Putování za čokoládou ve 2. B

​V projektu Putování za čokoládou se děti nejdříve seznámily s vyspělou aztéckou a mayskou kulturou, odkud čokoláda pochází. Velmi zajímavé bylo pro děti zpracovávat informace ve skupinách o procesu získání čokolády od pěstování kakaovníku až po pražení bobů. Velmi dobře si poradily i s provedením čokoládové sochy z lidských těl s omezeným poč...
Celý článek

Hrdá škola - zdravá svačina ve 2. B

​Děti ve 2. B v pátek soutěžily o nejzdravější svačinu - vítězi se stali všichni zúčastnění. Je prima, že dětem zdravé svačiny chutnají a o zdravém jídle mají spoustu znalostí.

2. B v projektu Hrdá škola - Den učitelů

​Děti si zodpovědně připravily ve skupinách práci pro spolužáky - pracovní listy, soutěže, běhací diktát, ... Ve třídě panovala přátelská atmosféra, dětským vyučujícím i žákům se práce líbila. Na závěr s chutí svým kamarádům  splněné úkoly opravili.

Práce v centrech ve 2. B - Jak plyne čas

​V průběhu února a března pracovaly děti v centrech - přemýšlely nad školním a kalendářním rokem, ročními obdobími, vývojem dítěte v období od narození do 7 let, v encyklopediích vyhledávaly informace o cestování v čase, o nejstarších civilazacích a jejich měření času, výtvarně znázorňovaly jednotlivá roční období..

Návštěva dětí MŠ Zvoneček v 2. B

V úterý 12. 3. jsme ve 2. B uvítali předškolní oddělení MŠ Zvoneček. Děti z MŠ si s námi vyzkoušely píseň v AJ s názvy těla. Přemýšlely s námi nad hádankami o povoláních, zkoušely si pomocí prstů předvést písmena, seznámily nás se svými jmény (i s jejich začátečními písmeny) a nakonec jsme si všichni společně zatancovali tanec Chocolate.

Koncert filharmonie Pardubice - seznámení s hudebními nástroji 2. B

​V příjemném prostředí Domu hudby si děti poslechly ukázky oblíbených skladeb v podání pardubické filharmonie. Poslechly si hru na hudební nástroje a seznámily se s charakteristikou jednotlivých hudebních nástrojů. Na jednoduché nástroje si pak zahrály společně s filharmonií.

Tradiční představení v AJ

​V březnu děti navštívily představení v AJ v podání zlínského divadla. Hravou formou si procvičily frekventovaná slovesa a názvy zvířat v AJ v představení LAZY GOAT. 

Co všechno víme o pohádkách

​V pátek 18. 1. navštívily děti z 2. B krajskou knihovnu. Poslechly si zajímavé ukázky lidových a umělých pohádek, prohlídly si fotografie sběratelů pohádek, autorů i ilustrátorů. V následném kvízu předvedly výborné znalosti a po vypátrání karet s Vendelínem opět perfektně zvládly všechny odpovědi. Závěrečná prohlídka knih s pohádkami všechny potěš...
Celý článek

Ve 2. B sportujeme rádi

​Ve středu v rámci Teplákového dne se děti z 2. B nejdříve seznámily s deseti pravidly chování fair play a pak si užily zajímavé disciplíny jako je chůze s talířem na hlavě, skoky přes hrazdičku, běh do schodů... Všichni se shodli, že sportovat je prima a že by je potěšilo mít TV každý den...

Vánoční posezení a oblíbený floorball ve 2. B

​Poslední předvánoční pátek jsme si s dětmi ve 2. B hezky užili. Nejdříve jsme poslouchali koledy a písně, které děti hrály na  flétny, kytaru a zpívaly. Následovalo několik zábavných vystoupení - kouzelnické triky, scénky.. Za vzorné chování během celého roku naložil Ježíšek dětem společné dárky pro příjemné chvilky o přestávkách (knihu, puzz...
Celý článek

Putování za vánoční hvězdou

​Ke krásným předvánočním zážitkům patřilo i putování dětí za vánoční hvězdou na ZUŠ, kde si připomněly vánoční zvyky,  poslouchaly koledy a hudbu v podání žáků ZUŠ, plnily zábavné úkoly..

Vánoční besídka ve 2. B

12. 12. v odpoledních hodinách proběhla v 2. B již tradiční vánoční besídka, kterou navštívili rodiče a prarodiče dětí z 2. B. Děti na úvod společně zahrály koledu na flétnu, následovalo pásmo mluvených a zpívaných koled. Ve druhé části děti recitovaly a zpívaly v anglickém jazyce a tancovaly. Vystoupení dětí bylo oceněno velkým potleskem.

Společná příprava vánočního cukroví dětí 2. B s rodiči

​Ve středu 12. 12. si děti mohly užít společnou výrobu vánočního nepečeného cukroví s p. Spálenkovou a p. Santlerovou. Vytvářely raw kuličky z oříšků a lněných semínek a další kuličky z kondenzovaného mléka a kokosu. Na vánočních kuličkách si pak děti pochutnaly i s rodiči na odpolední besídce.

Vánoční tvoření z keramiky ve 2. B

​V pátek 7. 12. děti pracovaly s oblíbenou keramickou hlínou. Z půlky kruhu slepily zvoneček, který si nazdobily vánočními  a zimními motivy. Už teď se těší, až si budou moci zvonečky zazvonit..

Mikuláš s anděly a čerty ve 2. B

​Konečně přišel toužebně očekávaný den 5. prosinec a děti navštívil Mikuláš s anděly a partou čertů. Protože se v pekle  dověděli, že děti udělaly velký pokrok ve čtení, dostaly za odměnu knihy Kouzelná třída. I v naší třídě se ale našli hříšníci, kteří čertům zazpívali a slíbili lepší chování. Na závěr celá třída hrála vzácné návštěvě koledu ...
Celý článek

Společenský den ve 2. B

​Na konci listopadu probíhal ve škole SUIT UP DAY. Děti přišly ve společenském oblečení a svátečně naladění. Vyzkoušely si zásady správného chování - zdravení, kouzelná slovíčka, jak dávat přednost při vstupu do dveří, stolování,  noblesní chování chlapců k dívkám. Hezký den jsme ukončili tancem v párech - mazurkou.

Výstava Terakotová armáda

​V listopadu jsme navštívili výstavu Terakotová armáda. Při sledování dokumentu se děti dověděly zajímavosti o historii Číny a také, jak vznikla početná osmitisícová terakotová armáda. Při prohlídce výstavy pozorovaly jednotlivé vojáky (hmotnost 270kg), koně, vozy a obdivovaly tento osmý div světa. ​              ...
Celý článek

Halloween

Halloween jsme začali písní Halloween, při které si děti připomněly koledu Trick or Treat a vykoledovaly si halloweenskou dobrotu. Ve skupinách pak plnily strašidelné úkoly v českém jazyce a matematice. Na závěr jsme navštívili kamarády ve 4. C, kteří pro nnás měli připraveny zábavné úkoly.

Pasování na čtenáře v Krajské knihovně Pardubice

​V červnu 2018 se děti z 2. B účastnily slavnostního pasování na čtenáře. Po krátkém programu, ve kterém recitovaly, zpívaly v českém i anglickém jazyce a tancovaly, byly slavnostně pasovány na čtenáře samotným veličenstvem panem králem. Byl to pro ně silný zážitek, na který budou vzpomínat.                 &...
Celý článek