Aktuality a události

03. červenec. 2024
28. červen. 2024
28. červen. 2024
28. červen. 2024
28. červen. 2024
28. červen. 2024

Kalendář událostí

Image

Proč si vybrat naši školu

Na jaře loňského roku jsme přijali vizi naší školy, abychom byli školou, jakou si přejí naši žáci, rodiče našich žáků i naši pracovníci.

Shodli jsme se na tom, že chceme školu, která žáky podporuje, školu, v níž mají žáci respekt k učitelům a učitelé k žákům, školu s učiteli odborně zdatnými, školu s tradicí, školu, ke které jsme loajální, školu otevřenou pro rodiče, veřejnost i pro nové výzvy.

Školu naplněnou hudbou, kypící životem a plnou radosti a pohody. Školu, ve které se umíme vcítit jeden do druhého a umíme si pomáhat, když to druhý potřebuje. Školu, ve které uznáváme individualitu pracovníků i žáků a umíme naši rozdílnost ocenit a pozitivně využít. A také školu, která podporuje nadání žáků nejen při školním učení, ale i v umění a ve sportu.

0
Žáků
0
Tříd
0
Učitelů
On-line studijní materiály

On-line studijní materiály

Rozšířenávýuka HV a AJ

Rozšířená
výuka HV a AJ

Pracujeme s moderními technologiemi

Pracujeme s moderními technologiemi

Jsmefakultní školou

Jsme
fakultní školou

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz