Aktuality a události

Kalendář událostí

Image

Proč si vybrat naši školu

Na jaře loňského roku jsme přijali vizi naší školy, abychom byli školou, jakou si přejí naši žáci, rodiče našich žáků i naši pracovníci.

Shodli jsme se na tom, že chceme školu, která žáky podporuje, školu, v níž mají žáci respekt k učitelům a učitelé k žákům, školu s učiteli odborně zdatnými, školu s tradicí, školu, ke které jsme loajální, školu otevřenou pro rodiče, veřejnost i pro nové výzvy.

Školu naplněnou hudbou, kypící životem a plnou radosti a pohody. Školu, ve které se umíme vcítit jeden do druhého a umíme si pomáhat, když to druhý potřebuje. Školu, ve které uznáváme individualitu pracovníků i žáků a umíme naši rozdílnost ocenit a pozitivně využít. A také školu, která podporuje nadání žáků nejen při školním učení, ale i v umění a ve sportu.

0
Žáků
0
Tříd
0
Učitelů
On-line studijní materiály

On-line studijní materiály

Rozšířenávýuka HV a AJ

Rozšířená
výuka HV a AJ

Pracujeme s moderními technologiemi

Pracujeme s moderními technologiemi

Jsmefakultní školou

Jsme
fakultní školou

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz