Třídy a události

Robotika očima dětí v 4. D

Robotika očima dětí v 4. D
​S Emou to bylo zábavné. Je krásná, umí dělat různé věcí, krásně jezdí, moc se nám líbí.  Takové bylo hodnocení robota, s kterým žáci pracovali v hodině informatiky. Robot se jmenuje Emilka. Pracuje pomocí povelů a příkazů, které jí žáci zadávají. Všichni byli z Emilky nadšeni a těší se na další hodinu.
  64 zobrazení

Společný projekt DEJ SI POZOR NA ZUBRA - 3. D a. 4. D

Společný projekt DEJ SI POZOR NA ZUBRA  - 3. D a. 4. D
​V pondělí 25. března absolvovali žáci 3. D a 4. D společnou dobrodružnou výpravu na pardubický zámek. Vypravili se za poznáním historie vzniku erbovního znaku Pernštejnů. Ve společném programu se postupně seznamovali s legendou o statečném Vojtěchovi. V úvodním rozhovoru se seznámili se zubrem - jak vypadá, kde žije, jak je veliký. Následovalo hle...
Celý článek
  65 zobrazení

Cesta do pravěku - 4. D

Cesta do pravěku - 4. D
​V pondělí 19. února jsme navštívili pardubický zámek. Prostřednictvím archeologické expozice jsme se vydali na dobrodružnou cestu od lovců a sběračů přes dobu bronzovou po vládu Keltů. Dozvěděli jsme se o životě lovců mamutů nebo pohřebních rituálech, rozluštili a zjistili, v čem se nám tehdejší lidé podobali a v čem byli jiní. 
  112 zobrazení

Zimní vycházka 4. D

Zimní vycházka 4. D
​Za krásného mrazivého dne jsme se vydali na zimní procházku. Pozorovali jsme vodní ptáky a labutě, sýkorky v krmítku...Příroda v tomto počasí měla své kouzlo.
  216 zobrazení

Svatý Mikuláš v 4. D

Svatý Mikuláš v 4. D
​Na hodinách českého jazyka jsme poznali postavu svatého Mikuláše. Přečetli jsme si literární ukázku, z které jsme se dozvěděli nové informace o této historicky doložené postavě. Z pracovních listů jsme vytvořili lapbook, který nám poslouží v příštím školním roce k dalšímu rozšíření učiva. Také jsme zhlédli video, které připomnělo zvyky a tradice v...
Celý článek
  154 zobrazení

Tříkrálový den ve 4. D

Tříkrálový den ve 4. D
​V pátek 5. ledna navštívili naší třídu tři králové, kteří nám zazpívali koledy a připomněli historii mudrců. V této atmosféře pokračovalo vyučování.  Žáci pracovali s textem, vyplňovali pracovní listy, zhlédli pohádku a zazpívali koledu. Vyluštěním tajenky na tříkrálové stezce byla pranostika vztahující se k tomuto dni.
  164 zobrazení

Předvánoční posezení ve 4. D

Předvánoční posezení ve 4. D
​V pátek 22. prosince jsem se naposledy setkali v tomto kalendářním roce. V předvánoční atmosféře jsme společně zpívali koledy, soutěžili, zhlédli pohádku a vánočním příběhem připomněli narození Ježíška. Pod stromečkem našel každý svůj dárek.
  151 zobrazení

Vánoční prohlídka zámku - 3. D, 4. D

Vánoční prohlídka zámku - 3. D, 4. D
​Ve středu 13. prosince jsme navštívili zámek Hrádek u Nechanic. Ve vánočně vyzdobených interiérech jsme se seznámili s historií Vánoc, jejich zvyky a tradicemi. Dozvěděli jsme se, jaké se dávaly na stromeček první ozdoby, co se podávalo ke štědrovečerní večeři a další zajímavosti týkající se těchto nejkrásnějších svátků v roce.
  200 zobrazení

Mít pejska - 4. D

Mít pejska - 4. D
​Do naší třídy zavítal na návštěvu švýcarský ovčák - fenka Misi. S paní majitelkou psa jsme si povídali, jaké je to mít pejska, co obnáší péče o něj. Vlastnit pejska přináší nejen radost, ale také starosti. Děti si mohly s pejskem vyzkoušet jednoduché povely. Na závěr dostaly malé dárečky. Po celou dobu milé návštěvy byla příjemná atmosféra.
  210 zobrazení

Návštěva Mikuláše v 4. D

Návštěva Mikuláše v 4. D
​Po roce nás opět navštívili čerti, andělé a Mikuláš. Svoje hříchy děti vykoupily písničkou a slíbily, že se polepší. Nakonec dostali všichni sladkou odměnu.
  136 zobrazení

Vánoční jarmark v 4. D

Vánoční jarmark v 4. D
​Ve středu 6. prosince proběhl na naší škole vánoční jarmark, kterého jsme se poprvé zúčastnili. Děti s pomocí rodičů vyrobily hezké výrobky. Na jarmarku si připravily stánek, obsluhovaly zákazníky a výrobky prodávaly. Vše dopadlo na výbornou. Děti už si plánují, za co výdělek utratí.
  173 zobrazení

Folklorní soubor PERNÍČEK - 4. D

Folklorní soubor PERNÍČEK - 4. D
​Ve čtvrtek 7. prosince jsme zhlédli vánoční vystoupení folklorního souboru PERNÍČEK. Děti se prostřednictvím tanců a písní seznámily se zvyky a tradicemi našich předků v období adventu. Nechyběly vánoční koledy a říkadla. Vystoupení navodilo příjemnou vánoční atmosféru.
  174 zobrazení

Ukončení kurzu bruslení v 4. D

Ukončení kurzu bruslení v 4. D
​Ve středu 14. listopadu byl ukončen kurz bruslení, na který se žáci po každé moc těšili. Pod vedením odborných instruktorů se naši malí sportovci s velkým nasazením a úsilím zdokonalili v jízdě na ledě. Odměnou za výborné zvládnutí celého kurzu bylo zhlédnutí vystoupení malých nadějných krasobruslařek. Dívky předvedly, jak je tento sport náro...
Celý článek
  175 zobrazení

Bobřík informatiky

Bobřík informatiky
Každý rok v listopadu probíhá v celé České republice soutěž Bobřík informatiky , do které se pravidelně zapojuje naše škola. Letos tato soutěž čekala i na naše čtvrťáčky, kteří letos začali s novým předmětem Informatika. ​ FOTOGALERIE Celkem si zasoutěžilo 446 žáků naší školy. Výsledky: Kategorie MINI (4. ročník) → max. 172 bodů Počet soutěžíc...
Celý článek
  363 zobrazení

Dopravní výchova v 4. D

Dopravní výchova v 4. D
Středu 8. listopadu žáci strávili na dopravním hřišti. Zopakovali si a prohloubili své znalosti a dovednosti v jízdě na kole i bezpečnosti silničního provozu.
  180 zobrazení

Halloween v 4. D

Halloween v 4. D
​V pondělí 30. října byly v rámci vyučování projektové aktivity ve znamení Halloweenu. Děti pracovaly na stanovištích ve skupinách a plnily úkoly. Jednotlivé činnosti se prolínaly mezi různými výukovými předměty a zahrnovaly učivo, které žáci znají. Poslední aktivita byla zaměřena na pracovní činnosti, jejímž výstupem byl svícen v duchu Halowe...
Celý článek
  187 zobrazení

Knihy z Anglie dorazily

Knihy z Anglie dorazily
Naše jarní "Knižní výzva" se opravdu vydařila a všechny knížky našly své místo. Knížky z naší školy dělaly radost v české škole v Bristolu už v květnu. K nám z Anglie dorazily knihy v srpnu díky paní učitelce Petře Young, která v bristolské škole učí a přivezla je do Pardubic. Za což jí mnohokrát děkujeme.  Sešlo se neuvěřitelných 12...
Celý článek
  354 zobrazení

Podzimní vycházka 4. D

Podzimní vycházka 4. D
​V rámci přírodovědy jsme se vypravili na vycházku po okolí naší školy. Během vycházky žáci pozorovali změny v přírodě v tomto ročním období, určovali a poznávali rostliny a stromy, zopakovali si bezpečnost při přecházení vozovky. 
  202 zobrazení

Oslavy vzniku Československé republiky v 4. D

Oslavy vzniku Československé republiky v 4. D
​V pondělí 23. října jsme si připomněli významný den naší vlasti - Den vzniku samostatného československého státu. Již z předcházejících let žáci mají vědomosti o této historické události a znají jméno prvního prezidenta ČR. Vypracováním pracovních listů se žáci dozvěděli nové informace vztahující se k tomuto státnímu svátku. Četli příběh, řeš...
Celý článek
  251 zobrazení

Logická olympiáda

Logická olympiáda
V letošním školní roce se opět žáci naší školy účastní Logické olympiády .  Celkem se přihlásilo 111 žáků. V říjnu probíhá online soutěž. V rámci 1. stupně už známe krajské semifinalisty (jedná se o čtyřicet žáků s nejlepšími výsledky).  Toto kolo se uskuteční 3. listopadu 2023 na Krajském úřadě v Pardubicích. Celkem se v Katego...
Celý článek
  653 zobrazení

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz