Třídy a události

Zpěváčci pro Štěpánku

Zpěváčci pro Štěpánku
15. 12. 2022 se nám konečně - díky střídavým karanténám - povedlo uskutečnit dlouho odkládaný koncert, jehož výtěžek  5200,- Kč jsme předali rodičům Štěpánky Pospíšilové, která se narodila se svalovou atrofií a k rehabilitaci potřebuje nové kolo a vozík. Aby Ježíšek Štěpánce mohl splnit její přání, snažili jsme se všechny třídy - 2. A, 4....
Celý článek
  60 zobrazení

2. A, 4. A, 7. A - společně pro seniory

2. A, 4. A, 7. A - společně pro seniory
Protože i letos jsou naše pěvecké aktivity značně omezené, rozhodli jsme se rozdávat radost i jinak. Pro seniory z Oblastní pečovatelské služby v Lázních Bohdaneč a seniory z Domova u fontány v Přelouči děti vyrobily vánoční přání a malé dárky v podobě andělů. Dětem se z obou zařízení dostalo i poděkování a malá sladká odměna. ​
  49 zobrazení

2.A - Betlémy a online vánoční besídka

2.A - Betlémy a online vánoční besídka
Bohužel i naše třída musela těsně před Vánocemi do karantény, a tak jsem si poslední hodiny online výuky zpestřili různými aktivitami v podobě vánočních pranostik, zvyků a různých kvízů. Poslední školní den jsme měli i online besídku, kde jsme  házeli pantoflem, zkontrolovali rozkvetlé větvičky barborek a vytvořili betlémy z jednoho ...
Celý článek
  47 zobrazení

Společné projekty Zpěváčků

Společné projekty Zpěváčků
V prosinci 2021 se naši Zpěváčci (sbor p. uč. Moniky Kadlecové) podíleli na vytváření vánočních přáníček pro seniory... FOTOGALERIE                         Naši Zpěváčci jsou žáky 2. A, 4. A a 7. A.​ Dále naše třídy měly ve středu 15. prosince 2021 společné vystoupení před školou...
Celý článek
  129 zobrazení

2.A - Vánoční ČJ

2.A - Vánoční ČJ
​V dalším adventním týdnu jsme se zabývali v ČJ nejen vánočními zvyky a obyčeji, ale také jsme si prostřednictvím činnostního učení, opakovali gramatiku. Na řadu přišlo také šifrované adventní  čtení, což nás moc bavilo.
  62 zobrazení

2.A - Adventní putování

2.A - Adventní putování
​Od začátku adventu si u nás ve třídě plníme "bojovku" -" Adventní putování". Denně si čteme příběh o cestě  Dorotky a Vincíka, kteří se snaží sehnat dárek pro rodiče, aby jim, když  Ježíšek dospělým moc dárků nenosí, sehnali hvězdu. Každý den jim na jejich cestě s Andělkou, která nás celým  putováním provází, plníme nějaký...
Celý článek
  99 zobrazení

2.A - Mikulášská nadílka

2.A - Mikulášská nadílka
Na příchod Mikuláše se jeho družinou jsme se pilně připravovali,  a tak nás Mikuláš za výzdobu třídy pochválil a nikdo z nás neskončil v pytli čertů. Za písničku každý ze třídy dostal malou nadílku. ​
  92 zobrazení

2.A - Svatý Martin

2.A - Svatý Martin
Týden kolem svátku sv. Martina jsme se společně zabývali pranostikami, společným čtením a povídáním o tradicích a symbolech tohoto svátku a v rámci toho také plnili ve skupinách nebo dvojicích mnoho zábavných úkolů. A tak jsme zakrojili svatomartinskou husičku, otevřeli soudky se svatomartinským vínem, upekli rohlíčky. A i když Martin na bílém koni...
Celý článek
  76 zobrazení

2.A - Den bláznivých účesů

2.A - Den bláznivých účesů
I naše třída se v letošním roce připojila ke Dni bláznivých účesů na školách - některé kreace byly opravdu zajímavé.  ​
  102 zobrazení

2.A - Naši ježci už jsou zazimovaní

2.A - Naši ježci už jsou zazimovaní
​Po povídání o ježcích - jejich potravě, způsobu života, jsme bodlináče při výtvarné výchově zazimovali v hromádkách listí a  aby se jim hezky spalo, zazpívali jsme jim i  Zimní písničku.
  107 zobrazení

2.A - Čj - skupinová práce

2.A - Čj - skupinová práce
Vztahy ve třídě prohlubujeme  často prací v Centrech aktivit , ale také skupinovou prací, Například druhy vět jsme si procvičili tříděním vět, porovnáváním, učíme se pracovat s chybou, poradit se se spolužáky a také obhájit svůj názor, argumentovat. ​
  122 zobrazení

2.A - úspěch Zpěváčků

2.A - úspěch Zpěváčků
Dne 25.10.2021 jsme s nejmenšími Zpěváčky ze 2.A vyrazili na naše úplně první veřejné vystoupení - a to na nesoutěžní přehlídku DPS v Chrudimi. Přesto, že jsme v loňském roce díky COVID 19 měli zakázáno zpívat, povedlo se nám na přehlídce získat Zvláštní cenu poroty "za hlasovou kulturu  a srozumitelnost texu". Děti od poroty získaly velikou p...
Celý článek
  194 zobrazení

2.A - Den stromů

2.A - Den stromů
Svátek stromů jsme v naší třídě oslavili prací ve skupinách. V ČJ jsme si  procvičovali druhy vět činnostním učením a tak to bylo i v matematice. Celým dnem nás provázela písnička  dvojice Svěrák - Uhlíř - "Strom"y a naše oblíbená písnička - "Jeřabinka" ​
  157 zobrazení

2.A - VČD - Kolíbá se velryba

2.A - VČD - Kolíbá se velryba
18.10.2021 jsme konečně  měli možnost vyrazit společně poprvé do divadla na divadelní představení "Kolíbá se velryba". Testování ve škole jsme hravě zvládli. Budovu VČD jsme si pořádně  prohlédli - mnozí z nás byli v divadle úplně poprvé . Ve škole jsme si s pomocí CD "Abeceda slušného chování " - s Hurvínkem a Spejblem , p...
Celý článek
  102 zobrazení

2.A - VČG - "Krajinou všemi smysly"

2.A - VČG - "Krajinou všemi smysly"
​- 12.10. jsme se celý den učili mimo školní třídu a neseděli v lavicích. Cestou jsme si zopakovali stromy, v zámeckém parku zvířata, abecedu i matematiku, pozorovali jsme ptáky na krmítku a zkoušeli určit druh, trochu si zacvičili a protáhli se v přírodě no a v galerii došlo  samozřejmě i na výtvarku.
  167 zobrazení

2.A - Zážitkové čtení v rámci třídnické hodiny

2.A - Zážitkové čtení v rámci třídnické hodiny
Protože  někteří ve řídě , mají  občas stále problém s udržováním pořádku kolem sebe, vzali jsme si na pomoc knížku Betty Mac Donaldové - Paní Lára Fáry - a to kapitolu  "Léčení čurbesajdy".Všichni pozorně poslouchali čtení z této veselé knížky, potom jsme  diskutovali a  navrhovali, co vše a jak lze v naší třídě ...
Celý článek
  96 zobrazení

Sadaři ve 2. A

Sadaři ve 2. A
Tentokrát jsme v matematice  a  ČJ pracovali ve skupinách  - stali se z nás odborníci na sklizeň hrušek, kdy jsme třídili hrušky zkažené ( se špatnými výsledky) od hrušek perfektní jakosti ( správné výsledky). V HV jsme se naučili  písničku Stojí hruška v širém poli, v ČJ  jsme pracovali s říkankami o hruškác...
Celý článek
  110 zobrazení

2.A - Makový mužíček

2.A - Makový mužíček
Zážitkové čtení  od Františka Nepila - Makový mužíček - nás provázelo celým pondělím. V matematice jsme počítali s makovými zrnky, v ČJ kromě čtení jsme vymýšleli i různé příběhy a při výtvarné výchově jsme Makovému mužíčkovi malovali jeho pokojíček v makovici. ​
  110 zobrazení

2.A - Týden v Africe

2.A - Týden v Africe
Písničkou "Jedem do Afriky" jsme v  prvním školním týdnu docestovali na kontinent, který jsme postupně poznávali. A tak se naše třída proměnila v savanu, v  pralese jsme se pohoupali na liánách, poznali jsme  Saharu i Nil a  postupně se tak více  seznámili  s některými zvířaty. V opič...
Celý článek
  189 zobrazení

Pyžamová centra aktivit

Pyžamová centra aktivit
Pyžamový den byl pro 1.A také jiný tím, že jsme si povídali o domově o naší zemi, kde žijeme. Zvládli jsme do mapy zakreslit řeku Labe, najít naše město Pardubice a také Prahu. Namalovali jsme si českou vlajku a svůj dům, kde žijeme. Nakonec nás čekala přehlídka plyšáků. ​
  195 zobrazení

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa