Informace školní družiny

INFORMACE ŠKOLNÍ DRUŽINY - školní rok 2020/2021

Telefonní čísla ŠD 606 702 816

737 076 828 - vedoucí vychovatelka

Provoz ŠD 6.00h – 7.45h

11.45h – 17.00h

Do ranní družiny přicházejí žáci v době od 6.00h do 6.15h hlavním vchodem, zazvoní na zvonek „RANNÍ“. Od 6.15 h je již vchod u šaten I. stupně odemčen a dohled vykonává pověřená osoba.

Žáci přicházejí do ranní družiny do 7.15h.

Školní družina je v době od 13.30h do 15.00h zpravidla mimo svoje oddělení. V tuto dobu se děti obvykle nevyzvedávají.

Pokud se po 15.00 h nedozvoníte na svoje oddělení, zvoňte na zvonek „KONEČNÁ“.

Pouze na žáky 1.A, 1.C a 1.D - po 15.00h hodině zvoňte na zvonek „Kroužková“ do 16.00h, od 16.00h na zvonek „KONEČNÁ“.

Činnost školní družiny je určena přednostně pro žáky přihlášené k pravidelné denní docházce – tj. nejméně 4 dny v týdnu po dobu nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců.

Omlouvání žáků

Odchod žáka ze ŠD v jinou dobu, než je na zápisním lístku, je možný pouze při předložení písemné žádosti rodičů s datem, hodinou odchodu, informací, zda jde žák sám nebo

v doprovodu a podpisem rodičů. Informaci lze zaslat i přes elektronickou žákovskou knížku.

Telefonická nebo ústní dohoda o změně není možná.

Pro odpolední pobyt venku je doporučeno vhodné oblečení, které si děti nechávají uložené v šatně.

Mobilní telefony, tablety, „chytré hodinky“ jsou v ŠD vypnuté a odpovědnost za ně má samotný žák.

ODDĚLENÍ ŠD

  • • Kroužková Petra 1.A + 3.B
  • • Nováková Kristýna 1.B + 2.D
  • • Bc. Kvasničková Michaela 1.C + 3.B
  • • Bc. Pechová Eliška 1.D + 3.B
  • • Bc. Paďourová Romana 2.A + 2.D
  • • Ing. Hornychová Lenka 2.B + 2.D
  • • Tichá Denisa, Dis. 2.C + 3.B
  • • Hüblová Monika 3.A + 3.C