Třídy a události

Týden plný kultury

Týden plný kultury
V posledním předvánočním týdnu jsme měli v 9.A opravdu nabitý program. Nejprve jsme vyrazili do pohádkového světa, kde je vše dovoleno a nic není nemožné, na příběh Princ Mamánek. Dále nás pak čekala dvě divadelní představení ve VČD, a to Pan Kaplan má třídu rád a komedie Z postele do postele, kde jsme si užili opravdu velikou legraci.  ​
  85 zobrazení

Vánoční zloději a minikoncert 9.A

Vánoční zloději a minikoncert 9.A
V pondělí jsme se zúčastnili nádherného představení Vánoční zloději, které si pro své spolužáky připravila 9.B pod vedením paní učitelky Melichové. Na konci tohoto vystoupení pak několik vánočních písní zazpívala i 9.A spolu s jejich sbormistryní jako poděkování za krásný kulturní zážitek. ​ ​
  267 zobrazení

Atomy a molekuly

Atomy a molekuly
Na dnešní hodině chemie, jsme zabrousili do světa atomů a molekul. Pomocí naší testovací stavebnice jsme se nejprve seznámili s tím, co je atom a také jaké podmínky musí být splněny, aby vznikla molekula. Na tabuli měli žáci zapsané jednotlivé úkoly. Všem se aktivita zalíbila natolik, že se pokoušeli sestavit i další molekuly mimo zadání. Rozh...
Celý článek
  80 zobrazení

A zase svítíme...

A zase svítíme...
Rok se s rokem sešel a my se v hodině chemie opět dali do stavby citrónovo-pomerančové elektrárny. Nejprve si žáci museli vše připravit a nakreslit el. obvod, který si pak složili. Pomocí malého přenosného multimetru jsme si kontrolovali, zda máme obvod správně sestaven. Na konec jsme přidali diodu a huráááá, rozsvítila se. Žáci pak ...
Celý článek
  62 zobrazení

Mikuláš, čerti a andělé

Mikuláš, čerti a andělé
​Mikulášskou nadílku si pro všechny žáky z prvního stupně připravili tentokrát žáci z 9.A a 9.C. Pro všechny žáky měli vždy připravenou malou sladkost. Pro ty, kteří si řádně neplní své povinnosti, bylo nachystáno uhlí nebo brambory. Na konci každé nadílky pak žáci zazpívali vánoční písničku nebo zarecitovali básničku, což se nejvíce líbi...
Celý článek
  47 zobrazení

Barevné směsi

Barevné směsi
​Při této laboratorní práci si měli žáci připravit směsi. Tyto směsi měli pak následně rozdělit. Vznikla nám opravdu krásná škála barev. Těšíme se na další práci :)
  111 zobrazení

Jak sestavit aparaturu?

Jak sestavit aparaturu?
V naší hodině chemie jsme se dnes zabývali sestavováním a pojmenováním aparatur. Jednou z nich byla i filtrační aparatura. Žáci podle nákresu museli sehnat a sestavit aparaturu, která se využívá jako separační metoda - dělení směsí. Nakonec si obrázek, po vzájemné konzultaci, museli ještě popsat. Všem skupinám se to podařilo na výbornou. ​ ​
  113 zobrazení

Halloween zajíčci a jiné postavy v 9.A

Halloween zajíčci a jiné postavy v 9.A
Letošní Halloween, tzn. den kdy se podle Keltů stírá hranice mezi světem živých a mrtvých, si opravdu všichni náramně užili. Přišla skupinka zajíčku i populární Ozzák. Těšíme se zase na příští rok. ​ ​
  89 zobrazení

HRAVÉ OXIDY

HRAVÉ OXIDY
​Na dnešní hodině měli žáci za úkol ve skupinkách přiřadit názvy a vzorce oxidů. Po krátkém zopakování pravidel anorganického názvosloví, se to nakonec všem podařilo na výbornou.
  203 zobrazení

PŘÍRODOVĚDNÉ AKTIVITY

PŘÍRODOVĚDNÉ AKTIVITY
​Pantomima, kreslení nebo krátká charakteristika?? To vše se nám hodilo při hře přírodovědné aktivity na téma SAVCI. A zde je malá ochutnávka. Byla to veliká zábava :)
  120 zobrazení

RISKUJEME V CHEMII

RISKUJEME V CHEMII
​Tentokrát jsme se v chemii zaměřili na chemikálie, které nás obklopují. Žáci měli za úkol si ve dvojicích zapamatovat co nejvíce informací na dané téma. Své získané vědomosti pak v rámci hry riskuj proměnili v body.
  174 zobrazení

PRVKOVÉ KVARTETO

PRVKOVÉ KVARTETO
​Při naší první hodině chemie, měli žáci za úkol sesbírat co nejvíce A. skupin prvků z periodické tabulky. Na základě znalostí českých a latinských názvů, pak hledali všechny příslušné zástupce. Vítěz z každé skupiny získal aktivitu :)
  205 zobrazení

Hrajeme si s elektrony

Hrajeme si s elektrony
​Na další hodině chemie jsme se tentokráte zabývali stavbou elektronového obalu. Rozdělili jsme se do skupinek a v nich jsme si zkoušeli zaplňovat obal atomu elektrony. Ten, kdo získal nejvíc kartiček, byl odměněn aktivitou. Hra se nám moc líbila :)
  547 zobrazení

3D modely uhlovodíků

3D modely uhlovodíků
​Při našem dalším bádání jsme se podívali na strukturu nasycených a nenasycených uhlovodíků. Na základě stanovených pravidel jsme se pustili do výroby i nových sloučenin, což byla velká zábava. Všem se práce podařila na výbornou.
  640 zobrazení

Balónky a zase balónky...

Balónky a zase balónky...
Co se stane, když se smíchají ty správné chemikálie??? Vznikne hodně oxidu uhličitého a zábavy...... ​
  576 zobrazení

Hrajeme si s barvami

Hrajeme si s barvami
Přesně naměřit chemikálie a odhadnout výsledek chemických pokusů nemusí být vůbec jednoduché, což si prakticky vyzkoušeli žáci na dnešní hodině chemie. Na základě svých odhadů připravené látky smíchali a poté pozorovali, popsali a zakreslili. Výsledný jev byl způsoben odlišnou hustotou látek.
  293 zobrazení

Posezení v 8.A

Posezení v 8.A
​Předvánoční pohoda, krásné dárky, výborné cukroví a pestrá zábava, co si víc přát :)
  295 zobrazení

Elektrolýza trochu jinak....

Elektrolýza trochu jinak....
Při dnešní laboratorní práci jsme se podívali na princip elektrolýzy. Odměnou nám byly vyčištěné mince a svítící diody. ​
  376 zobrazení

Není věž jako věž...

Není věž jako věž...
Na dnešní třídnické hodině jsme popustili uzdu naší fantazii a společně vytvořili jedinečná díla. Po prezentaci následovalo vzájemné hodnocení, při kterém jsme se všichni náramně pobavili. Myslím si, že se nám společná práce vydařila :)
  722 zobrazení

Chemická ROAD SHOW 2021

Chemická ROAD SHOW 2021
​I v letošním roce jsme měli možnost pozorovat velké množství úžasných pokusů, které nám přijeli představit zástupci SPŠCH. Byla to veliká zábava a moc nás to bavilo. Hlavně pojídání dusíkem zmražených medvídků :)
  618 zobrazení

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz