Divadelní představení "Bláznivé nůžky"

​V úterý 21. ledna 2020 se celý druhý stupeň naší školy účastnil divadelního představení "Bláznivé nůžky" ve VČD . Bláznivé nůžky - detektivní crazy komedie. Možná si myslíte, že je to bláznivá kombinace, ale tyto věci jdou náhodou báječně dohromady. Budete v napětí, ale zároveň se budete skvěle bavit! Hra vás zavede do kadeřnického salónu se ...
Celý článek

Vánoční besídka

Sladké vánoční posezení v 6.A

Naše první pokusy

​Letos máme poprvé fyziku a v některých hodinách to vypadá, že nám stojí hrůzou vlasy na hlavě....

Po stopách historie a přesto dál

​Ač by se mohlo zdát, že jde o název historického programu, jedná se o pořad členů Komorní filharmonie Pardubice, který připravili pro žáky druhého stupně k výročí vzniku Československa. Koncert se uskutečnil v pátek 4.10. v sále polabinské ZUŠ a zúčastnily se ho třídy 6.A, 7.AB, 8.A a 9.A se svými třídními učitelkami. Hudební procházka našimi...
Celý článek

Putování do pravěku

​6.A a 6.B se tento týden vypravila do pravěku. Navštívili jsme totiž Archeoskanzen ve Všestarech, kde jsme se seznámili s prací archeologů a mohli si prohlédnout repliky pravěkých nástrojů, pravěký dům či velký model krajiny v pravěku. V putování časem jsme se dostali i do doby "lovců mamutů" a vlastnoručně si vyzkoušeli hod oštěpem. Následovalo&n...
Celý článek

DPS Carmina

Jubilejní 30. koncertní sezóna 1989/90 - 2018/19 v činnosti  dětského pěveckého sboru CARMINA 5. A ve školním roce 2018/19 DPS CARMINA k 50. výročí ZŠ Prodloužená DPS CARMINA zahájil vstup do své jubilejní 30. koncertní sezóny účinkováním 26. září při oslavách připomenutí 50 let od otevření naší základní školy (3. 9. 1968). K slavnostnímu odpo...
Celý článek

Centra aktivit Vnímáme svět všemi smysly

​V centrech aktivit si děti prakticky vyzkoušely, jak lze svět vnímat zrakem, hmatem, sluchem, čichem a také chutí. Děti si opakovaly především učivo přírodovědy pomocí veselých hrátek a speciálních úkolů.

Škola v přírodě 5.A

​ Od 1.4. do 5.4. jsme zažili parádní školu v přírodě v Příchovicích. Navštívili jsme Bozkovské jeskyně, iQLANDII a ZOO v Liberci, vyšlápli jsme si na rozhlednu Maják Járy Cimrmana. Krásné slunečné počasí jsme využili k hrám na sněhu a k turistice. V pěkné tělocvičně hotelu Kořínek jsme hráli rozmanité hry, cvičili a tancovali. Akce se vydařila.

Matematická soutěž Pangea

Matematická soutěž Pangea je určena pro všechny děti, které rády počítají. Pangea ale není ledajaká soutěž. Pracuje s reálnými příklady ze života a nabízí možnost zúčastnit se dětem 4. až 9. ročníků základní školy a jím příslušných ročníků víceletých gymnázií z celé České republiky.  Odkaz na stránky soutěže - zde. ​ Této soutěže se zúčastnilo...
Celý článek

Práce v centrech aktivit - Třídění organismů

​Děti si opakovaly učivo z přírodovědy při práci v centrech aktivit. Třídily obrázky rostlin, hub a živočichů, hrály tematické hry, malovaly pěkné obrázky a plnily úkoly z pracovních listů. Práce se jim dařila.

Je čas na hodnocení

​ 1. pololetí V. ročníku jsme zakončili hodnocením naší práce a rozdáním výpisu z vysvědčení. Děti hledaly odpovědi na otázky: „Proč se učím? Co mě zajímá? Co bych chtěl/a umět? Čím bych chtěl/a být? Co mi ještě nejde? V čem se chci zlepšit?" V sebehodnocení mohou děti dále pokračovat o jarních prázdninách. Jistě si také vzpomenou na pohodovou návš...
Celý článek

Přírodovědný program

​Při hodině přírodovědy si děti vyslechly zajímavou přednášku o tropickém podnebném pásu, se kterou za námi přijel pan Tomáš Mazuch. Cílem programu bylo probudit nebo upevnit vztah dětí k přírodě a doplnit učivo přírodovědy. Některé rostliny a zvířata z těchto exotických končin děti viděly nejen na fotkách, ale i ve skutečnosti.

Sport nás baví

V rámci projektu "Hrdá škola" proběhl v 5. A Teplákový den. Děti se seznámily s pravidly fair play chování při sportu i v běžném životě. Při přátelském utkání ve vybíjené s dětmi ze 4. A se chovaly férově a ohleduplně. V rámci hodiny tělocviku si zabruslily.

I hudebníci bruslí

​17.1. spojily zase  své síly děti z hudebních tříd - 3.A, 4.A, 5.A  - tentokrát se však nejednalo o zpívání, ale po zdařilém  "Teplákovém dnu" jsme společně vyrazili všichni bruslit, nikoli v teplácích, ale řádně zachumlaní  a  ve sportovním. Ledovou plochu jsme měli jen pro sebe a tak jsme si společné ...
Celý článek

Vánoční besídka

​ Poslední školní den roku 2018 jsme v 5. A prožili ve sváteční atmosféře plné pohody. 21. prosince jsme byli hodní, těšili jsme se z dárků, pochutnali jsme si na cukroví a zbyl čas i na adventní kalendář, vánoční čtení, hry a pohádky. Pěkně vyzdobená třída nás přivítala i po Vánocích v roce 2019, kdy jsme si u vánočního stromečku popřáli vše nejle...
Celý článek