Informace školní družiny

Informace školní družiny

INFORMACE ŠKOLNÍ DRUŽINY – školní rok 2021/2022

Provoz ŠD       6.00 h – 7.45 h

                        10.50 h – 17.00 h

Do ranní družiny přicházejí žáci v době od 6.00 do 6.15 h hlavním vchodem, zazvoní na zvonek „RANNÍ“.
Od 6.15 h je již vchod u šaten I. stupně odemčen a dohled vykonává pověřená osoba.

Žáci přicházejí do ranní družiny do 7. 15 h.

Školní družina je v době od 13.30 do 15.00 h zpravidla mimo svoje oddělení. V tuto dobu se děti obvykle nevyzvedávají.

Pokud se po 15 00h nedozvoníte na svoje oddělení, zvoňte na zvonek „KONEČNÁ“.

Pouze na žáky 1.A, 1.B a 1.D – po 15. h zvoňte na zvonek „KROUŽKOVÁ“ do 16 h,        od 16h na zvonek „KONEČNÁ“.

Omlouvání žáků

Odchod žáka ze ŠD v jinou dobu, než je na zápisním lístku, je možný pouze při předložení písemné žádosti rodičů s datem, hodinou odchodu, informací, zda jde žák sám nebo v doprovodu a podpisem rodičů. Informaci lze zaslat i přes elektronickou žákovskou knížku.

Telefonická nebo ústní dohoda o změně není možná.

Pro odpolední pobyt venku je doporučeno vhodné oblečení, které si děti nechávají uložené v šatně.

Oddělení ŠD                                                                  Tel. kontakty

  1. Tichá Denisa                      1.A + 3.D                  733 410 858
  2. Paďourová Romana       1.B + 3.D                  733 410 944
  3. Hornychová Lenka         1.C + 3.A                  733 410 926
  4. Kroužková Petra             1.D + 3.C                  733 411 033
  5. Hüblová Monika              2.A + 3.B                  733 410 852
  6. Nováková Kristýna           2.B + 3.B                  733 410 939
  7. Kvasničková Michaela      2.C + 3.A                  733 410 947
  8. Schäferová Klára               2.D + 3.C                  733 410 840
  • vedoucí vychovatelka                                         606 702 816

 

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa