Třídy a události

7. C a zlomky

7. C a zlomky
Zlomky pro nás sice nejsou úplnou neznámou, ale teprve letos se dozvíme o všech matematických operacích, které se zlomky můžeme provádět. Zjistíme, že můžeme sčítat a odčítat zlomky s různými jmenovateli a že můžeme zlomky i násobit a dělit.  ​
  62 zobrazení

Prvňáčci a Qiido

Prvňáčci a Qiido
S letošní skupinkou prvňáčků (Qiido) v matematice pilně pracujeme. Stavíme společně krychlové stavby, popisujeme je, učíme se nové pojmy a také kreslíme podle zadání a počítáme různé objekty. Jde nám to výborně! 
  93 zobrazení

Koncert v 6. C

Koncert v 6. C
​S paní asistentkou Monikou Hüblovou jsme dnes dostaly pozvánku na koncert - zpívala celá třída 6. C (a některé děti ještě hrály na nástroje) a doprovod na kytaru dětem dělala paní učitelka Kristýna Nováková. Bylo to krásné, děkujeme!  ♥
  143 zobrazení

6. C v Chrudimi

6. C v Chrudimi
Ve středu 21. 6. 2023 navštívila 6. C Chrudim. Počasí nám vyšlo (až moc!), ale nepršelo. Zjistili jsme, že v Chrudimi je to na rozdíl od Pardubic samý kopec, což je sice malebné a romantické, ale ze schodů ve vedru občas i bolí nohy. Naštěstí jsme se zchladili u fontánky a Chrudim jsme si tak užili. 
  183 zobrazení

6. C na exkurzi v Národním muzeu v Praze

6. C na exkurzi v Národním muzeu v Praze
Dnes se 6. C vydala do Prahy za kulturou. Nejprve nás čekala dobrodružná cesta vlakem, pak jsme si prohlédli Václavské náměstí s pomníkem sv. Václava na koni a pak už jsme zamířili do muzea. Nejprve do nové budovy a pak i do  historické budovy Národního muzea. Jedná se o velice rozsáhlý komplex, takže jsme nestihli všechny expozice. Nezbý...
Celý článek
  191 zobrazení

6. C - fyzika

6. C - fyzika
​Ve fyzice nás nejvíc baví samozřejmě pokusy. V pátek 2. 6. 2023 jsme zjišťovali, jestli opravdu kapaliny mění svůj objem při zahřívání a při ochlazování. A skutečně: hladina zahřívané kapaliny viditelně stoupala! 
  198 zobrazení

Společný projekt 6. C a 4. A

Společný projekt 6. C a 4. A
​Koncem května se sešly dvě třídy - 6. C a 4. A, aby společně pracovaly na projektu Dopravní výchova. Žáci se rozdělili na několik skupinek, v každé z nich byli čtvrťáci i šesťáci dohromady. Společně zvládli vyplnit otázky týkající se dopravního okolí naší školy, procvičili si dopravní značky na interaktivní tabuli a také si zahráli pexeso.&nb...
Celý článek
  173 zobrazení

6. C opět v knihovně

6. C opět v knihovně
Ve středu 3. 5. 2023 jsme se vypravili do Krajské knihovny v Pardubicích, abychom si nechali představit českou i světovou sci-fi literaturu ​. Dozvěděli jsme se, jaký je rozdíl mezi science fiction a fantasy literaturou a zkoušeli jsme, jak se dají ovládat roboti jednoduchými příkazy.  A také jsme se zúčastnili programu Británie s Britem....
Celý článek
  183 zobrazení

Kultura v 6. C

Kultura v 6. C
Před jarními prázdninami jsme navštívili muzikálové představení Showtime Mladého divadelního studia LAIK ve Východočeském divadle Pardubice. 
  879 zobrazení

Počítání objemu pomocí krychliček

Počítání objemu pomocí krychliček
Dnes jsme si hráli s krychličkami - počítali jsme s jejich názornou pomocí objemy krychlí o různých délkách hran.  Když jsme dopočítali objemy krychlí, zkoušeli jsme pak postavit další stavby. ​
  796 zobrazení

Magnetismus v 6. C

Magnetismus v 6. C
Ve fyzice jsme probírali magnetismus a protože máme k dispozici krásné nové výukové sady, mohli jsme si naše teoretické vědomosti procvičit i v praxi. 
  287 zobrazení

Předvánoční čas v 6. C

Předvánoční čas v 6. C
​Závěr prosince byl pro 6. C ve znamení kultury. Žáci z 9. B s paní učitelkou Melichovou (nejen) pro nás připravili divadelní představení Vánoční zloději. Ani jsme nedutali, jak se nám to líbilo! V úterý před Vánoci jsme šli  do kina na pohádku Největší dar, ve středu jsme si užili společný bowling a poslední školní den před vánočními prá...
Celý článek
  228 zobrazení

Qiido a práce s daty hrou

Qiido a práce s daty hrou
Úkol zněl jasně: změřit délky našich chodidel, zanést je do tabulky a do grafu a zjistit jejich průměrnou hodnotu.  Skupinová práce se nám dařila a protože nás navíc bavila, tak jsme si sami přidali ještě měření šířky chodidel a šířky ruky. ​
  323 zobrazení

Fyzika v praxi v 6. C

Fyzika v praxi v 6. C
O přilnavosti mezi sklem a vodou jsme se přesvědčili při pokusu v učebně fyziky a pomocí siloměru jsme zjistili, že při opatrném odtržení od hladiny vody musíme překonat přitažlivé síly působící mezi částicemi vody a skla.  Také jsme zkoušeli elektrovat tělesa a zjistili jsme, že tělesa s nesouhlasnými elektrickými náboji se vzájemně...
Celý článek
  280 zobrazení

Geocaching a 6. C

Geocaching a 6. C
​Ve středu 16. 11. 2022 třída 6. C vyrazila do Krajské knihovny v Pardubicích na edukační program Geocaching. Naučili jsme se vyhledávat informace prostřednictvím různých druhů médií. Geocaching je totiž hra na pomezí sportu a turistiky, při které se za pomoci zeměpisných souřadnic (GPS) hledají ukryté schránky s rozličnými předměty.  Po skonč...
Celý článek
  309 zobrazení

6. C - Interaktivní výstava na zámku - Lidé odvedle

6. C - Interaktivní výstava na zámku - Lidé odvedle
​V pátek 14. 10. 2022 se třída 6. C vydala na první společnou akci mimo školu na 2. stupni - navštívili jsme interaktivní výstavu na pardubickém zámku s názvem Lidé odvedle.  Vydali jsme se na poučný výlet, na kterém jsme nahlédli do světa nevidomých, zaposlouchali se do světa neslyšících a měli možnost vyzkoušet si ce...
Celý článek
  375 zobrazení

Projektový den na Gymnáziu Mozartova

Projektový den na Gymnáziu Mozartova
​ Ve středu 11. 5. 2022 se část třídy 9. B zúčastnila dalšího projektového dne na Gymnáziu Mozartova v Pardubicích. Již začátek akce se ukázal být poměrně dobrodružný. Ale jsme stateční, odvážní a soustředění, takže jsme úspěšně vyřešili únikovou hru, čímž jsme získali indicie, čeho se bude projektový den tentokrát týkat. Svým způsobem se nám rozsv...
Celý článek
  463 zobrazení

Fyzika v 7. C

Fyzika v 7. C
​Fyzika se nejlépe učí tak, že si její zákonitosti můžeme sami vyzkoušet. Zjišťovali jsme, kde zhruba leží těžiště v našem těle a kdy nastává na dvojzvratné páce rovnováha. A pak jsme pro spolužáky připravovali vlastní příklady k počítání. 
  488 zobrazení

Projektový den pro 8. B na Gymnáziu Mozartova

Projektový den pro 8. B na Gymnáziu Mozartova
​ V úterý 30.11.2021 se třída 8. B zúčastnila projektového dne na Gymnáziu Mozartova v Pardubicích. Tématem tohoto dne byl kapalný dusík.  Hodně jsme se dověděli o bezpečnosti práce a manipulaci s kapalným dusíkem, o jeho získávání,  skladování, vlastnostech a spoustu dalších užitečných informací. Vyučující z gymnázia ...
Celý článek
  643 zobrazení

Svět muzikálů

Svět muzikálů
Ve středu 10. 11. 2021 nás potěšil výukový pořad Komorní filharmonie Pardubice "Svět muzikálů".  ​ ​
  855 zobrazení

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz