Škola

Škola oceněná v oblasti bezpečnosti

Naše škola získala ocenění v oblasti bezpečnosti. Ocenění Bezpečná organizace je důležitou informací nejen pro zákonné zástupce žáků a zaměstnance, ale také širokou a odbornou veřejnost.

Projekt pod názvem Bezpečná organizace se zaměřuje na řešení bezpečnostní problematiky na školách. Realizuje jej auditní a poradenská společnost 2K CONSULTING s.r.o.

Audit byl složený z místního šetření a revize provozně-bezpečnostní dokumentace včetně směrnic a přijatých opatření v souladu s národní legislativou a s legislativou EU. Zároveň byli proškoleni všichni zaměstnanci v otázkách problematiky ochrany osobních údajů se zaměřením na bezpečnostní incidenty a řešení praktických problémů v oblasti školství.  Zároveň nám společnost 2K CONSULTING s.r.o., zajišťuje služby pověřence pro ochranu osobních údajů.

Více o naší škole a projektu naleznete na odkazu:  https://bezpecnaorganizace.eu/company.php?id=112

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz