Třídy a události

Počítání objemu pomocí krychliček

Počítání objemu pomocí krychliček
Dnes jsme si hráli s krychličkami - počítali jsme s jejich názornou pomocí objemy krychlí o různých délkách hran.  Když jsme dopočítali objemy krychlí, zkoušeli jsme pak postavit další stavby. ​
  127 zobrazení

Vánoční radovánky v naší třídě

Vánoční radovánky v naší třídě
​Výborné vánoční cukroví, dárky pro kamarády, hudební vystoupení a zábava ...
  81 zobrazení

Hvězdná výprava

Hvězdná výprava
Při návštěvě Hvězdárny a planetária v Hradci Králové jsme měli možnost rozšířit si své znalosti o sluneční soustavě. Líbilo se nám sledovat virtuální noční i denní oblohu, nevynechali jsme i vážení na kosmické váze a Foucaultovo kyvadlo nás přesvědčilo o otáčení Země. Škoda jen, že díky nepříznivému počasí jsme v kopuli hvězdárny neviděli více...
Celý článek
  122 zobrazení

Úspěšný jarmark

Úspěšný jarmark
Na vánoční jarmark jsme se pečlivě připravovali, rozdělili jsme si úkoly, které každý splnil, takže se za úspěšný jarmark můžeme pochválit. Děkujeme za velkou pomoc i našim rodičům a prarodičům, bez kterých bychom nebyli tak úspěšní. Ti z nás, kteří momentálně neměli službu, si rádi vyrobili nejrůznější dekorace ve vánočních dílnách. ​ ​
  116 zobrazení

Den otevřených dveří, vánoční jarmark, vánoční dílničky

Den otevřených dveří, vánoční jarmark, vánoční dílničky
Ve středu 7. prosince 2022 pořádala naše škola Den otevřených dveří. Dopoledne se uskutečnily ukázkové hodiny.  V 15:00 hodin začal odpolední program. V některých třídách byly vánoční dílničky a po chodbách a v jídelně byly krásně nazdobené třídní stánky. Deváťáci zahráli divadelní představení Vánoční zloději a židle v sále nestačily...
Celý článek
  280 zobrazení

Mikuláš, čerti a andělé

Mikuláš, čerti a andělé
Mikuláš, čerti a andělé přišli na návštěvu i k nám. Některým z nás při jejich příchodu zatrnulo a dobrovolně se začali přiznávat ke svým „hříchům". Protože však slíbili nápravu, do říše pekelné se nemuseli jít podívat. Mikulášská tematika nás provázela i při dalších vyučovacích hodinách. ​ ​
  133 zobrazení

Qiido a práce s daty hrou

Qiido a práce s daty hrou
Úkol zněl jasně: změřit délky našich chodidel, zanést je do tabulky a do grafu a zjistit jejich průměrnou hodnotu.  Skupinová práce se nám dařila a protože nás navíc bavila, tak jsme si sami přidali ještě měření šířky chodidel a šířky ruky. ​
  125 zobrazení

Bobřík informatiky

Bobřík informatiky
Každý rok v listopadu se naše škola účastní Bobříka informatiky. ODKAZ Soutěžili jsme v kategoriích MINI, BENJAMIN, KADET. Letošní počet soutěžících byl 381. Nejlepší výsledky: V kat. MINI (5. ročník) soutěžilo 81 žáků. Nejlépe se vedlo 2 žákům z 5. B - jmenovitě → Jonáš Pék, Filip Chaloupka, Matěj Matěásko (5. C). V kat. BENJAMIN (6...
Celý článek
  215 zobrazení

Keramická hlína a my

Keramická hlína a my
Tvoření z hlíny nás baví a musíme se pochválit, jsme opravdu šikovní. ​
  108 zobrazení

Učíme se s mobily

Učíme se s mobily
Mobilní telefony při vyučování rádi používáme. Pomocí Smart notebook Lumio si prověřujeme své znalosti. Máme tak i možnost dokázat, že mobily nemáme jen na pouhé hraní. ​ ​
  149 zobrazení

Hladíme rádi

Hladíme rádi
V pátek jsme si s paní Kadlečkovou povídali o savcích, dozvěděli jsme se řadu zajímavosti z jejich života a některé z nich jsme si mohli i pohladit. ​ ​
  119 zobrazení

Logická olympiáda

Logická olympiáda
Logická olympiáda 2022 Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní ...
Celý článek
  236 zobrazení

I v maskách nám to sluší

I v maskách nám to sluší
​Co mají společného Halloween a Dušičky, v čem se naopak odlišují, jsme si dnes připomněli a náležitě využili po celé dnešní vyučování.
  144 zobrazení

Bezpečnost žáků na internetu

Bezpečnost žáků na internetu
V průběhu listopadu 2022 probíhá v hodinách ICT od 5. do 9. ročníku program ​ Bezpečnost žáků na internetu  se školním psychologem panem doktorem S. Pelcákem. ​
  201 zobrazení

Hrajeme si se světlem a stínem

Hrajeme si se světlem a stínem
Kreativně spolupracovat, vnímat světlo ze slunce, nafotit a poslat na e-mail paní učitelce, tak zněl náš úkol při výtvarné výchově. Rozdělili jsme si role – fotograf, stín, malíři a pustili jsme se do práce. A jak se nám zadařilo, vidíte. Práce nás bavila, a tak jsme si zahráli i na módní návrháře. ​ ​
  130 zobrazení

Září v 5. B

Září v 5. B
 Zlomky našich aktivit z vyučovacích hodin a přestávek. ​ ​
  179 zobrazení

Polabinský slavíček - pěvecká soutěž sólistů

Polabinský slavíček - pěvecká soutěž sólistů
​ Již 35 let je naše ZŠ Prodloužená známá mj. jako škola s rozšířenou výukou hudební výchovy. O to víc je sympatické, že je v ní též mnoho pěvecky šikovných dětí i mimo specializované hudební třídy. Když byla 22. listopadu kvůli pandemii koronaviru zrušena soutěž sólistů mladšího školního věku „Pardubické štěBETÁní", tradičně pořádaná estetickým od...
Celý článek
  507 zobrazení

Zdravá 5 u nás

Zdravá 5 u nás
Z nadačního fondu Albert k nám zavítala lektorka paní Hedvika, my se rozdělili do 5 skupin a formou soutěže prověřovali, co víme o zásadách zdravé výživy, správném složení jídelníčku, pitném režimu. Za správné odpovědi jsme získávali „pětky" = malé žetony. Líbilo se nám určování obilovin a luštěnin hmatem. A protože jsme byli šikovní, správně ...
Celý článek
  243 zobrazení

Jízdní kolo a my

Jízdní kolo a my
Dnes jsme si na dopravním hřišti ověřovali, zda naše teoretické znalosti o dopravě a jízdě na kole obstojí i v praxi. Pod dohledem pana strážníka jsme se učili správně reagovat na křižovatkách, kruhovém objezdu, respektovat dopravní značky. Nejobtížnější pro nás bylo dodržet všechny úkony při odbočování vlevo. Na hřišti se nám líbilo i to, že kdo m...
Celý článek
  445 zobrazení

Matematická soutěž Pangea

Matematická soutěž Pangea
V únoru 2022 se 150 žáků naší školy zúčastnilo matematické soutěže Pangea . Matematická soutěž Pangea je určena pro všechny žáky, kteří rádi řeší matematické úlohy. Pangea ale není ledajaká soutěž. Pracuje s reálnými příklady ze života a nabízí možnost zúčastnit se žákům 4. až 9. ročníků základní školy a studentům jím příslušných ročníků víceletých...
Celý článek
  632 zobrazení

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz