Kontakty

Základní škola Pardubice–Polabiny, Prodloužená 283
Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Autobusové spojení - MHD: Polabiny, Okrajová (6, 9, 13, 18, 21)

Web: www.zsprodlouzenapce.cz

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro I. stupeň:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro II. stupeň:
Mgr. Vladimír Pařík
466768351
parikv@zsprodlouzenapce.cz

Služby školy

Ekonomka školy:
Ivana Kratochvílová
466 768 350

kratochvilovai@zsprodlouzenapce.cz

Školní družina:
Bc. Eliška Pechová
606 702 816

pechovae@zsprodlouzenapce.cz

Školní jídelna: 
Marcela Říhová
604 291 427

rihovam@zsprodlouzenapce.cz

Elektronická knížka/Školní cloud:
Mgr. Marie Novotná 

novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Kontakty na pedagogické pracovníky

příjmení, jméno

pozice

třídnictví - vyučuje

E- mailová adresa

telefonní číslo

konzultační hodiny

poznámka

Bártlová Jaroslava

uč. II. st.

8. B – ICT, Inf, Z

bartlovaj@zsprodlouzenapce.cz

466 768 360

PO 14:00 – 14:30

koordinátor soutěží,
kabinet dějepisu

Bednářová Ivana

uč. I.
a II. st.

Aj, Hv

bednarovai@zsprodlouzenapce.cz

466 768 353

ČT 12:40 – 13:10

sbormistryně Carminy,
kabinet
1. st. - přízemí

Botková Tereza

uč. I. st.

4. C

botkovat@zsprodlouzenapce.cz

466 768 355

PO 13.30 – 14.00

kabinet 5. tříd
přízemí

Braborcová Jana

uč. II. st.

Aj, KAj

braborcovaj@zsprodlouzenapce.cz

466 768 365

ÚT 13:10 – 13:40

kabinet přírodopisu

Čermáková Bronislava

uč. II. st.

7. C - Aj, KAj, Ov, VKZ

cermakovab@zsprodlouzenapce.cz

466 768 365

ČT 14:00 – 14:30

kabinet přírodopisu

Doležal Pavel

uč. II. st.

8. C – Tv, VKZ, Pkč

dolezalp@zsprodlouzenapce.cz

466 768 367

PO 13:45 – 14:15

kabinet dílen

Doležálková Zuzana

uč. I. st.

4. E

dolezalkovaz@zsprodlouzenapce.cz

466 768 355

ÚT 14:00 – 14:30

kabinet 5. tříd
přízemí

Dubnová Světlana

uč. I. st.

1. C

dubnovas@zsprodlouzenapce.cz

466 768 352

ÚT 14:00 – 14:30

kabinet
1. st. – 1. patro (D 28)

Holešínská Liběna

uč. I. st.

2. B

holesinskal@zsprodlouzenapce.cz

466 768 354

PO 13:30 – 14:00

kabinet
1. st. – 1. patro (E 15)

Horák Radek

uč. II. st.

D, Z, Tv

horakr@zsprodlouzenapce.cz

466 768 362

PO 14:45 – 15:15

kabinet zeměpisu

Hronková Alena

uč. II. st.

8. A – M, Aj, Tv, Ov

hronkovaa@zsprodlouzenapce.cz

466 768 366

PO 13:00 – 13:30

kabinet Vv

Hrušková Zora

uč. I.
a II. st.

7. B – M, F, Ov, Pkč

hruskovaz@zsprodlouzenapce.cz

466 768 359

PO 15:30 – 16:00

kariérní a výchovná poradkyně (vchod)

Charvátová Šárka

uč. I. st.

4. B

charvatovas@zsprodlouzenapce.cz

466 768 355

ČT 12:00 – 12:30

kabinet 5. tříd
přízemí

Chvojková Lenka

uč. I. st.

5. A

chvojkoval@zsprodlouzenapce.cz

466 768 352

ČT 12:00 – 12:30

kabinet
1. st. – přízemí

Kadlecová Monika

uč. I. st.

4. A, Hv

kadlecovam@zsprodlouzenapce.cz

466 768 352

PO 7:30 – 8:00

sbormistryně Zpěváčků,
kabinet
1. st. – přízemí

Kolomazníková Eva

uč. II. st.

6. B – Čj, Ov

kolomaznikovae@zsprodlouzenapce.cz

466 768 363

PO 15:30 – 15:50

kabinet fyziky

Labošová Milica

uč. II. st.

M

labosovam@zsprodlouzenapce.cz

466 768 369

ST 7:10 – 7:40

kabinet matematiky

Lupínková Monika

uč. I. st.

3. C

lupinkovam@zsprodlouzenapce.cz

466 768 352

ČT 12:10 – 12:40

kabinet
1. st. – 1. patro (D 28)

Machatá Irena

uč. I. st.

5. C

machatai@zsprodlouzenapce.cz

466 768 353

ÚT 12:00 – 12:30

kabinet
1. st. – přízemí

Melichová Markéta

uč. II. st.

9. C - Čj, Rj, LS

melichovam@zsprodlouzenapce.cz

466 768 362

ÚT 13:30 – 14:00

kabinet - zeměpis

Michková Lenka

uč. II. st.

6. C – Čj, LS, Ov, Vkz

michkoval@zsprodlouzenapce.cz

466 768 368

ÚT 14:00 – 14:30

kabinet jazyků

Moravcová Michaela

uč. I. st.

3. B

moravcovam@zsprodlouzenapce.cz

466 768 353

ST 13:00 – 13:30

kabinet
1. st. - přízemí

Moravcová Šárka

uč. I.
a II. st.

Aj, Př, Pkč, Vv

moravcovas@zsprodlouzenapce.cz

466 768 365

ČT 13:05 – 13:35

kabinet přírodopisu

Morávková Světlana

uč. I. st.

5. B

moravkovas@zsprodlouzenapce.cz

466 768 353

PO 13:15 – 13:45

kabinet
1. st. - přízemí

Novotná Marie

uč. I. st.

4. D

novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

466 768 354

PO 14: - 14:30

ICT koordinátor, kabinet
1. st. – 1. patro (E 15)

Pařík Vladimír

uč. II. st.

Čj, Hv

parikv@zsprodlouzenapce.cz

466 768 351

PÁ 14:30 – 15:00

zástupce ř. š. (II. stupeň)

Pleváková Kateřina

uč. II. st.

M, ICT

plevakovak@zsprodlouzenapce.cz

466 768 361

ÚT 14:00 – 14:30

kabinet chemie

Rothanzlová Jaroslava

uč. I. st.

Př, ICT

rothanzlovaj@zsprodlouzenapce.cz

466 768 369

ČT 13:45 – 14:15

kabinet matematiky

Samková Petra

uč. II. st.

Př, Ch

samkovap@zsprodlouzenapce.cz

466 768 361

ÚT 14:00 – 14:30

kabinet chemie

Semrádová Marie

uč. II. st.

Nj, Aj, Ov

semradovam@zsprodlouzenapce.cz

466 768 368

ST 13:00 – 13:30

kabinet jazyků

Sládková Adéla

uč. I. st.

3. A, Hv

sladkovaa@zsprodlouzenapce.cz

466 768 354

ČT 13:00 – 13:30

sbormistryně Čtyřlístku,
1. st. – 1. patro (E 15)

Smetanová Jana

uč. I. st.

M

smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

466 415 678

PO 15:00 – 15:30

ředitelka školy

Součková Aneta

uč. I. st.

2. D

souckovaa@zsprodlouzenapce.cz

466 768 352

PO 13:15 – 13:45

kabinet 1. tříd - 1. patro (D28)

Sychrová Marie

uč. II. st.

6. A – D, Hv, Pkč

sychrovam@zsprodlouzenapce.cz

466 768 360

ST 13:40 14:10

kabinet dějepisu,
školní metodik prevence

Sýkorová Lenka

uč. I. st.

1. B

sykoroval@zsprodlouzenapce.cz

466 768 352

PO 13:50 – 14::20

kabinet 1. tříd - 1. patro (D28)

Šlapák Tomáš

uč. II. st.

9. B – D, Vv

slapakt@zsprodlouzenapce.cz

466 768 366

ČT 14:00 – 14:30

kabinet Vv

Štosková Blanka

uč. I. st.

2. A

stoskovab@zsprodlouzenapce.cz

466 768 354

ST 7:10 – 7:40

ŠVP koordinátor,
kabinet
1. st. – 1. patro (E 15)

Trunečková Michaela

uč.

Hv

truneckovam@zsprodlouzenapce.cz

466 768 352

PÁ 10:00 – 10:30

sbormistryně Pramínku,
kabinet
1. st. – přízemí

Uncajtiková Jana

uč. I. st.

2. C

uncajtikovaj@zsprodlouzenapce.cz

466 768 354

PO 13:45 – 14:15

kabinet
1. st. – 1. patro (E 15)

Valenta Vladislav

uč. I. st.

Př, Tv, ICT

valentav@zsprodlouzenapce.cz

466 768 351

ČT 15:00 – 16:00

zástupce ř. š. (I. stupeň)

Váňa Milan

uč. I. st.

1. A

vanam@zsprodlouzenapce.cz

466 768 352

ČT 7:10 – 7:40

kabinet 1. tříd - 1. patro (D28)

Valkounová Tereza

uč. I. st.

3. D

vlachovaz@zsprodlouzenapce.cz

466 768 354

ST 13:15 – 13:45

kabinet
1. st. – 1. patro (E 15)

Vlasáková Helena

uč. II. st.

7. A – F, Pkč

vlasakovah@zsprodlouzenapce.cz

466 768 363

ČT 14:10 – 14:40

kabinet fyziky

Kováčová Stanislava

psycholog

kovacovas@zsprodlouzenapce.cz

736 271 094

školní psycholog (vchod)

Pechova Eliška

vychovatelka

pechovae@zsprodlouzenapce.cz

606 702 816
737 076 828

kabinet ŠD, vedoucí vychovatelka

Hornychová Lenka

vychovatelka

hornychoval@zsprodlouzenapce.cz

606 702 816
737 076 828

kabinet ŠD

Hüblová Monika

vychovatelka

hublovam@zsprodlouzenapce.cz

606 702 816
737 076 828

kabinet ŠD

Dominika Tichá

vychovatelka

tichad@zsprodlouzenapce.cz

606 702 816
737 076 828

kabinet ŠD

Kvasničková Michaela

vychovatelka

kvasnickovak@zsprodlouzenapce.cz

606 702 816
737 076 828

kabinet ŠD

Nováková Kristýna

vychovatelka

novakovak@zsprodlouzenapce.cz

606 702 816
737 076 828

kabinet ŠD

Paďourová Romana

vychovatelka

padourovar@zsprodlouzenapce.cz

606 702 816
737 076 828

kabinet ŠD

Šišková Renáta

vychovatelka

siskovar@zsprodlouzenapce.cz

606 702 816
737 076 828

kabinet ŠD

Řihošková Barbora

vychovatelka/školní asistentka

rihoskovab@zsprodlouzenapce.cz

466 768 354

kabinet
1. st. – 1. patro (E 15)

Kroužková Petra

asistentka pedagoga ve 3. B

krouzkovap@zsprodlouzenapce.cz

466 768 353

kabinet
1. st. - přízemí

Pecqueur Šárka

asistentka pedagoga v 9. B

pecqueurs@zsprodlouzenapce.cz

466 768 366

kabinet Vv

Ryšavá Jitka

asistentka pedagoga v 5. C

rysavaj@zsprodlouzenapce.cz

466 768 353

kabinet
1. st. - přízemí

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČR - 150
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA – 155
MĚSTSKÁ POLICIE - 156
POLICIE ČR – 158