Třídy a události

Olympiáda v českém jazyce

Olympiáda v českém jazyce
​V úterý 28. listopadu proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Této soutěže se zúčastnilo 45 žáků 8. a 9. ročníku. Výsledky: místo: Magdaléna Snášelová z 9. B (4. 5. 2009) a Tobiáš Rothanzl z 9. B (17. 6. 2008) → 38 bodů místo: Richard Solnický z 9. B (1. 8. 2009) → 37 bodů místo: Sára Seibertová z 9. A a Emma Vašíčková z 8. D →&n...
Celý článek
  49 zobrazení

Dějepisná olympiáda 2023

Dějepisná olympiáda 2023
Ve středu 29. 11. 2023 se uskutečnilo školní kolo Dějepisné olympiády, které se zúčastnilo 30 žáků 7. až 9. ročníku. Výsledky: 1. místo: Karolína Vašíčková, 9. B 2. místo: Barbora Chudomská, 9. C 3. místo: Matěj Žárský, 7. B 4. místo: Antonín Slezák, 9. B 5. místo: Evelína Teplá, 8. A 6. místo: Anna Táborská, 9. C 7. místo: Lukáš Flegr, 8. B Moc gr...
Celý článek
  34 zobrazení

Počítačové soutěže na SPŠE

Počítačové soutěže na SPŠE
Ve středu 29. listopadu 2023 pořádala SPŠE počítačové soutěže pro žáky základních škol - jednalo se o tři kategorie: PC_ák, S-robot, Elektronika i jinak. Naši školu reprezentovalo 21 žáků. Soutěžních kategorií S-ROBOT (sestavení nejrychlejšího autíčka) a Elektronika i jinak - jsme se zúčastnili poprvé. V kategorii PC_ák již soutěžíme šest...
Celý článek
  86 zobrazení

Paměťové techniky v HK - 8.D

Paměťové techniky v HK - 8.D
​Zaměření workshopu: - jak funguje paměť - mnemotechnické pomůcky - paměťové techniky ——— Dále nás čekalo krátké nakupování a občerstvení. :)
  77 zobrazení

Princip chromatografie

Princip chromatografie
Dnešní laboratorní cvičení z chemie bylo opravdu barevné. Na začátku jsme si položili několik otázek, na které jsme v průběhu našeho laborování hledali odpovědi. K tomu jsme využili lihových fixů, kříd, lihu, křemenného písku a zelených listů jahodníku. Postupovali jsme podle návodu laboratorních protokolů. Výsledky byly opravdu vydařené. Nako...
Celý článek
  89 zobrazení

Třídnická hodina v 8.D

Třídnická hodina v 8.D
​Tak jsme jednou byli zase trochu aktivní. :)
  86 zobrazení

Bobřík informatiky

Bobřík informatiky
Každý rok v listopadu probíhá v celé České republice soutěž Bobřík informatiky , do které se pravidelně zapojuje naše škola. Letos tato soutěž čekala i na naše čtvrťáčky, kteří letos začali s novým předmětem Informatika. ​ FOTOGALERIE Celkem si zasoutěžilo 446 žáků naší školy. Výsledky: Kategorie MINI (4. ročník) → max. 172 bodů Počet soutěžíc...
Celý článek
  167 zobrazení

Divadelní představení Strach

Divadelní představení Strach
V pátek 3. listopadu se některé třídy II. stupně vypravily na divadelní představení Strach/Přestupní stanice od divadla Laik. FOTOGALERIE *** O představení: Někdy se některé věci v životě prostě stanou. Z ničeho nic. Prostě to přijde. A je jen na nás, jak se zachováme. Někteří mají dost síly s problémy bojovat a postavit se jim čelem. Ale co když j...
Celý článek
  186 zobrazení

Knihy z Anglie dorazily

Knihy z Anglie dorazily
Naše jarní "Knižní výzva" se opravdu vydařila a všechny knížky našly své místo. Knížky z naší školy dělaly radost v české škole v Bristolu už v květnu. K nám z Anglie dorazily knihy v srpnu díky paní učitelce Petře Young, která v bristolské škole učí a přivezla je do Pardubic. Za což jí mnohokrát děkujeme.  Sešlo se neuvěřitelných 12...
Celý článek
  184 zobrazení

Co je směs a co není?

Co je směs a co není?
V měsíci říjnu jsme se v chemii tentokráte zaměřili na téma SMĚSI. Nejprve jsme s žáky diskutovali o tom, co pojem směs znamená a jaké chemikálie jím můžeme označovat. Dále jsme se různými otázkami dostali až k rozdělení směsí a vše si pak vzápětí procvičili v aktivitách. Zjistili jsme, že je velmi důležité onu směs detailně popsat a pak je ve...
Celý článek
  107 zobrazení

Vlastnosti látek

Vlastnosti látek
Při prvních hodinách chemie jsme si povídali s žáky o metodách, které se využívají k poznávání a popisování chemických látek. Při dnešní laboratorní práci jsme si tyto metody vyzkoušeli v praxi. Nejprve si žáci museli zopakovat chemické nádobí a tím i hravě získat několik aktivit. Dále následovalo pozorování, měření a experiment...
Celý článek
  99 zobrazení

Logická olympiáda

Logická olympiáda
V letošním školní roce se opět žáci naší školy účastní Logické olympiády .  Celkem se přihlásilo 111 žáků. V říjnu probíhá online soutěž. V rámci 1. stupně už známe krajské semifinalisty (jedná se o čtyřicet žáků s nejlepšími výsledky).  Toto kolo se uskuteční 3. listopadu 2023 na Krajském úřadě v Pardubicích. Celkem se v Katego...
Celý článek
  362 zobrazení

Přírodovědný klokan

Přírodovědný klokan
Ve středu se 159 žáků 8. a 9. ročníku zapojilo do soutěže Přírodovědný klokan. O tuto soutěž se postarala p. uč. P. Samková, za což moc děkujeme. ​ Výsledky: 1. Tobiáš Rothanzl 9.B 2. Melichar Kovář 9.C 2. Vojtěch Kovárník 8.B 3. Samuel Frankl 9.E 3 Kristýna Horáková 9.C 4. Barbora Samková 9.C 4. Matyáš Hodr 8.B 5. Ondřej Sedláček 8.C 6. ...
Celý článek
  126 zobrazení

Vzděláváme se - 8.D

Vzděláváme se - 8.D
​Dnes jsme byli součástí  programu selektivní primární prevence Před tabulí, za tabulí  pod vedením odborných pracovníků Pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogického centra Ústí nad Orlicí. Snažíme se, aby náš kolektiv fungoval a cítili jsme se spolu dobře. Za každý takový program jsme rádi. Dále jsme “zažili”  při tří...
Celý článek
  147 zobrazení

Vaření v 8.D

Vaření v 8.D
​Se svolením p. uč. Maškové, která učí naši třídu vařit, vkládám tento článek. Občas fotím já, když mě třída pozve na ochutnávku, jindy fotí paní učitelka, které tímto děkuji za možnost přijít do hodin a spolupráci. Hodiny jsou vážně zábavné! :) “Máme” za sebou pomazánky, perník, polévky, … H. Honkiszová, R. Mašková
  146 zobrazení

Evropský den jazyků - 8.D

Evropský den jazyků - 8.D
​Navštívili jsme Spolkový dům, ve kterém jsme řešili hádanky a úkoly v angličtině, francouzštině, němčině a španělštině. Vše se nám podařilo vyřešit a v závěru jsme si užili fotokoutek. Děkujeme Britskému centru, Alliance Française, Goethe-Zentrum, Centro Hispania a Europe Direct.
  156 zobrazení

English lesson - 8.D

English lesson - 8.D
​Monopoly, Riskuj? Při hodině? V 8.D to není žádný problém. Obíhali jsme různá stanoviště a opakovali si gramatiku.
  150 zobrazení

Laboratorní sklo a jiné pomůcky

Laboratorní sklo a jiné pomůcky
Při našem prvním laborování jsme se pustili do rozpoznávání chemického skla a pomůcek. Žáci byli rozděleni do několika skupin, ve kterých měli za úkol přiřadit správné názvy k jednotlivým chemickým pomůckám. Zároveň měli určit i jejich použití. Na každém podnosu byl jiný druh pomůcek. Pokud žáci vše správně přiřadili, vysloužili si zárove...
Celý článek
  240 zobrazení

8.D - Let’s go!

8.D - Let’s go!
​Společná fotka je tradice. Číslo se nám opět změnilo. Vyřídili jsme povinnosti, a pak už nás čekala jen zábava.
  260 zobrazení

7.D a Vědecko-technický jarmark UPCE 2023

7.D a Vědecko-technický jarmark UPCE 2023
​Zažili jsme hezké odpoledne plné pokusů a her. :)
  231 zobrazení

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz