Třídy a události

Vánoční besídka ve školní družině 1.C a 3.A

Vánoční besídka ve školní družině 1.C a 3.A
​ Ve středu 22.12. se ve třídě 1.C konala Vánoční besídka školní družiny. Poslechli jsme si společně koledy, vyzkoušeli si některé vánoční zvyky, každý si vyrobil svícen z jablka, ochutnali jsme přinesená cukroví od maminek a vzájemně se obdarovali jedním tombolovým dárečkem doneseným pro druhé. Bylo to milé odpoledne, které nás navnadilo na přichá...
Celý článek
  84 zobrazení

Halloween ve 3.A

Halloween ve 3.A
​Před podzimními prázdninami děti prožily projektový den Halloween. Přišly oblečené ve strašidelných kostýmech. Paní učitelky připravily spoustu aktivit a her, které s tímto tématem souvisí. Strašidelný svátek mají děti rády. Třída byla plná strašidel, ale nikdo se nebál.
  108 zobrazení

Nakupování se Zdravou 5

Nakupování se Zdravou 5
Pod vedením lektorky se žáci seznámili s deskovou hrou Obchod Zdravé 5, kde v 5 klíčových odděleních soutěžili– odpovídali na kvízové otázky a plnili praktické zábavné úkoly. Za správné odpovědi získávali dílky puzzle, ze kterých si na závěr složili obrázek odhalující tajemství správné výživy.  Žáci si vyzkou...
Celý článek
  74 zobrazení

Podzimní tvoření ve 3.A

Podzimní tvoření ve 3.A
​Děti vytvořily pěkné obrázky.
  96 zobrazení

Drakiáda ve ŠD - 1.C a část 3.A a 4.C

Drakiáda ve ŠD - 1.C a část 3.A a 4.C
​Poslední den před podzimními prázdninami jsme vyrazili na školní hřiště s donesenými draky. I přes to, že nám počasí příliš nepřálo a vítr foukal jen minimálně, některým drakům se podařilo vzlétnout a nakonec si všichni zájemci mohli vyzkoušet, jaké to je pouštět draka. Někteří to zkusili i prvně v životě a byl to pro ně nevšední zážitek. Překonal...
Celý článek
  192 zobrazení

Projekt „Listohrátky“ ve ŠD 3. oddělení (1.C a části 3.A, 4.A a 4.C)

Projekt „Listohrátky“ ve ŠD 3. oddělení (1.C a části 3.A, 4.A a 4.C)
​ Celý minulý týden jsme žili tématem stromů a listů. Vyzkoušeli jsme si novou výtvarnou techniku „Frotáž listů," kdy mnozí byli překvapení, jak se list krásně zpod papíru věrohodně přenese na papír a to za pár vteřin. Při pobytu venku jsme vázali listové růže a klouzali se do hromady ze spadaného listí. Ve třídě se učili jednotlivé listy přiřazova...
Celý článek
  111 zobrazení

Tvoření ve školní družině

Tvoření ve školní družině
​ Každý týden máme ve 3. oddělení školní družiny (1.C a části 3.A) tvořivé odpoledne, kdy vyrábíme některý společný výrobek, při kterém si osvojujeme střihání, lepení, skládání z papíru, obkreslování šablonek. Děti tvoření moc baví a domů si již tento školní rok odnesly papírové origami, hady a podzimní draky (viz. fotogalerie ŠD).
  200 zobrazení

Pobyt venku se školní družinou

Pobyt venku se školní družinou
​ S dětmi ve 3. oddělení školní družiny (1.C a části 3.A) pobýváme často venku, kde běhají, trénují a šplhají po dětských atrakcích a hrají různé společné hry. Vždy si hlasováním zvolí z osmi možností, na které hřiště v okolí školy zrovna chtějí jít a zde, za dodržování bezpečnostních pravidel, vybíjejí nahromaděnou energii z dopoledního vyučování.
  270 zobrazení

Čarodějnický den

Čarodějnický den
Poslední dubnový den byl v naší třídě ve znamení čarodějnic. Děti plnily různé kouzelné úkoly, při kterých opakovaly probrané učivo. Kdo chtěl, přišel do školy v kostýmu. Malým čarodějnicím to moc slušelo. Děti si užily den plný her pěkně spolu.
  205 zobrazení

Duhový den v 2. A

Duhový den v 2. A
​ Třídu rozzářila naše barevná trička. Děti se dozvěděly, jak vzniká duha. Pokus s barevnými bonbóny se povedl! Při výtvarné výchově děti míchaly barvy duhy a vytvořily krásné barevné obrázky.
  321 zobrazení

Centra aktivit v 2. A

Centra aktivit v 2. A
​ Děti pracovaly v centrech aktivit na téma „ Zima". Zopakovaly si učivo z matematiky, českého jazyka a prvouky, vyrobily si sněhuláka. Děti pracovaly ve skupinách celý týden. Učily se spolupracovat, pomáhat si, hodnotit práci svoji i druhých. 
  315 zobrazení

MASOPUSTNÍ REJ

MASOPUSTNÍ   REJ
​V týdnu před jarními prázdninami bylo ve škole opravdu veselo. Pořádali jsme masopust v prvních a druhých třídách. Děti se přestrojily za princezny, kouzelníky, víly, piráty či bojovníky. Samozřejmě , že jsme se také učili o této zimní tradici ve čtení , počítání i tvoření.  Průvod masek probíhal  odděleně po třídách s  muzikou a ve...
Celý článek
  449 zobrazení

Setkání se školním psychologem

Setkání se školním psychologem
​ Za dětmi přišel školní psycholog Stanislav Pelcák s programem na rozvoj emoční inteligence.  Pohádkové příběhy  a zajímavé aktivity umožnily dětem lépe poznat a pochopit emoce své i emoce ostatních. Při vyprávění děti například zjistily, co jim dělá radost a jak udělat radost druhým.
  340 zobrazení

Tělocvik na sněhu

Tělocvik na sněhu
​Děti si užily sněhové nadílky. Škoda, že sníh brzy roztál.
  285 zobrazení

Předvánoční pohoda v 2. A

Předvánoční pohoda v 2. A
​Adventní čas v 2. A byl plný pohody. Každý den jsme otevřeli jedno okénko z hudebního adventního kalendáře. Poslední školní den před vánočními prázdninami jsme prožili svátečně. Připomněli jsme si lidové vánoční zvyky, vyprávěli si o Vánocích, opakovali jsme učivo hravou formou.  Nechyběla ani vánoční přání a dárky!
  283 zobrazení

Už jsme čtenáři

Už jsme čtenáři
​Při besedě jsme si povídali o knížkách. Děti zaslouží velkou pochvalu za doplňkovou četbu.
  324 zobrazení

Mikuláš v 2.A

Mikuláš v 2.A
​Děti se převlékly do kostýmů čertů, andílků a dokonce přišel i Mikuláš. Den plný her, úkolů, pohádek a tancování si děti užily. A protože byly opravdu hodné, dostaly od Mikuláše sladkou odměnu.
  279 zobrazení

Tvoříme pro radost

Tvoříme pro radost
​Děti z 2.A vytvořily pěkné obrázky se zimní tematikou.
  283 zobrazení

Zase spolu

Zase spolu
​Ve středu 18. listopadu jsme se vrátili do školy. Je nám spolu dobře!
  493 zobrazení

On - line výuka

On - line výuka
​Děti z 2. A se doma pilně učí, jsou šikové. Rodiče dětem umožňují přístup k on - line výuce. Patří jim velké poděkování. Každý den tak můžeme procvičovat učivo společně a popovídat si.
  435 zobrazení

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa