Třídy a události

Objevování krásy podzimu 2.D

Objevování krásy podzimu 2.D
​Na vycházce děti nacházely plody podzimu, např. kaštany, žaludy, zbarvené listy. Cestou si zopakovaly pravidla bezpečnosti při přecházení vozovky.
  21 zobrazení

Podzimní tvoření 2.D

Podzimní tvoření 2.D
​ Dětem se podzimní výzdoba povedla, jsou moc šikovné. Veselé obrázky zdobí chodbu naší školy.
  11 zobrazení

Sui Up Day - 2. D

Sui Up Day - 2. D
​Ve středu 13. října v rámci projektu Hrdá škola proběhl na naší škole Suit Up Day. I děti z 2. D přišly ve společenském oblečení. Moc jim to slušelo. Zopakovali jsme si základní pravidla slušného chování, i jak se obléci při různých společenských událostech, např. při návštěvě divadla.
  24 zobrazení

Svatý Václav

Svatý Václav
​Vysvětlili jsme si, kdo byl svatý Václav a proč se 28. září slaví jeho svátek. Četli jsme si příběh, pracovali s textem, vyplnili pracovní list a vytvořili domeček.
  55 zobrazení

Třídnická hodina

Třídnická hodina
​Na třídnické hodině nám tentokrát pan psycholog přečetl příběh O Strašidelném Rudlovi. Byl to příběh o tom, co se může přihodit, když jdeme do sklepa. Během hodiny jsme si také povídali, jaké máme rádi aktivity. A tak děti dostaly za úkol namalovat obrázek, v čem vynikají a co dělají dobře.
  56 zobrazení

Společné čtení

Společné čtení
​Na hodině čtení nás navštívil pan psycholog, který dětem přečetl pohádku o Alence, která měla trému. Pohádka se moc líbila. Děti měly za úkol namalovat, zda také někdy zažily situaci, kdy měly trému nebo se něčeho bály. Skoro všichni mají velké obavy z jedné návštěvy, a to je návštěva u zubaře!
  52 zobrazení

Prázdninový deník

Prázdninový deník
​V prvních školních dnech jsme vzpomínali na prázdniny. Setkání s kamarády, zážitky, výlety, dobré jídlo, to všechno obsahuje prázdninový deník, který děti s radostí vytvořily.
  47 zobrazení

Krásné prázdniny

Krásné prázdniny
​Tento týden se děti rozloučily se školním rokem.  Ve středu 30. června  dostaly  první vysvědčení a knížku, ze které si budou o prázdninách číst. Krásné prázdniny!
  136 zobrazení

Nevydařená výprava 1. D

Nevydařená výprava 1. D
​V pátek 25. června jsme odložili kvůli špatnému počasí naplánovanou vycházku do okolí pardubického zámku, na kterou jsme se všichni moc těšili. Bohužel, i náhradní vycházku k jezeru Bajkal nám překazil déšť. 
  244 zobrazení

První školní výlet - plavba výletní lodí

První školní výlet - plavba výletní lodí
​V pondělí 14. června jsme pluli výletní lodí Arnošt po řece Labi. Během cesty jsme si mohli vyrazit pamětní minci, získat lodní lístek napsaný husím brkem, vyrobit šperk z měděného drátku. K osvěžení nechyběla zmrzlina a dobré pití. Dvouhodinová plavba při krásném počasí rychle utekla.
  251 zobrazení

Pyžamový den v 1.D

Pyžamový den v 1.D
​V pátek 11. června přišly děti do školy v oblíbených nočních úborech a užily si velkou zábavu a legraci.
  204 zobrazení

Oslava Dne dětí v 1. D

Oslava Dne dětí v 1. D
​V úterý 1. června jsme s dětmi slavili jejich svátek. Nejdříve děti vyplnily pracovní listy, vyráběly popcorn, také nechyběla pohádka a na závěr přípitek, občerstvení a dáreček. 
  192 zobrazení

Den šílených účesů v 1. D

Den šílených účesů v 1. D
​Ve středu 19. května jsme si užili zábavu a legraci. Netradiční účesy nám moc slušely....
  258 zobrazení

Jarní týden v 1.D

Jarní týden v 1.D
​Konečně jsme se dočkali a opět jsme po několika týdnech online výuky spolu ve školních lavicích. Celý týden ve znamení jara jsme si moc užili. Vycházka po okolí školy, tvorba jarního okénka, počítání příkladů, stříhání, malování, lepení. Výsledkem naší skupinové práce jsou jarní louky, které zdobí chodbu naší školy.
  303 zobrazení

Velikonoční tvoření v 1. D

Velikonoční tvoření v 1. D
​Poslední školní den před velikonočními prázdninami byl ve znamení jara a velikonočního tvoření. Nejprve jsme poznávali jarní květiny, potom jsme si povídali o Velikonocích, připomněli jsme si zvyky tohoto období, poslechli koledu a nakonec vyrobili velikonočního zajíčka. Všem dětem se zajíček povedl a udělal velkou radost.
  276 zobrazení

Třídnická hodina online - 1. D

Třídnická hodina online - 1. D
​Při online výuce se učíme ve skupinkách, a tak byla třídnická hodina příležitostí, kdy jsme se setkali online i s ostatními spolužáky. Někteří se pochlubili novými knížkami, domácími nebo plyšovými mazlíčky, jiní zase výrobky, které zhotovili. Rádi jsme se viděli a těšíme se zpět do naší třídy.
  208 zobrazení

1. D - online výuka

1. D - online výuka
​Od 1. března opět probíhá online výuka.  V českém jazyce se učíme číst a psát nová písmenka, vzorně máme vypracované úkoly ve Slabikáři i pracovním sešitě. Naše písanky jsou přímo ukázkové. V matematice jsme se dozvěděli, co je metr, litr a kilogram. Příklady máme vždy správně vypočítané. S domácími úkoly z prvouky nám pomáhají rodi...
Celý článek
  268 zobrazení

MASOPUSTNÍ REJ

MASOPUSTNÍ   REJ
​V týdnu před jarními prázdninami bylo ve škole opravdu veselo. Pořádali jsme masopust v prvních a druhých třídách. Děti se přestrojily za princezny, kouzelníky, víly, piráty či bojovníky. Samozřejmě , že jsme se také učili o této zimní tradici ve čtení , počítání i tvoření.  Průvod masek probíhal  odděleně po třídách s  muzikou a ve...
Celý článek
  370 zobrazení

Zimní příroda

Zimní příroda
​V rámci TV chodíme na vycházky po okolí naší školy. Pozorujeme kačenky, labutě a ptáčky v krmítku, hledáme opuštěná hnízda, určujeme jehličnany, opakujeme si pravidla bezpečnosti, když přecházíme silnici. 
  175 zobrazení

Tělocvik na sněhu - 1. D

Tělocvik na sněhu - 1. D
​Hodinu tělesné výchovy jsme si užili na školní zahradě. Stavění sněhuláků, iglů, zvířátek a nakonec pořádná  koulovačka. 
  262 zobrazení

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa