Třídy a události

Návštěva obřího akvária 1. B

Návštěva obřího akvária 1. B
​V závěru školního roku jsme navštívili v Hradci Králové obří akvárium sladkovodních ryb. Už samotná cesta vlakem byla pro mnohé dobrodružstvím.. V areálu Obřího akvária Hradec Králové si děti užily atmosféru tropického pralesa, pozorovaly kostry hlav ryb a pak také samotné největší dravé sladkovodní ryby zejména z vod Amazonky..
  304 zobrazení

První vysvědčení a přípitek 1. B

První vysvědčení a přípitek 1. B
​Veselý přípitek na šťastný závěr konce školního roku, první výborné vysvědčení pro všechny, kniha a mlsání za odměnu..., to je konec školního roku v 1. B
  281 zobrazení

Veselá party na zahradě 1. B

Veselá party na zahradě 1. B
​​Předposlední den si děti užily při sportování, stavění hradů, soutěži o největší bublinu a ochutnávání domácích dobrot na školní zahradě..
  251 zobrazení

Zakončili jsme kurz plavání 1. B

Zakončili jsme kurz plavání 1. B
​V závěru června skončil dětem desetihodinový kurz plavání. Všichni dostali za dosažené výsledky mokré vysvědčení a mohli si zaslouženě užít radovánek v aquaparku a ve venkovních bazénech...
  249 zobrazení

Pasování čtenářů 1. B

Pasování čtenářů  1. B
​Děti se v průběhu roku seznamovaly s prostředím krajské knihovny a absolvovaly zajímavé besedy o knihách a v neposlední řadě také s autorkou dětských knih Lenkou Rožnovskou. Ve čtvrtek byly za aktivní práci s knihami pasovány na radnici na čtenáře. Připravily si na pasování pásmo básní na téma povolání, tanec, písně a říkanky v anglickém...
Celý článek
  178 zobrazení

Škola čar a kouzel 4. den 1. B

Škola čar a kouzel 4. den  1. B
​Poslední den zvládli malí čarodějové náročný výlet na Čarodějný vrch. Odměnou jim byl nákup třaskavých lízátek a čarodějných deníčků v Prasinkách a úžasné výhledy na Orlické hory. Soutěž jednotlivých kolejí vyhrál Nebelvír. Na závěr byli všichni odměněni diplomem absolventa Školy čar a kouzel. 
  225 zobrazení

Škola čar a kouzel - 3. den 1. B

Škola čar a kouzel - 3. den   1. B
​Během 3. dne malí čarodějové pilně trénovali zaklínadla, aby se mohli bezpečně vydat na cestu za kamenem mudrců. Cestu plnou náročných úkolů zvládli a kamen mudrců objevili...
  162 zobrazení

Zahájili jsme školu kouzel a čar v Bradavicích - Bedřichovce 1. B

Zahájili jsme školu kouzel a čar v Bradavicích - Bedřichovce   1. B
​Kouzelný klobouk rozdělil děti do 4 kolejí Nebelvíru, Havraspáru, Zmijozelu a Mrzimoru. Po dnešku nasbírala každá kolej spoustu bodů za úkoly pro malé čaroděje...
  263 zobrazení

Čarodějnický den v 1. B

Čarodějnický den v 1. B
​Den čarodějnic si děti užily po celý pátek...Během matematiky a TV plnily úkoly hodné důvtipu a pohyblivosti zkušených čarodějnic...Rej vyvrcholil venku, kde si malí čarodějové a čarodějky zalétali na koštěti, vyzkoušeli si další triky jako je přeskakování a podlézání košťat a na závěr umíchali kouzelný lektvar z žabího slizu, ...
Celý článek
  228 zobrazení

Knižní výzva - knihy putují do Bristolu

Knižní výzva - knihy putují do Bristolu
Na začátku měsíce března jsme vyhlásili "Knižní výzvu" na výměnu knih (české za anglické) s českou školou v Bristolu. Knihy jste mohli nosit během března a dubna. Všem mnohokrát děkujeme za skvělé knižní dary. Sešlo se přes 100 úžasných titulů od 21 dárců. Mnohokrát děkujeme: paní učitelce Marii Sychrové, Heleně Vlasákové a Jaroslavě Bártlové ...
Celý článek
  227 zobrazení

Video call s dětmi v ZŠ na Sardínii 1. B

Video call s dětmi v ZŠ na Sardínii  1. B
​Na Sardínii mají nyní děti spolužačku, která zde chodí do školy. Podařilo se nám domluvit s učiteli místní školy spojení přes internet a děti tak zvukem i obrazem získaly cenné informace o kamarádech v italské škole. Zaujaly je školní uniformy, informace o délce vyučování do 16hod a předmětech, podoba učebnic i vybavení tříd. S...
Celý článek
  312 zobrazení

Jarní centra v 1. B

Jarní centra v 1. B
​V jarních centrech se děti zaměřily na téma "Domácí zvířata". Matematicko - logické úlohy s touto tématikou je velmi bavily. V centru čtení objevovaly tzv. vetřelce, slova, která do textu nepatří, v centru objevy vyhodnocovaly informace o zvířecích rodinách, užitku, stavbě těla... V dramatickém centru si s chutí ...
Celý článek
  256 zobrazení

Děti z mateřských škol na návštěvě v 1. B

Děti z mateřských škol na návštěvě v 1. B
​Děti z předškolního oddělení MŠ Zvoneček a Rosice se přišly podívat, jak to vypadá u prvňáčků a co je čeká ve škole...Společně s námi si zatancovaly, zazpívaly, počítaly česky i anglicky, vyzkoušely si práci na interaktivní tabuli a na závěr dostaly úkoly od nových kamarádů ze ZŠ leteckou dopravou..
  289 zobrazení

1. B v Krajské knihovně Pardubice

1. B v Krajské knihovně Pardubice
​Děti byly nadšené edukačními programy Malé růžové slůně (o slůněti, kterému se odstěhuje nejlepší kamarád) a Kamil neumí létat (o špačkovi, který umí číst a celé jeho rozvětvené rodině). V průběhu besedy a zábavných úkolů přišly na to, proč je důležité umět číst..
  435 zobrazení

Březen = knižní výzva

Březen = knižní výzva
Březen je měsíc knihy, což je ta nejlepší doba na knižní výzvu. Naše škola spolu s českou sekcí z Czech & Slovak Community and School Bristol v Anglii pořádá výměnu použitých knih. Díky této výměně rozšíříme jejich knihovnu o další české knihy a podpoříme čtení jejich žáků v češtině. Naopak bristolská škola rozšíří...
Celý článek
  419 zobrazení

Masopust v 1. B

Masopust v 1. B
​V 1. B jsme si připomněli období masopustu a jeho význam. Děti si vyrobily masky a hned je využily při tanci Conga line.
  256 zobrazení

1. pomoc 1. B

1. pomoc 1. B
​Jak pomoci zraněným lidem a lidem v bezvědomí si děti vyzkoušely ve spolupráci se studenty zdravotnické školy. V jednotlivých skupinách se seznámily s resuscitací, uvolněním dýchacích cest, obvazováním a také si procvičily používání důležitých telefonních čísel.
  312 zobrazení

Centra - Lidské tělo 1. B

Centra - Lidské tělo 1. B
​V oblíbených  centrech děti nastudovaly a popisovaly části lidského těla v životní velikosti, porovnávaly jej s tělem ostatních savců. Nechyběly ani součty částí lidského těla v rámci skupiny a jeho znázornění pomocí geometrických tvarů.
  344 zobrazení

Cena Gustava Habrmana

Cena Gustava Habrmana
V pátek 27. ledna 2023 převzali nejlepší učitelé Pardubického kraje za rok 2022 v Poličce Cenu Gustava Habrmana. Mezi oceněnými finalisty byla i naše paní učitelka paní Mgr. Liběna Holešínská (v loňském šk. roce třídní učitelka 5. B, v tomto školním roce 1. B).  Moc gratulujeme a máme velikou radost. ​ ODKAZ UČITEL PARDUBICKÉHO ...
Celý článek
  815 zobrazení

Beseda s paní spisovatelkou Lenkou Rožnovskou 1. B

Beseda s paní spisovatelkou Lenkou Rožnovskou 1. B
V pátek jsme navštívili Krajskou knihovnu Pardubice a osobně jsme se seznámili s paní Lenkou Rožnovskou, autorkou mnoha hezkých dětských knih.  V průběhu besedy se děti seznámily s knihami p. Rožnovské. Poslechly si poutavé čtení z knihy bajek a zasoutěžily si ve znalostech přírody, o které se v knihách hodně píše.  ​
  324 zobrazení

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz