Výstava Andělská křídla

​Dne 3. 12. jsme navštívili výstavu v ateliéru HDD. Děti zde viděly obrazy andělů paní Dity Dostálkové a Šárky Svobodové. Na závěr si každý vyrobil svého andílka z dřevěného kolíčku, korálku, papírových křídel a drátku. Všem dětem se andílci moc povedli.

Suit up day

Dne 22. 11. se naše škola zapojila do projektu Hrdá škola. Někteří chlapci přišli dokonce v obleku, děvčata v krásných šatech. Nejprve jsme si pravidla společenského chování připomněli společnou četbou. Poté děti vytvořily dvojice nebo malé skupinky a dramatizovaly některé situace ze společenského života, což je moc bavilo. Na závěr nás čekal kvíz,...
Celý článek

Loučení s Haničkou

19. listopadu jsme se rozloučili s "naší Hani", která se odstěhovala zpět do Egypta. Děkuji všem dětem, které si pro Haničku připravily obrázek či malý dárek na rozloučenou. Velké díky patří Danče a její mamince za věnování krásné knížky českých pohádek.

Vzpomínka na Halloween ve 2.D.

​Dne 31. 10. proběhl ve všech druhých třídách projektový den s názvem Dýňohraní. Halloweenská tématika se tak objevila ve všech předmětech. V českém jazyce jsme nezapomněli ani na Dušičky a porovnání těchto dvou svátků. Čtvrtou hodinu proběhla soutěž 2. D. má talent, ve které zvítězila Izabela Málková se svým gymnastickým vystoupením. O tělocviku n...
Celý článek