ŠKOLNÍ PĚVECKÉ SBORY

Školní pěvecké sbory

Ve školním roce 1987/1988 nastoupili do naší základní školy  první prvňáčci do nově otevřené třídy s rozšířeným vyučováním hudební výchovy. Od této doby až dodnes jsme    jedinou školou  na Pardubicku, která se  specializuje na  tuto hudební činnost. Během více než třiceti let prošlo našimi hudebními třídami několik stovek absolventů, kteří získali základy hudební nauky a sborového zpěvu, někteří s úspěchem absolvovali  pardubickou konzervatoř, řada z nich ukončila studium na vysokých uměleckých i jiných školách a mnoha dalším se stala hudba nedílnou součástí jejich života. Sborovému zpěvu se věnují děti už od prvních tříd.

Do našich hudebních tříd děláme nábor už v mateřských školách, paní učitelky vybírají děti s hudebním sluchem.  Naše sbory zpívají doma i v zahraničí, vítězí na celostátních soutěžích. Nevychováváme profesionální hudebníky, ale vedeme děti k lásce k hudbě a kultuře a učíme je smysluplně využívat volný čas.

V naší škole pracuje dětský pěvecký sbor Čtyřlístek pod vedením paní sbormistryně Adély Sládkové, sbor Nobile pod vedením paní sbormistryně Evy Škvařilové, sbor Pramínek pod vedením paní sbormistryně Michaely Trunečkové a sbor Zpěváčci pod vedením paní sbormistryně Moniky Kadlecové. Od letošního roku máme také školní kapelu Škola Rocku s kapelníkem Jiřím Zadinou ze skupiny Nadobro. 

Naše pěvecké sbory skvěle reprezentují školu doma i v zahraničí.

Naše škola je již 10 let pořadalem nesoutěžní přehlídky DPS s názvem Perníkový festiválek, jehož duší je paní sbormistryně Monika Kadlecová. 

Pěvecké sbory jsou chloubou naší školy a velice si vážím práce paní sbormistryň i všech jejich členů. 

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz