Třídy a události

Svět muzikálů

Svět muzikálů
Ve středu 10. 11. 2021 nás potěšil výukový pořad Komorní filharmonie Pardubice "Svět muzikálů".  ​ ​
  53 zobrazení

Měření rychlosti autíček

Měření rychlosti autíček
V hodině fyziky v 7. C jsme se zabývali rychlostí. Sami jsme si zkusili spočítat průměrnou rychlost autíček. Naměřili jsme si vzdálenost jednoho metru a pak už jsme jenom stopovali, za jak dlouho autíčka tuto vzdálenost překonají. Pokus se nám všem podařil. ​ ​
  67 zobrazení

Matematika hrou - objem kvádru a krychle

Matematika hrou - objem kvádru a krychle
V matematice jsme zkoušeli sestavit kvádr a krychli z jednotkových krychliček. Pracovali jsme v malých skupinkách. Šlo nám to velmi dobře, sestavovali jsme kvádry i krychle různých rozměrů. A jako bonus to byla zábava. 
  109 zobrazení

Měření teploty vody ve fyzice v 6. C

Měření teploty vody ve fyzice v 6. C
​Na pokusy ve fyzice, které si můžeme sami zkusit, se vždycky moc těšíme. :-)
  165 zobrazení

Fyzika v praxi - 6. E

Fyzika v praxi - 6. E
​Na pokusy jsme ve fyzice nezanevřeli a zkoušíme je doma sami. Snažíme se určit tloušťku jednoho listu učebnice fyziky. Využíváme u tohoto pokusu měření rozměrů a výpočet aritmetického průměru. ​ ​
  332 zobrazení

Fyzika v praxi - 6. C

Fyzika v praxi - 6. C
​Na pokusy jsme ve fyzice nezanevřeli a zkoušíme je doma sami. Snažíme se určit tloušťku jednoho listu učebnice fyziky. Využíváme u tohoto pokusu měření rozměrů a výpočet aritmetického průměru. 
  325 zobrazení

Pokusy ve fyzice nás baví!

Pokusy ve fyzice nás baví!
​Přece jenom je lepší být ve škole než na online hodinách. Aspoň si můžeme sami vyzkoušet ve fyzice pokusy. 
  305 zobrazení

Fyzika v 6. třídách

Fyzika v 6. třídách
6. C a 6. E se učí fyziku online. Bohužel není úplně možné dělat online i pokusy. Ale to nevadí, šesťáci sami zvládli pokus s čajem, kde je vidět difuze částic barviva z čaje mezi částice kapaliny hezky živě, i když to nějaký čas zabere. Něco z dokumentace pokusu je přiblíženo na obrázcích. Krásná spolupráce, děkuji! 
  447 zobrazení

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa