Třídy a události

Výlet na závěr školního roku 1. D a 2. D

Výlet na závěr školního roku 1. D a 2. D
​22. června se žáci 1.D a 2.D vypravili na malý školní výlet, který byl odměnou za celoroční studijní úsilí. Cílem byl zámek a jeho okolí. Děti při hře ZÁMECKÁ STOPOVAČKA zjistily, že pardubický zámek není jen tak ledajaký zámek - v minulosti toho hodně zažil a dodnes ukrývá nejedno tajemství. S plánkem zámeckého areálu se rozběhly po zámeckých val...
Celý článek
  35 zobrazení

Zdravá pětka v 2. D

Zdravá pětka v 2. D
​V pátek 13. května absolvovali žáci 2. D přednášku o zdravé výživě. Celé dvě hodiny se věnovali zdraví a správnému stravování.  Dozvěděli se mnoho nového o dodržování stravovacích návyků, složení stravy a pitném režimu. V rámci programu žáci pracovali ve skupinách a soutěžili ve sběru žetonů za správné odpovědi. Získané znalost...
Celý článek
  54 zobrazení

Škola v přírodě 2. D

Škola v přírodě 2. D
​Dny od 16. do 20. května strávili žáci ve škole v přírodě v Jizerských horách. Příjemné prostředí v Příchovicích, pěkné ubytování a výborná strava přispěly k všeobecné pohodě. Bohatý program umožnil dětem plné vyžití v přírodě. S velkým úspěchem se setkala exkurze na farmu Pěnčín, kde si žáci prohlédli živá hospodářská zvířata. Zde si také v ...
Celý článek
  71 zobrazení

Jarní tvoření 2. D

Jarní tvoření 2. D
​​Žáci 2. D přivítali jako a vyzdobili svoji třídu výrobky z hodin pracovních činností a výtvarné výchovy. Skládané sněženky (origami) vystřídali na nástěnce 3D tulipány ve váze a krásně barevní motýli. V rámci uplatnění mezipředmětových vztahů vznikly lepené koláže - čáp a květináč s konvičkou na zalévání. Vycházely z tematického pracovního listu ...
Celý článek
  65 zobrazení

Plavecký kurs 2. D

Plavecký kurs 2. D
​Žáci 2. D od února vyměnili tělocvičnu za plavecký bazén. V deseti lekcích si osvojili základy plavání. Mnozí se zbavili obavy z vody. Poslední lekce proběhla slavnostně ve čtvrtek 5. května. Výjimečná byla nejen slavnostním vyhlašováním plaveckých úspěchů a rozdáváním mokrého vysvědčení, ale i programem. Odměnou za plavecké úsilí byla vířivk...
Celý článek
  101 zobrazení

Čarodějnický den v 2. D

Čarodějnický den v 2. D
​V pátek 29. dubna jsme si připomněli tradiční oslavy čarodějnic. Celé vyučování se neslo v tomto duchu. V matematice a českém jazyce žáci plnili úkoly v pracovních listech, odměnou jim bylo vyřešení čarodějnické tajenky. Ze splněných úkolů uvařili čarodějnický lektvar v kotli.
  172 zobrazení

Návštěva divadelního představení 2. D

Návštěva divadelního představení 2. D
​V pondělí 25. dubna jsme navštívili divadelní představení O ztraceném Večerníčkovi. Na Malé scéně VČD Pardubice pohádku předvedli dětští herci. Jejich herecké nasazení ocenili diváci mohutným potleskem.
  110 zobrazení

Svátky jara v 2. D

Svátky jara v 2. D
​Poslední dny před prázdninami jsme si připomněli tradice a zvyky, které v době Velikonoc dodržujeme. Děti s chutí vyplňovaly pracovní listy, kde zúročily své znalosti z prvouky a českého jazyka. Vyráběly velikonoční zajíčky a papírové kraslice. 
  77 zobrazení

Kamarád internet v 2. D

Kamarád internet v 2. D
​Ve spolupráci se školním psychologem probíhá v třídnických hodinách projekt Kyberšikana - nespecifická primární prevence. Tento projekt je zaměřený na výskyt možných rizik číhajících na uživatele internetu, sociálních sítích a závislých aplikací. Formou pohádky a hry se seznamujeme s potencionálními rizikovými jevy a bezpečným chováním na internet...
Celý článek
  156 zobrazení

Přijela pouť 2. D

Přijela pouť   2. D
​Pouťové atrakce, veselá nálada, krásné počasí....
  232 zobrazení

Naši plavci v akci 2.D

Naši plavci v akci   2.D
​V průběhu kursu plavání jsme už pokročili, ze začátečníků se již stávají zdatní plavci. Odměnou byl pobyt v AQUA centru.
  199 zobrazení

Jarní vycházka do přírody 2. D

Jarní vycházka do přírody 2. D
​Ve středu 23. března jsme na vycházce pozorovali změny v přírodě v tomto ročním období. V průběhu vycházky jsme zúročili své znalosti z prvouky. Obdivovali jsme krásně upravené záhony jarními květinami, poznávali a určovali jejich názvy, zopakovali  jsme si stavbu rostlin a stromů, zásady bezpečnosti při přecházení vozovky. Bon...
Celý článek
  188 zobrazení

Projektová hodina 2. D a 7. B

Projektová hodina 2. D a 7. B
​Ve středu 9. března proběhla společná projektová hodina 2. D a 7. B na téma Ovoce do škol. Druháci pracovali na stanovištích a za pomoci starších spolužáků plnili zadané úkoly - poznávání různých druhů ovoce a zeleniny, Kimova hra, pracovní list. Při vyplňování pracovních listů zúročili poznatky získané v hodinách prvouky. Nechyběla ani ochut...
Celý článek
  286 zobrazení

Den šílených účesů v 2.D

Den šílených účesů v 2.D
​Ve středu 10. listopadu proběhl na naší škole v rámci projektu Hrdá škola Den šílených účesů. Děti přišly v netradičních účesech a moc jim to slušelo.
  292 zobrazení

Naši plavci

Naši plavci
​Ve čtvrtek 17. února začal plavecký kurs. Děti byly podle plaveckých dovedností rozděleny do skupin. Za plaveckou zdatnost během první lekce byly odměněny skákáním do bazénu.
  163 zobrazení

Masopust v 2. D

Masopust v 2. D
​Jelikož masopust připadne na dny, kdy jsou jarní prázdniny, připomněli jsme si tuto tradici v těchto dnech. Masopust je spojen především s průvodem masek, a tak si děti masku vyrobily a nakreslily i jednu, která se účastní průvodu.
  164 zobrazení

Tvořili jsme v měsíci lednu

Tvořili jsme v měsíci lednu
​Ač nám zima v Pardubicích moc nepřeje a sněhové podmínky jsou výborné pouze na horách, u nás ve třídě stojí sněhuláci, padají sněhové vločky a i městečko vyrobené z kartonu je celé zasněžené. Zima se promítla do mnoha vyučovacích předmětů - výtvarné výchovy, pracovních činností, českého jazyka, matematiky a zejména prvouky. Děti s nadšením a ...
Celý článek
  192 zobrazení

Návštěva divadla 2.B, 2.D, 2.A

Návštěva divadla 2.B, 2.D, 2.A
Vyrazili jsme za kulturním zážitkem - tentokrát  do divadla na představení Královna Koloběžka První.  Pohádka od Jana Wericha byla úžasná a děti se během představení moc pobavily.​
  206 zobrazení

Tříkrálový den v 2. D

Tříkrálový den v 2. D
​Ve čtvrtek 6. ledna jsme si připomněli svátek Tří králů. Celé dopoledne se neslo v duchu tříkrálovém.  Jak v matematice, tak v českém jazyce se  žáci věnovali pracovním listům, jejichž výstupy pak zúročili v pracovních činnostech. Vytvořili nástěnnou koláž, kterou vyzdobili chodbu před třídou. Dopoledne nechyběla...
Celý článek
  176 zobrazení

Vánoční besídka v 2. D

Vánoční besídka v 2. D
​Ve středu 22. prosince jsme měli třídní besídku, na které jsme se naposledy setkali v tomto kalendářním roce. Zpívali jsme koledy, předali dárečky pod stromečkem, zhlédli pohádku. Hvězdička rozkrájeného jablíčka nám zvěstila zdraví v příštím roce.
  231 zobrazení

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa