Informace školní družiny

Školní  rok 2023/24

 • Provoz ŠD

6.00h - 7.45h a 11.45h - 17.00h

Do ranní družiny přicházejí žáci v době od 6.00h – 6.15h (u hlavního vchodu zazvoní na RANNÍ ŠD) - od 6.15h je již vchod u šaten odemčen a dohled vykonává pověřená osoba.
Žáci přicházejí do ranní družiny do 7.15h vchodem u šaten I. stupně.
Školní družina je v době od 13.30h do 15.00h zpravidla mimo svoje oddělení. V tuto dobu se děti obvykle nevyzvedávají.

           Každý den s dětmi čekáme v šatně od 14:55 do 15:05.

           Po 15. hodině – zvoňte na zvonek „Kroužková „do 16 h pro třídy1.A,1.C,1.D a 3.D a            
                                     od 16 h zvoňte na zvonek „Konečná“

                                  – zvoňte na zvonek „Konečná“ pro třídy 1.B, 2.A, 2.B, 2.C,3.A, 3.B, 3.C, 3.D a
                                     4.třídy                        

 • Oddělení ŠD                                                              Tel. Kontakty

 

 1. Paďourová Romana          1.A + 4.třídy                         733410944         
 2. Tichá Denisa, Dis B + 4.třídy                       733410858              
 3. Kvasničková Michaela          1.C + 2.C                                733410947

- vedoucí vychovatelka                                                                 606702816    

 1. Kroužková Petra D + 3.D+ 4.třídy               733411033
 2. Pecqueur Šárka A + 3.A                              733410939
 3. Schäferová Klára                2.B + 3.A                              733410840  
 4. Truncová Kamila B + 2.C                              733410926                  
 5. Hüblová Monika C + 3.A                              733410852  

     Tato telefonní čísla neslouží k vyzvedávání dětí, stále si musíte zazvonit u hlavního vchodu.
     Nelze takto měnit ani čas odchodu, stále je nutná písemná forma papírová či přes ežk.

 • Omlouvání žáků

Odchod žáka ze ŠD v jinou dobu, než je na zápisním lístku, je možný
pouze při předložení písemné žádosti rodičů s datem, hodinou odchodu, informací, zda jde žák sám nebo v doprovodu a podpisem rodičů. Informaci lze zaslat i přes elektronickou žákovskou knížku.

Telefonická nebo ústní dohoda o změně není možná.

   Pro odpolední pobyt venku je doporučeno vhodné oblečení, které si děti nechávají uložené  
   v šatně.

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz