Kontakty

Základní škola Pardubice–Polabiny, Prodloužená 283
Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Autobusové spojení - MHD: Polabiny, Okrajová (6, 9, 13, 18, 21)

Web: www.zsprodlouzenapce.cz

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro I. stupeň:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro II. stupeň:
Mgr. Vladimír Pařík
466768351
parikv@zsprodlouzenapce.cz

Služby školy

Ekonomka školy:
Ivana Kratochvílová
466 768 350

kratochvilovai@zsprodlouzenapce.cz

Školní družina:
Bc. Eliška Pechová
606 702 816

pechovae@zsprodlouzenapce.cz

Školní jídelna: 
Marcela Říhová
604 291 427

rihovam@zsprodlouzenapce.cz

Elektronická knížka/Školní cloud:
Mgr. Marie Novotná 

novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Kontakty na pedagogické pracovníky

příjmení, jméno pozice třídnictví - vyučuje E- mailová adresa telefonní číslo konzultační hodiny poznámka
Bártlová Jaroslava uč. II. st. 9. B – ICT, Inf, Z bartlovaj@zsprodlouzenapce.cz 466 768 360 PO 13:00 – 13:30 koordinátor soutěží, kabinet dějepisu
Bednářová Ivana uč. I. a II. st.  Hv,Vv, Pkč bednarovai@zsprodlouzenapce.cz 466 768 353 ČT 12:10 – 12:40 kabinet 1. st. - přízemí
Botková Tereza uč. I. st. 5. C botkovat@zsprodlouzenapce.cz 466 768 355 ST 13:00 – 13:30 kabinet 5. tříd přízemí
Čermáková Bronislava uč. II. st. 8. C - Aj, Ov cermakovab@zsprodlouzenapce.cz 466 768 365 Po 14.30-15.00 kabinet přírodopisu
Doležal Pavel uč. II. st. Tv, VKZ, Pkč dolezalp@zsprodlouzenapce.cz 466 768 367 Út 12.00 – 12.30 kabinet dílen
Doležálková Zuzana uč. I. st. 5. E dolezalkovaz@zsprodlouzenapce.cz 466 768 355 ST 13:45 – 14:15 kabinet 5. tříd přízemí
Holešínská Liběna uč. I. st. 3. B holesinskal@zsprodlouzenapce.cz 466 768 354 PO 14:30 – 15:00 kabinet 1. st. – 1. patro (E 15)
Hronková Alena uč. II. st. 9. A – M, Tv, Vkz hronkovaa@zsprodlouzenapce.cz 466 768 366 ST 13:00 – 13:30 kabinet Vv
Hrušková Zora   Uč. II. st. 8. B – M, F, Ov, Pkč hruskovaz@zsprodlouzenapce.cz 466 768 359 PO 7.15 - 7.45 kariérní a výchovná poradkyně (vchod)
Charvátová Šárka uč. I. st. 5. B charvatovas@zsprodlouzenapce.cz 466 768 355 PO 7.15 - 7.45 kabinet 5. tříd přízemí
Chvojková Lenka uč. I. st. 1. A chvojkoval@zsprodlouzenapce.cz 466 768 352   ÚT 12:00 – 12:30 kabinet 1. st. – 1. patro (D 28)
Janíková Zuzana uč. II. st. AJ janikovaz@zsprodlouzenapce.cz 466 768 361    PO 13.40 - 14.10 kabinet Ch - 1. patro.
Kadlecová Monika uč. I. st. 5. A, Hv kadlecovam@zsprodlouzenapce.cz 466 768 352 PO 7:20 – 7:50 sbormistryně Zpěváčků, kabinet 1. st. – přízemí
Kolomazníková Eva uč. II. st. 7. B – Čj, Ov kolomaznikovae@zsprodlouzenapce.cz 466 768 363 PO 13:00 – 13:30 kabinet fyziky
Koutová Hana uč. II. st M, ICT koutovah@zsprodlouzenapce.cz 466 768 368 Út 12:50 – 13:20 kabinet jazyků
Labošová Milica uč. II. st. M labosovam@zsprodlouzenapce.cz 466 768 369 ST 7:15 – 7:40 kabinet matematiky
Machatá Irena uč. I. st. 1.D machatai@zsprodlouzenapce.cz 466 768 353 ÚT 12:00 – 12:30 kabinet 1. st. – přízemí
Melichová Markéta uč. II. st. ČJ, RJ, melichovam@zsprodlouzenapce.cz 466 768 362 ČT - 13:00- 13:30 kabinet - zeměpis
Michková Lenka uč. II. st. 7. C – Čj, LS, Ov, Vkz michkoval@zsprodlouzenapce.cz 466 768 368 ČT 12:00 – 12:30 kabinet jazyků
Moravcová Michaela uč. I. st. 4. B moravcovam@zsprodlouzenapce.cz 466 768 353 PO 12:45 – 13:15 kabinet 1. st. - přízemí
Moravcová Šárka uč. II. st. 6.B Aj, Př moravcovas@zsprodlouzenapce.cz 466 768 365 ÚT 13:00 – 13:30 kabinet chemie
Morávková Světlana uč. I. st. 1.B moravkovas@zsprodlouzenapce.cz 466 768 352 PO 12:00 – 12:30 kabinet 1. tříd 1. posch.
Morchová Nela uč. II.st.        D, Z, TV 6.C – D, Z morchovan@zsprodlouzenapce.cz 466 768 362 ČT 12:50 – 13:20 Kabinet Z – 1. patro
Naimanová Eva uč. I. st. 1.C naimanovae@zsprodlouzenapce.cz 466 768 352 PO 13:15 – 13:45 kabinet 1.st.  1. patro D 28
Němcová Simona uč. 1.st. 2.C nemcovas@zsprodlouzenapce.cz 466 768 352   PO 14:00- 14:30 Kabinet 1. st. – 1. patro
Novotná Aneta   Uč. I. + II.st. Hv, RvHv novotnaan@zsprodlouzenapce.cz 466 768 353   ČT 14:00-14:30 Kabinet 1.st- přízemí Sbormistryně Nobile
Novotná Marie   uč. I. st. 5. D novotnaa@zsprodlouzenapce.cz 466 768 354 ČT 7:15 – 7:45 ICT koordinátor, kabinet 1. st. – 1. patro (E 15)
Pařík Vladimír uč. II. st. Čj, Hv parikv@zsprodlouzenapce.cz 466 768 351 PÁ 14:30 – 15:00 zástupce ř. š. (II. stupeň)
Rothanzlová Jaroslava uč. I. st. Tv , Pkč,Pří,.Vv rothanzlovaj@zsprodlouzenapce.cz 466 768 369 ST 13:00-13:30 kabinet matematiky
Samková Petra uč. II. st. 6.A - Př, Ch samkovap@zsprodlouzenapce.cz 466 768 361 PO 13:00 – 13:30 kabinet chemie
Sládková Adéla uč. I. st. 4. A, Hv sladkovaa@zsprodlouzenapce.cz 466 768 352 ST 12:45 – 13:15 sbormistryně Čtyřlístku,  
Smetanová Jana uč. I. st. M – 5.A smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz 466 415 678 PO 15:00 – 15:30 ředitelka školy
Součková Aneta uč. I. st. 3. D souckovaa@zsprodlouzenapce.cz 466 768 353 ST 12:45 – 13:15 kabinet 1. st. - přízemí
Sychrová Marie uč. II. st. 7. A – D, Hv, Pkč sychrovam@zsprodlouzenapce.cz 466 768 360 PÁ 7:25 – 7:55 kabinet dějepisu, školní metodik prevence
Sýkorová Lenka uč. I. st. 2. B sykoroval@zsprodlouzenapce.cz 466 768 352 ÚT 13:00 – 13:30 kabinet 1. st. – 1. patro (D 28)
Šácha Petr uč. II. st.  NJ, AJ, Ov, VKZ sachap@zsprodlouzenapce.cz 466 768 365 ČT 14:00  - 14:30 kabinet přírodopisu
Šlapák Tomáš uč. II. st. 9. C – D, Vv slapakt@zsprodlouzenapce.cz 466 768 366 ÚT 14.10 – 14.40 kabinet Vv
Špičková Iveta uč. 1. st. 4.C spickovai@zsprodlouzenapce.cz 466 768 353 PO 13:00 – 13:30 Kabinet 1. st. - přízemí
Štosková Blanka uč. I. st. 3. A stoskovab@zsprodlouzenapce.cz 466 768 354 ST 7:10 – 7:40 ŠVP koordinátor, kabinet 1. st. – 1. patro (E 15)
Trunečková Michaela uč. Hv truneckovam@zsprodlouzenapce.cz 466 768 352 Út 9:15 – 9:30 sbormistryně Pramínku, kabinet 1. st. – přízemí
Ulrichová Lenka uč. 1. st. 3.C ulrichoval@zsprodlouzenapce.cz 466 768 354 ĆT 13:00 – 13:30  
Uncajtiková Jana uč. I. st. 3.C uncajtikovaj@zsprodlouzenapce.cz 466 768 354 ČT 13:40 - 14:10 kabinet 1. st. – 1. patro (E 15)
Valenta Vladislav uč. I. st. Př, Tv, ICT valentav@zsprodlouzenapce.cz 466 768 351 ČT 14:30 – 15:30 zástupce ř. š. (I. stupeň)
Valkounová Tereza uč. I. st. 4.D valkounovat@zsprodlouzenapce.cz   466 768 353   ST 13:45 – 14:15 kabinet 1. st. - přízemí
Váňa Milan uč. I. st. 2. A vanam@zsprodlouzenapce.cz 466 768 354 ST 7:10 – 7:40 kabinet 1. st. – 1. patro (E 15)
Víšková Tereza uč. II. st. Aj viskovat@zsprodlouzenapce.cz 466 768 365   Po 13:00-13:30 kabinet přírodopisu  
Vlasáková Helena uč. II. st. 8. A – F, Pkč vlasakovah@zsprodlouzenapce.cz 466 768 363 ČT 13:00 – 13:30 kabinet fyziky
Vorlová Michaela uč. II. st. vorlovam@zsprodlouzenapce.cz 466 768 365 PO - 14.30 - 15.00 kabinet Př - příz.
Young Petra uč. I. st. Aj, Vv youngp@zsprodlouzenapce.cz 466 768 355 St 13:30 – 14:00 kabinet 5. tříd přízemí
Řihošková Barbora školní asistentka 1.s t.   rihoskovab@zsprodlouzenapce.cz 466 768 354 Po telefonické dohodě Kabinet 1 st.
Pecqueur Šárka školní asistentka – 2. stupeň   pecqueuers@zsprodlouzenapce.cz 466 768 366 Po telefonické dohodě Kabinet VV
Ryšavá Jitka Školní asistent v družině   rysavaj@zsprodlouzenapce.cz 466768353 Po telefonické dohodě Kabinet 1.st. přízemí
Hublová Monika Asistent pedagoga   hublovam@zsprodlouzenapce.cz 466 768 354 Po telefonické dohodě Kabinet 1st. - 1:patro ( E 15 )
Hattanová Ludmila Asistent pedagoga   hattanol@zsprodlouzenapce.cz 466 768 353 Po telefonické dohodě Kabinet 1. st. příz.
Sekerová Lucie Asistent pedagoga   sekeroval@zsprodlouzenapce.cz 466 768  354 Po telefonické dohodě Kabinet 1. st. 1. patro
Školní družina          
Pechová Eliška vychovatelka pechovae@zsprodlouzenapce.cz 606 702 816 737 076 828 kabinet ŠD, vedoucí vychovatelka
Hornychová Lenka vychovatelka hornychoval@zsprodlouzenapce.cz 606 702 816 737 076 828 kabinet ŠD
Kroužková Petra vychovatelka krouzkovap@zsprodlouzenapce.cz 606 702 816 737 076 828 kabinet ŠD
Tichá Denisa vychovatelka tichad @zsprodlouzenapce.cz 606 702 816 737 076 828 :30kabinet ŠD
Kvasničková Michaela vychovatelka kvasnickovam@zsprodlouzenapce.cz 606 702 816 737 076 828 kabinet ŠD
Nováková Kristýna vychovatelka novakovak@zsprodlouzenapce.cz 606 702 816 737 076 828 kabinet ŠD
Paďourová Romana vychovatelka padourovar@zsprodlouzenapce.cz 606 702 816 737 076 828 kabinet ŠD
Šišková Renáta vychovatelka siskovar@zsprodlouzenapce.cz 606 702 816 737 076 828 kabinet ŠD
Ugrinová Iva vychovatelka ugrinovai@zsprodlouzenapce.cz 606 702 816 737 076 828 kabinet ŠD  

ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKA

PhDr. Tereza Lubasová
736 271 094
lubasovat@zsprodlouzenapce.cz

PO – 7:30 – 16:00
ÚT – 7:30 – 17:00
ST – 7:30 – 15:00
ČT – 7:30 – 15:00
PÁ – 7:30 – 14:00

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČR - 150

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA – 155
MĚSTSKÁ POLICIE - 156
POLICIE ČR – 158