Třídy a události

Sluší nám to

Sluší nám to
Suit up day proběhl i v naší třídě. A my dobře víme, že je důležité  být nejen hezky oblečen, ale umět se i náležitě chovat. ​ ​
  32 zobrazení

Evropský den jazyků - European Day of Languages

Evropský den jazyků - European Day of Languages
Kolik je v EU zemí a kolik oficiálních jazyků? Kde se mluví více jazyky? Jaký je rozdíl mezi jazykem a nářečím? Co jsou to jazykové rodiny a proč je důležité učit se cizím jazykům? Odpovědi na tyto otázky po dnešní besedě v rámci Evropského dne jazyků již známe. Své nabyté vědomosti jsme si mohli hned vyzkoušet prostřednictvím kvízu. Nejlépe se dař...
Celý článek
  74 zobrazení

Do you like …?

Do you like …?
Na čtvrteční hodinu angličtiny jsme se těšili, protože jsme věděli, že mezi nás zavítá rodilý mluvčí - Američan. Měli jsme trochu obavy, zda mu budeme rozumět, ale tyto obavy byly zbytečné. Na naše otázky jako What´s your favourite ….? Do you like …?, Can you…? nám rád odpovídal a my mu zase povídali o svých zálibách. Na další hodinu s panem učitel...
Celý článek
  65 zobrazení

Turistika nám není cizí

20210628_09435_20210628-203816_1
Dnes jsme se spolu s kamarády ze 3. A vypravili pěšky až do Svítkova do areálu Zlaté přilby, opekli jsme si špekáčky či libové párky, zasportovali na hřišti, trochu se zchladili i nanukem. Cesta podél Labe byla příjemná, pěší výlet se nám po všech stránkách vydařil. ​ ​
  127 zobrazení

Módní trendy v 3. B

Módní trendy v 3. B
Historie pyžama, módní přehlídka, spaní na měkkém i Čapkova pohádka O pyšné noční košilce byly hlavní náplní našeho „pyžamového dne". ​ ​
  159 zobrazení

Tvořivost a nápaditost - 3. B

Tvořivost a nápaditost - 3. B
Den šílených účesů ...... ​
  195 zobrazení

Rej čarodějnic v 3. B

Rej čarodějnic v 3. B
Téma čarodějnic nás provázelo celé páteční vyučování a podařilo se nám splnit všechny čarovné úkoly.
  275 zobrazení

Zkoumáme látky a jejich vlastnosti - 3.B

Zkoumáme látky a jejich vlastnosti - 3.B
​ Do provádění jednoduchých a bezpečných pokusů s běžně dostupnými látkami jsem se pustili v domácím prostředí a zkoumali například rozpustnost soli, cukru, mouky, hlíny, medu, mléka, dřeva, vosku či kovu ve vodě. Zjišťovali jsme, které látky plavou, jakou mají barvu, tvrdost a u látek jedlých i chuť. Jakou chuť bude mít mouka smíchaná se solí a co...
Celý článek
  260 zobrazení

Březen - měsíc čtenářství- 3. B

Březen - měsíc čtenářství- 3. B
Správně si vybrat knížku je pro motivaci ke čtení důležité. A tak jsme si knížky, které nás baví, navzájem při online výuce představili a povídali si o nich.
  204 zobrazení

Sněhohrátky v 3. B

Sněhohrátky v 3. B
Každodenní sezení u počítačů, notebooků i mobilů je potřeba prostřídávat s aktivní činností nejlépe samozřejmě na čerstvém vzduchu. A pokud je kolem nás dostatek sněhu, není o kreativní nápady a zábavu nouze. ​ ​
  238 zobrazení

Harry Potter's Day - online

Harry Potter's Day - online
5. únor patřil Harrymu Potterovi. V hodině AJ samozřejmě in English. Užili jsme si 30 min. plných nových slovíček, kvízů a her. Srovnávali jsme české a anglické názvy, a tím tak vyzkoušeli naše znalosti. Věděli jste, že například Hogwarts, Gryffindor nebo Dumbledore jsou vlastně Bradavice, Nebelvír a Brumbál? Také jsme zjistili, jak bychom se jmeno...
Celý článek
  221 zobrazení

Vánoční čas v 3. B

Vánoční čas v 3. B
Ani v době rouškové jsme vánoční přípravy neošidili. Všichni si přejeme pohodové svátky a významně lepší rok 2021. ​
  305 zobrazení

Střípky z naší online výuky - 3.B

Střípky z naší online výuky - 3.B
Malá ukázka toho, co děláme při výuce matematiky, prvouky, českého a anglického jazyka. ​
  305 zobrazení

Rozhodně doma nezahálíme - 3. B

Rozhodně doma nezahálíme - 3. B
Připravit plán jednodenního pěšího výletu do blízkého okolí mého bydliště s nákresem cesty, programem a časovým rozvrhem. Vytvořit krátké vyprávění o zajímavé přírodnině podle zadané osnovy. Tak to jsou úkoly, na kterých jsme teď pracovali. A takto se vydařily. ​
  413 zobrazení

Halloween online v AJ s 3.B

Halloween online v AJ s 3.B
Are you scared? My se rádi bojíme. I když máme na Halloween prázdniny (31st October), nepodceňujeme přípravu. Už teď jsme si při online hodině AJ potrénovali strašidelná slovíčka, nakreslili si scary pumpkin a společně vyrobili netopýra a scary bookmark.  Happy Halloween!​
  287 zobrazení

Online výuka - 3. B

Online výuka - 3. B
​ I my se každý den účastníme online výuky. Je to náročné, ale díky velké pomoci rodičů zatím vše zvládáme.
  274 zobrazení

Suit Up Day - 3. B

Suit Up Day - 3. B
V úterý 13. října jsme se na Suit Up Day společně vyfotili. Je to naše zatím poslední foto. Věříme ale, že se brzy ve škole zase sejdeme. ​
  339 zobrazení

Učíme se společně

20200923_10145_20201004-155818_1
My t řeťáci jsme ve středu  23. 9. 2020 využili krásného počasí a sešli jsme se na školní zahradě, aby chom si společně zopakovali učivo druhé třídy.  Čekalo nás 20 úkolů z matematiky, českého jazyka a prvouky.   Po vyslechnutí pokynů a rozdělení do skupin jsm e se rozeběhli po stanovištích a řešili zadané úkoly. Museli jsme pro...
Celý článek
  513 zobrazení

Město nebo vesnice - 3. B

Město nebo vesnice - 3. B
Najít v plánu místo svého bydliště a školy, zjistit, jak přišla moje obec ke svému jménu a znaku, porozumět pojmům město a vesnice, vysvětlit, co mají společného a čím se liší, srovnávat klady a zápory bydlení ve městě nebo na vesnici. Poznat na obrázcích nejvýznamnější budovy, pojmenovat je a říct k čemu slouží. Takové úkoly jsme řešili v prvouce....
Celý článek
  486 zobrazení

2.AB od učení až po stavebnici

2.AB od učení až po stavebnici
​Blíží se konec školního roku a tím i po měsíci konec namíchané třídy 2.AB. Moc děkuji všem žákům za uplynulé týdny, ve kterých jsme se nejenom učili, ale také hráli a zažili spoustu pěkných chvil i usměvavé situace.
  441 zobrazení

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa