Zvířata chovaná pro radost - učíme se s domácími mazlíčky 4. B

Zvířata chovaná pro radost - učíme se s domácími mazlíčky   4. B
​V přírodovědě při práci s tématem - Lidská sídla, zvířata chovaná pro radost děti představily svým spolužákům své domácí mazlíčky: kočky, psy, morčata, křečky, andulky. S nadšením si vzájemně sdělovaly informace o rasách, podmínkách chování domácích mazlíčků.
  115 zobrazení

Přírodovědný pokus - klíčící fazole 4. B

Přírodovědný pokus - klíčící fazole   4. B
​​Děti pozorovaly, jaké podmínky potřebují rostliny ke klíčení (vodu, vzduch, teplo). Zjistily, že rostliny původně rostoucí vzpřímeně se po položení ohnou. Pokus doložily fotkami, obrázky, popisem. ​ ​
  110 zobrazení

Přírodověda online - fyzikální veličiny nás baví 4. B

Přírodověda online - fyzikální veličiny nás baví 4. B
​V přírodovědě se děti v části s názvem veličiny seznámily se směnným obchodem - důvodem vzniku a měření veličin. Velmi poutavé bylo pozorování měření času na neobvyklých slunečních hodinách, poznání A. Celsia a jeho obráceného vnímání teplotní stupnice a zejména porovnávání extrémních teplot na Zemi a Slunci.
  81 zobrazení

Vzpomínka na školu..4. B

Vzpomínka na školu..4. B
​V době, kdy se s dětmi učíme online, je příjemné zavzpomínat na hezké chvilky ve škole. Na besídce v závěru roku děti kouzlily, dělaly rekordy ve skládání kostky, hrály na nástroje a hlavně se dobře bavily...
  70 zobrazení

Práce v centrech ve 4. B - Příroda v zimě

Práce v centrech ve 4. B - Příroda v zimě
​V prosinci děti pracují v oblíbených centrech, tentokrát na téma Příroda v zimě. V matematice počítají podle plánku nejkratší cesty lesem k danému cíli, po cestě se stavují u dědy Lesoně a pomáhají mu vyrovanat síly ve zvířecích skupinách. V ČJ se dovídají zajímavosti o stromech a určují slovní druhy. V AJ se seznamují s názvy stromů a j...
Celý článek
  180 zobrazení

Projekt přirozené ekosystémy 4. B

Projekt přirozené ekosystémy 4. B
​V průběhu online výuky se děti seznámily s pojmem přirozený ekosystém a ekosystém les. Vyhledaly si následně informace o konkrétních přirozených ekosystémech v ČR a seznámily s nimi spolužáky. 
  155 zobrazení

Přírodověda online ve 4. B

Přírodověda online ve 4. B
​Děti v naší třídy mají velmi rády téma Slunce, Sluneční soustava, vesmír. Při výuce jsme se vzájemně obohacovali o nejnovější poznatky z výzkumu vesmíru podložené poutavými fotografiemi..
  165 zobrazení

AJ online ve 4. B

AJ online ve 4. B
​Při online výuce děti rády pracují s interaktivní učebnicí - s videy, písněmi, poslechy. Velmi intezivní je také procvičování pomoci aplikace Wocabee, kde lze získávat body za úspěšné vyplňování písemné podoby slovíček, vět a také poměřovat si s kamarády znalosti při hrách a to jednotlivě i ve skupinách.
  156 zobrazení

Logická olympiáda

Během října 2020 se 81 žáků školy online zapojilo do  Logické olympiády . Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým p...
Celý článek
  246 zobrazení

Online výuka v 4. B

Online výuka v 4. B
​Online výuku jsme zahájili ve středu 14. 10. Děti jsou na všechny hlavní předměty - ČJ, M, AJ rozděleny na skupiny po 13. Výuka je intenzivní, příjemná a umožňuje individuální přístup.
  188 zobrazení

Suit Up Day 4. B

Suit Up Day 4. B
​Děti si připomněly pravidla společenského chování a při TV ve sportovním areálu si vyzkoušely promenádu  v párech a lidové tance.
  122 zobrazení

Projekt "Stromy"

Projekt "Stromy"
​​Děti si vzájemně vyměnily informace o funkcích jednotlivých částí stromů. Porovnávaly nejvyšší, nejmenší a nejstarší stromy v ČR a ve světě. Zjistily, které stromy jsou v různých zemích národními stromy. Zamyslely se nad důležitou úlohou deštných pralesů. Na závěr si vyrobily skřítka z tajgy.
  157 zobrazení

Projekt mezinárodní den výživy

Projekt mezinárodní den výživy
​Děti se seznámily s způsoby stolování v různých částech světa. Jednotlivé státy našly na mapě světa a prohlídly si obrázky se zemí, kde se jí rukama, hůlkami,... V soutěžích si vyzkoušely jak náročné je si nabrat jídlo hůlkami, jednou rukou uválet placku atd. 
  214 zobrazení

Osobnosti z bankovek

Osobnosti z bankovek
​Děti si připravily informace o osobnostech vyobrazených na bankovkách. Zmínily, ve které době osobnost žila, čím byla významná, kde se lze s jejím jménem setkat (názvy ulic, náměstí, ..) Se získanými informacemi seznámily svoje spolužáky.
  203 zobrazení

Projekt finanční gramotnost

Projekt finanční gramotnost
​V projektu finanční gramotnost se děti naučily rozlišovat význam pojmů povinné a nepovinné výdaje. Ve skupinách se pak hravou formou úspěšně vypořádaly  s úkoly: jakou hodnotu má počítač - dům, co si lze koupit za různé bankovky a mince, jak nahlížet na reklamu,..
  208 zobrazení

Vánoční besídka pro rodiče a prarodiče dětí ze 3. B

Vánoční besídka pro rodiče a prarodiče dětí ze 3. B
​Na závěr kalendářního roku potěšily děti rodiče, sourozence a prarodiče vánočními koledami, písněmi, hrou na flétny a kytary, tancem jife na melodii písně Merry Christmas (taneční pár Beátka a Kuba) a zejména pohádkou v AJ..
  363 zobrazení

Výstava obrázků ilustrátora dětských průvodců Šaška děti ze 3. B nadchla

Výstava obrázků ilustrátora dětských průvodců  Šaška děti ze 3. B nadchla
Na výstavě U Jonáše si děti prohlídly obrázky měst, které se staly součástí dětských průvodců. Nejvíce je zaujal Řím. Na závěr si v herně prohlídly Šaškovy dětské průvodce a vyzkoušely si práci architektů na kartónových modelech.
  345 zobrazení

Děti ze 3. B na výtvarném programu Černobílá fotografie

​V předvánočním čase si děti mohly ve VČG poskládat vlastní obrázek s vánočním motivem a vyzkoušet si, jak pracuje vývojka a ustalovač..Odměnou za trpělivost jim byly půvabné fotografie.
  356 zobrazení

Uzavřeli jsme bruslařskou sezónu - 3. B

Uzavřeli jsme bruslařskou sezónu - 3. B
​Po 6 týdnech příjemně strávených chvil na ZS jsme uzavřeli bruslařskou sezónu. Děti se zlepšovaly vždy dalším pobytem na bruslích. Vzorem jim byla Eliška, která na posledním bruslení dětem předvedla skoky i piruety..
  388 zobrazení

Muzikály jsou fajn - 3. B

Muzikály jsou fajn - 3. B
​Mezi předvánoční milé zážitky určitě patří i divadelní představení Ferda. Bylo plné krásných písní a báječných kulis.
  365 zobrazení