Informace školní družiny

INFORMACE ŠKOLNÍ DRUŽINY - školní rok 2019/20

Telefonní čísla ŠD 606 702 816

737 076 828 - vedoucí vychovatelka

Provoz ŠD 6.00 h – 7.45 h

11.45 h – 17.00 h

Do ranní družiny přicházejí žáci v době od 6.00 do 6.15 h hlavním vchodem, zazvoní na zvonek „RANNÍ“. Od 6.15 h je již vchod u šaten I. stupně odemčen a dohled vykonává pověřená osoba.

Žáci přicházejí do ranní družiny do 7. 15 h.

Školní družina je v době od 13.30 do 15.00 h zpravidla mimo svoje oddělení. V tuto dobu se děti obvykle nevyzvedávají.

Pokud se po 15. h nedozvoníte na svoje oddělení, zvoňte na zvonek „KONEČNÁ“.

Pouze na žáky z 1., 2. a 3. oddělení, tj. 1.A, 1.B a 1.C - po 15. hodině zvoňte na zvonek „Pechová“ do 16 h, od 16 h na zvonek „KONEČNÁ“.

Činnost školní družiny je určena přednostně pro žáky přihlášené k pravidelné denní docházce – tj. nejméně 4 dny v týdnu po dobu nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců.

Omlouvání žáků

Odchod žáka ze ŠD v jinou dobu, než je na zápisním lístku, je možný pouze při předložení písemné žádosti rodičů s datem, hodinou odchodu, informací, zda jde žák sám nebo

v doprovodu a podpisem rodičů. Informaci lze zaslat i přes elektronickou žákovskou knížku.

Telefonická nebo ústní dohoda o změně není možná.

Pro odpolední pobyt venku je doporučeno vhodné oblečení, které si děti nechávají uložené v šatně.

Mobilní telefony, tablety, „chytré hodinky“ jsou v ŠD vypnuté a odpovědnost za ně má samotný žák.

Oddělení ŠD

  1. Kroužková Petra 1.A
  2. Bc. Kvasničková Michaela 1.B
  3. Bc. Pechová Eliška 1.C
  4. Nováková Kristýna 1.D + 3.D
  5. Ing. Šišková Renáta 2.A + 3.C
  6. Ing. Hornychová Lenka 2.B
  7. Ugrinová Iva 2.C
  8. Bc. Paďourová Romana 3.A + 3.C
  9. Tichá Denisa, Dis. 3.B + 3.D