Mikuláš s anděly a čerty ve 2. B

​Konečně přišel toužebně očekávaný den 5. prosinec a děti navštívil Mikuláš s anděly a partou čertů. Protože se v pekle  dověděli, že děti udělaly velký pokrok ve čtení, dostaly za odměnu knihy Kouzelná třída. I v naší třídě se ale našli hříšníci, kteří čertům zazpívali a slíbili lepší chování. Na závěr celá třída hrála vzácné návštěvě koledu ...
Celý článek

Společenský den ve 2. B

​Na konci listopadu probíhal ve škole SUIT UP DAY. Děti přišly ve společenském oblečení a svátečně naladění. Vyzkoušely si zásady správného chování - zdravení, kouzelná slovíčka, jak dávat přednost při vstupu do dveří, stolování,  noblesní chování chlapců k dívkám. Hezký den jsme ukončili tancem v párech - mazurkou.

Výstava Terakotová armáda

​V listopadu jsme navštívili výstavu Terakotová armáda. Při sledování dokumentu se děti dověděly zajímavosti o historii Číny a také, jak vznikla početná osmitisícová terakotová armáda. Při prohlídce výstavy pozorovaly jednotlivé vojáky (hmotnost 270kg), koně, vozy a obdivovaly tento osmý div světa. ​              ...
Celý článek

Halloween

Halloween jsme začali písní Halloween, při které si děti připomněly koledu Trick or Treat a vykoledovaly si halloweenskou dobrotu. Ve skupinách pak plnily strašidelné úkoly v českém jazyce a matematice. Na závěr jsme navštívili kamarády ve 4. C, kteří pro nnás měli připraveny zábavné úkoly.

Pasování na čtenáře v Krajské knihovně Pardubice

​V červnu 2018 se děti z 2. B účastnily slavnostního pasování na čtenáře. Po krátkém programu, ve kterém recitovaly, zpívaly v českém i anglickém jazyce a tancovaly, byly slavnostně pasovány na čtenáře samotným veličenstvem panem králem. Byl to pro ně silný zážitek, na který budou vzpomínat.                 &...
Celý článek