Třídy a události

European Day of Languages

European Day of Languages
Je nám ctí, že jsme mohli být součástí programu na Evropský den jazyků v Evropském spolkovém domě, který pro nás připravil Europe Direct Pardubice ve spolupráci s jazykovými centry Goethe Zentrum, Britské centrum a Francouzská Aliance. Tam už šlo do tuhého. Teď už nám nestačila jen angličtina, museli jsme se "poprat" s rodilými mluvčími v němč...
Celý článek
  3 zobrazení

Evropský den jazyků na domácí půdě

Evropský den jazyků na domácí půdě
Na 26. září každoročně připadá Den evropských jazyků. Paní Mgr. Lucie Boukalová přišla mezi nás z Eurocentra Pardubice. Obeznámila nás s jazyky Evropy i celého světa a povyprávěla o Evropské unii, jíž teď naše republika předsedá. Své znalosti a zkušenosti jsme pak mohli využít při evropské variantě hry "Riskuj". Hra byla opravdu...
Celý článek
  7 zobrazení

Třídnické hodiny

Třídnické hodiny
Třídnické hodiny jsou u nás plné zodpovědných diskuzí, např. na tvorbou třídních pravidel. Dokážeme se i společně pobavit... :-) ​
  36 zobrazení

Volby - předvolební boj

Volby - předvolební boj
Jak už je zvykem, čtvrté třídy si poprvé volí své zástupce do Třídní samosprávy. Předseda pak reprezentuje třídu na Školním parlamentu, kde se setkávají zástupci od 4. do 9. tříd. Dočkali jsme se i my. A protože být zvoleným zástupcem je velká zodpovědnost, pojali jsme naše volby také zodpovědně. Nejprve vznikaly strany a jejich členové. ...
Celý článek
  55 zobrazení

Speaking in English

Speaking in English
In English lessons, we also practice speaking. The best way how to improve our English is making dialogues. We were really good at them... :-). ​
  39 zobrazení

Vzpomínáme na prázdniny

Vzpomínáme na prázdniny
​První týden ve škole vzpomínáme na prázdniny. Nechyběla ani trocha taneční zábavy.....
  49 zobrazení

První den ve 4. třídě

První den ve 4. třídě
První školní den roku 2022/23 = nová třída, nový začátek, nové zážitky .... :-) ​
  77 zobrazení

3.C v ZOO

3.C v ZOO
Dnes jsme navštívili ZOO a Safari ve Dvoře Králové. Od pana průvodce jsme se dozvěděli spoustu nových informací i o zvířatech, která jsme si mysleli, že už dobře známe. Počasí vyšlo na jedničku a došlo i na zmrzlinu a provazové prolézačky. Zkrátka prima výlet! ​
  191 zobrazení

Učíme se v přírodě

Učíme se v přírodě
Dnes jsme využili krásného počasí a poslední hodinu před víkendem strávili na školní zahradě. Trochu jsme se učili, trochu dováděli na sluníčku a trochu obdivovali ježka, který na nás čekal v zahradním altánu. ​
  282 zobrazení

Plavecký kurz 3.C

Plavecký kurz 3.C
Dlouho toužebně očekávaný kurz plavání se konečně stal součástí našeho jarního rozvrhu a už od minulého týdne pilně trénujeme, abychom se vyrovnali nejen pulcům a žabkám, ale i štikám a delfínům. ​
  162 zobrazení

Polabinský slavíček - pěvecká soutěž sólistů

Polabinský slavíček - pěvecká soutěž sólistů
​ Již 35 let je naše ZŠ Prodloužená známá mj. jako škola s rozšířenou výukou hudební výchovy. O to víc je sympatické, že je v ní též mnoho pěvecky šikovných dětí i mimo specializované hudební třídy. Když byla 22. listopadu kvůli pandemii koronaviru zrušena soutěž sólistů mladšího školního věku „Pardubické štěBETÁní", tradičně pořádaná estetickým od...
Celý článek
  305 zobrazení

Čarodějnické vyučování

Čarodějnické vyučování
Poslední den před plánovaným sobotním odletem naši čarodějové a čarodějky ještě pilně studovali. V hodině angličtiny vymýšleli recepty na kouzelné elixíry, o matematice zase počítali slovní úlohy s čarodějnickou tematikou. A všichni byli tak skvělí, že nikdo nemusel zůstat tři sta let po škole! ​
  230 zobrazení

Matematický klokan

Matematický klokan
​ AKTUALIZACE ČLÁNKU:  V rámci okresního kola se na prvním místě umístil v kategorii Klokánek Adam Santler (5. B) - 116 bodů. Gratulujeme.... ​ ***​ V pátek 18. března 2022 se konalo školní kolo Matematického klokana. Soutěže se zúčastnilo 136 žáků. Výsledky: Kategorie Cvrček                    ...
Celý článek
  509 zobrazení

3.C Návštěva knihovny

3.C Návštěva knihovny
Po jarních prázdninách jsme opět navštívili knihovnu v Polabinách. A návštěva to byla vskutku neobyčejná. Paní knihovnice nám připravily program, při kterém jsme si zahráli na detektivy a společnými silami podle konkrétních indicií nakonec odhalili všechny pachatele.
  365 zobrazení

Jak jsme šíleli

Jak jsme šíleli
​Už podruhé jsme zažili Den šílených účesů. Tentokrát jsme navrhovali podzimní modely. Podívejte se.
  605 zobrazení

Halloween

Halloween
​V pondělí 25. řijna proběhl ve třetích třídách Halloweenský den. Navštívili jsme navzájem své třídy a učili nás jiné paní učitelky. Měli jsme Strašidelné počítání, míchali jsme kouzelný lektvar v českém jazyce, naučili jsme se anglickou básničku a zahráli si hru Trick or Treat.  A to vše v kostýmech drákulů, duchů, čarodějů, pavouků...  ...
Celý článek
  608 zobrazení

Halloween party

Halloween party
Pozvali jsme naše kamarády ze 3.C na Halloween party. Začalo to psaním pozvánky, následovalo prověřování her, výzdoba třídy, a potom nastal den D. Připravili jsme hodinu AJ plnou strašidel, zábavných i logických her a nechybělo ani tvoření. Třeťáci si odnesli nové poznatky, sladkost, diplom a plno zážitků. We were having fun :-). Happy Ha...
Celý článek
  272 zobrazení

Po roce zase se Zdravou pětkou

Po roce zase se Zdravou pětkou
​Projekt o zdravé výživě známe již z loňského školního roku. Letos za námi konečně mohla lektorka přijet přímo do třídy. A  s sebou přivezla  skvělou hru, díky níž jsme si vyzkoušeli praktické zábavné úkoly týkající se nakupování.  Za správně zodpovězené kvízové otázky jsme získali puzzle, ze kterých jsme složili  obrá...
Celý článek
  288 zobrazení

První slohové práce

První slohové práce
Nejlépe se píše o tom, co jsme zažili. Ale i tak nám vyprávění o škole v přírodě dalo spoustu práce. Nejprve jsme zkusili vytvořit myšlenkovou mapu, vyprávěli si ve skupinkách, psali nanečisto, četli spolužákům a nakonec vše přepsali na čistý list a doplnili ilustrace. Těšíme se, že konci třetí třídy už bude mít každý z nás svoj...
Celý článek
  881 zobrazení

Logická olympiáda

Logická olympiáda
Během měsíce října probíhala LOGICKÁ OLYMPIÁDA .  Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží,...
Celý článek
  440 zobrazení

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa