Kontakty

Kontakty

Základní škola Pardubice–Polabiny, Prodloužená 283
Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Autobusové spojení - MHD: Polabiny, Okrajová (6, 9, 13, 18, 21)

Web: www.zsprodlouzenapce.cz

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Aňa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Služby školy

Ekonomka školy:
Ivana Kratochvílová
466 768 350

kratochvilovai@zsprodlouzenapce.cz

Školní družina:
Michaela Kvasničková
606 702 816

kvasnickovam@zsprodlouzenapce.cz

Školní jídelna: 
Marcela Říhová
604 291 427

rihovam@zsprodlouzenapce.cz

Elektronická knížka/Školní cloud:
Mgr. Marie Aňa Novotná 

novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Kontakty na pedagogické pracovníky

příjmení, jméno pozice třídnictví – vyučuje E – mailová adresa telefonní číslo konzultační hodiny Poznámka
Bártlová Jaroslava uč. II. st. 8. A – ICT, Inf, Z bartlovaj@zsprodlouzenapce.cz 466 768 360 PO 7:10 – 7:40 koordinátor soutěží, kabinet dějepisu
Bednářová Ivana uč. I. a II. st.  AJ, Hv, Vv, Pkč bednarovai@zsprodlouzenapce.cz 466 768 353 ÚT 14:00 – 14:30 kabinet 1. st. – přízemí
Botková Tereza uč. I. st. 4. C botkovat@zsprodlouzenapce.cz 466 768 365 ST 13:30 – 14:00 kabinet přírodopisu
Čermáková Bronislava uč. Aj pro cizince cermakovab@zsprodlouzenapce.cz 466 768 367 ÚT 7:15-7:45 kabinet dílen
Doležal Pavel uč. II. st.  Tv, ICT dolezalp@zsprodlouzenapce.cz   PÁ 12:00 – 12:30 Kabinet TV
Doležálková Zuzana uč. I. st. 3. C dolezalkovaz@zsprodlouzenapce.cz 466 768 353 ÚT 13:15 – 13:45 kabinet 1. st. - přízemí
Drápelová Zdeňka uč. I. st. 2. D drapelovaz@zsprodlouzenapce.cz 466 768 353 Út 14:00 -14:30 kabinet 1. stupně, přízemí
Holešínská Liběna uč. I. st. 1. B holesinskal@zsprodlouzenapce.cz 466 768 352 PO 14:30 – 15:00 kabinet 1. tříd  1. patro
Honkiszová Helena uč. II. st 7. D - AJ, KAj, D, Ov honkiszovah@zsprodlouzenapce.cz 466 768 365 PO 14:30 – 15:00 kabinet přírodopisu
Hronková Alena uč. II. st. 8. B – M, Tv hronkovaa@zsprodlouzenapce.cz 466 768 366 čt 13:00 – 13:30 kabinet Vv
Hrušková Zora   uč. II. St.   F, Ov, Pkč hruskovaz@zsprodlouzenapce.cz 466 768 359  PO 15:30 – 16:00 kariérní a výchovná poradkyně (vchod)
Charvátová Šárka uč. I. st. 2. B charvatovas@zsprodlouzenapce.cz 466 768 352 Út 13:00 – 13:30 kabinet 1. stupně – 1. patro
Chvojková Lenka uč. I. st. 4. A chvojkoval@zsprodlouzenapce.cz   466 768 353   ST 13:00 – 13:30 kabinet 1. st. – přízemí
Kadlecová Monika uč. I. st. 3. A - Hv kadlecovam@zsprodlouzenapce.cz 466 768 354 ST 7:15 – 7:45 sbormistryně Zpěváčků, kabinet 1. st. 1.patro
Jánská Iveta uč. II. st Aj janskai@zsprodlouzenapce.cz 466 768 355   ČT 13:30 – 14:00 kabinet 5. tříd
Kolomazníková Eva uč. II. st. 8. C – Čj, LS, OV, VKZ kolomaznikovae@zsprodlouzenapce.cz 466 768 363 ST – 7:15 – 7:45 kabinet fyziky
Koselová Tereza uč. I. st. Aj koselovat@zsprodlouzenapce.cz 466 768 353   ČT 13:00 - 13:30 kabinet 1.st – přízemí
Koutová Hana uč. II. st. 7. C – M, ICT koutovah@zsprodlouzenapce.cz 466 768 369 ČT 7:10 – 7:40 kabinet matematiky, 2. patro
Křivská Lenka uč. II. st. 7. A - ČJ, RJ krivskal@zsprodlouzenapce.cz 466 768 368 ČT 13:00-13:30 kabinet jazyků    1. patro
Machatá Irena uč. I. st. 4. D machatai@zsprodlouzenapce.cz 466 768 354 ÚT 13:00 – 13:30 1. st. – 1. patro (E 15)
Mašková Renáta uč. II. st. a 5. C Př, Vv, Ov, Pkč, Př Tv maskovar@zsprodlouzenapce.cz   466 768 365   ČT sudý týden 14:00 – 14:30, příp. dohodou kabinet přírodopisu
Melichová Markéta uč. II. st. 9. B - Čj, RJ, melichovam@zsprodlouzenapce.cz 466 768 137 ST 12:10 – 12:40 kabinet zeměpisu
Michková Lenka uč. II. st. 6. D – Čj, LS michkoval@zsprodlouzenapce.cz 466 768 368 ST 14:00 – 14:30 kabinet jazyků    1. patro
Moravcová Michaela uč. I. st. 2. B moravcovam@zsprodlouzenapce.cz 466 768 352   ČT 13:15 – 13.45 1. st. 1. patro
Morávková Světlana uč. I. st. 4. B moravkovas@zsprodlouzenapce.cz 466768 353 ST13:00 – 13:30 kabinet 1. stupně, přízemí
Musilová Nela uč. II. st. 9. C – Z, D musilovan@zsprodlouzenapce.cz 466 768 137 Po 14:00 – 14:30 kabinet zeměpisu, 1. patro
Novák Samuel uč. II. st. TV, Z, Pkč, Ov novaks@zsprodlouzenapce.cz   PO 12:00 – 12:30 kabinet TV
Novotná Marie Aňa uč. I. st. 5. C novotnaa@zsprodlouzenapce.cz 466 768 351 ČT 15:00 – 15:30 ICT koordinátor, kabinet zástupce ředitelky školy
Pekárková Veronika uč. II. st. Př, Pkč pekarkovav@zsprodlouzenapce.cz 466 768 140 PO 12:50 - 13:20 kabinet přírodopisu
Pražanová Olga uč. II. st.   M, Vv, VKZ, Pkč, Ov prazanovao@zsprodlouzenapce.cz 466 768 369 ČT 7:25 – 7:55 kabinet matematiky, 2. patro
Rothanzlová Jaroslava uč. II. st. Z, Ov rothanzlovaj@zsprodlouzenapce.cz 466 768 369 ÚT 12:00 – 12:30 kabinet fyziky
Ryšavá Jitka uč. I. st. AJ rysavaj@zsprodlouzenapce.cz 466 768 353 Čt 12:50 – 13:20 kabinet 1. stupně, přízemí
Samková Petra uč. II. st. 9. A - Př, Ch, VKZ samkovap@zsprodlouzenapce.cz 466 768 361 PO 7:10 – 7:40 a dle domluvy kabinet chemie
Sigmundová Petra uč. I. st. 1. C sigmundovap@zsprodlouzenapce.cz 466 768 352 ČT 14:00 – 14.30 kabinet 1. tříd,  1. patro
Sládková Adéla uč. I. st. 2. A, Hv sladkovaa@zsprodlouzenapce.cz 466 768 354 ÚT 13:35 – 14:05 sbormistryně Čtyřlístku, kabinet 1. st. - přízemí
Smetanová Jana uč. I. st. Prv, Pkč smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz 466 415 678 PO 15:00 – 15:30 ředitelka školy
Stauberová Michaela uč. II. st M stauberovam@zsprodlouzenapce.cz 466 768 137 dle domluvy kabinet zeměpisu, 1. patro
Sychrová Marie uč. II. st. 6. A – Čj, D, Hv sychrovam@zsprodlouzenapce.cz 466 768 360 ČT 13:00-13:30 kabinet dějepisu, školní metodik prevence
Sýkorová Lenka uč. I. st. 5. B sykoroval@zsprodlouzenapce.cz 466 768 354 ST 13:45 – 14:15 kabinet 1. st. – 1. patro (E 15)
Škvařilová Eva uč. II. st. 8. D – Nj, Aj, Hv skvarilovae@zsprodlouzenapce.cz 466 768 361 PÁ 12:10 -    12:40 sbormistryně Pramínku, kabinet chemie
Šlapák Tomáš uč. II. st. 8. E – D, Vv slapakt@zsprodlouzenapce.cz 466 768 366 ÚT 14:00 – 14:30 kabinet Vv
Špičková Iveta uč. I. st. 3. D spickovai@zsprodlouzenapce.cz 466 768 353 Út 13:15 – 13:45 kabinet 1. stupně-přízemí
Štosková Blanka uč. I. st. 1. A stoskovab@zsprodlouzenapce.cz 466 768 354 ÚT 7:10 – 7:40 ŠVP koordinátor, kabinet 1. st. – 1. patro (E 15)
Trunečková Michaela uč. I. st. Hv truneckovam@zsprodlouzenapce.cz 466 768 353 ST 7:15 – 7: 45  sbormistryně Pramínku kabinet 1. st. – přízemí
Vágenknechtová Silvie uč. II. st. 6. C - M, F, ICT vagenknechtovas@zsprodlouzenapce.cz 466 768 369 ST 7:15 – 7:45 kabinet matematiky, 2. patro
Valenta Vladislav uč. II. st.  Pkč valentav@zsprodlouzenapce.cz 466 768 351 ST 14:00 – 14:30 zástupce ředitelky školy
Valkounová Tereza uč. I. st. 2. C valkounovat@zsprodlouzenapce.cz 466 768 352 ST 13:00 – 13:30 kabinet 1. tříd
Váňa Milan uč. I. st. 5. A vanam@zsprodlouzenapce.cz 466 768 354 ČT 7:10 – 7:40 kabinet 1. st. – 1. patro (E 15)
Víšková Tereza uč. II. st 6. B - AJ, Vv, VKZ viskovat@zsprodlouzenapce.cz 466 768 365 ÚT 12:50 – 13:20 kabinet přírodopisu
Vítová Adéla uč. II. st Aj (CLIL) vitovaa@zsprodlouzenapce.cz 466 768 355 ST 11:55 – 12:40 kabinet 5. tříd,  přízemí
Vlasáková Helena uč. II. st. 7. B – F, Pkč vlasakovah@zsprodlouzenapce.cz 466 768 363 ÚT 15:30 – 16:00 a dle dohody kabinet fyziky
Zemánek Tomáš uč. II. st. Čj, Ov zemanekt@zsprodlouzenapce.cz 466 768 351 Pá 14:00 - 14:30 zástupce ředitelky školy
Zvolánková Romana uč. II. st. Aj, Pkč zvolankovar@zsprodlouzenapce.cz 466 768 355 Po 13:00 – 13:30 kabinet 5. tříd, přízemí
Kvasničková Michaela vedoucí vychovatelka kvasnickovam@zsprodlouzenapce.cz 606702816 a   733410947 kabinet ŠD
Kašparová Kateřina vychovatelka kasparovak@zsprodlouzenapce.cz 733410926 kabinet ŠD
Kroužková Petra vychovatelka krouzkovap@zsprodlouzenapce.cz 733411033 kabinet ŠD
Tichá Denisa vychovatelka tichad@zsprodlouzenapce.cz 733410858 kabinet ŠD
Schäferová Klára vychovatelka schaferovak@zsprodlouzenapce.cz 733410840 kabinet ŠD
Nováková Kristýna vychovatelka novakovak@zsprodlouzenapce.cz 733410939 kabinet ŠD
Paďourová Romana vychovatelka padourovar@zsprodlouzenapce.cz 733410944 kabinet ŠD
Hüblová Monika vychovatelka/asistentka pedagoga hublovam@zsprodlouzenapce.cz 733410852 kabinet ŠD
Řihošková Barbora asistentka pedagoga/školní asistentka rihoskovab@zsprodlouzenapce.cz 466 768 354 kabinet 1. st. – 1. patro (E 15)
Pecqueur Šárka asitentka pedagoga – II. st. pecqueuers@zsprodlouzenapce.cz 466 768 366 kabinet Vv – 2. stupeň
Čupcová Petra asistentka pedagoga – II. st. cupcovap@zsprodlouzenapce.cz 466 768 369 kabinet matematiky, 2. patro
Jirušková Andrea asistentka pedagoga – I. st. jiruskovaa@zsprodlouzenapce.cz 466 768 352 kabinet 1. tříd
Sekerová Lucie asistentka pedagoga – II. st. sekeroval@zsprodlouzenapce.cz 466 768 368   kabinet jazyků, 1. patro
Truncová Kamila asistentka pedagoga – I. st. truncovak@zsprodlouzenapce.cz   466768 354 kabinet 1. st. 1. patro
Vysypalová Daniela asistentka pedagoga – II. st. vysypalovad@zsprodlouzenapce.cz 466 768 366 kabinet Vv

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

PhDr. Stanislav Pelcák PhD.

Od 1. 11. 2020
466 768 358
pelcaks@zsprodlouzenapce.cz

Návštěvy po předchozí telefonické nebo e- mailové dohodě.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČR - 150

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA – 155
MĚSTSKÁ POLICIE - 156
POLICIE ČR – 158

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz