohromady složit zprávu, kde mají vlastně poklad hledat. Učily se vzájemné s...
Celý článek
  108 zobrazení

Výlet lodí - 1. C

Výlet lodí - 1. C
​Ve středu 16. 6. 2021 jsme se vydali na výlet. Naším cílem byla výletní loď Arnošt. Ještě s dalšími dvěma třídami jsme nastoupili na palubu a vydali se na plavbu směr Brozany. Počasí bylo nádherné, nálada skvělá, děti natěšené! Po návratu do školy si děti ověřily malým kvízem, zda si pamatují něco z cesty. A protože všechny otá...
Celý článek
  123 zobrazení

1. C - hodina VV

1. C - hodina VV
​Při hodině výtvarné výchovy děti nakreslily krásné klobouky! Už se moc těšíme na léto!
  168 zobrazení

1. C - MDD

1. C - MDD
​V úterý 1. 6. 21 měly všechny děti svátek! Bohužel, letos jsme nemohli do kina, tak jsme si takové minikino udělali ve třídě. Nejdříve jsme ale přece jen trochu opakovali učivo - z pracovních listů na matematiku a český jazyk se nakonec vyklubal popcorn a zmrzlina.... A pak už jsme si pustili slíbený film. Při něm jsme mlsali dobrot...
Celý článek
  199 zobrazení

Už druhý týden spolu - 1. C

Už druhý týden spolu - 1. C
​Konečně ve škole! Týden před Čarodějnicemi jsme sice měli online výuku, ale přece některé děti plnily čarodějnické úkoly v pracovních listech. Den čarodějnic jsme oslavili většinou doma při ohníčku, opékání buřtů nebo grilování.   Do školy chodíme druhý týden a již jsme toho stihli hodně.... nejen učení, vyzkouše...
Celý článek
  229 zobrazení

Velikonoce - 1.C

Velikonoce - 1.C
​Jarní úklid, jarní výzdobu, přípravu na svátky jara, volné dny i Velikonoce samotné jsme si opravdu velmi užili....
  261 zobrazení

H jako hrad - 1. C

H jako hrad - 1. C
​Stále se setkáváme při online výuce, děti plní úkoly z českého jazyka, matematiky i prvouky. Jaro děti přivolaly jarními květinami, které nakreslily. V matematice jsme probírali metr - tak změřily svůj pokojíček. V českém jazyku jsme se učili písmenko H, a to úplně nabízelo postavit nebo nakreslit hrad. Nezapomínají ani na...
Celý článek
  329 zobrazení

1. C - opět online výuka

1. C - opět online výuka
​Od 1. března se nemůžeme vidět ve škole, takže se opět setkáváme při online výuce. Děti jsou moc šikovné a zvládají to velice dobře. Při učení nám pomáhají rodiče a také naši plyšoví kamarádi, kteří vše pozorně sledují. Učíme se český jazyk, matematiku, prvouku. A právě v prvouce se děti učily o člověku, o hygieně, zdravé výživě. V rámci praktický...
Celý článek
  192 zobrazení

MASOPUSTNÍ REJ

MASOPUSTNÍ   REJ
​V týdnu před jarními prázdninami bylo ve škole opravdu veselo. Pořádali jsme masopust v prvních a druhých třídách. Děti se přestrojily za princezny, kouzelníky, víly, piráty či bojovníky. Samozřejmě , že jsme se také učili o této zimní tradici ve čtení , počítání i tvoření.  Průvod masek probíhal  odděleně po třídách s  muzikou a ve...
Celý článek
  370 zobrazení

Masopust v 1. C

Masopust v 1. C
​Tento týden proběhl nejen v naší třídě Masopust. Děti se ustrojily za různé masky. Ve třídě se objevili Spidermani, kočička a pejskové, Smrtka, čarodějové a kouzelníci, upír, Indián, Kocour v botách, Sněhurka, pirát, víly .... Vysvětlili jsme si, proč a kdy se Masopust slaví. Děti plnily různé úkoly z českého jazyka i matematiky. Ve...
Celý článek
  233 zobrazení

První vysvědčení - 1. C

První vysvědčení - 1. C
​Ve čtvrtek 28. 1. 2021 si prvňáčci z 1. C odnesli domů své první vysvědčení! Za první pololetí udělaly děti velký pokrok a proto si zaslouží velkou pochvalu a jedničky! Velký dík patří také rodičům, kteří děti podporovali při online výuce. Tak hodně úspěchů v dalším pololetí!!!
  204 zobrazení

Opět práce v CA - 1. C

Opět práce v CA - 1. C
​V minulých dvou týdnech děti z 1. C opět pracovaly v centrech aktivit. Tentokrát na téma "Zima". Vybarvovaly a počítaly příklady, z kterých potom společně sestavily zimní obrázek, v českém jazyce pracovaly se zimní básničkou a textem. V prvouce se zaměřily na zimní přírodu - zvířátka v zimě a jejich stopy. A v ateliéru si vyrobily krmítko s p...
Celý článek
  220 zobrazení

Tělocvik na sněhu - 1. C

Tělocvik na sněhu - 1. C
​Když nemůžeme cvičit v tělocvičně, využili jsme pěkného počasí a napadaného sněhu a vyrazili místo tělesné výchovy ven. Koulovačky, válení koulí, stavění sněhuláků a i stavba bunkru se nám moc líbilo. Kéž by připadlo ještě více sněhu.
  280 zobrazení

Vánoční tvoření v 1. C

Vánoční tvoření v 1. C
​Poslední školní den před vánočními svátky byl v naší třídě ve znamení vánočního tvoření. Povídali jsme si o Vánocích, vánočních zvycích, poslouchali vánoční koledy (když už je nemůžeme zpívat). Děti si složily vánoční puzzle, vypracovaly další pracovní listy, vyrobily svícen z jablíčka. Při tom jsme ochutnávali výborné vánoční cukroví ... mam...
Celý článek
  292 zobrazení

Mikulášská nadílka v 1. C

Mikulášská nadílka v 1. C
Jako asi většina dětí i třída  1. C se těšila celý týden na příchod čerta a Mikuláše. Při pracovních činnostech  si děti vyrobily sáčky na mikulášskou nadílku. Naučily se tři básničky o Mikuláši a čertech. Přijde Mikuláš a anděl?... Nebo jenom čert?....A v pátek se konečně dočkaly.... Mikuláš nechal za dveřmi třídy nadílku....
Celý článek
  280 zobrazení

Poprvé práce v centrech aktivit - 1. C

Poprvé práce v centrech aktivit - 1. C
V minulém týdnu si děti z 1. C vyzkoušely poprvé práci v centrech aktivit. Byly velmi šikovné a moc se jim dařilo. Celá práce byla laděna do podzimu. Takže v centru českého jazyka děti hledaly známá písmenka v básničce o podzimu, malovaly dráčka, v matematice počítaly s podzimními plody, příklady v listech. V centru prvouky si udělaly jednoduc...
Celý článek
  237 zobrazení

1. C - už opět ve škole

1. C - už opět ve škole
​Tak ve středu 18. 11. 20 jsme se opět všichni sešli ve škole. Distanční i online výuku jsme s pomocí rodičů téměř všichni úspěšně zvládli. Za to také rodičům patří velký dík!!!  Pustili jsme se s chutí do práce, abychom  mírný skluz brzy dohnali.
  336 zobrazení

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa