Informace školní družiny

Telefonní čísla ŠD:   606 702 816

                                  737 076 828 (vedoucí vychovatelka)

                               

Provoz ŠD:   6.00 h – 7.45 h

                     11.45 h – 17.00 h

Do ranní družiny přicházejí žáci v době od 6.00 do 6.15 h
hlavním vchodem, zazvoní na zvonek „RANNÍ“. Od 6.15 h je již vchod u šaten I. stupně odemčen a dohled vykonává pověřená osoba.

Žáci přicházejí do ranní družiny do 7. 15 h.

Školní družina je v době od 13.30 do 15.00 h zpravidla mimo svoje oddělení. V tuto dobu se děti obvykle nevyzvedávají.

Pokud se po 15. h nedozvoníte na svoje oddělení,
zvoňte na zvonek „KONEČNÁ“.

Oddělení ŠD

  1. p. vych. Kvasničková Michaela 1.A + 3.C
  2. p. vych. Nováková Kristýna 1.B + 4.D
  3. p. vych. Hornychová Lenka 1.C + 3.D
  4. p. vych. Šišková Renáta 2.A + 3.D
  5. p. vych. Pechová Eliška 2.B + 3.C + 4.C
  6. p. vych. Tichá Denisa 2.C + 2.D 
  7. p. vych. Paďourová Romana 3.A
  8. p. vych. Hüblová Monika 3.B + 4.E

Omlouvání žáků

Odchod žáka ze ŠD v jinou dobu, než je na zápisním lístku, je možný pouze při předložení písemné žádosti rodičů s datem, hodinou odchodu, informací, zda jde žák sám nebo v doprovodu a podpisem rodičů. Informaci lze zaslat i přes elektronickou žákovskou knížku.

Telefonická nebo ústní dohoda o změně není možná.

Pro odpolední pobyt venku je doporučeno vhodné oblečení, které si děti nechávají uložené v šatně.

Mobilní telefony, tablety, „chytré hodinky“ jsou v ŠD vypnuté a odpovědnost za ně má samotný žák.