Čarodějnický den

Čarodějnický den
Poslední dubnový den byl v naší třídě ve znamení čarodějnic. Děti plnily různé kouzelné úkoly, při kterých opakovaly probrané učivo. Kdo chtěl, přišel do školy v kostýmu. Malým čarodějnicím to moc slušelo. Děti si užily den plný her pěkně spolu.
  97 zobrazení

Duhový den v 2. A

Duhový den v 2. A
​ Třídu rozzářila naše barevná trička. Děti se dozvěděly, jak vzniká duha. Pokus s barevnými bonbóny se povedl! Při výtvarné výchově děti míchaly barvy duhy a vytvořily krásné barevné obrázky.
  142 zobrazení

Centra aktivit v 2. A

Centra aktivit v 2. A
​ Děti pracovaly v centrech aktivit na téma „ Zima". Zopakovaly si učivo z matematiky, českého jazyka a prvouky, vyrobily si sněhuláka. Děti pracovaly ve skupinách celý týden. Učily se spolupracovat, pomáhat si, hodnotit práci svoji i druhých. 
  204 zobrazení

MASOPUSTNÍ REJ

MASOPUSTNÍ   REJ
​V týdnu před jarními prázdninami bylo ve škole opravdu veselo. Pořádali jsme masopust v prvních a druhých třídách. Děti se přestrojily za princezny, kouzelníky, víly, piráty či bojovníky. Samozřejmě , že jsme se také učili o této zimní tradici ve čtení , počítání i tvoření.  Průvod masek probíhal  odděleně po třídách s  muzikou a ve...
Celý článek
  307 zobrazení

Setkání se školním psychologem

Setkání se školním psychologem
​ Za dětmi přišel školní psycholog Stanislav Pelcák s programem na rozvoj emoční inteligence.  Pohádkové příběhy  a zajímavé aktivity umožnily dětem lépe poznat a pochopit emoce své i emoce ostatních. Při vyprávění děti například zjistily, co jim dělá radost a jak udělat radost druhým.
  173 zobrazení

Tělocvik na sněhu

Tělocvik na sněhu
​Děti si užily sněhové nadílky. Škoda, že sníh brzy roztál.
  177 zobrazení

Předvánoční pohoda v 2. A

Předvánoční pohoda v 2. A
​Adventní čas v 2. A byl plný pohody. Každý den jsme otevřeli jedno okénko z hudebního adventního kalendáře. Poslední školní den před vánočními prázdninami jsme prožili svátečně. Připomněli jsme si lidové vánoční zvyky, vyprávěli si o Vánocích, opakovali jsme učivo hravou formou.  Nechyběla ani vánoční přání a dárky!
  183 zobrazení

Už jsme čtenáři

Už jsme čtenáři
​Při besedě jsme si povídali o knížkách. Děti zaslouží velkou pochvalu za doplňkovou četbu.
  204 zobrazení

Mikuláš v 2.A

Mikuláš v 2.A
​Děti se převlékly do kostýmů čertů, andílků a dokonce přišel i Mikuláš. Den plný her, úkolů, pohádek a tancování si děti užily. A protože byly opravdu hodné, dostaly od Mikuláše sladkou odměnu.
  175 zobrazení

Tvoříme pro radost

Tvoříme pro radost
​Děti z 2.A vytvořily pěkné obrázky se zimní tematikou.
  182 zobrazení

Zase spolu

Zase spolu
​Ve středu 18. listopadu jsme se vrátili do školy. Je nám spolu dobře!
  227 zobrazení

On - line výuka

On - line výuka
​Děti z 2. A se doma pilně učí, jsou šikové. Rodiče dětem umožňují přístup k on - line výuce. Patří jim velké poděkování. Každý den tak můžeme procvičovat učivo společně a popovídat si.
  255 zobrazení

Máme šikovné prvňáčky

Máme šikovné prvňáčky
Děti z 1.A zvládají domácí práci výborně. Velké poděkování patří rodičům a všem, kteří jim s učením pomáhají. 
  413 zobrazení

1.A Beseda s ilustrátorem Jiřím Fixlem

1.A Beseda s ilustrátorem Jiřím Fixlem
​Děti se zúčastnily besedy s ilustrátorem Jiřím Fixlem v krajské knihovně. Vyslechly si povídání o práci ilustrátora a prohlédly si pěkné obrázky. Nechyběly ani pohádky a výtvarná dílna.
  369 zobrazení

1.A Kurz bruslení

1.A Kurz bruslení
Děti z 1.A se učí bruslit na pardubickém zimním stadionu. Kurz vedou zkušené instruktorky. Děti si užívají mnoho zábavy a radosti z pohybu. Některé děti stály na začátku kurzu na bruslích poprvé. Za odvahu a snahu si zaslouží velkou pochvalu.
  368 zobrazení

Vánoční centra aktivit v 1.A

Vánoční centra aktivit v 1.A
​Děti plní úkoly s vánoční tematikou. 
  518 zobrazení

1.A v divadle

1.A v divadle
Východočeské divadlo Pardubice uvedlo muzikál Ferda Mravenec. Děti pohádkový příběh okouzlil.
  420 zobrazení

Mikuláš 1.A

Mikuláš 1.A
​5. prosince 1.A navštívil Mikuláš se svou družinou. Děti se převlékly do pěkných kostýmů čertů a andělů. Den plný her a dovádění si užily naplno. 
  403 zobrazení

Výlet na zámek Potštejn

Výlet na zámek Potštejn
25. listopadu jsme  jeli na zámek Potštejn a zúčastnili jsme se programu Betlémský příběh aneb putování s andělem a holčičkou Barunkou do Betléma za Ježíškem. Výlet se dětem líbil.
  439 zobrazení

Malá Mína zmlsaná

​V listopadu jsme navštívili Východočeské divadlo Pardubice. Představení plné humoru a veselých písniček děti pobavilo.
  431 zobrazení