Třídy a události

Tříkrálový den v 2. D

Tříkrálový den v 2. D
​Ve čtvrtek 6. ledna jsme si připomněli svátek Tří králů. Celé dopoledne se neslo v duchu tříkrálovém.  Jak v matematice, tak v českém jazyce se  žáci věnovali pracovním listům, jejichž výstupy pak zúročili v pracovních činnostech. Vytvořili nástěnnou koláž, kterou vyzdobili chodbu před třídou. Dopoledne nechyběla...
Celý článek
  65 zobrazení

Vánoční besídka v 2. D

Vánoční besídka v 2. D
​Ve středu 22. prosince jsme měli třídní besídku, na které jsme se naposledy setkali v tomto kalendářním roce. Zpívali jsme koledy, předali dárečky pod stromečkem, zhlédli pohádku. Hvězdička rozkrájeného jablíčka nám zvěstila zdraví v příštím roce.
  58 zobrazení

Pečeme cukroví v 2. D

Pečeme cukroví v 2. D
​K Vánocům paří pečení cukroví, a tak se naši malí kuchtíci s radostí pustili do práce. Z těsta připravili nepečené kuličky obalované v kokosu. Adventní tvoření v 2. D ​Během prvního adventního týdne děti vyráběly adventní věnce, psaly dopis Ježíškovi, připravovaly se na příchod Mikuláše. .... https://www.zsprodlouzenapce.cz/tridy-a-udalosti/advent...
Celý článek
  59 zobrazení

Adventní tvoření v 2. D

Adventní tvoření v 2. D
​Během prvního adventního týdne děti vyráběly adventní věnce, psaly dopis Ježíškovi, připravovaly se na příchod Mikuláše. ....
  79 zobrazení

Vánoční dílna v 2. D

Vánoční dílna v 2. D
​Při výrobě svícnů a stromečků jsme si užili hezkou předvánoční atmosféru. 
  113 zobrazení

Návštěva Mikuláše v 2. D

Návštěva Mikuláše v 2. D
​Ve třídě nás navštívili čerti, Mikuláš a andělé. Svoje hříchy děti vykoupily písničkou a slíbily, že se polepší. Nakonec dostali všichni sladkou odměnu.
  92 zobrazení

Sběrový týden v 2. D

Sběrový týden v 2. D
​Sladkou odměnu dostali žáci za 3. místo ve sběru. Velká gratulace!
  54 zobrazení

Den šílených účesů v 2.D

Den šílených účesů v 2.D
​Ve středu 10. listopadu proběhl na naší škole v rámci projektu Hrdá škola Den šílených účesů. Děti přišly v netradičních účesech a moc jim to slušelo.
  90 zobrazení

Halloween v 2. D

Halloween v 2. D
​V pondělí 1. listopadu jsme měli v naší třídě Halloweenský den. Navštívila nás strašidla z deváté třídy a  své halloweenské nápady jsme výtvarně zpracovali.
  107 zobrazení

Objevování krásy podzimu 2.D

Objevování krásy podzimu 2.D
​Na vycházce děti nacházely plody podzimu, např. kaštany, žaludy, zbarvené listy. Cestou si zopakovaly pravidla bezpečnosti při přecházení vozovky.
  97 zobrazení

Podzimní tvoření 2.D

Podzimní tvoření 2.D
​ Dětem se podzimní výzdoba povedla, jsou moc šikovné. Veselé obrázky zdobí chodbu naší školy.
  107 zobrazení

Sui Up Day - 2. D

Sui Up Day - 2. D
​Ve středu 13. října v rámci projektu Hrdá škola proběhl na naší škole Suit Up Day. I děti z 2. D přišly ve společenském oblečení. Moc jim to slušelo. Zopakovali jsme si základní pravidla slušného chování, i jak se obléci při různých společenských událostech, např. při návštěvě divadla.
  154 zobrazení

Svatý Václav

Svatý Václav
​Vysvětlili jsme si, kdo byl svatý Václav a proč se 28. září slaví jeho svátek. Četli jsme si příběh, pracovali s textem, vyplnili pracovní list a vytvořili domeček.
  238 zobrazení

Třídnická hodina

Třídnická hodina
​Na třídnické hodině nám tentokrát pan psycholog přečetl příběh O Strašidelném Rudlovi. Byl to příběh o tom, co se může přihodit, když jdeme do sklepa. Během hodiny jsme si také povídali, jaké máme rádi aktivity. A tak děti dostaly za úkol namalovat obrázek, v čem vynikají a co dělají dobře.
  119 zobrazení

Společné čtení

Společné čtení
​Na hodině čtení nás navštívil pan psycholog, který dětem přečetl pohádku o Alence, která měla trému. Pohádka se moc líbila. Děti měly za úkol namalovat, zda také někdy zažily situaci, kdy měly trému nebo se něčeho bály. Skoro všichni mají velké obavy z jedné návštěvy, a to je návštěva u zubaře!
  121 zobrazení

Prázdninový deník

Prázdninový deník
​V prvních školních dnech jsme vzpomínali na prázdniny. Setkání s kamarády, zážitky, výlety, dobré jídlo, to všechno obsahuje prázdninový deník, který děti s radostí vytvořily.
  102 zobrazení

Krásné prázdniny

Krásné prázdniny
​Tento týden se děti rozloučily se školním rokem.  Ve středu 30. června  dostaly  první vysvědčení a knížku, ze které si budou o prázdninách číst. Krásné prázdniny!
  183 zobrazení

Nevydařená výprava 1. D

Nevydařená výprava 1. D
​V pátek 25. června jsme odložili kvůli špatnému počasí naplánovanou vycházku do okolí pardubického zámku, na kterou jsme se všichni moc těšili. Bohužel, i náhradní vycházku k jezeru Bajkal nám překazil déšť. 
  354 zobrazení

První školní výlet - plavba výletní lodí

První školní výlet - plavba výletní lodí
​V pondělí 14. června jsme pluli výletní lodí Arnošt po řece Labi. Během cesty jsme si mohli vyrazit pamětní minci, získat lodní lístek napsaný husím brkem, vyrobit šperk z měděného drátku. K osvěžení nechyběla zmrzlina a dobré pití. Dvouhodinová plavba při krásném počasí rychle utekla.
  405 zobrazení

Pyžamový den v 1.D

Pyžamový den v 1.D
​V pátek 11. června přišly děti do školy v oblíbených nočních úborech a užily si velkou zábavu a legraci.
  349 zobrazení

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa