Třídy a události

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce

V lednu a v únoru 2022 proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce.
10 nejúspěšnějších řešitelů z prvního písemného kola postoupilo do druhého ústního kola olympiády, kde se rozhodlo o vítězích. Během olympiády jsme prověřili dovednosti účastníků z porozumění jak slyšeného a čteného textu, tak i gramatiky a mluvení.


Výsledky:
Kategorie I. A (6. a 7. ročník)
1. místo: Jan Hrbáček (7. B)
2. místo: Lukáš Flegr (6. B)

3. místo: Zora Fišerová (6. A)

sdílené 4. místo: Tobiáš Rothanzl (7. B), Natálie Šmidberská (7. B), Lenka Krčálová (7. C)

→ celkový počet soutěžících v této kategorii 52


Kategorie II. A (8. a 9. ročník) 
1. místo: Kristýna Kaltounová (9. B)
2. místo: Markéta Vánišová (9. A)
3. místo: Rozárka Stodolová (8. A)
sdílené 4. místo: Karolína Vondráčková (9. B) a Elizabeth Mlčochová (8. A)
→ celkový počet soutěžících v této kategorii 40

Gratulujeme.

2.A - Plaváčci
Mezitřídní utkání 4. A , 4. B

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz