Třídy a události

Co je víc?

Co je víc?
Je to atom nebo molekula? Ve skupinkách si žáci rozebrali připravené sady s návodem, žetonky a kartičky atomů nebo molekul. Nejprve jsme si společně prošli zadání a pojmenovali uvedené látky a sloučeniny. Dále si žáci zapisovali počty atomů a molekul do připravených tabulek. A na závěr dostala každá skupinka nové zadání, které musela sest...
Celý článek
  118 zobrazení

Proměna dokonalá nebo ne?

Proměna dokonalá nebo ne?
V rámci našeho bloku - hmyz, jsme si nejprve řekli a ukázali, co odlišuje skupinu hmyzu s proměnou nedokonalou oproti proměně dokonalé. Následovalo několik charakteristických řádů i s jejich zástupci. Vše jsme následně uzavřeli poznávačkou a hrou Riskuj, kde jsme si své znalosti zábavně ověřili.
  92 zobrazení

Není vzorec jako vzorec

Není vzorec jako vzorec
Při dalším badání v hodinách chemie jsme se podívali na zoubek chemickým vzorcům. Jejich aplikaci jsme si vyzkoušeli na řadě základních nasycených uhlovodíků. Nejvíce nás zajímal strukturní, molekulový a racionální vzorec. K procvičování jsme využili hned několik stavebnic. Určitě se už nikdo nesplete :) ​
  113 zobrazení

Princip chromatografie

Princip chromatografie
Dnešní laboratorní cvičení z chemie bylo opravdu barevné. Na začátku jsme si položili několik otázek, na které jsme v průběhu našeho laborování hledali odpovědi. K tomu jsme využili lihových fixů, kříd, lihu, křemenného písku a zelených listů jahodníku. Postupovali jsme podle návodu laboratorních protokolů. Výsledky byly opravdu vydařené. Nako...
Celý článek
  205 zobrazení

Putování do pravěku se 6.A

Putování do pravěku se 6.A
V rámci hodiny dějepisu jsme se tentokráte vydali na cestu do pravěku. Počasí nám přálo a my si mohli projít jednotlivé etapy tohoto období na vlastní kůži. Tato exkurze byla velmi zajímavá a my si uvědomili, jak se dřívějším lidem obtížně žilo a pracovalo. Paní průvodkyně byla velmi milá a zodpověděla všechny naše dotazy. Na závěr jsme se podívali...
Celý článek
  152 zobrazení

Není buňka jako buňka

Není buňka jako buňka
Při toulkách mikrosvětem jsme se podívali na zoubek rostlinné buňce. Nejprve jsme si vysvětlili co jsou organely. Také jsme porovnávali rostlinnou a živočišnou buňku. V následující části jsme zabrousili na jednotlivé funkce organel a nakonec jsme si vytvořili několik dočasných preparátů z cibule kuchyňské. Vše jsme si náležitě zapsal...
Celý článek
  188 zobrazení

Co je směs a co není?

Co je směs a co není?
V měsíci říjnu jsme se v chemii tentokráte zaměřili na téma SMĚSI. Nejprve jsme s žáky diskutovali o tom, co pojem směs znamená a jaké chemikálie jím můžeme označovat. Dále jsme se různými otázkami dostali až k rozdělení směsí a vše si pak vzápětí procvičili v aktivitách. Zjistili jsme, že je velmi důležité onu směs detailně popsat a pak je ve...
Celý článek
  211 zobrazení

Vlastnosti látek

Vlastnosti látek
Při prvních hodinách chemie jsme si povídali s žáky o metodách, které se využívají k poznávání a popisování chemických látek. Při dnešní laboratorní práci jsme si tyto metody vyzkoušeli v praxi. Nejprve si žáci museli zopakovat chemické nádobí a tím i hravě získat několik aktivit. Dále následovalo pozorování, měření a experiment...
Celý článek
  170 zobrazení

Laboratorní sklo a jiné pomůcky

Laboratorní sklo a jiné pomůcky
Při našem prvním laborování jsme se pustili do rozpoznávání chemického skla a pomůcek. Žáci byli rozděleni do několika skupin, ve kterých měli za úkol přiřadit správné názvy k jednotlivým chemickým pomůckám. Zároveň měli určit i jejich použití. Na každém podnosu byl jiný druh pomůcek. Pokud žáci vše správně přiřadili, vysloužili si zárove...
Celý článek
  351 zobrazení

Bavíme se v chemii

Bavíme se v chemii
První zářijové hodiny chemie v 9. ročnících patří vždy procvičování a ani letos tomu není jinak. Nejprve jsme se podívali na znalost prvků. Toto téma jsme si perfektně zopákli formou her: Dobble, Skrývačky, Zapiš prvek...., Člověče, nezlob se a AZ - kvízu. V průběhu naší dvouhodinovky si žáci nasbírali i několik aktivit, které se vždy hod...
Celý článek
  275 zobrazení

Umění kooperace v 6.A

Umění kooperace v 6.A
​Při jedné z našich třídnických hodin jsme se zaměřili na trénování kooperace a vzájemného naslouchání. Úkolem bylo sestavit co nejvyšší, ale přesto stabilní věže. Celkem to byl oříšek, ale nakonec to všechny skupiny bezvadně zvládly. Nápadité pak byly i jejich příběhy, které každou věž o něco přiblížily ostatním žákům. Nakonec ...
Celý článek
  197 zobrazení

NENÍ RISK JAKO RISK

NENÍ RISK JAKO RISK
​Chemické prvky jsou základem všeho, a proto je nutná jejich znalost. Své o tom ví i žáci 8. ročníků. Na poslední hodině chemie jsme se rozdělili do několika skupin, ve kterých si žáci vyzkoušeli své znalosti ohledně periodické soustavy prvků. V každé skupince na základě předem stanovených pravidel získávali žáci body, které nakonec proměnili v akt...
Celý článek
  471 zobrazení

OPAKOVÁNÍ JE ZÁBAVA

OPAKOVÁNÍ JE  ZÁBAVA
​Na dnešní hodině chemie jsme se pustili do další fáze opakování. Vytvořili jsme si skupinky, ve kterých jsme získávali aktivity. Nejprve v rámci hry DOBBLE PRVKY a poté jsme přešli zpět do organické chemie k DOMINU alkany a cykloalkany. Na své si přišel úplně každý a už teď se nemůžeme dočkat, co si zahrajeme příště.
  375 zobrazení

PŘÍRODOVĚDNÁ SOUTĚŽ ZLATÝ LIST

PŘÍRODOVĚDNÁ SOUTĚŽ ZLATÝ LIST
Dne 5. 4. 2023 se na naší škole konala přírodovědná soutěž ZLATÝ LIST, které se celkem zúčastnilo 258 žáků z 1. a 2. stupně. Žáci z jednotlivých tříd soutěžili v šestičlenných družstvech v oblasti ekologie, myslivosti, poznávání přírodnin a u těch nejmenších také ve zručnosti. Na organizaci se v letošním roce podíleli žáci z 9.A a 9.C, kt...
Celý článek
  372 zobrazení

POSLEDNÍ BRUSLENÍ V 9.A

POSLEDNÍ BRUSLENÍ V 9.A
​V rámci třídnické hodiny jsme si se spolužáky z 9.B připravili rozloučení s ledem, na které jsme přizvali kamarády ze 4.B. Vytvořili jsme 4 družstva namíchaná ze všech tříd a pustili se do boje o první příčky. Užili jsme si hodně legrace, a nakonec si i pochutnali na získaných odměnách. Ledové sezóně zdar :)
  300 zobrazení

Lesnická soutěž YPEF

Lesnická soutěž YPEF
Dne 23.2.2023 se dvě družstva tvořená žáky z 8. a 9. ročníku zúčastnily 13. ročníku mezinárodní soutěže YPEF. Na žáky čekal test, který se týkal lesnictví a poznávání přírodnin. Naše škola soutěžila letos poprvé a na místním kole v Nasavrkách získala 2. a 3. místo. Moc gratulujeme všem oceněným žákům a děkujeme za vzornou reprezentaci. FO...
Celý článek
  442 zobrazení

Chemické penteto

Chemické penteto
K dalšímu procvičování prvků a skupin PSP jsme si v další hodině chemie vybrali prvkové penteto. Žáci zde hledají chemické prvky, které náleží do jedné konkrétní skupiny, kterou musejí pojmenovat. Vítězí ten žák, který nasbírá nejvíce skupin z periodické tabulky. Následující názvosloví pro nás bude hračka. ​
  401 zobrazení

V chemii se nezlobíme

V chemii se nezlobíme
Jedním ze základů anorganické chemie jsou prvky, proto se intenzivně věnujeme jejich procvičování. Tentokrát jsme si zvolili hru - Člověče, nezlob se! Žáci se pohybovali po upravených políčcích, která obsahovala značky chemických prvků. Hrací pole bylo doplněno o záludná políčka, která hráčům mnohdy hru ztížila. Byla to opravdu ...
Celý článek
  381 zobrazení

Hrajeme si s elektrony

Hrajeme si s elektrony
Při laboratorním cvičení na hodině chemie jsme se zaměřili na elektrony, konkrétně na jejich umístění v elektronovém obalu. Žáci si ve skupinkách mohli vyzkoušet zaplňování těchto záporných částic do Bohrova modelu atomu. Byla to celkem hračka a všichni nakonec získali i několik aktivit :) ​ ​
  314 zobrazení

Stavení nás baví...

Stavení nás baví...
​Chemické laboratorní cvičení se tentokráte zaměřilo na stavbu organických sloučenin. Úkolem bylo sestavit dle zadání příslušné uhlovodíkové řetězce. Na každém stanovišti byl pro žáky připraven jiný úkol. Všechny skupiny se jich zhostily na výbornou.
  299 zobrazení

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz