Platby za školní družinu

Poplatek za školní družinu /ranní i odpolední ŠD/ je 250,- Kč/měsíc, probíhá pouze bezhotovostním platebním stykem a peníze jsou zasílány na účet

č. 78-9240720227/0100

Variabilní symbol je kód žáka - jako pro platbu stravného. Platí po celou dobu školní docházky. 

Platby jsou hrazeny ve dvou částkách.

  1. platba za září – prosinec 1000,- Kč                  splatno k 15.9.      
  2. platba za leden – červen 1500,- Kč                  splatno k 15.1.

Nabízíme možnost docházky pouze do ranní družiny žákům 1. až 5. ročníku. Poplatek za ranní družinu je 150,- Kč/měsíc.

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz