Informace školní družiny

 

INFORMACE ŠKOLNÍ DRUŽINY - školní rok 2019/20

 

Telefonní čísla ŠD  606 702 816

                                737 076 828 - vedoucí vychovatelka

 

Provoz ŠD       6.00 h – 7.45 h

                        11.45 h – 17.00 h

 

Do ranní družiny přicházejí žáci v době od 6.00 do 6.15 h
hlavním vchodem, zazvoní na zvonek „RANNÍ“. Od 6.15 h je již vchod u šaten I. stupně odemčen a dohled vykonává pověřená osoba.

Žáci přicházejí do ranní družiny do 7. 15 h.

Školní družina je v době od 13.30 do 15.00 h zpravidla mimo svoje oddělení. V tuto dobu se děti obvykle nevyzvedávají.

Pokud se po 15. 00 h nedozvoníte na svoje oddělení,
zvoňte na zvonek „KONEČNÁ“.

Pouze na žáky z 1., 2. a 3. oddělení, tj. 1.A, 1.B a 1.C
- po 15. hodině zvoňte na zvonek „Pechová“ do 16.00 h,
od 16.00 h na zvonek „KONEČNÁ“.

Činnost školní družiny je určena přednostně pro žáky přihlášené k pravidelné denní docházce – tj. nejméně 4 dny v týdnu po dobu nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců.

 

Omlouvání žáků

Odchod žáka ze ŠD v jinou dobu, než je na zápisním lístku, je možný pouze při předložení písemné žádosti rodičů s datem, hodinou odchodu, informací, zda jde žák sám nebo v doprovodu a podpisem rodičů. Informaci lze zaslat i přes elektronickou žákovskou knížku.

Telefonická nebo ústní dohoda o změně není možná.

Pro odpolední pobyt venku je doporučeno vhodné oblečení, které si děti nechávají uložené v šatně.

Mobilní telefony, tablety, „chytré hodinky“ jsou v ŠD vypnuté a odpovědnost za ně má samotný žák.

 

 

Oddělení ŠD

 

  • Kroužková Petra         1.A + 2.C + 4.B                     
  • Bc. Kvasničková Michaela 1.B + 2.C
  • Bc. Pechová Eliška         1.C + 2.C
  • Nováková Kristýna 1.D + 2.C + 3.D
  • Mgr. Vrbová Kateřina        2.A + 3.C + 4.C     
  • Ing. Hornychová Lenka 2.B + 2.C       
  • Bc. Paďourová Romana 3.A + 3.C
  • Tichá Denisa, Dis.         3.B + 3.D