Třídy a události

Na keramiku se všichni těšili

Na keramiku se všichni těšili
​Některé děti měly možnost poprvé pracovat s keramickou hlínou a něco z ní vytvořit, pro některé to nebyla novinka, protože chodí na kroužek keramiky. Ale všem se práce líbila, dařila a těší se, až paní Kadlečková výrobky vypálí a přiveze zpět do školy. A určitě potěší nejenom tvůrce...
  53 zobrazení

Třetí návštěva divadla

Třetí návštěva divadla
​Třetí a poslední divadelní představení v letošním školním roce se jmenovalo Utíkej, myško, utíkej! Dětem se představení velmi líbilo, proto herce odměnily dlouhým potleskem. 
  39 zobrazení

1. A Zpěváčci - Stříbrné pásmo z Krajské soutěže DPS V Hradci Králové

1. A Zpěváčci  - Stříbrné pásmo z Krajské soutěže DPS V Hradci Králové
2.4.2024 se na svou úplně první soutěž vypravily děti z nejmladšího oddělení Zpěváčků - prvňáčci. Na soutěži byli  Zpěváčci úplně nejmladší a i přes to, že kategorie, ve které soutěžili, byla nabitá velkou konkurencí  v podobě starších dětí, si prvňáčci vybojovali své první STŘÍBRNÉ PÁSMO a velkou pochvalu poroty. Skvěle tak rep...
Celý článek
  81 zobrazení

Třídit odpad umíme

Třídit odpad umíme
​ Při programu Tonda Obal jsme se dověděli, proč se odpad třídí, zopakovali si, jaké máme barvy a druhy kontejnerů, co do nich patří, jaký význam má sběrný dvůr. A protože jsme toho věděli hodně moc a dokázali téměř bezchybně „odpad roztřídit", pochvala a drobná odměna nás neminula.
  75 zobrazení

Plazů se nebojíme

Plazů se nebojíme
​První setkání s paní Kadlečkovou a zvířátky bylo ve znamení plazů. Děti se dověděly hodně nových informací o této skupině, o jejich případném chování doma, ale hlavně si mohly dobrovolně na přinesená zvířátka sáhnout, pohladit nebo dokonce si je dát na krk. Na závěr každý dostal omalovánku se zástupcem této skupiny. 
  141 zobrazení

1. A - Smyčcové nástroje

1. A - Smyčcové nástroje
Nástroje smyčcové už pro nás nejsou žádnou neznámou a abychom si vše dobře pamatovali, housle jsme si důkladně prohlédli, osahali a někteří už i zahráli jednoduché písničky. ​
  0 zobrazení

Setkání s paní spisovatelkou

Setkání s paní spisovatelkou
​Nedávno  jsme podruhé navštívili Krajskou knihovnu. Tentokrát jsme si povídali s paní spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací, např. jak taková knížka vzniká, paní spisovatelka nám přečetla ukázky z několika knížek, vyřešili jsme drobné hádanky, měli...
Celý článek
  87 zobrazení

Tak už ho máme!

Tak už ho máme!
​Konečně nastal den, na který se asi všechny děti z 1. A těšily. Od rána byla ve třídě příjemná atmosféra, jak v hodinách, tak i o přestávkách. V českém jazyce i matematice jsme soutěžili, dostávali jsme za to jedničky i drobné odměny  a pak přišla poslední hodina. A v ní první naše vysvědčení za velký kus práce, ...
Celý článek
  214 zobrazení

Druhé divadelní představení

Druhé divadelní představení
​Druhá návštěva divadla se dětem líbila. Sice bylo mrazivé počasí, ale cestu tam a hlavně zpátky si děti užily.
  152 zobrazení

Mladí stavitelé

Mladí stavitelé
​Práce se stavebnicí děti z 1.A moc bavila. Zapracovala jejich fantazie a dosavadní poznatky z běžného života. A tak vznikly různé zajímavé stavby, o kterých se ostatní více dověděli při prezentaci jednotlivých skupin.
  149 zobrazení

Poslední den se vydařil

Poslední den se vydařil
​Poslední školní den v roce 2023 se nesl v příjemné předvánoční atmosféře. Ve třídě jsme měli velký "štědrovečerní stůl", povídali jsme si o vánočních zvycích, vyplňovali a vykreslovali papírový adventní kalendář, ochutnávali cukroví, proběhla besídka, na které zájemci zahráli na hudební nástroje nebo zazpívali koledy a hlavně se všichni těšili na ...
Celý článek
  150 zobrazení

1. A -Koulovačka při hudebce - práce ve skupinách

1. A -Koulovačka při hudebce - práce ve skupinách
Mrazivé počasí venku se hodilo i do naší hudební výchovy. Společně jsme nejprve poslouchali skladbu s názvem "Sníh a koulovačka", potom  ve třídě  vířily vločky a pak se strhla veliká koulovačka. Z vyrobených koulí jsme pak ve skupinách sestavovali noty celé, půlové a čtvrťové.  ​
  174 zobrazení

První návštěva knihovny

První návštěva knihovny
​V rámci projektu "Pasování na čtenáře" jsme poprvé navštívili krajskou knihovnu. Nejdříve jsme se před ní postupně vyfotili u vánočního stromu, pak jsme se uvnitř pohodlně usadili a poslouchali výklad paní knihovnice. Ta nás na úvod seznámila s maskotem knihovny Vendelínem a poté nám povídala, jak to v kniho...
Celý článek
  232 zobrazení

Máme šikovné ruce

Máme šikovné ruce
​Než jsme odešli na vánoční prázdniny, tak jsme si ještě vyrobili sněhuláčky a vybarvili vánoční sádrové odlitky. Práce nás moc bavila a výsledek stál za to.
  134 zobrazení

Dvě návštěvy v 1.A během měsíce

Dvě návštěvy v 1.A během měsíce
​Během jednoho měsíce se v naší třídě vystřídaly dvě zvláštní návštěvy. Ta první, návštěva Mikuláše, čertů a andělů budila u někoho počáteční nejistotu, obavy nebo dokonce strach. Ale čerti na pokyn Mikuláše zůstali v klidu a když jim žáci z 1.A zazpívali vánoční písničku, chovali se přátelsky a bez hluku se pohybovali...
Celý článek
  164 zobrazení

1. A - Muzikoterapie - Příběhy měsíční duhy- Bílá tlapka

1. A - Muzikoterapie - Příběhy měsíční duhy- Bílá tlapka
Hudební  pohádka muzikoterapeutky Markéty Havlové -  Bílá tlapka, byla náplní dnešní hodiny hudební výchovy. Děti se měly možnost seznámit s netradičními nástroji a svým zpěvem a hrou na nástroje se tak staly součástí příběhu o malé bílé lišce. Pohádku jsme si všichni moc užili. ​
  167 zobrazení

6.B pro zbytek školy

6.B pro zbytek školy
​Pěkné kulisy a převleky, bezva monology, dialogy a hlášky, dobré herecké výkony, poděkování potleskem i zpěvem, mini diskotéka, vánoční koledy; to vše bylo k vidění a slyšení v divadelním představení Vánoční spor, které pro zájemce z celé školy připravila 6.B. Moc děkujeme všem účinkujícím a také režisérce paní učitel...
Celý článek
  152 zobrazení

1.A děkuje 3.A

1.A děkuje 3.A
​V posledním týdnu před Vánocemi si připravily děti ze 3.A divadelní představení pod názvem 12 měsíčků. Moc děkujeme všem účinkujícím za výrobu kulis, předvedený herecký výkon a paní učitelce Sládkové za přípravu a hudební doprovod pohádky.
  146 zobrazení

Vánoční tvoření se líbilo

Vánoční tvoření se líbilo
​Několik dní před Vánocemi se naše třída změnila v tvořivou dílnu, ve které děti vytvářely vánoční dekoraci pod vedením zkušené designérky. A protože většina výrobků byla překvapením pod stromeček pro někoho blízkého, fotografie z postupného tvoření se ukazují až teprve nyní.
  182 zobrazení

Vzpomínka na rozsvícení vánočního stromu

Vzpomínka na rozsvícení vánočního stromu
​Naše třída se společně s kamarády z vyšších ročníků podílela na slavnostním rozsvícení vánočního stromu na Pernštýnském náměstí. Pochvala patřila všem dětem za krásné zpívání v mrazivém počasí a paní učitelce Kadlecové za přípravu a spolupráci s dětmi na pódiu.
  148 zobrazení

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz