Informace školní družiny

Školní  rok 2022/23

 • · Provoz ŠD

6.00h - 7.45h a 11.45h - 17.00h

Do ranní družiny přicházejí žáci v době od 6.00h – 6.15h (u hlavního vchodu zazvoní na RANNÍ ŠD) - od 6.15h je již vchod u šaten odemčen a dohled vykonává pověřená osoba. Žáci přicházejí do ranní družiny do 7.15h vchodem u šaten I. stupně. Školní družina je v době od 13.30h do 15.00h zpravidla mimo svoje oddělení. V tuto dobu se děti obvykle nevyzvedávají.

Každý den s dětmi čekáme v šatně od 14:55 do 15:05.

Po 15. hodině - zvoňte na zvonek „Kroužková“do 16.00 h pro třídy 1.B, 1.C a 2.D a od 16.00h na zvonek „ Konečná“

- zvoňte na zvonek „ Konečná“ pro třídy 1.A, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 3.C a 3.D

- zvoňte na zvonek „ Kašparová“ na 2.C do 16 h a od 16 h na zvonek „ Konečná“

 • · Oddělení ŠD  - tel. Kontakty
 1. Nováková Kristýna 1.A + 4.tř. 733 410 939
 2. Schäferová Klára 1.B + 3.C 733 410 840
 3. Kvasničková Michaela 1.C + 4. tř. 733 410 947 - vedoucí vychovatelka 606 702 816
 4. Tichá Denisa 2.A + 3.D 733 410 858
 5. Paďourová Romana 2.B + 3.B 733 410 944
 6. Kašparová Kateřina 2.C + 3.D 733 410 926
 7. Kroužková Petra 2.D + 3.B 733 411 033
 8. Hüblová Monika 3.A + 3.C 733 410 852

Tato telefonní čísla neslouží k vyzvedávání dětí, stále si musíte zazvonit u hlavního vchodu. Nelze takto měnit ani čas odchodu, stále je nutná písemná forma papírová či přes ežk.

 • · Omlouvání žáků

Odchod žáka ze ŠD v jinou dobu, než je na zápisním lístku, je možný pouze při předložení písemné žádosti rodičů s datem, hodinou odchodu, informací, zda jde žák sám nebo v doprovodu a podpisem rodičů. Informaci lze zaslat i přes elektronickou žákovskou knížku.

Telefonická nebo ústní dohoda o změně není možná.

Pro odpolední pobyt venku je doporučeno vhodné oblečení, které si děti nechávají uložené v šatně.

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz