Třídy a události

6. C - Měření hmotnosti kapalného tělesa

6. C - Měření hmotnosti kapalného tělesa
V 6. C jsme měřili hmotnost kapalného tělesa. Nejprve jsme si zopakovali, jak budeme postupovat, potom jsme si na pracovní stoly přinesli rovnoramenné váhy, závaží a kádinky. Určili jsme hmotnost prázdné kádinky, tu jsme následně naplnili vodou a určili jsme hmotnost kádinky s vodou. A na závěr jsme od sebe obě hodnoty odečetli a získali jsme hmotn...
Celý článek
  23 zobrazení

Rovnice v praxi - Qiido

Rovnice v praxi - Qiido
Začátkem dubna jsme propojovali zkušenosti žáků z různých prostředí s matematickým jazykem. Vybrali jsme si k tomu učebnu fyziky a pracovali jsme s rovnoramennými vahami. Zjišťovali jsme, co se stane s rovnováhou, když z rovnovážné pozice odebereme na jedné straně, či na obou stranách, stejné, nebo různé množství našich závaží - plastových krychlí ...
Celý článek
  25 zobrazení

Qiido matematika u prvňáčků - Schody

Qiido matematika u prvňáčků - Schody
V pátek 23. 2. 2024 jsme začali s novým prostředím Schody, které je blízké Krokování. Jednalo se o naši první aktivitu v tomto prostředí, proto jsme ji šli vyzkoušet na opravdové schody, na které jsme si položili lístky s čísly.
  125 zobrazení

Qiido s prvňáčky - hra autobus

Qiido s prvňáčky - hra autobus
​V rámci přípravy na nové prostředí v matematice jsme si povídali o cestování autobusem a jaké jsou rozdíly mezi cestováním autem a autobusem. Abychom mohli jízdu autobusem simulovat, vytvořili jsme si sami z krabice autobus a několik autobusových zastávek. Na čísle autobusu se nám nepodařilo zcela shodnout, tak ho určil los.  Dnes j...
Celý článek
  167 zobrazení

Qiido - 1. třída - hra Recyklace

Qiido - 1. třída - hra Recyklace
Z čehokoli, co jsme našli ve třídě, jsme tvarovali zadaná čísla. Jsme opravdu kreativní. :-)
  186 zobrazení

Qiido - Osová souměrnost

Qiido - Osová souměrnost
V matematice pracujeme s osovou souměrností. Vytvářeli jsme vlastní osově souměrný útvar, který je v osové souměrnosti obrazem sebe sama. 
  197 zobrazení

Podobnost v 9. E

Podobnost v 9. E
V pátek 8. 12. jsme se v matematice v 9. E zabývali podobností. Zjistili jsme, že dva geometrické útvary jsou si podobné, pokud oba mají stejný tvar.  ​Útvary jsou podobné, pokud jeden můžeme získat z druhého kombinací rovnoměrného zmenšení či zvětšení a následným posunutím, otočením nebo překlopením. V nadcházejících hodinách matema...
Celý článek
  336 zobrazení

Qiido - Odhadování objemu

Qiido - Odhadování objemu
​V úterý 5. 12. jsme v naší Qiido skupince u prvňáčků napjatě očekávali návštěvu Mikuláše. Aby nám čekání lépe uběhlo, zkoušeli jsme odhadovat u různě velkých nádob, která z nich je objemově nejmenší a která největší. To bylo snadné, tak jsme  ještě zkoušeli odhadovat, kolik menších hrníčků se vejde do PET lahve. Odhady jsme si napsali na...
Celý článek
  189 zobrazení

Miniprogram s psychologem

Miniprogram s psychologem
Na konci listopadu k nám do 7. C přišel náš pan psycholog. Nejprve žáci anonymně pomocí lístečků hodnotili svou třídu, jaká byla v minulosti, zhruba před dvěma lety. Pak krátce psali, jaká je třída dnes (přítomnost) a nakonec vyslovili přání, jakou by chtěli třídu mít v budoucnosti. Všechny záznamy jsme si nakonec přečetli nahlas.  V...
Celý článek
  219 zobrazení

7. C v knihovně - Klub 27

7. C v knihovně - Klub 27
​V pátek 3. 11. 2023 jsme navzdory deštivému počasí vyrazili do Krajské knihovny v Pardubicích. Tentokrát nás čekal výukový program s názvem Klub 27. Zjistili jsme, že do tohoto klubu patří velmi známí hudebníci, jejichž život skončil předčasně v sedmadvaceti letech. Poslechli jsme si i několik hudebních ukázek a pak jsme se vypravili zpět do školy...
Celý článek
  194 zobrazení

7. C v Kulturním domě Hronovická

7. C v Kulturním domě Hronovická
Minulou středu se třída 7. C vydala za kulturou - na hudební představení skupiny MARBO s názvem Hity filmové hudby.  ​
  225 zobrazení

Qiido v 1. třídě - práce s papírem

Qiido v 1. třídě - práce s papírem
​V říjnu jsme pracovali s papírovými čtverci, obdélníky a trojúhelníky. Překládali jsme je na poloviny a stříhali vzniklým útvarům růžky. Tím jsme získávali zkušenosti s osovou souměrností. Zkoušeli jsme i odhadovat, jak pak bude papír vypadat, když ho znovu rozložíme.  A také jsme zkoušeli další práci s papírem, podívejte se na výtv...
Celý článek
  219 zobrazení

7. C a zlomky

7. C a zlomky
Zlomky pro nás sice nejsou úplnou neznámou, ale teprve letos se dozvíme o všech matematických operacích, které se zlomky můžeme provádět. Zjistíme, že můžeme sčítat a odčítat zlomky s různými jmenovateli a že můžeme zlomky i násobit a dělit.  ​
  303 zobrazení

Prvňáčci a Qiido

Prvňáčci a Qiido
S letošní skupinkou prvňáčků (Qiido) v matematice pilně pracujeme. Stavíme společně krychlové stavby, popisujeme je, učíme se nové pojmy a také kreslíme podle zadání a počítáme různé objekty. Jde nám to výborně! 
  283 zobrazení

Koncert v 6. C

Koncert v 6. C
​S paní asistentkou Monikou Hüblovou jsme dnes dostaly pozvánku na koncert - zpívala celá třída 6. C (a některé děti ještě hrály na nástroje) a doprovod na kytaru dětem dělala paní učitelka Kristýna Nováková. Bylo to krásné, děkujeme!  ♥
  292 zobrazení

6. C v Chrudimi

6. C v Chrudimi
Ve středu 21. 6. 2023 navštívila 6. C Chrudim. Počasí nám vyšlo (až moc!), ale nepršelo. Zjistili jsme, že v Chrudimi je to na rozdíl od Pardubic samý kopec, což je sice malebné a romantické, ale ze schodů ve vedru občas i bolí nohy. Naštěstí jsme se zchladili u fontánky a Chrudim jsme si tak užili. 
  359 zobrazení

6. C na exkurzi v Národním muzeu v Praze

6. C na exkurzi v Národním muzeu v Praze
Dnes se 6. C vydala do Prahy za kulturou. Nejprve nás čekala dobrodružná cesta vlakem, pak jsme si prohlédli Václavské náměstí s pomníkem sv. Václava na koni a pak už jsme zamířili do muzea. Nejprve do nové budovy a pak i do  historické budovy Národního muzea. Jedná se o velice rozsáhlý komplex, takže jsme nestihli všechny expozice. Nezbý...
Celý článek
  354 zobrazení

6. C - fyzika

6. C - fyzika
​Ve fyzice nás nejvíc baví samozřejmě pokusy. V pátek 2. 6. 2023 jsme zjišťovali, jestli opravdu kapaliny mění svůj objem při zahřívání a při ochlazování. A skutečně: hladina zahřívané kapaliny viditelně stoupala! 
  374 zobrazení

Společný projekt 6. C a 4. A

Společný projekt 6. C a 4. A
​Koncem května se sešly dvě třídy - 6. C a 4. A, aby společně pracovaly na projektu Dopravní výchova. Žáci se rozdělili na několik skupinek, v každé z nich byli čtvrťáci i šesťáci dohromady. Společně zvládli vyplnit otázky týkající se dopravního okolí naší školy, procvičili si dopravní značky na interaktivní tabuli a také si zahráli pexeso.&nb...
Celý článek
  372 zobrazení

6. C opět v knihovně

6. C opět v knihovně
Ve středu 3. 5. 2023 jsme se vypravili do Krajské knihovny v Pardubicích, abychom si nechali představit českou i světovou sci-fi literaturu ​. Dozvěděli jsme se, jaký je rozdíl mezi science fiction a fantasy literaturou a zkoušeli jsme, jak se dají ovládat roboti jednoduchými příkazy.  A také jsme se zúčastnili programu Británie s Britem....
Celý článek
  348 zobrazení

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz