Třídy a události

Logická olympiáda

Logická olympiáda
Během měsíce října probíhala LOGICKÁ OLYMPIÁDA .  Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží,...
Celý článek
  31 zobrazení

Školní kolo - Přírodovědný klokan

Školní kolo - Přírodovědný klokan
Do Přírodovědného klokanu se letos ve školním kole zapojilo 110 žáků. A jak to dopadlo? Nejlepšími řešiteli se stali: Klára Leuchterová, Karolína Valešová (obě 9. B), Kryštof Baudyš (8. B), Elizabeth Mlčochová (8. A). ​
  16 zobrazení

Suit up day v 9.B

Suit up day v 9.B
​Jak možná někteří z nás vědí, dne 13.10. je MEZINÁRODNÍ SUIT UP DAY.  I naše třída se zapojila do tohoto projektu. Většina se oblékla do slušivého oblečení, snažili jsme se v tento den neporušit pravidla společenského chování.
  39 zobrazení

European Day of Languages

European Day of Languages
​Evropská unie ustanovila den 26. září jako Evropský den jazyků = European Day of Languages. Díky paní Mgr. Lucii Boukalové z Eurocentra jsme si opět připomněli co je to jazyk a nářečí, druhy jazyků, poznávali jsme jazyky slovem i písmem, objevovali naše schopnosti orientovat se v druzích písma a prověřovali naše znalosti nejen angličtiny...
Celý článek
  35 zobrazení

2. stupeň společně v kině

2. stupeň společně v kině
Předposlední den se pro druhý stupeň odehrával v kině. Tak trochu tematicky jsme školní rok zakončili filmem Fast & Furious 9. Stejně tak rychle totiž tento školní rok utekl. Film jsme si užili a ještě k tomu procvičili angličtinu :-).  A kdo ví, možná TO BE CONTINUED.....​ ​ ​
  144 zobrazení

Výroba sodovky

Výroba sodovky
​Dnes nás toulavé chemické boty zavedly k procesu výroby sodovky. Sestavili jsme si proto aparaturu a pustili se do práce. Postupně jsme přidávali jednu ingredienci za druhou a vyráběli oxid uhličitý. Jednou z důkazových reakcí byla i zapálená špejle, která po zasunutí do zkumavky s CO2 zhasla. Odměnou nám byla perlivá voda :)
  212 zobrazení

Kouzlo s balónky

Kouzlo s balónky
​Práce s balónky je vždy legrace. O tom jsme se přesvědčili i na další hodině chemie, kdy jsme zkoušeli nafouknout balónek bez použití pusy. K tomu jsme využili našich znalostí chemických látek a jejich reaktivity. Celkem se nám to podařilo, co myslíte????
  169 zobrazení

Barevné víření a kapalinová věž

Barevné víření a kapalinová věž
Při dalším bádání na hodině chemie jsme se tentokrát dostali k pojmům jako povrchové napětí (soudržnost molekul vody - vodíkové můstky) a hustota vybraných chemikálií. K odlišení jednotlivých látek jsme využili potravinářských barviv. Nejprve žáci zapisovali své domněnky a pak si je pokusy potvrzovali nebo naopak vyvraceli. V neposlední ř...
Celý článek
  187 zobrazení

pH stupnice - barevná chemie

pH stupnice - barevná chemie
​Na dnešní hodině chemie jsme se zabývali výrobou vlastní pH stupnice. Využili jsme přírodního barviva - antokyanu, které je obsaženo v hlávce červeného zelí. Procvičili jsme se v sestavování filtrační aparatury a nakonec si barevnými reakcemi potvrdili vlastnosti chemikálií, které běžně doma používáme. Pokusy se všem opět vydařily.
  179 zobrazení

Terezín 2021

Terezín 2021
​Konečně skončila covidová omezení a třídy 8.B a 9.B se vydaly na letošní první  exkurzi. V rámci poznávání české historie jsme navštívili Památník Terezín. Pro žáky byly informace i prostředí koncentračního tábora depresivní, uvědomili si, že svoboda a život v míru nejsou ani dnes samozřejmostí.
  173 zobrazení

Republikové finále v dějepisné olympiádě

Ve dnech 31. 5. a 1. 6. 2021 probíhalo online ústřední kolo dějepisné olympiády na téma "Labyrintem barokního světa". Naši školu reprezentoval Marek Bernard (8. B). Musel vypracovat odborný text a připravit prezentaci, kde se zaměřil na barokní památku - vzdálenou 30 km od Pardubic - a to poutní chrám Panny Marie Pomocné v Luži. Na této olympi...
Celý článek
  181 zobrazení

Finálové kolo OFFICE ARENA

Finálové kolo OFFICE ARENA
​Ve středu 5. května 2021 se online uskutečnilo finálové kolo kategorie A v soutěži  OFFICE ARENA. Do finálového kola postoupilo 14 žáků v kategorii A a 14 žáků v kategorii B ze 3300 soutěžících ze 100 škol v ČR. Naši školu reprezentovali 2 žáci - Tomáš Kalhous (9. A) a Vojtěch Samek (8. B). V obhajobě svých projektů - před pěti porotci - ...
Celý článek
  189 zobrazení

Kyselé nebo zásadité???

Kyselé nebo zásadité???
​Tentokráte jsme se při našem bádání zaměřili na běžně dostupné látky v domácnosti (rajče, pomeranč, jablko, hruška, brambora, savo, jedlá soda, kyselina citrónová, ocet,...). Žáci měli za úkol odhadnout (bez ochutnávání), zda je potravina nebo chemikálie kyselá či zásaditá. Svoje hypotézy si pak ověřili pomocí pokusů s indikátory (pH papírky). Tat...
Celý článek
  172 zobrazení

Video - Jak jsme se hýbali v době covidu

Video - Jak jsme se hýbali v době covidu
 Jak jsme doma cvičili v době covidu? ODKAZ NA VIDEO
  305 zobrazení

Cestujeme po Austrálii v AJ

Cestujeme po Austrálii v AJ
Další naše společná práce online probíhala ve dvojicích. Měli jsme vytvořit poster na Austrálii a vypsat všechna možná fakta a zajímavosti, které jsme se během hodin dozvěděli. Proběhla i online prezentace. Po návratu do školy jsme opět volili nejpovedenější poster. A jak to dopadlo? 1. místo poster 8 by Karolína Valešová a Adam Slezák, 2. mís...
Celý článek
  182 zobrazení

Matematická soutěž Pangea

Matematická soutěž Pangea
​I letos jsme se zúčastnili matematické soutěže Pangea  (43 soutěžících). Výsledky v kostce: Nejlepším řešitelem ze čtvrtých tříd se stal Adam Santler (4. B). V loňském roce byla finalistkou Barbora Samková (6. C), i letos si vedla skvěle, byla nejlepší ze šestých tříd. V osmém ročníku si nejlépe vedl Adam Slezák (8. B). Tomáš Kalhous (9....
Celý článek
  293 zobrazení

Vynálezy v 8. B

Vynálezy v 8. B
Při hodině dějepisu měli žáci za úkol přinést model nebo obrázek nějakého vynalezu. K vidění byl gramofon, parní stroj, letadlo....  Nejzajímavější vynález přinesl Vojta Samek, který si vlastnoručně sestavil funkční telegraf. ​
  136 zobrazení

The Earth Day v hodinách AJ

The Earth Day v hodinách AJ
Začalo to Světovým dnem vody 22. 3., kdy jsme si vyrobili plakáty - jak chránit a šetřit vodu. Celý měsíc jsme se věnovali životnímu prostředí a tématům jako: Climate change, Environmental disasters, How to recycle, Deforestation - the biggest problem ..... - zkrátka všemu, co člověk způsobuje své planetě. Na Den Země 22. 4. jsme si zvoli...
Celý článek
  172 zobrazení

POSTUP DO FINÁLOVÉHO KOLA - OFFICE ARENA 2021

POSTUP DO FINÁLOVÉHO KOLA - OFFICE ARENA 2021
O tom, že se naši dva žáci Vojta Samek (8. B) a Tom Kalhous (9. A) probojovali do krajského kola soutěže Office Arena, jsem psala již v únoru. Do konce března zpracovávali naši žáci (kategorie A) svůj projekt podle nastoleného  zadání . Vojta se rozhodl navrhnout Dráhu pro RC auta a Tomáš se věnoval projektu Bikehouse ...
Celý článek
  284 zobrazení

POSTUP DO ÚSTŘEDNÍHO KOLA - Úspěch v krajském kole dějepisné olympiády

POSTUP DO ÚSTŘEDNÍHO KOLA - Úspěch v krajském kole dějepisné olympiády
​ Marek Bernard z 8. B je velmi všestranný žák. Jak už jsem na konci března zmiňovala, tak Marek dělal 18. března 2021 dvě olympiády - a obě dopoledne. V té druhé - okresní fyzikální olympiádě se umístil na skvělém třetím místě, kterou začal řešit po absolvování krajského kola dějepisné olympiády,  kde se umístil na senzačním druhém místě...
Celý článek
  324 zobrazení

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa