Třídy a události

Matematická soutěž Pangea

V únoru 2022 se 150 žáků naší školy zúčastnilo matematické soutěže Pangea.
Matematická soutěž Pangea je určena pro všechny žáky, kteří rádi řeší matematické úlohy. Pangea ale není ledajaká soutěž. Pracuje s reálnými příklady ze života a nabízí možnost zúčastnit se žákům 4. až 9. ročníků základní školy a studentům jím příslušných ročníků víceletých gymnázií z celé České republiky​.

A nyní jsme obdrželi výsledky. Níže jsou uvedeni první tři soutěžící z každé kategorie za naši školu.

4. ročník:
Štěpán Jašúrek → 6. v kraji → 193. místo z 9307 soutěžících v ČR
David Šára (pozor, David je třeťák, který soutěžil se čtvrťáky), David obsadil 410. místo v rámci ČR
Vojtěch Staněk

5. ročník:
Adriana Novotná → 15. v kraji → 453. místo z 9692 soutěžících v ČR
Adam Steinvald
Běla Kučerová
 
6. ročník:
Matyáš Hodr → 12. v kraji → 167. místo z 9308 soutěžích v ČR
Ondřej Skála
Tomáš Čáslava

7. ročník:
Filip Vánský → 16. v kraji → 243. místo z 8758 soutěžících v ČR
Antonín Slezák
Melichar Kovář

9. ročník:
Sebastián Malinský → 14. v kraji → 409. místo ze 7478 soutěžích v ČR
Jakub Moravec
Karolína Vondráčková
 
Gratulujeme...


Jarní pohoštění
6.D + 5.B - Povídáme si o 2. stupni

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz