Třídy a události

2. A - Hurá na zmrzku

2. A  - Hurá na zmrzku
V závěrečných horkých letních dnech jsme si za odměnu ze školy  odskočili  zchladit se zmrzlinou. ​
  24 zobrazení

2. A - Opékání buřtů v lanovém centru

2. A  - Opékání buřtů v lanovém centru
V podvečer 21.6. jsme se všichni  sešli v lanovém centru a společně opékali buřty, povídali si, hráli hry, sportovali a bylo nám spolu moc fajn. ​
  34 zobrazení

2. A - Canisterapeutický program s Amy

2. A - Canisterapeutický program s Amy
​10.6. v naší třídě proběhlo vyučování v doprovodu čtyřnohé maďarské parťačky Amy. Povídali jsme si o canisterapii, jak psi můžou pomáhat lidem, zkusili jsme si přivolání psa, aport, i hry ve skupinkách. Došlo i na matematické psí slovní úlohy, hádanky. Den se čtyřnohou kamarádkou byl o moc fajn.
  38 zobrazení

2. A - O Smolíčkovi

2. A - O Smolíčkovi
​Pohádku O Smolíčkovi jsme si nejprve poslechli, převyprávěli, vysvětlili si jak a vznikají pohádky, kdo je spisovatel, ilustrátor. Pak nás čekal těžký úkol-ve skupinách sestavit rozstříhanou pohádku tak, aby obsah dával smysl. Po vzájemné  kontrole jsme celou  sestavenou pohádku  zkusili ilustrovat. 
  52 zobrazení

2. A - ČJ - opáčko trochu jinak

2. A - ČJ  - opáčko trochu jinak
​Učivo z ČJ jsme celkem hravě zvládli a tak se v posledních dnech věnujeme opakování a procvičování nabytých vědomostí. K tomu nám například slouží i běhací diktát  a "Písmenkárna" , kterou jsme tentokrát využili k sestavování a opakování  druhů vět. Takovéto opáčko nás hodně baví.
  46 zobrazení

Jarní koncert - fotografie

Jarní koncert - fotografie
Ve středu 25. května 2022 se uskutečnil v Aule UPCE Jarní koncert našich DPS. DPS - Zpěváčci, Pramínek, Čtyřlístek, Nobile FOTOGALERIE ​
  158 zobrazení

2.A - Vysvědčení plné pětek? Proč ne !

2.A - Vysvědčení  plné pětek? Proč ne !
Dnes jsme se v rámci programu ZDRAVÁ PĚTKA dozvěděli  mnoho zajímavého o správném stravování, zkoušeli jsme si sestavit vyváženou a zdravou snídani i svačinku.  Pracovali  jsme v týmech a tak trochu i mezi sebou soutěžili ve znalostech a vědomostech. Vítězný tým si vysloužil vysvědčení plné pětek, což na školním vysvědčení ...
Celý článek
  95 zobrazení

2.A - Rej čarodějnic

2.A - Rej čarodějnic
Z důvodu plaveckého výcviku ,trochu s předstihem,  se u nás ve třídě konal slet čarodějnic a čarodějů, kteří  se rozdělili do skupin a společně tak celý den pilně  pracovali   - vařili čarodějnický matematický lektvar, pro jehož správné ingredienci si museli doletět na koštěti , nepoplést a vybrat z černého h...
Celý článek
  76 zobrazení

2. A v divadle

2. A v divadle
"O ztraceném Večerníčkovi "je název pohádky studia Laik, kterou jsme dnes navštívili na Malé scéně VČD Pardubice v rámci Festivalu smíchu. Dětští herci , mnozí z naší školy, se svých rolí zhostili velice zodpovědně a nám se divadelní představení velmi líbilo. ​
  121 zobrazení

2.A - Velikonoce

2.A - Velikonoce
Na Velikonoce jsme se připravovali s předstihem - zaseli jsme jarní osení, vyrobili beránky a zajíce na výzdobu. Krom toho jsme si také povídali o zvycích a jejich dodržování, zkusili si také naše znalosti ve "Velikonočním kvízu".​
  374 zobrazení

DPS Zpěváčci - 2. A, 4. A, 7. A - úspěch na Krajské soutěži a postup na Celostátní přehlídku DPS

DPS Zpěváčci - 2. A, 4. A, 7. A - úspěch na Krajské soutěži a postup na Celostátní přehlídku DPS
​ Krajská soutěž DPS v Chrudimi 4. 4. 2022 V kategorii II. A – kategorie ZUŠ a ZŠ s RVHV-celkový počet sborů 7 Za naší školy se v této stejné kategorii „utkaly": děti ze  2. A – získaly  STŘÍBRNÉ PÁSMO a zvláštní cena poroty za nejlepší sólo A děti ze  4. A - ZLATÉ PÁSMO + zvláštní  cenu  poroty za prove...
Celý článek
  156 zobrazení

Matematický klokan

Matematický klokan
​ AKTUALIZACE ČLÁNKU:  V rámci okresního kola se na prvním místě umístil v kategorii Klokánek Adam Santler (5. B) - 116 bodů. Gratulujeme.... ​ ***​ V pátek 18. března 2022 se konalo školní kolo Matematického klokana. Soutěže se zúčastnilo 136 žáků. Výsledky: Kategorie Cvrček                    ...
Celý článek
  324 zobrazení

2.A - Jarní květiny

2.A - Jarní květiny
V rámci výtvarné výchovy jsme si trošku netradičně opakovali druhy jarních květin- z posbíraných čajových sáčků jsme tvořili jarní květiny nadživotních velikostí. Práce nás moc bavila ,a tak ze sáčků určitě zase něco vytvoříme. ​
  105 zobrazení

2. A - Na pouti

2. A - Na pouti
Protože jsme měli možnost trochu si zpestřit vyučování, vyrazili jsme na pouť v nedalekém okolí školy. ​
  187 zobrazení

2. A - Ponožkový den - Světový den Downova syndromu

2. A - Ponožkový den - Světový den Downova syndromu
Světový  Den Downova syndromu připadá na 21.3. a tak  jsme si s dětmi všichni oblékli na každou nožku jinou ponožku a během třídnické hodiny si povídali o tomto postižení. Připojili se k námi z domácího prostředí i ti, co zrovna, díky nemoci nemohli být s námi ve škole. ​
  175 zobrazení

2. A - Po plavání - zážitkové čtení

2. A - Po plavání - zážitkové čtení
​ Po další lekci plaveckého výcviku jsme se do školy vrátili značně unavení a tak, když  se posilnili  svačinkou  z domova a pak už jen poslouchali čtení z naší oblíbené knížky od Betty Mac Donaldové - Paní Láry Fáry. Tentokrát jsme poslouchali kapitolu "Léčení překřikovandy." 
  99 zobrazení

2.A - Násobíme

2.A - Násobíme
Abychom lépe pochopili  princip násobení, používáme ke znázornění příkladů různé drobnosti - brčka, pastelky, špunty, víčka, kancelářské svorky, knoflíky a dokonce i karty. Zatím nás násobilka moc baví a počítání se nám daří.
  144 zobrazení

2.A na zimní olympiádě

2.A  na zimní olympiádě
​14.2. jsme hned ráno zabalili kury a odletěli do Číny na zimní olympiádu. Někteří se přes víkend pečlivě připravili a naučili se i některá čínská slova. V našem virtuálním letadle, jsme se seznámili s olympijskými kruhy, pověděli si o historii OH, nejúspěšnějších sportovcích z ČR,  a za doprovodu olympijské hymny jsme slavnostně složili ...
Celý článek
  176 zobrazení

2.A - Barevné čarování

2.A - Barevné čarování
​Třídnickou hodinu jsme spojili výtvarkou a barevným čarováním. K tomu jsme použili fixy, křídy a také papírové utěrky. Pozorovali jsme jak vzlíná voda, jak se barvy mění a propojují, že se jedna barva skládá z moha odstínů. Naše pozorování jsme dál využili během výtvarné výchovy.
  136 zobrazení

Návštěva divadla 2.B, 2.D, 2.A

Návštěva divadla 2.B, 2.D, 2.A
Vyrazili jsme za kulturním zážitkem - tentokrát  do divadla na představení Královna Koloběžka První.  Pohádka od Jana Wericha byla úžasná a děti se během představení moc pobavily.​
  206 zobrazení

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa