Kontakty

Základní škola Pardubice–Polabiny, Prodloužená 283
Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Autobusové spojení - MHD: Polabiny, Okrajová (6, 9, 13, 18, 21)

Web: www.zsprodlouzenapce.cz

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro I. stupeň:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro II. stupeň:
Mgr. Vladimír Pařík
466768351
parikv@zsprodlouzenapce.cz

Služby školy

Ekonomka školy:
Ivana Kratochvílová
466 768 350

kratochvilovai@zsprodlouzenapce.cz

Školní družina:
Bc. Eliška Pechová
606 702 816

pechovae@zsprodlouzenapce.cz

Školní jídelna: 
Marcela Říhová
604 291 427

rihovam@zsprodlouzenapce.cz

Elektronická knížka/Školní cloud:
Mgr. Marie Novotná 

novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Kontakty na pedagogické pracovníky

příjmení, jméno pozice třídnictví – vyučuje E – mailová adresa telefonní číslo konzultační hodiny poznámka
Bártlová Jaroslava uč. II. st. 6. A – ICT, Inf, Z bartlovaj@zsprodlouzenapce.cz 466 768 360 ST 13:00 – 13:30 koordinátor soutěží, kabinet dějepisu
Bednářová Ivana uč. I. a II. st.  AJ, Hv, Vv bednarovai@zsprodlouzenapce.cz 466 768 353 ČT 13:00 – 13:30 kabinet 1. st. - přízemí
Botková Tereza uč. I. a II.st. 6. C - Aj botkovat@zsprodlouzenapce.cz 466 768 365 PO 12:30 – 13:00 kabinet přírodopisu
Doležal Pavel uč. II. st.  Tv, Pkč, ICT dolezalp@zsprodlouzenapce.cz 466 768 367 PO 13:45 – 14:15 kabinet dílen
Doležálková Zuzana uč. I. st. 1. C dolezalkovaz@zsprodlouzenapce.cz 466 768 352 ÚT 13.15 - 13.45 kabinet 1. tříd
Duchanová Jindra uč. I. st. 5. C, VKZ 9. B duchanovaj@zsprodlouzenapce.cz 466 768 355 ST 14:00 – 14:30 Kabinet 5. tříd
Holešínská Liběna uč. I. st. 4. B holesinskal@zsprodlouzenapce.cz 466 768 354 PO 14:30 – 15:00 kabinet 1. st. – 1. patro (E 15)
Honkiszová Helena uč. II. st. Aj, KAj, VKZ honkiszovah@zsprodlouzenapce.cz 466 768 365 ST 14:00 – 14:30 kabinet přírodopisu
Hronková Alena uč. II. st. 6. B – M, ICT, Tv hronkovaa@zsprodlouzenapce.cz 466 768 366 PO 13:00 – 13:30 kabinet Vv
Hrušková Zora uč. II. st. 9. B – M, F, Ov, Pkč hruskovaz@zsprodlouzenapce.cz 466 768 359 PO 7.30 - 8.00 kariérní a výchovná poradkyně (vchod)
Charvátová Šárka uč. I. st. 1. B charvatovas@zsprodlouzenapce.cz 466 768 352 PO 12.00 -12.30 kabinet 1. tříd
Chvojková Lenka uč. I. st. 2. A chvojkoval@zsprodlouzenapce.cz 466 768 353 PO 13:00 – 13:30 kabinet 1. st. - přízemí
Kadlecová Monika uč. I. st. 1. A, Hv kadlecovam@zsprodlouzenapce.cz 466 768 352 ÚT 7:10 – 7:40 sbormistryně Zpěváčků, kabinet 1. tříd
Kalousková Aneta uč. I. st. 4. D kalouskovaa@zsprodlouzenapce.cz 466 768 353 PO 12:45 – 13:15 kabinet 1. st. - přízemí
Kolomazníková Eva uč. II. st. 8. B – Čj, LS kolomaznikovae@zsprodlouzenapce.cz 466 768 363 ÚT 12,45 – 13,15 kabinet fyziky
Koutová Hana uč. II. st. 9. C – M, ICT, Inf koutovah@zsprodlouzenapce.cz 466 768 369 ST 7:15 – 7:45 kabinet matematiky, 2. patro
