Třídy a události

Mikuláš ve 2.D

Mikuláš ve 2.D
​S netrpělivostí a možná i malinkými obavami očekávali žáci 2.D návštěvu Mikuláše. 5. prosince se konečně dočkali. Otevřely se dveře a v nich se objevil i s anděly a celou čertí družinou. V některých žáčcích byla jen malá dušička, ale nakonec se všichni vykoupili pěknou básničkou. Za odměnu dostali od Mikuláše balíček plný sladkostí, ze kteréh...
Celý článek
  5 zobrazení

Návštěva divadelního představení Tři veteráni - 2.D

Návštěva divadelního představení Tři veteráni - 2.D
​Výuku českého jazyka na základní škole už tradičně doplňuje i seznámení dětí s různými literárními žánry. V první a druhé třídě je to především pohádka - žánr dětem této věkové skupiny nejbližší. Ve středu 16. listopadu jsme zhlédli ve VČD Pardubice divadelní zpracování známé pohádky Tři Veteráni. Herecké výkony i  výpravné pojetí t...
Celý článek
  61 zobrazení

Logická olympiáda

Logická olympiáda
Logická olympiáda 2022 Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní ...
Celý článek
  199 zobrazení

2.D oslavila Halloween

2.D oslavila Halloween
​V pondělí 31. října se ve 2.D slavil Halloween. Jak jinak než prací. Připravená pracovní centra na téma Halloween poskytla žákům spoustu možností, jak si zopakovat učivo zábavnou formou. V celkem sedmi pracovních centrech na žáčky 2. třídy čekaly začarované úkoly, po jejichž splnění mohli za správné řešení získat sladkou odměnu. V matematice ...
Celý článek
  113 zobrazení

Medový týden ve 2.D

Medový týden ve 2.D
​V minulém týdnu se v rámci propagace zdravého životního stylu naše třída zúčastnila projektu MEDOVÉ SNÍDANĚ. Lektor ze SOU včelařského v Nasavrkách představil dětem včely jako zajímavé živé tvory s jejich významem pro přírodu a život člověka. Zajímavou formou dětem přiblížil historii včelařství, význam medu pro zdraví člověka, péči o včelstvo, opy...
Celý článek
  61 zobrazení

2.D - Den české státnosti

2.D - Den české státnosti
​Už malí druháci se seznamují s významem státních svátků. V hodinách českého jazyka poznali postavu sv. Václava a jeho úlohu v dějinách. Zhlédli krátké video - Dějiny udatného českého národa a přečetli si literární ukázku o sv. Václavu. V třídnické hodině pak zpracovali pracovní list a po splnění úkolu sestavili dějepisný domeček. V závěru si ...
Celý článek
  73 zobrazení

Za kulturou s 2.D

Za kulturou s 2.D
​V pondělí 26.9. se žáci 2.D vypravili do divadla. Na Malé scéně Východočeského divadla Pardubice zhlédli představení Pohádky nepohádky od Josefa Čapka v podání Miroslava Táborského. Vypravěčské umění hlavního protagonisty zajistilo dětem zajímavou podívanou a nevšední zážitek. Návštěvy divadelních představení učí naše žáky chování v kulturním pros...
Celý článek
  103 zobrazení

Mezitřídní projekt 2.D a 3.D

Mezitřídní projekt 2.D a 3.D
​V pátek 23.9. strávily třídy 2.D a 3.D společné dopoledne na pardubickém zámku. V rámci společného projektu LIDÉ ODVEDLE se žáci ve smíšených skupinkách vypravili na neobvyklý výlet do světa lidí s hendikepem. Ne celkem sedmi stanovištích v prostorách zámku si mohli vyzkoušet, jak obtížná může být každodenní praxe - praní prádla, vyjmutí a ul...
Celý článek
  92 zobrazení

Začátek školního roku ve 2.D

Začátek školního roku ve 2.D
​Po letních prázdninách jsme se opět sešli ve škole. Někteří se těšili na spolužáky, které dlouho neviděli, jiní na krásné nové učebnice a pracovní sešity plné zajímavých úkolů. V naší třídě jsme přivítali  tři nové spolužáky. Přejeme jim, ať se jim u nás líbí. Všichni jsme se pustili s elánem do práce. Už pěkně čteme i píšeme, ve výtvarné výc...
Celý článek
  102 zobrazení

Krásné prázdniny

Krásné prázdniny
​V tomto týdnu se děti loučí se školou. Po celoroční práci je čekají zasloužené dva měsíce odpočinku - u vody, v lese, na táborech, u prarodičů. Ve čtvrtek 30.6. si prvňáci odnesli závěrečné vysvědčení. Krásné prázdniny!
  359 zobrazení

Výlet na závěr školního roku 1. D a 2. D

Výlet na závěr školního roku 1. D a 2. D
​22. června se žáci 1.D a 2.D vypravili na malý školní výlet, který byl odměnou za celoroční studijní úsilí. Cílem byl zámek a jeho okolí. Děti při hře ZÁMECKÁ STOPOVAČKA zjistily, že pardubický zámek není jen tak ledajaký zámek - v minulosti toho hodně zažil a dodnes ukrývá nejedno tajemství. S plánkem zámeckého areálu se rozběhly po zámeckých val...
Celý článek
  193 zobrazení

Den dětí v 1.D

Den dětí v 1.D
​1. června si připomínáme Mezinárodní den dětí. I děti z 1.D oslavily svůj svátek. Zábavné úkoly prolínaly celým vyučováním. V českém jazyce se žáci při práci s pracovním listem vypravili na zmrzlinu. Ne ledajakou - po zařazení slov k výrazům nadřazeným vznikla např. zmrzlina oblečková. Za svůj výkon byli odměněni sušenkami. V matematice ...
Celý článek
  208 zobrazení

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE V 1.D

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE V 1.D
​Ve středu 25.5. proběhlo v městské knihovně na Pernštýnském náměstí slavnostní PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE. Žáky i jejich rodiče přivítal v sále knihovny pan král se svým panošem. Pro tuto příležitost si žáci pod vedením paní učitelky připravili krátké pásmo o měsících v roce. Ve výtvarné výchově vyrobili čelenky se symbolikou jednotlivých měsíců a každý ...
Celý článek
  208 zobrazení

Návštěva knihovny 1. D

Návštěva knihovny 1. D
​V rámci přípravy na pasování na čtenáře absolvovali žáci 1. D v pátek 20. května druhý vzdělávací program v městské knihovně. Seznámili se zde s různými typy knih určenými  pro děti už od nejútlejšího věku. Sami si pak podle svého zájmu mohli některé knihy prohlédnout. Největší zájem byl o přírodovědné encyklopedie s lupou...
Celý článek
  178 zobrazení

Začíná plavecký výcvik

Začíná plavecký výcvik
​12. května žáci 1. D absolvovali v rámci výuky tělesné výchovy první z deseti lekcí plavání. Počáteční obavy brzy rozptýlily milé tváře trenérů. Hned v úvodu byli žáci rozděleni podle zdatnosti do družstev a po chvíli už si všichni užívali vody. Neplavci začínali v malém bazénku, mírně pokročilí si troufli do bazénu velkého. Přejeme všem, ať se s ...
Celý článek
  193 zobrazení

Jaro v 1.D

Jaro v 1.D
​Jako všichni, i my v 1. D jsme se těšili z přicházejícího jara. V praktických činnostech jsme pracovali s barevným papírem - vytvořili jsme krásnou koláž květin z vytrhávaných papírků a skládané prostorové tulipány. Ve výtvarné výchově jsme pracovali s tuší. Vyškrabávanou technikou vznikly zajímavé kraslice. Výtvarnými výrobky jsme si vyzdobili tř...
Celý článek
  214 zobrazení

NÁVŠTĚVA MŠ ROSICE V 1. D

NÁVŠTĚVA MŠ ROSICE V 1. D
​Ve čtvrtek 7.4. jsme měli milou návštěvu. Děti z mateřské školy v Rosicích se přišly podívat, co je ve škole čeká. Zkusily si práci s interaktivní tabulí - hru s kostkami. Ve skupinkách s našimi prvňáky třídily věci, zvířata, ovoce a zeleninu. Poznávaly geometrické tvary a  za pomoci zkušených školáků je určovaly a vybarvovaly v pracovní...
Celý článek
  415 zobrazení

VELIKONOCE NA ZELENÉ BRÁNĚ

VELIKONOCE NA ZELENÉ BRÁNĚ
​V pondělí 4. 4. se žáci 1.D zúčastnili výtvarné velikonoční dílny v prostorách Zelené brány. V rozhovoru s průvodcem si připomněli velikonoční zvyky dodržované v minulosti i dnes. Hovořili o výrobě kraslic a symbolice užívaných barev na pentlích, které děvčata přivazují chlapcům na pomlázky. Hlavním cílem však byla výroba velikonočního věnce z pap...
Celý článek
  443 zobrazení

PROJEKTOVÝ DEN

PROJEKTOVÝ DEN
​Ve čtvrtek 17.3. proběhl v 1.D PROJEKTOVÝ DEN. Celé dopoledne žáci zpracovávali téma ČLOVĚK, ZDRAVÍ, HYGIENA. Zúročili tak vědomosti nabyté v hodinách prvouky. V ČESKÉM JAZYCE si zopakovali ústrojí smyslových orgánů. Vyslechli příběh o nemocné dívence a na základě poslechu zapisovali slova týkající se zdraví. V MATEMATICE se děti seznámily s ...
Celý článek
  403 zobrazení

MASOPUST

MASOPUST
​I v 1.D jsme slavili masopust. Připomněli jsme si masopustní zvyky, vysvětlili význam některých tradičních masek. Nechyběla ani zmínka o tom, jak naši předkové hodovali. Shodli jsme se, že masopustní koblihy máme rádi všichni. K masopustu ovšem patří i zábava a karnevaly. Vyrobili jsme si tedy karnevalové škrabošky a třídu ozdobili obrázky veselýc...
Celý článek
  424 zobrazení

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz