Třídy a události

Kurz bruslení - 4. D

Kurz bruslení  - 4. D
​Žáci 4. D v letošním školním roce absolvují v rámci tělesné výchovy kurz bruslení. První lekce už proběhla v úterý 26. září v malé hale zimního stadionu pod vedením odborného instruktora. Děti se na bruslení velmi těšily. Počáteční nejistotu (a u některých i obavy) brzy rozptýlila radost z pohybu na ledě. Děti cvičily první krůčky na bruslích, odr...
Celý článek
  42 zobrazení

Den české státnosti v 4. D

Den české státnosti v 4. D
V pondělí 25. září jsme si připomněli Den české státnosti, který slavíme 28. září jako státní svátek. Z předcházejících let si žáci doplnili informace vztahující se k historické postavě svatého Václava. Četli příběh, zhlédli zajímavý dokument, kreslili portrét a vyřešili kvíz. V třídnické hodině školní psycholog navázal na toto téma. Žáci tvořili g...
Celý článek
  41 zobrazení

Třídnické hodiny s panem psychologem v 4. D

Třídnické hodiny s panem psychologem v 4. D
​Na třídnických hodinách čte pan psycholog žákům příběhy zaměřené na rozvíjení emoční inteligence a vztah k přírodě. V průběhu hodiny žáci také malují obrázky podporující všímavost, kreativitu a koncentraci na činnost.
  82 zobrazení

Slavnostní předávání vysvědčení 3. D

Slavnostní předávání vysvědčení 3. D
​V pátek 30. června nám skončil další školní rok. Při slavnostním vydávání vysvědčení učitelé ocenili pokroky, kterých děti v průběhu roku dosáhly. Některé děti byly odměněny i pochvalou třídního učitele za vzorné plnění školních povinností. V následujících týdnech budou odpočívat a nabírat nové síly. Přejeme si, abychom se všichni v září ve z...
Celý článek
  94 zobrazení

Lesem ne lesem, polem ne polem

Lesem ne lesem, polem ne polem
​Ve čtvrtek 29. června se žáci 3. D zúčastnili akce Lesem ne lesem, polem ne polem pořádaném na pardubickém zámku. V dopoledním programu se seznámili s různými ekosystémy, naučili se třídit a zařazovat do nich jednotlivé živočichy. Přírodovědný program pro děti tak zpestřil celoroční výuku prvouky. 
  89 zobrazení

Třídní koncert

Třídní koncert
​Ve středu 28. června si děti naší třídy připravily pro paní učitelky třídní koncert s tanečním vystoupením. Tímto nevšedním způsobem poděkovaly své třídní učitelce a rozloučily se s paní vychovatelkou Kristýnou Novákovou, která je celý školní rok učila hudební výchovu a anglický jazyk.
  97 zobrazení

Divadlo pro spolužáky

Divadlo pro spolužáky
​V tomto týdnu děti ze 3. D zhlédly divadelní představení na motivy pohádky Tři bratři. Školní verzi, kterou si pro své spolužáky připravila 2. A, pojmenovali žáci ČERVENÁ KARKULKA. Půvabné písničky v podání žáčků 2. A provázely celou pohádku. Děti zahrály své role s obrovským tvůrčím nasazením a za své výkony byly po zásluze odměněny velkým p...
Celý článek
  113 zobrazení

Hodiny prvouky v 3. D

Hodiny prvouky v 3. D
​V hodinách prvouky děti vyhledávají informace o přírodě, a to v encyklopediích, na internetu, v atlasech. Pracují ve skupinách a své nové poznatky prezentují ostatním. Přínosem jsou nové a zajímavé informace, které dětem rozšiřují vědomosti. Tento způsob práce je zajímavým zpestřením výuky.
  136 zobrazení

Svátek dětí 2. D a 3. D

Svátek dětí 2. D a 3. D
​V pátek 2. června jsme v rámci Dětského dne navštívili filmové představení v Afi paláci. Cestu tam i zpět jsme si zpříjemnili krásnou procházkou. Pozorovali jsme vodní ptactvo i přírodu kolem nás. Páteční den se nám vydařil.
  152 zobrazení

Škola v přírodě 3. D

Škola v přírodě 3. D
​V týdnu od 15. 5. - 19 . 5. se třídy 2. D a 3. D zúčastnily školy v přírodě na Vysočině. Všichni jsme obdivovali krásu okolní krajiny. Navštívili jsme hrad Pernštejn, kde jsme se dozvěděli  mnoho zajímavostí o historii tohoto hradu, ale i pověsti, které se váží k tomuto místu. V dalších dnech jsme prozkoumali okolí místa našeho pobytu a ...
Celý článek
  194 zobrazení

Knižní výzva - knihy putují do Bristolu

Knižní výzva - knihy putují do Bristolu
Na začátku měsíce března jsme vyhlásili "Knižní výzvu" na výměnu knih (české za anglické) s českou školou v Bristolu. Knihy jste mohli nosit během března a dubna. Všem mnohokrát děkujeme za skvělé knižní dary. Sešlo se přes 100 úžasných titulů od 21 dárců. Mnohokrát děkujeme: paní učitelce Marii Sychrové, Heleně Vlasákové a Jaroslavě Bártlové ...
Celý článek
  227 zobrazení

Čarodějnický den 3. D

Čarodějnický den 3. D
​V pátek 28. dubna jsme si připomněli tradiční oslavy pálení čarodějnic. Celé vyučování bylo zaměřeno v tomto duchu. Pracovní listy byly zaměřeny na procvičování a opakování učiva z českého jazyka, matematiky a také z prvouky. Řešením příkladů z matematiky byla tajenka s názvem živočicha, o kterém děti hledaly informace v encykl...
Celý článek
  255 zobrazení

Jarní vycházka 3. D

Jarní vycházka 3. D
​Ve středu 26. dubna jsme na vycházce pozorovali změny v přírodě v tomto ročním období. Obdivovali jsme krásně upravené záhonky s květinami, poznávali a určovali jejich názvy. Také jsme si zopakovali stavbu rostlin a stromů, zásady bezpečnosti při přecházení vozovky.
  286 zobrazení

Zlatý list - duben 2023

Zlatý list - duben 2023
Ve středu 5. dubna 2023 uspořádala naše škola školní kolo soutěže Zlatý list pro žáky 1. a 2. stupně. A co je to Zlatý list? Zlatý list je soutěž pro všechny děti ve věku ZŠ, které mají zájem o přírodu. Zlatý list je soutěž kolektivů , soutěží šestičlenná družstva rozdělená na dvě tříčlenné hlídky. Na stanovištích soutěžní stezky odborníci prověřuj...
Celý článek
  380 zobrazení

Velikonoce 5.B + 3.D

Velikonoce 5.B + 3.D
S Velikonocemi jsme se rozloučili společným projektem s žáky 3.D. Páťáci připravili pro mladší kamarády spoustu hravých úkolů, křížovek, hledání rozdílů v obrázcích, puzzle a další úkoly s jarní tematikou. Menší děti si zopakovaly základní velikonoční slovní zásobu, naučily se básničku a vyzkoušely si i honbu za malovanými vajíčky – Easter Egg Hunt...
Celý článek
  293 zobrazení

Svátky jara v 3. D

Svátky jara v 3. D
​V pondělí 3. dubna jsme si připomněli období Velikonoc. Vytvořené vajíčko představuje názvy jednotlivých dní velikonočního týdne, tradice a zvyky.  V praktických činnostech žáci vyrobili slepičku, protože k svátkům jara výzdoba neodmyslitelně patří.
  201 zobrazení

Den učitelů

Den učitelů
​V úterý 28. března jsme si připomněli Den učitelů. Žáci se seznámili s osobností Jana Amose Komenského, jeho zásadami ve školství a několika citáty. Zhlédli video ukázky, které blíže přiblížily tuto osobnost. Žáci vyplňovali pracovní listy a vytvořili lapbook, který bude pomůckou k dalšímu učivu.
  318 zobrazení

Březen = knižní výzva

Březen = knižní výzva
Březen je měsíc knihy, což je ta nejlepší doba na knižní výzvu. Naše škola spolu s českou sekcí z Czech & Slovak Community and School Bristol v Anglii pořádá výměnu použitých knih. Díky této výměně rozšíříme jejich knihovnu o další české knihy a podpoříme čtení jejich žáků v češtině. Naopak bristolská škola rozšíří...
Celý článek
  419 zobrazení

Učíme se první pomoci v 3.D

Učíme se první pomoci v 3.D
​V pondělí 27. února se žáci naší třídy zúčastnili kurzu první pomoci pořádané SZŠ. Ve spolupráci s budoucími sestřičkami si procvičili způsoby ošetření zraněných a metody záchrany lidského života. V souvislosti s tím si zopakovali důležitá telefonní čísla. Na jednotlivých stanovištích si žáci procvičovali ošetření drobného zranění, první pomo...
Celý článek
  292 zobrazení

Třetí třídy vyrazily za Sněhurkou

Třetí třídy vyrazily za Sněhurkou
​Krásnou pohádku nám připravilo Mladé divadelní studio LAIK v režii Zdeňka Rumpíka. Celý zážitek měly děti  ze 3.A,B,C,D  umocněný tím, že  pohádka byla hrána dětskými herci. Nakonec se děti s divadelními dětmi vyfotily  a byl to báječný zážitek pro všechny.
  299 zobrazení

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz