Základní škola Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283

eu

Příjemce dotace: Základní škola Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283

Název projektu: Šablony I – Moderní vzdělávání v ZŠ Pardubice, Prodloužená

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.03/00/22_002/0000282

Období realizace: 1.1.2023 – 31.12.2025

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci operačního programu Jan Amos Komenský prostřednictvím výzvy 02_22_002 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 4 393 860,- Kč hradíme následující aktivity:

Za subjekt ZŠ

  • Školní asistent ZŠ
  • Školní psycholog ZŠ
  • Dvojjazyčný asistent ZŠ
  • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ
  • Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ

Za subjekt ŠD

  • Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz