Třídy a události

Mladý talent - slavnostní předávání Pamětních listů

Mladý talent - slavnostní předávání Pamětních listů
V úterý 6. prosince 2022  se uskutečnilo ve Společenském sále Zámku Pardubice   slavnostní oceňování žáků základních a středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií Mladý talen t Pardubického kraje za rok 2022. Naše škola nominovala do tohoto programu 4 žáky.  Odbor školství Pardubického kraje z velkého počtu nominovaný...
Celý článek
  48 zobrazení

Vánoční koncert dětských pěveckých sborů

Vánoční koncert dětských pěveckých sborů
V pátek 2. prosince 2022 se po dvou letech v Aule UPCE uskutečnil Vánoční koncert dětských pěvecký sborů. FOTOGALERIE
  124 zobrazení

3.A - Zpěváčci - Festival DPS Loučenská vločka

3.A - Zpěváčci - Festival DPS Loučenská vločka
24,11.2022 Jsme se v časných ranních hodinách vypravili na náš 1. koncertní zájezd- na festival dětských pěveckých sborů do Jeseníků - do Loučné nad Desnou - Loučenská vločka. Abychom se taky něco nového dozvěděli, cestou jsme se stavili na prohlídku v ruční papírně ve Velkých Losinách. Měli jsme možnost seznámit se s celým procesem výroby ručního ...
Celý článek
  58 zobrazení

3. A ve VČD - Tři veteráni

3. A ve VČD - Tři veteráni
​16.11. jsme si , spolu s dalšími třídami vyrazili do divadla na pohádku Tři veteráni. Protože celý příběh mnozí známe z filmové pohádky, moc jsme se  do divadla těšili. Krásná scéna, kostýmy a také kouzla - bylo to, co nás  zaujalo. V závěru společné zpíván písničky "Není nutno" í s herci  VČD bylo moc prima.
  49 zobrazení

3. A - Krajská knihovna

3. A - Krajská knihovna
Protože z mnohých z nás už jsou výborní čtenáři, šli jsme to omrknout do Krajské knihovny, abychom si mohli půjčovat knížky. Měli jsme možnost seznámit se s knížkou "Chlapec, který spadl z nebe", povídali jsme si o chování, etice a morálce  a vše si přiblížili na chování kluk Riela a dívky Elišky. Z knihovny jsme si odnesli hezké záž...
Celý článek
  75 zobrazení

3. A - Dušičky X Halloween

3. A - Dušičky X Halloween
Dnes jsme opět pracovali v Centrech aktivit, kdy jsem si povídali Dušičkách a Halloweenu v Čj, M jsem plnili různé úkoly a s touto tématikou, V ateliéru jsme vytvářeli duchy . Asi nejvíce se líbilo centrum Pokusů a objevů, kdy jsme si zkusili  malý chemický pokus  se sodou, octem , mýdlem a potravinářským barvivem ​.Prohloubili ...
Celý článek
  80 zobrazení

3. A - Lentilková matematika

3. A - Lentilková matematika
V úterý 18.10.2022 nás čekala trochu netradiční hodina matematiky - Lentilková matematika. Všechny děti dostaly svou krabičku Lentilek a s tou celou hodinu počítaly a experimentovaly. Zvládly  finanční gramotnost, odhad, sčítání , násobení, sestavování netradičních příkladů, grafy... Děti počítaly i s čísly přes 100, se kterými ...
Celý článek
  64 zobrazení

3. A - Zkouška odvahy

3. A - Zkouška odvahy
V pátek 7.10. jsme v naší třídě měli živou návštěvu. Seznámili jsme se s 1. vyjmenovaným slovem , takže teď už známe rozdíl mezi slovy SLEPÝŠ a SLEPÍŠ. Seznámili jsme se tak s ne příliš obvyklým tvorem - slepýšem. Už víme, čím se živí, jak se zazimuje a také, že není slizký, ale krásně hlaďoučký. Pro některé z nás to byla malinko zkouška odvahy- po...
Celý článek
  100 zobrazení

Putování s 2. stupněm (3. A a 8. A)

Putování s 2. stupněm (3. A a 8. A)
V úterý 27. září si žáci 8. A připravili čtyřhodinový projekt pro své mladší spolužáky ze 3. A. Projekt byl pojmenován Putování s 2. stupněm a odehrával se ve školní jídelně. ​ Třeťáčci plnili úkoly na 8 stanovištích....  a dostávali razítka na hrací kartičku. A jaká byla stanoviště? Sport, vyrábění, dvě zdravovědy, dopravní výchova, český jaz...
Celý článek
  162 zobrazení

3. A - Pohádky nepohádky - Malá scéna s Miroslavem Táborským

3. A - Pohádky  nepohádky - Malá scéna  s Miroslavem Táborským
​ Dnes jsme poprvé , v tomto školním roce , měli možnost navštívit divadlo - a to Malou scénu ve dvoře, kde jsme viděli Pohádky nepohádky od Josefa Čapka s hercem Miroslavem Táborským a jeho hereckou kolegyní. Představení se nám moc líbilo a krásně doplnilo naše předchozí Centra aktivit na téma "Pohádky".
  112 zobrazení

3. A Třídnické hodiny s panem psychologem

3. A Třídnické hodiny s panem psychologem
Naše třídnické hodiny jsme  v  letošním roce zahájili se  školním psychologem. Pracujeme sami na sobě, poznáváme sami sebe a také ostatní  spolužáky, tmelíme naši třídu. ​
  153 zobrazení

Z pohádky do pohádky

Z pohádky do pohádky
​Magická třináctka byla startem pro letošní první Centra aktivit s názvem " Z pohádky do pohádky". Pomocí piktogramů jsme se snažili uhodnout názvy pohádek, snažili se pospojovat dvojice z večerníčků Ve skupinách jsme se seznamovali se spisovateli, ilustrátory dětských knížek a večerníčků, počítali pohádkové slovní úlohy, odhadovali magická pohádko...
Celý článek
  135 zobrazení

2. A - Hurá na zmrzku

2. A  - Hurá na zmrzku
V závěrečných horkých letních dnech jsme si za odměnu ze školy  odskočili  zchladit se zmrzlinou. ​
  300 zobrazení

2. A - Opékání buřtů v lanovém centru

2. A  - Opékání buřtů v lanovém centru
V podvečer 21.6. jsme se všichni  sešli v lanovém centru a společně opékali buřty, povídali si, hráli hry, sportovali a bylo nám spolu moc fajn. ​
  291 zobrazení

2. A - Canisterapeutický program s Amy

2. A - Canisterapeutický program s Amy
​10.6. v naší třídě proběhlo vyučování v doprovodu čtyřnohé maďarské parťačky Amy. Povídali jsme si o canisterapii, jak psi můžou pomáhat lidem, zkusili jsme si přivolání psa, aport, i hry ve skupinkách. Došlo i na matematické psí slovní úlohy, hádanky. Den se čtyřnohou kamarádkou byl o moc fajn.
  246 zobrazení

2. A - O Smolíčkovi

2. A - O Smolíčkovi
​Pohádku O Smolíčkovi jsme si nejprve poslechli, převyprávěli, vysvětlili si jak a vznikají pohádky, kdo je spisovatel, ilustrátor. Pak nás čekal těžký úkol-ve skupinách sestavit rozstříhanou pohádku tak, aby obsah dával smysl. Po vzájemné  kontrole jsme celou  sestavenou pohádku  zkusili ilustrovat. 
  301 zobrazení

2. A - ČJ - opáčko trochu jinak

2. A - ČJ  - opáčko trochu jinak
​Učivo z ČJ jsme celkem hravě zvládli a tak se v posledních dnech věnujeme opakování a procvičování nabytých vědomostí. K tomu nám například slouží i běhací diktát  a "Písmenkárna" , kterou jsme tentokrát využili k sestavování a opakování  druhů vět. Takovéto opáčko nás hodně baví.
  159 zobrazení

Jarní koncert - fotografie

Jarní koncert - fotografie
Ve středu 25. května 2022 se uskutečnil v Aule UPCE Jarní koncert našich DPS. DPS - Zpěváčci, Pramínek, Čtyřlístek, Nobile FOTOGALERIE ​
  433 zobrazení

2.A - Vysvědčení plné pětek? Proč ne !

2.A - Vysvědčení  plné pětek? Proč ne !
Dnes jsme se v rámci programu ZDRAVÁ PĚTKA dozvěděli  mnoho zajímavého o správném stravování, zkoušeli jsme si sestavit vyváženou a zdravou snídani i svačinku.  Pracovali  jsme v týmech a tak trochu i mezi sebou soutěžili ve znalostech a vědomostech. Vítězný tým si vysloužil vysvědčení plné pětek, což na školním vysvědčení ...
Celý článek
  202 zobrazení

2.A - Rej čarodějnic

2.A - Rej čarodějnic
Z důvodu plaveckého výcviku ,trochu s předstihem,  se u nás ve třídě konal slet čarodějnic a čarodějů, kteří  se rozdělili do skupin a společně tak celý den pilně  pracovali   - vařili čarodějnický matematický lektvar, pro jehož správné ingredienci si museli doletět na koštěti , nepoplést a vybrat z černého h...
Celý článek
  289 zobrazení

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz