Platby za školní družinu

Poplatek za školní družinu /ranní i odpolední ŠD/ je 200,- Kč/měsíc, probíhá pouze bezhotovostním platebním stykem a peníze jsou zasílány na účet

č. 78-9240720227/0100

Variabilní symbol je kód žáka - jako pro platbu stravného. Platí po celou dobu školní docházky. 

Platby jsou hrazeny ve dvou částkách.

  1. platba za září – prosinec 800,- Kč                  splatno k 15.9.      
  2. platba za leden – červen 1200,- Kč                splatno k 15.1.

Nabízíme možnost docházky pouze do ranní družiny žákům 1. až 5. ročníku. Poplatek za ranní družinu je 100,- Kč/měsíc.