Školní pěvecké sbory

Ve školním roce 1987/1988 nastoupili do naší základní školy  první prvňáčci do nově otevřené třídy s rozšířeným vyučováním hudební výchovy. Od této doby až dodnes jsme    jedinou školou  na Pardubicku, která se  specializuje na  tuto hudební činnost. Během více než třiceti let prošlo našimi hudebními třídami několik stovek absolventů, kteří získali základy hudební nauky a sborového zpěvu, někteří s úspěchem absolvovali  pardubickou konzervatoř, řada z nich ukončila studium na vysokých uměleckých i jiných školách a mnoha dalším se stala hudba nedílnou součástí jejich života. Sborovému zpěvu se věnují děti už od prvních tříd.

Do našich hudebních tříd děláme nábor už v mateřských školách, paní učitelky vybírají děti s hudebním sluchem.  Naše sbory zpívají doma i v zahraničí, vítězí na celostátních soutěžích. Nevychováváme profesionální hudebníky, ale vedeme děti k lásce k hudbě a kultuře a učíme je smysluplně využívat volný čas.