Křivská Lenka uč. II. st. Čj, OV, VKZ, AJ, TV krivskal@zsprodlouzenapce.cz 466 768 368 ČT 14,00-14,30 kabinet jazyků
Labošová Milica uč. II. st. M labosovam@zsprodlouzenapce.cz 466 768 363 ÚT 7:15 – 7:40 kabinet fyziky
Machatá Irena uč. I. st. 2. D machatai@zsstuprodlouzenapce.cz 466 768 354 PO 13:00 – 13:30 kabinet 1. st. – 1. patro (E 15)
Melichová Markéta uč. II. st. 7. B - Čj, RJ, melichovam@zsprodlouzenapce.cz 466 768 362 ST – 7:30 – 8:00 kabinet zeměpisu
Michková Lenka uč. II. st. 8. C – Čj, LS, Ov michkoval@zsprodlouzenapce.cz 466 768 368 ÚT 13:00 – 13:30 kabinet jazyků
Moravcová Michaela uč. I. st. 5. B moravcovam@zsprodlouzenapce.cz 466 768 353 PO 12:00 – 12:30 kabinet 1. st. - přízemí
Morávková Světlana uč. I. st. 2. B moravkovas@zsprodlouzenapce.cz 466768 352 ST13:00 – 13:30 kabinet 1.tříd
Morchová Nela uč. II. st. 7. C – Z, D, Tv morchovan@zsprodlouzenapce.cz 466768362 ČT 7:10 – 7:40 kabinet zeměpisu, 1. patro
Naimanová Eva uč. I. st. 2. C naimanovae@zsprodlouzenapce.cz 466 768 353 ST 13.15 - 13:45 kabinet 1. st. - přízemí
Novotná Marie uč. I. st. 3. C novotnaa@zsprodlouzenapce.cz 466 768 354 ČT 13:00 - 13:30 ICT koordinátor, kabinet 1. st. – 1. patro (E 15)
Pařík Vladimír uč. II. st. Čj, Hv parikv@zsprodlouzenapce.cz 466 768 351 PÁ 14:30 – 15:00 zástupce ř. š. (II. stupeň)
Rothanzlová Jaroslava uč. I. a II.st. D, Z, ICT rothanzlovaj@zsprodlouzenapce.cz 466 768 369 ÚT 12,00 – 12,30 kabinet fyziky
Samková Petra uč. II. st. 7. A - Př, Ch samkovap@zsprodlouzenapce.cz 466 768 361 ÚT 7:15 – 7:45 kabinet chemie
Sládková Adéla uč. I. st. 5. A, Hv sladkovaa@zsprodlouzenapce.cz 466 768 354 ČT 14:00 – 14:30 sbormistryně Čtyřlístku, kabinet 1. st. - přízemí
Smetanová Jana uč. I. st. M smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz 466 415 678 PO 15:00 – 15:30 ředitelka školy
Sychrová Marie uč. II. st. 8. A – D, Hv, Pkč sychrovam@zsprodlouzenapce.cz 466 768 360 PO 13:00 – 13:30 kabinet dějepisu, školní metodik prevence
Sýkorová Lenka uč. I. st. 3. B sykoroval@zsprodlouzenapce.cz 466 768 354 PO 13:45 – 14:15 kabinet 1. st. – 1. patro (E 15)
Šišánová Petra uč. I. a II.st. 4. C sisanovap@zsprodlouzenapce.cz 466 768 353 PO 14.00-14.30 kabinet 1. st. - přízemí
Škvařilová Eva uč. II. st. 6. D – Nj, Aj, Hv skvarilovae@zsprodlouzenapce.cz 466 768 361 PO 13: - 13:30 sbormistryně Pramínku, kabinet chemie
Šlapák Tomáš uč. II. st. 6. E – D, Vv slapakt@zsprodlouzenapce.cz 466 768 366 ST 14.30 – 15.00 kabinet Vv
Špičková Iveta uč. I. st. 1. D spickovai@zsprodlouzenapce.cz 466 768 352 ÚT 13:15 – 13:45 Kabinet 1. tříd
Štosková Blanka uč. I. st. 4. A stoskovab@zsprodlouzenapce.cz 466 768 354 ÚT 7:10 – 7:40 ŠVP koordinátor, kabinet 1. st. – 1. patro (E 15)
Trunečková Michaela uč. Hv truneckovam@zsprodlouzenapce.cz 466 768 353 PÁ 8:00 – 8:30 sbormistryně Nobile kabinet 1. st. – přízemí
Ulrichová Lenka uč. I. st. Aj, Tv, Pkč ulrichoval@zsprodlouzenapce.cz 466 768 354 PO 13:00 – 13:30 kabinet 1. st. – 1. patro (E 15)
Vágenknechtová Silvie uč. II. st. M, F vagenknechtovas@zsprodlouzenapce.cz 466 768 369 ST 7.15 - 7.45 kabinet matematiky
Valenta Vladislav uč. I. st. Př, Tv, Pkč valentav@zsprodlouzenapce.cz 466 768 351 ST 14:00 – 14:30 zástupce ř. š. (I. stupeň)
Valkounová Tereza uč. I. st. 5.D valkounovat@zsprodlouzenapce.cz 466 768 355 ST 13:00 – 13:30 kabinet 5. tříd   přízemí
Váňa Milan uč. I. st. 3. A vanam@zsprodlouzenapce.cz 466 768 354 ČT 7:10 – 7:40 kabinet 1. st. – 1. patro (E 15)
Víšková Tereza uč. II. st Aj, Vv viskovat@zsprodlouzenapce.cz 466 768 365 ÚT 14:00 – 14:30 kabinet přírodopisu
Vlasáková Helena uč. II. st. 9. A – F, Pkč vlasakovah@zsprodlouzenapce.cz 466 768 363 PO 13:00 –13:30, podle dohody kabinet fyziky
Vorlová Michaela uč. II. st. vorlovam@zsprodlouzenapce.cz 466 768 365 ÚT 7:20 – 7:50 Kabinet přírodopisu
Young Petra uč. I a II. st. Aj, Vv, Tv youngp@zsprodlouzenapce.cz 466 767 355 PO 13:00 – 13.30 kabinet 5. tříd
Pechová Eliška vedoucí vychovatelka pechovae@zsprodlouzenapce.cz 60670281 a 737076828 kabinet ŠD
Hornychová Lenka vychovatelka, uč. Př hornychoval@zsprodlouzenapce.cz 606702816a 737076828 kabinet ŠD
Kroužková Petra vychovatelka krouzkovap@zsprodlouzenapce.cz 606702816a 737076828 kabinet ŠD
Tichá Denisa vychovatelka tichad@zsprodlouzenapce.cz 606702816a 737076828 kabinet ŠD
Kvasničková Michaela vychovatelka kvasnickovam@zsprodlouzenapce.cz 606702816a 737076828 kabinet ŠD
Nováková Kristýna vychovatelka novakovak@zsprodlouzenapce.cz 606702816a 737076828 kabinet ŠD
Paďourová Romana vychovatelka padourovar@zsprodlouzenapce.cz 606702816a 737076828 kabinet ŠD
Hüblová Monika vychovatelka/asistentka pedagoga hublovam@zsprodlouzenapce.cz 606702816a 737076828 kabinet ŠD
Řihošková Barbora asistentka pedagoga/školní asistentka rihoskovab@zsprodlouzenapce.cz 466 768 354 kabinet 1. st. – 1. patro (E 15)
Pecqueur Šárka asitentka pedagoga – II. st. pecqueuers@zsprodlouzenapce.cz 466 768 366 kabinet Vv – 2. stupeň
Ryšavá Jitka asitentka pedagoga – II. st. rysavaj@zsprodlouzenapce.cz 466 768 361 kabinet chemie
Čupcová Petra asistentka pedagoga – I. st. cupcovap@zsprodlouzenapce.cz 466 768 365 kabinet 5. tříd
Hattanová Ludmila asistentka pedagoga – I. st. hattanoval@zsprodlouzenapce.cz 466 768 355 kabinet 1. st. - přízemí
Sekerová Lucie asistentka pedagoga – I. st. sekeroval@zsprodlouzenapce.cz 466 768 354 kabinet 1. st. - 1. patro (E 15)

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

PhDr. Stanislav Pelcák PhD.

Od 1. 11. 2020
736 271 094
pelcaks@zsprodlouzenapce.cz

Návštěvy po předchozí telefonické nebo e- mailové dohodě.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČR - 150

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA – 155
MĚSTSKÁ POLICIE - 156
POLICIE ČR – 158