Třídy a události

Není věž jako věž...

Není věž jako věž...
Na dnešní třídnické hodině jsme popustili uzdu naší fantazii a společně vytvořili jedinečná díla. Po prezentaci následovalo vzájemné hodnocení, při kterém jsme se všichni náramně pobavili. Myslím si, že se nám společná práce vydařila :)
  5 zobrazení

Chemická ROAD SHOW 2021

Chemická ROAD SHOW 2021
​I v letošním roce jsme měli možnost pozorovat velké množství úžasných pokusů, které nám přijeli představit zástupci SPŠCH. Byla to veliká zábava a moc nás to bavilo. Hlavně pojídání dusíkem zmražených medvídků :)
  28 zobrazení

Tvorba směsí a separační metody

Tvorba směsí a separační metody
Při dnešním bádání jsme se zaměřili na tvorbu směsí ​. Vytvořené vzorky jsme si pak pojmenovali a zařadili. Vše jsme nakonec pomocí separačních metod a aparatur rozdělili zpět na jednotlivé složky. Byla to celkem fuška.
  21 zobrazení

Vlastnosti látek

Vlastnosti látek
Na našem druhém laboratorním setkání jsme se zabývali vlastnostmi látek. Zjistili jsme, že i když látky vypadají stejně, jejich chemické reakce jsou odlišné. Tím jsme si dokázali důležitost pokusů :) ​
  14 zobrazení

Výroba sodovky

Výroba sodovky
​Dnes nás toulavé chemické boty zavedly k procesu výroby sodovky. Sestavili jsme si proto aparaturu a pustili se do práce. Postupně jsme přidávali jednu ingredienci za druhou a vyráběli oxid uhličitý. Jednou z důkazových reakcí byla i zapálená špejle, která po zasunutí do zkumavky s CO2 zhasla. Odměnou nám byla perlivá voda :)
  249 zobrazení

Kouzlo s balónky

Kouzlo s balónky
​Práce s balónky je vždy legrace. O tom jsme se přesvědčili i na další hodině chemie, kdy jsme zkoušeli nafouknout balónek bez použití pusy. K tomu jsme využili našich znalostí chemických látek a jejich reaktivity. Celkem se nám to podařilo, co myslíte????
  203 zobrazení

Barevné víření a kapalinová věž

Barevné víření a kapalinová věž
Při dalším bádání na hodině chemie jsme se tentokrát dostali k pojmům jako povrchové napětí (soudržnost molekul vody - vodíkové můstky) a hustota vybraných chemikálií. K odlišení jednotlivých látek jsme využili potravinářských barviv. Nejprve žáci zapisovali své domněnky a pak si je pokusy potvrzovali nebo naopak vyvraceli. V neposlední ř...
Celý článek
  219 zobrazení

pH stupnice - barevná chemie

pH stupnice - barevná chemie
​Na dnešní hodině chemie jsme se zabývali výrobou vlastní pH stupnice. Využili jsme přírodního barviva - antokyanu, které je obsaženo v hlávce červeného zelí. Procvičili jsme se v sestavování filtrační aparatury a nakonec si barevnými reakcemi potvrdili vlastnosti chemikálií, které běžně doma používáme. Pokusy se všem opět vydařily.
  219 zobrazení

Citrónová elektrárna

Citrónová elektrárna
Při dnešních chemických toulkách jsme narazili na pojmy katoda, anoda, proud, elektrolýza, elektrolyt .... Jenže co to znamená? Jak to vypadá? K čemu to slouží? Sestavili jsme si proto na ukázku citrónovou elektrárnu, na které jsme si vše ukázali a vysvětlili. Odměnou pro nás pak byla rozsvícená diodka :) ​
  176 zobrazení

Kyselé nebo zásadité???

Kyselé nebo zásadité???
​Tentokráte jsme se při našem bádání zaměřili na běžně dostupné látky v domácnosti (rajče, pomeranč, jablko, hruška, brambora, savo, jedlá soda, kyselina citrónová, ocet,...). Žáci měli za úkol odhadnout (bez ochutnávání), zda je potravina nebo chemikálie kyselá či zásaditá. Svoje hypotézy si pak ověřili pomocí pokusů s indikátory (pH papírky). Tat...
Celý článek
  197 zobrazení

Denaturace bez legrace :)

Denaturace bez legrace :)
​Při dnešní laboratorní práci jsme si vyzkoušeli několik chemických reakcí na detekci sacharidů v potravinách. Největší výzvou bylo zhruba tříminutové rozžvýkávání chleba. Dále jsme si zopakovali pojem pH - jaká je to hodnota a o čem vypovídá. Nakonec jsme si ukázali chemikálie a procesy, které nevratně mění ...
Celý článek
  217 zobrazení

Online i ve světě hub

Online i ve světě hub
V letošním školním roce nám nebylo přáno si své úlovky z lesa odprezentovat, proto jsme se rozhodli pro online procvičování. V různých aplikacích skládáme, poznáváme a zařazujeme zástupce z říše hub - moc nás to baví :)
  285 zobrazení

Opakujeme a zařazujeme obratlovce

Opakujeme a zařazujeme obratlovce
​Žáci letošní 7.A dostali za úkol nasbírat o prázdninách co nejvíce fotografií se zvířecí tématikou. Obrázky jsme si průběžně sdíleli přímo z terénu a přes různé aplikace určovali a zařazovali do tříd a řádů živočišné říše. Fotografií se nám podařilo získat velké množství a některé z nich jsme využili v září při opakování probraného učiva...
Celý článek
  307 zobrazení

VÍM, VÍŠ, VÍTE, JAK NA PRVNÍ POMOC?

VÍM, VÍŠ, VÍTE, JAK NA PRVNÍ POMOC?
​V rámci laboratorního cvičení jsme si vyzkoušeli poskytnutí první pomoci. První dvě stanoviště byla zaměřena prakticky (požití chemických látek a ošetření zlomeniny), třetí teoreticky (k doplnění nezbytných informací) a poslední se zabývalo prevencí plochých nohou. 
  492 zobrazení

VESELÁ VĚDA, aneb přidejte se k nám

VESELÁ VĚDA, aneb přidejte se k nám
​Kroužek probíhá každé úterý od 14.00-15.00. Pro bližší info mail: samkovap@zsprodlouzenapce.cz
  589 zobrazení

CHEMICKÁ ROAD SHOW 2

CHEMICKÁ ROAD SHOW 2
Pokračování jen pro silné žaludky....
  592 zobrazení

CHEMICKÁ ROAD SHOW

CHEMICKÁ ROAD SHOW
​Tak trochu jiná chemie...
  556 zobrazení

Vánoční besídka

Vánoční besídka
Sladké vánoční posezení v 6.A
  677 zobrazení

Charitativní koncert

Charitativní koncert
​Prvním velkým testem pěveckého sboru NOBILE byl charitativní koncert v kostele Husův sbor. Žáci z 1.A a 6.A se ho zhostili se ctí a všem nám udělali velkou radost. Velké díky patří paní sbormistryni A. Novotné. Těšíme se na další příjemné zážitky.
  455 zobrazení

Den BEZ mobilů - 6.A

Den BEZ mobilů - 6.A
Den bez mobilů jsme v 6. A zvládli HRAVĚ 
  359 zobrazení

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa