Třídy a události

Hraní na flétnu, tanec, zpěv - tři polohy práce s lidovou písní v 5. B

Hraní na flétnu, tanec, zpěv - tři polohy práce s lidovou písní v 5. B
​Již čtvrtý rok děti hrají v HV na flétnu, nyní pracujeme s písněmi ve 3/4 taktu. Rádi si zazpíváme i zatancujeme...
  20 zobrazení

Společenský den v 5. B

Společenský den v 5. B
V projektu Hrdá škola - Společenský den si děti hravou formou procvičily základy etikety při návštěvě divadla, kina, koncertu. Také jsme se zaměřili na vhodné chování v restauracích. Náš taneční pár Kuba a Beátka  nám v závěru předvedl perfektně zvládnutý tanec waltz. L. Holešínská​
  22 zobrazení

Logická olympiáda

Logická olympiáda
Během měsíce října probíhala LOGICKÁ OLYMPIÁDA .  Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží,...
Celý článek
  31 zobrazení

V 5. B pracujeme v centrech "Vesmír"

V 5. B pracujeme v centrech "Vesmír"
​Ve středu 6. 10. jsme zahájili práci v centrech se zaměřením na oblíbené téma Vesmír. Děti porovnávaly narýsované planety podle velikosti, vyhledávaly a opravovaly chybné informace o sluneční soustavě, pracovaly s informacemi o Měsíci, seznámily se s novinkami z výzkumu vesmíru. V ateliéru se zaměřily na představu podoby mimoze...
Celý článek
  40 zobrazení

Celoroční projekt 5. B - množení rostlin pomocí řízkování

Celoroční projekt 5. B - množení rostlin pomocí řízkování
​V říjnu děti v 5. B nastartovaly projekt množení rostlin. Za asistence p. učitelky Čermákové upravily lístky afrických fialek. Připravily si kelímky na množení a překryly je fólií. Do otvoru pak umístily lístky. Nyní sledují, jak se lístky mění a těší se na další postup v projektu.
  46 zobrazení

Exkurze do planetária v HK 5. B

Exkurze do planetária v HK 5. B
​7. 9. jsme navštívili planetárium v HK. Děti získaly cenné informace o sluneční soustavě i Mléčné dráze. Vyzkoušely si model černé díry, zjišťovaly, jaká by byla jejich hmotnost na Měsíci a planetách.  
  85 zobrazení

Zámecká stopovačka 5. B

Zámecká stopovačka   5. B
​Pardubický zámek ukrývá nejedno tajemství.. Co se dělo na zámku po odchodu Pernštejnů, k čemu byl zámek využíván, to všechno děti zjistily při zámecké stopovačce na závěr školního roku. Za správné odpovědi v křížovce je čekala sladká odměna.
  157 zobrazení

Krokování aneb jak snadno pracovat se zápornými čísly - 4. B

Krokování aneb jak snadno pracovat se zápornými čísly - 4. B
​Metody Hejného v matematice děti baví. Na schodišti si pomocí krokování s otočkou snadno přišly na řešení úloh se zápornými čísly.
  186 zobrazení

Kutná Hora - doly i historické památky 4. B

Kutná Hora - doly i historické památky  4. B
​V Kutné Hoře děti prozkoumaly stříbrné doly, navštívily Vlašský dvůr s mincovnou a obdivovaly architekturu chrámu sv. Barbory.
  148 zobrazení

Matematická soutěž Pangea

Matematická soutěž Pangea
​I letos jsme se zúčastnili matematické soutěže Pangea  (43 soutěžících). Výsledky v kostce: Nejlepším řešitelem ze čtvrtých tříd se stal Adam Santler (4. B). V loňském roce byla finalistkou Barbora Samková (6. C), i letos si vedla skvěle, byla nejlepší ze šestých tříd. V osmém ročníku si nejlépe vedl Adam Slezák (8. B). Tomáš Kalhous (9....
Celý článek
  293 zobrazení

Kouzelná centra ve 4. B

Kouzelná centra ve 4. B
​Děti vyřešily logické čarodějné úlohy a už je čekala první odměna v podobě zaklínadel. Čarování pak pokračovalo v centru objevů s kouzelným lektvarem, v M se podařilo vykouzlit magické čtverce, v ateliéru se pilně pracovalo na obydlí pro čarodějnice. Závěr patřil velmi úspěšné dramatizaci příběhu o čarodějnici.
  181 zobrazení

Popcorn - zdravá strava nebo dekorační materiál 4. B

Popcorn - zdravá strava nebo dekorační materiál 4. B
​Potom, co si děti ze 4. B pochutnaly na zdravé popcornové svačině, vyzkoušely si i dekorační možnosti kukuřice...velmi se podobá rozkvetlým květům.
  198 zobrazení

Zvířata chovaná pro radost - učíme se s domácími mazlíčky 4. B

Zvířata chovaná pro radost - učíme se s domácími mazlíčky   4. B
​V přírodovědě při práci s tématem - Lidská sídla, zvířata chovaná pro radost děti představily svým spolužákům své domácí mazlíčky: kočky, psy, morčata, křečky, andulky. S nadšením si vzájemně sdělovaly informace o rasách, podmínkách chování domácích mazlíčků.
  319 zobrazení

Přírodovědný pokus - klíčící fazole 4. B

Přírodovědný pokus - klíčící fazole   4. B
​​Děti pozorovaly, jaké podmínky potřebují rostliny ke klíčení (vodu, vzduch, teplo). Zjistily, že rostliny původně rostoucí vzpřímeně se po položení ohnou. Pokus doložily fotkami, obrázky, popisem. ​ ​
  244 zobrazení

Přírodověda online - fyzikální veličiny nás baví 4. B

Přírodověda online - fyzikální veličiny nás baví 4. B
​V přírodovědě se děti v části s názvem veličiny seznámily se směnným obchodem - důvodem vzniku a měření veličin. Velmi poutavé bylo pozorování měření času na neobvyklých slunečních hodinách, poznání A. Celsia a jeho obráceného vnímání teplotní stupnice a zejména porovnávání extrémních teplot na Zemi a Slunci.
  180 zobrazení

Vzpomínka na školu..4. B

Vzpomínka na školu..4. B
​V době, kdy se s dětmi učíme online, je příjemné zavzpomínat na hezké chvilky ve škole. Na besídce v závěru roku děti kouzlily, dělaly rekordy ve skládání kostky, hrály na nástroje a hlavně se dobře bavily...
  143 zobrazení

Práce v centrech ve 4. B - Příroda v zimě

Práce v centrech ve 4. B - Příroda v zimě
​V prosinci děti pracují v oblíbených centrech, tentokrát na téma Příroda v zimě. V matematice počítají podle plánku nejkratší cesty lesem k danému cíli, po cestě se stavují u dědy Lesoně a pomáhají mu vyrovanat síly ve zvířecích skupinách. V ČJ se dovídají zajímavosti o stromech a určují slovní druhy. V AJ se seznamují s názvy stromů a j...
Celý článek
  270 zobrazení

Projekt přirozené ekosystémy 4. B

Projekt přirozené ekosystémy 4. B
​V průběhu online výuky se děti seznámily s pojmem přirozený ekosystém a ekosystém les. Vyhledaly si následně informace o konkrétních přirozených ekosystémech v ČR a seznámily s nimi spolužáky. 
  272 zobrazení

Přírodověda online ve 4. B

Přírodověda online ve 4. B
​Děti v naší třídy mají velmi rády téma Slunce, Sluneční soustava, vesmír. Při výuce jsme se vzájemně obohacovali o nejnovější poznatky z výzkumu vesmíru podložené poutavými fotografiemi..
  260 zobrazení

AJ online ve 4. B

AJ online ve 4. B
​Při online výuce děti rády pracují s interaktivní učebnicí - s videy, písněmi, poslechy. Velmi intezivní je také procvičování pomoci aplikace Wocabee, kde lze získávat body za úspěšné vyplňování písemné podoby slovíček, vět a také poměřovat si s kamarády znalosti při hrách a to jednotlivě i ve skupinách.
  241 zobrazení

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa