Přírodověda online ve 4. B

Přírodověda online ve 4. B
​Děti v naší třídy mají velmi rády téma Slunce, Sluneční soustava, vesmír. Při výuce jsme se vzájemně obohacovali o nejnovější poznatky z výzkumu vesmíru podložené poutavými fotografiemi..
  32 zobrazení

AJ online ve 4. B

AJ online ve 4. B
​Při online výuce děti rády pracují s interaktivní učebnicí - s videy, písněmi, poslechy. Velmi intezivní je také procvičování pomoci aplikace Wocabee, kde lze získávat body za úspěšné vyplňování písemné podoby slovíček, vět a také poměřovat si s kamarády znalosti při hrách a to jednotlivě i ve skupinách.
  32 zobrazení

Logická olympiáda

Během října 2020 se 81 žáků školy online zapojilo do  Logické olympiády . Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým p...
Celý článek
  89 zobrazení

Online výuka v 4. B

Online výuka v 4. B
​Online výuku jsme zahájili ve středu 14. 10. Děti jsou na všechny hlavní předměty - ČJ, M, AJ rozděleny na skupiny po 13. Výuka je intenzivní, příjemná a umožňuje individuální přístup.
  35 zobrazení

Suit Up Day 4. B

Suit Up Day 4. B
​Děti si připomněly pravidla společenského chování a při TV ve sportovním areálu si vyzkoušely promenádu  v párech a lidové tance.
  30 zobrazení

Projekt "Stromy"

Projekt "Stromy"
​​Děti si vzájemně vyměnily informace o funkcích jednotlivých částí stromů. Porovnávaly nejvyšší, nejmenší a nejstarší stromy v ČR a ve světě. Zjistily, které stromy jsou v různých zemích národními stromy. Zamyslely se nad důležitou úlohou deštných pralesů. Na závěr si vyrobily skřítka z tajgy.
  61 zobrazení

Projekt mezinárodní den výživy

Projekt mezinárodní den výživy
​Děti se seznámily s způsoby stolování v různých částech světa. Jednotlivé státy našly na mapě světa a prohlídly si obrázky se zemí, kde se jí rukama, hůlkami,... V soutěžích si vyzkoušely jak náročné je si nabrat jídlo hůlkami, jednou rukou uválet placku atd. 
  123 zobrazení

Osobnosti z bankovek

Osobnosti z bankovek
​Děti si připravily informace o osobnostech vyobrazených na bankovkách. Zmínily, ve které době osobnost žila, čím byla významná, kde se lze s jejím jménem setkat (názvy ulic, náměstí, ..) Se získanými informacemi seznámily svoje spolužáky.
  117 zobrazení

Projekt finanční gramotnost

Projekt finanční gramotnost
​V projektu finanční gramotnost se děti naučily rozlišovat význam pojmů povinné a nepovinné výdaje. Ve skupinách se pak hravou formou úspěšně vypořádaly  s úkoly: jakou hodnotu má počítač - dům, co si lze koupit za různé bankovky a mince, jak nahlížet na reklamu,..
  112 zobrazení

Vánoční besídka pro rodiče a prarodiče dětí ze 3. B

Vánoční besídka pro rodiče a prarodiče dětí ze 3. B
​Na závěr kalendářního roku potěšily děti rodiče, sourozence a prarodiče vánočními koledami, písněmi, hrou na flétny a kytary, tancem jife na melodii písně Merry Christmas (taneční pár Beátka a Kuba) a zejména pohádkou v AJ..
  265 zobrazení

Výstava obrázků ilustrátora dětských průvodců Šaška děti ze 3. B nadchla

Výstava obrázků ilustrátora dětských průvodců  Šaška děti ze 3. B nadchla
Na výstavě U Jonáše si děti prohlídly obrázky měst, které se staly součástí dětských průvodců. Nejvíce je zaujal Řím. Na závěr si v herně prohlídly Šaškovy dětské průvodce a vyzkoušely si práci architektů na kartónových modelech.
  257 zobrazení

Děti ze 3. B na výtvarném programu Černobílá fotografie

​V předvánočním čase si děti mohly ve VČG poskládat vlastní obrázek s vánočním motivem a vyzkoušet si, jak pracuje vývojka a ustalovač..Odměnou za trpělivost jim byly půvabné fotografie.
  261 zobrazení

Uzavřeli jsme bruslařskou sezónu - 3. B

Uzavřeli jsme bruslařskou sezónu - 3. B
​Po 6 týdnech příjemně strávených chvil na ZS jsme uzavřeli bruslařskou sezónu. Děti se zlepšovaly vždy dalším pobytem na bruslích. Vzorem jim byla Eliška, která na posledním bruslení dětem předvedla skoky i piruety..
  262 zobrazení

Muzikály jsou fajn - 3. B

Muzikály jsou fajn - 3. B
​Mezi předvánoční milé zážitky určitě patří i divadelní představení Ferda. Bylo plné krásných písní a báječných kulis.
  258 zobrazení

Vánoční keramika ve 3. B

Vánoční keramika ve 3. B
​Každý rok se děti ve 3. B těší na vánoční tvoření z keramiky. Letos pracovaly na vánoční misce, kterou si mohou naplnit ořechy nebo jinými dobrotami.
  236 zobrazení

Mikuláš s čerty a anděly ve 3. B

Mikuláš s čerty a anděly ve 3. B
​I letos si děti užily vzácnou návštěvu - Mikuláše..Hříšníci se sami přihlásili, recitovali a zpívali, s čímž jim pomohli i kamarádi ze třídy. Za dobrou práci a chování většiny třídy byly děti obdarovány spojovačkami, ve kterých objevují nejkrásnější místa na světě..
  248 zobrazení

Zahájili jsme bruslařskou sezónu - 3. B

Zahájili jsme bruslařskou sezónu - 3. B
​Letos jsme úspěšně navázali na loňskou sezónu, kde se děti učily bruslit pod vedením trenérů. Všichni to v pohodě zvládají a užívají si to.. 
  257 zobrazení

Centra nás baví - 3. B

Centra nás baví - 3. B
​V listopadu děti pracují v centrech s názvem Máme rádi zvířata. V křížovce v centru AJ zjistily, u kterých zvířat budou zjišťovat a popisovat anglicky, co umí či neumí. Další centra už byla zaměřena na šelmy psovité a kočkovité. Nechyběly závorky v matematice, tisk v centru umění a bádání nad životem šelem v centru objevy. ​
  250 zobrazení

Ve 3. B se bez mobilů bavíme dobře..

Ve 3. B se bez mobilů bavíme dobře..
​V rámci projektu Den bez mobilu děti volné chvilky věnovaly malování, stolním hrám, kartám.. Hry a knihy mají v oblíbené polici  s hračkami a knihami.
  230 zobrazení

Ve 3. B slavíme sv. Martina

Ve 3. B slavíme sv. Martina
V pondělí 11. 11. se děti ve třídě 3. B seznámily s pověstí o sv. Martinovi a ochutnaly tzv. podkovy či Martiny (zatočené rohlíčky s různou náplní), které pro všechny napekla Adélka a Matýsek (za vydatné pomoci maminek) a sušenky od Anetky a Terezky. Pak se věnovaly ochutnávce bylinných čajů - z měsíčku lékařského, černého bezu, prvosenky jarní a m...
Celý článek
  309 zobrazení