Program podpory nadaných žáků

Naše základní škola se věnuje od roku 1986 žákům hudebně nadaným, od roku 2012 otevíráme pro nadané žáky jazykové třídy s rozšířenou výukou angličtiny a od září 2021 nabídneme podporu i dalším nadaným žákům v oblasti matematiky a přírodních věd.

 

V roce 2021 jsme se stali Partnerskou školou nadačního fondu Qiido, který pomáhá učitelům a rodičům poznat, pochopit a uspokojit specifické potřeby intelektově nadaných dětí (tzv. MiND) v rozumové i sociálně emoční oblasti, aby byly v životě spokojené a úspěšné.

 

Ve spolupráci s Qiidem nastavujeme systematický přístup ve vzdělávací koncepci MiND dětí – počínaje vyhledáváním MiND žáků, vzděláváním pedagogů v metodách a formách výuky i v přístupu a komunikaci s MiND žáky či v rozvoji jejich sociálně-emočních kompetencí až po samotnou organizaci výuky (začneme s 3 hodinami týdně obohacující výuky – v rámci jejich rozvrhu, aby nebyli zatěžováni hodinami navíc). Kontinuální podporu mohou využít i rodiče MiND dětí, např. formou individuálních konzultací či vzdělávacích seminářů.

 Qiido

Spolupracovat budeme s dalšími Qiido partnerskými školami, zejména se Základní školou Úprkova v Hradci Králové.

Spolupráce s nadačním fondem Qiido rozšiřuje naši nabídku podpory různě nadaným žákům.

Vycházíme jim vstříc ve všech oblastech jejich nadání – intelektovém, uměleckém i sportovním. Nadaným žákům zajišťujeme podporu ve vzdělávání a vytváříme jim i individuální programy, aby mohli skloubit své vzdělávání s dalším aktivitami, pro které mají vlohy.

Přijetí naší školy nadačním fondem Qiido jako školy partnerské je velkým oceněním naší práce a nesmírně si této podpory vážíme. Stali jsme se třetí partnerskou školou v České republice.

Více informací na webu: https://www.qiido.cz/ 

                                                               Mgr. Bc. Jana Smetanová

                                                               ředitelka školy