Společenský den v 3. B

​Na společenský den se děti velmi dobře připravily - přisly dobře naladěné a perfektně oblečené. V průběhu dopoledne si zkoušely situace, co se hodí či nehodí při stravování. Jak je prima si popovídat, projít se a nakonec zatancovat oblíbenou cha chu při perfektním vedení tanečních mistrů Beátky a Kuby.

We like animals...3. B

V pátek 4. 10. jsme byli na návštěvě v 5. C, kde jsme mohli obdivovat domácí mazlíčky. Děti z 5. C s p. učitelkou Botkovou pro nás připravily zajímavá povídání, prezentaci a úkoly v AJ na téma domácí živočichové. Velmi se nám Animals Day líbil. Dětem a p. učitelce děkujeme.

World Animal Day with 5.C

4. 10. slaví všechna zvířátka svátek. Proto jsme uspořádali pro 1., 2. a 3. anglické třídy výstavu domácích mazlíčků s doprovodnými aktivitami - jako crosswords, origami, spojovačky, aj. Mohli jsme obdivovat rabbits, hamsters, a guinea pig, a turtle and osmáky degu a s majiteli probírat, jak se mazlíčci jmenují, kolik je jim let, co ...
Celý článek

Dva týmy ze 3. B získaly 1. a 2. místo v hokejbalu

​Po urputném boji se tým Bílých tygrů a Pikachů probojoval do finále v hokejbalovém turnaji O pohár ředitelky školy. Ve finále byl úspěšnější tým Pikachů. Získání poháru a 2. místa svědčí o sportovním duchu dětí z 3. B.

2. B - na Kunětické hoře nás zajímala historie hradu i geologické složení

​Děti studovaly historii i současnost hradu a vzájemně si předávaly informace. Seznámily se i s vulkanickým původem hory  a geologickým složením. Nechyběly ani veselé chvilky s místními zvířaty...

V ročníkovém projektu Dovedníček ve 2. B máme 1. a 3. místo

​Děti nadšeně plnily matematické, biologické, anglické i pohybové úkoly... Skupina ve složení B. Mocková, A. Přiklopilová,  J. Kalina, D. Chaloupka získala 1. místo, A. Novotná, N. Sedláčková, V. Spálenková, M. Pařík vybojovali 3. místo. Pochvalu si  zaslouží celá třída.

Letní besídka 2. B pro rodiče a prarodiče - Máme rádi zvířata

​V dubnu a v květnu děti pilně trénovaly hru na flétnu, básně a písně v češtině a angličtině. S pomocí rodičů zvládl pár Beáta Mocková a Kuba Kalina tanec cha - cha. Vystoupení se dětem opravdu povedlo, zasloužily si velkou pochvalu...

Na Benecku se nám líbilo 2. B

​Na ŠvP na Benecku  jsme poznali spoustu krásných míst. Příroda je tady opravdu nádherná. Děti si po vycházce stihly i zasportovat a zasoutěžit.

Turistika nás baví - 2. B, 3. C

​Děti dnes vystoupaly na nejvyšší přilehlý kopec Žalý. Po cestě ještě zvládly plnit Krakonošovy úkoly. Máme tady příjemných 25st a svěží větřík...

Zahájili jsme ŠvP - Benecko je úžasné...2. B, 3. C

​Po příjemné cestě s milou paní řidičkou jsme dorazili na Benecko, hotel Kubát. Výhledy nám berou dech... 

Zahájili jsme kurz plavání - 2. B

​2. 5. děti absolvovaly 1. lekci plavání. Ve 4 družstvech si připomněly, co už umí z loňského kurzu. Nezapomněly nic... Všichni se shodli, že plavání je fajn.

Umíme se chovat v nebezpečných situacích - 2. B

V rámci projektového dne  si děti natrénovaly, jak se chovat při požáru a jiných nebezp. situacích, co je důležité, kudy co nejrychleji opustit školu, co patří do evakuačního zavazadla... Na závěr si prohlédly hasičské auto a poslechly zajímavosti o práci hasičů.  

2. B se učí sebeobraně

​Děti v naší třídě se v hodinách TV věnují lekcím sebeobrany. Od trenéra se dovídají užitečné rady - co volat a jak reagovat při napadení. Výuka je velmi baví, všechno si s kamarády rády zkouší.

Putování za čokoládou ve 2. B

​V projektu Putování za čokoládou se děti nejdříve seznámily s vyspělou aztéckou a mayskou kulturou, odkud čokoláda pochází. Velmi zajímavé bylo pro děti zpracovávat informace ve skupinách o procesu získání čokolády od pěstování kakaovníku až po pražení bobů. Velmi dobře si poradily i s provedením čokoládové sochy z lidských těl s omezeným poč...
Celý článek

Hrdá škola - zdravá svačina ve 2. B

​Děti ve 2. B v pátek soutěžily o nejzdravější svačinu - vítězi se stali všichni zúčastnění. Je prima, že dětem zdravé svačiny chutnají a o zdravém jídle mají spoustu znalostí.

2. B v projektu Hrdá škola - Den učitelů

​Děti si zodpovědně připravily ve skupinách práci pro spolužáky - pracovní listy, soutěže, běhací diktát, ... Ve třídě panovala přátelská atmosféra, dětským vyučujícím i žákům se práce líbila. Na závěr s chutí svým kamarádům  splněné úkoly opravili.

Práce v centrech ve 2. B - Jak plyne čas

​V průběhu února a března pracovaly děti v centrech - přemýšlely nad školním a kalendářním rokem, ročními obdobími, vývojem dítěte v období od narození do 7 let, v encyklopediích vyhledávaly informace o cestování v čase, o nejstarších civilazacích a jejich měření času, výtvarně znázorňovaly jednotlivá roční období..

Návštěva dětí MŠ Zvoneček v 2. B

V úterý 12. 3. jsme ve 2. B uvítali předškolní oddělení MŠ Zvoneček. Děti z MŠ si s námi vyzkoušely píseň v AJ s názvy těla. Přemýšlely s námi nad hádankami o povoláních, zkoušely si pomocí prstů předvést písmena, seznámily nás se svými jmény (i s jejich začátečními písmeny) a nakonec jsme si všichni společně zatancovali tanec Chocolate.

Koncert filharmonie Pardubice - seznámení s hudebními nástroji 2. B

​V příjemném prostředí Domu hudby si děti poslechly ukázky oblíbených skladeb v podání pardubické filharmonie. Poslechly si hru na hudební nástroje a seznámily se s charakteristikou jednotlivých hudebních nástrojů. Na jednoduché nástroje si pak zahrály společně s filharmonií.

Tradiční představení v AJ

​V březnu děti navštívily představení v AJ v podání zlínského divadla. Hravou formou si procvičily frekventovaná slovesa a názvy zvířat v AJ v představení LAZY GOAT.