2.A - Hv trochu jinak

2.A - Hv trochu jinak
Rytmická cvičení jsme si vyzkoušeli zas trošku jinak. Pracovali jsme ve skupinkách a k určeným taktům jsme si vybírali z mnoha příkladů ty správné k našemu rytmickému zadání .Po kontrole jsme si takty společně vytleskali. Ostatní skupiny nás kontrolovaly, zda-li neuděláme chybu.  Pro někoho to byl úkol obtížnější, většina z nás ale zadání...
Celý článek
  85 zobrazení

Putování pohádkami Boženy Němcové - 2. A a 2. B

Putování pohádkami Boženy Němcové - 2. A a 2. B
V úterý 4. února uplynulo 200 let od narození spisovatelky Boženy Němcové, a protože máme rádi pohádky, věnovali jsem se právě jim. Rozdělili jsme se do několika týmů a vyhledávali informace o jejím životě a díle, doplňovali vynechaná slova v úryvcích jejich pohádek, řešili matematické slovní úlohy na náměty pohádek O perníkové chaloupce či O nepos...
Celý článek
  140 zobrazení

Barevná 2. A

Barevná 2. A
​I naše třída se zapojila v projektu Hrdá škola do "Barevného týdne". Každý den byl příjemný pohled na třídu od katedry v jednotlivých barvách. I děti se dobře cítily ve svých "stejnokrojích".
  116 zobrazení

2. A umí zpívat a také bruslit

2. A umí zpívat a také bruslit
​V půlce ledna se 2. A vydala bruslit. Děti se zdokonalovaly ve svém bruslařském umění, které začaly již v první třídě na kurzu bruslení a nyní dokazovaly, že umí vystupovat nejen na pódiu, ale i na ledové ploše. Pádů bylo málo a svačina z domova byla vítanou odměnou.
  109 zobrazení

Návštěva ve 2. A na začátku nového roku

Návštěva ve 2. A na začátku nového roku
​Tři králové nás navštívili na začátku nového kalendářního roku. Jejich přítomnost byla příjemným zpestřením prvního školního týdne. Za odměnu jsme se jim odvděčili zpěvem.
  93 zobrazení

Hudební 2.A má ráda i sport

Hudební 2.A má ráda i sport
​Žáci z 2.A v projektu Škola v pohybu dokázali, že kromě hudby a zpěvu mají rádi také pohyb i sport. Profesionální trenéři se postarali o pestrou hodinu, kdy nuda a odpočinek neměly šanci.
  103 zobrazení

Očekávaná návštěva 5.12. v 2.A

Očekávaná návštěva 5.12. v 2.A
​Bušení na dveře a křik ... tak vtrhla do naší třídy od rána očekávaná návštěva - čerti a klidným krokem kráčející Mikuláš v doprovodu andělů. Úvodní nejistota, trocha strachu a i breku na začátku, píseň od jednoho "hříšníka" a pak všech žáků v průběhu, na konci závěrečná fotka všech přítomných s úsměvem - ta...
Celý článek
  145 zobrazení

Keramika 2.A baví

Keramika 2.A baví
​I letos děti z 2.A dokázaly, že keramika je jejich kamarádkou. Se zaujetím pracovaly na svém výrobku, který určitě bude využit jako dárek nebo dekorace k blížícím se Vánocům. Všem se práce vydařila a každý výtvor byl něčím zvláštní a tím originální a jedinečný.
  127 zobrazení

Malí čerti i andělé sportují - 2. A a 2. B

Malí čerti i andělé sportují - 2. A a 2. B
Mikulášského běhu se ve čtvrtek zúčastnila smíšená družstva z obou tříd. Na startu se tak objevily týmy s patřičnými názvy - Ježíšek, Dáreček, Čerti, Černí čerti, Hvězda a Andílci. Součástí běhu bylo i skákání v čertovském pytli, zkoušky obratnosti, šikovnosti i souhry všech členů družstva. Nemalou roli hrálo i štěstí, když se těsně před cílem háze...
Celý článek
  152 zobrazení

1.A - Už jsme muzikanti

1.A - Už jsme muzikanti
V hudební výchově jsme se toho za 1. školní rok hodně naučili, takže už se také často pouštíme do práce ve skupinkách. Co si pamatujeme o nástrojích, poznat a správně zařadit nástroje do  příslušné skupiny , bylo tématem naší hodiny. Protože pro nás  - pro hudební třídu , je důležitá týmová spolupráce, zkouší...
Celý článek
  292 zobrazení

Škola v přírodě - 1. A a 1. B

​První fotografie z Deštné najdete ve FOTOGALERII , další budou následovat.
  497 zobrazení

Hasičské téma v 1. A

Hasičské téma v 1. A
Celé středeční dopoledne 24. dubna patřilo tématu Prevence vzniku požáru v rámci Projektového dne. Nejdříve jsme si povídali o namáhavé práci hasičů, co vše může způsobit požár, jak se při  něm chovat. Pak jsme se rozdělili do skupin, vymysleli svůj název a plnili připravené úkoly. Když Hadice, Houkačky, Helmičky a Ohýnek vše mě...
Celý článek
  331 zobrazení

Velikonoce v 1. A

Velikonoce v 1. A
​Na Velikonoce jsme se připravovali již týden dopředu, kdy jsme vyzdobili třídu velikonoční slepičkou a zasadili do květináčků a kelímků osení. Každý den děti hned při příchodu do třídy zamířily k oknu, aby zjistily, jak jim to jejich vyrostlo. Poslední den před svátky, jsme si povídali o velikonočních zvycích, děti vy...
Celý článek
  296 zobrazení

Den zdraví - 1. A

Den zdraví - 1. A
​Začátkem dubna jsme ve škole měli Den zdraví. V naší třídě  jsme si nejdříve povídali, co si pod slovem zdraví představujeme, pak jsme na interaktivní tabuli zjišťovali, co ho vše kladně nebo záporně ovlivňuje, jak člověk může k dobrému zdraví přispět a nakonec se děti pokusily vytvořit svoje drobné občerstvení -...
Celý článek
  295 zobrazení

1. A přivítala jaro balónky

1. A přivítala jaro balónky
​Začalo jaro a tak jsme se ve třídě rozhodli, že ho přivítáme netradičně - balónky. Všichni se u nich vyfotili, samostatně nebo s kamarádem, v PKČ děti vyrobily tulipány a po několika dnech užívání si v přítomnosti modrobílé barvy jsme se podělili s dalšími žáky naší školy a odnesli si je domů.
  300 zobrazení

Den učitelů i v 1. A

Den učitelů i v 1. A
​28. března jsme si v rámci projektu Hrdá škola povídali o J. A. Komenském a proč tento den slavíme jako Den učitelů.  Porovnávali jsme, jak se učilo dříve a nyní, říkali si, co se nám líbí a nelíbí ve třídě a ve  škole, zahráli si na vyučujícího českého jazyka a matematiky. 
  313 zobrazení

1. A po savcích navštívili ještěři

1. A po savcích navštívili ještěři
​Po nějaké době do 1. A přišla na besedu o zvířátkách paní Kadlečková a po savcích přinesla tentokrát několik ještěrů, o kterých se děti dozvěděly spoustu nových informací. Kdo chtěl, mohl si na ně sáhnout a pohladit.  Radost také děti měly z ještěrčí omalovánky, kterou dostaly. Co bude příště? Necháme se překvapit!
  282 zobrazení

První soutěžní klání

První soutěžní klání
9.4.2019 se na své první soutěžní klání vydali i Zpěváčci z 1.A spolu se staršími kamarády ze sboru. Z nejobsazenější kategorie sborů, kde byli úplně nejmladší, si přivezli ocenění v podobě STŘÍBRNÉHO pásma a velikou pochvalu poroty. Z hlediště je podporovali starší kamarádi ze 4.A, třídní pan učitel a také mnoho rodičů, kteří si udělali čas a na s...
Celý článek
  304 zobrazení

Ukázková hodina HV pro školku

Ukázková hodina HV  pro školku
​14. března se do 1.A , stejně jako do jiných tříd, přišly podívat děti z mateřské školy Zvoneček. Protože jsme třída hudební, zavítalo i k nám na hodinu hudební výchovy několik dětí s paní učitelkou, aby se podívaly, jak to ve škole  vypadá a  jak se učíme.A protože muzika spojuje všechny lidi, spojili jsme se i my s kamar...
Celý článek
  353 zobrazení

Po kravatě tepláky v 1. A

Po kravatě tepláky v 1. A
​Ve středu 16. 1. se i naše třída zapojila do Teplákového dne z projektu Hrdá škola. Všichni žáci přišli v teplácích a také výzdoba třídy tomu odpovídala. Během dopoledne jsme si připomněli základní pravidla fair play nejen ve sportu, ale i v běžném životě. Děti hádaly sportovní věci pohmatem, splnily úkoly na interaktivní tabuli, vy...
Celý článek
  355 zobrazení