Kontakty

Kontakty

Základní škola Pardubice–Polabiny, Prodloužená 283
Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Autobusové spojení - MHD: Polabiny, Okrajová (6, 9, 13, 18, 21)

Web: www.zsprodlouzenapce.cz

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Aňa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Služby školy

Ekonomka školy:
Ivana Kratochvílová
466 768 350

kratochvilovai@zsprodlouzenapce.cz

Školní družina:
Michaela Kvasničková
606 702 816

kvasnickovam@zsprodlouzenapce.cz

Školní jídelna: 
Marcela Říhová
604 291 427

rihovam@zsprodlouzenapce.cz

Elektronická knížka/Školní cloud:
Mgr. Marie Aňa Novotná 

novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Kontakty na pedagogické pracovníky

příjmení, jméno pozice třídnictví – vyučuje E – mailová adresa telefonní číslo konzultační hodiny Poznámka
Bednářová Ivana uč. I. a II. st. Hv, Vv, Pkč bednarovai@zsprodlouzenapce.cz 466 768 353 ČT 14:00 – 14:30 kabinet 1. st. – přízemí
Bártlová Jaroslava uč. II. st. 9. A – Inf, Z bartlovaj@zsprodlouzenapce.cz 466 768 360 ÚT 7:10 – 7:40 koordinátor soutěží, kabinet dějepisu
Botková Tereza uč. I. st. 5. C botkovat@zsprodlouzenapce.cz 466 768 365 PO 13:15 – 13:45 kabinet přírodopisu
Čermáková Bronislava uč. Aj pro cizince cermakovab@zsprodlouzenapce.cz 466 768 367 ÚT 7:15-7:45 kabinet dílen
Doležal Pavel uč. II. st. Tv, ICT dolezalp@zsprodlouzenapce.cz   ÚT 12:00 – 12:30 Kabinet TV
Doležálková Zuzana uč. I. st. 4. C dolezalkovaz@zsprodlouzenapce.cz 466 768 353 ÚT 13:15 – 13:45 kabinet 1. st. - přízemí
Drápelová Zdeňka uč. I. st. 3. D drapelovaz@zsprodlouzenapce.cz 466 768 353 Út 14:00 -14:30 kabinet 1. stupně, přízemí
Holešínská Liběna uč. I. st. 2. B holesinskal@zsprodlouzenapce.cz 466 768 352 PO 14:30 – 15:00 kabinet 1. tříd 1. patro
Honkiszová Helena uč. II. st 8. D - AJ, AJSN, D, SPV honkiszovah@zsprodlouzenapce.cz 466 768 365 ČT 15:35 – 16:35 kabinet přírodopisu
Hronková Alena uč. II. st. 9. B – M, PPZ hronkovaa@zsprodlouzenapce.cz 466 768 366 po14:00 – 14:30 kabinet Vv
Hrušková Zora uč. II. St. F, Ov, Pkč hruskovaz@zsprodlouzenapce.cz 466 768 359 PO 14.40-15.10 kariérní a výchovná poradkyně (vchod)
Charvátová Šárka uč. I. st. 4.B charvatovas@zsprodlouzenapce.cz 466 768 352 Po 13:00 – 13:30 kabinet 1. stupně – 1. patro
Chvojková Lenka uč. I. st. 5. A chvojkoval@zsprodlouzenapce.cz 466 768 353 Pá 12:00 – 12:30 kabinet 1. st. – přízemí
Kadlecová Monika uč. I. st. 4. A - Hv kadlecovam@zsprodlouzenapce.cz 466 768 354 ÚT - 12.45. - 13.15 sbormistryně Zpěváčků, kabinet 1. st. 1.patro
Jánská Iveta uč. II. st Aj janskai@zsprodlouzenapce.cz 466 768 355 ÚT 13:45 – 14:30 kabinet, přízemí
Kolomazníková Eva uč. II. st. 8. C – Čj, LS, OV, VKZ kolomaznikovae@zsprodlouzenapce.cz 466 768 363 ST – 7:15 – 7:45 kabinet fyziky
Kopecká Ivana uč. I. st. 1. D kopeckai@zsprodlouzenapce.cz 466 768 353 ÚT 7:10 – 7:40 kabinet 1. stupně, přízemí
Koselová Tereza uč. I. st. Aj, Pkč, Vv koselovat@zsprodlouzenapce.cz 466 768 353 Út 13:00 - 13:30 kabinet 1.st – přízemí
Koutová Hana uč. II. st. 8. C – M, ICT koutovah@zsprodlouzenapce.cz 466 768 369 PÁ 7:10 – 7:40 kabinet matematiky, 2. patro
Křivská Lenka uč. II. st. 8. A - ČJ, RJ, PPZ krivskal@zsprodlouzenapce.cz 466 768 368 ST 13:00-13:30 kabinet jazyků 1. patro
Machatá Irena uč. I. st. 5. D machatai@zsprodlouzenapce.cz 466 768 354 ČT 13:00 – 13:30 1. st. – 1. patro (E 15)
Mašková Renáta uč. II. st. Př, Vv, Nj Pkč maskovar@zsprodlouzenapce.cz 466 768 365 ČT 13:15 – 13:45 po dohodě a jindy dle dohody kabinet přírodopisu
Melichová Markéta uč. II. st. 6. B - Čj, RJ, PKČ,SPV melichovam@zsprodlouzenapce.cz 466 768 137 PO 13:45-14:15 kabinet zeměpisu
Michková Lenka uč. II. st. 7. D – Čj, SPV michkoval@zsprodlouzenapce.cz 466 768 368 Po 13:00-13:30 kabinet jazyků 1. patro
Moravcová Michaela uč. I. st. 3. B moravcovam@zsprodlouzenapce.cz 466 768 352 Po 12.50-13.20 1. st. 1. patro
Morávková Světlana uč. I. st. 5. B moravkovas@zsprodlouzenapce.cz 466768 353 Ut 13:00 – 13:30 kabinet 1. stupně, přízemí
Musilová Nela uč. II. st. 6. C – Z, D musilovan@zsprodlouzenapce.cz 466 768 137 Út 14:00 – 14:30 kabinet zeměpisu, 1. patro
Novák Samuel uč. II. st. TV, Z novaks@zsprodlouzenapce.cz   PO 12:00 – 12:30 kabinet TV
Nováková Kristýna uč. I. st. AJ, HV novakovak@zsprodlouzenapce.cz 466 768 354 ST 13:00 – 13:30 kabinet 1. st. – 1. patro (E 15)
Novotná Marie Aňa uč. I. st. 1. C novotnaa@zsprodlouzenapce.cz 466 768 351 Pá 14:00 – 14:30 ICT koordinátor, kabinet zástupce ředitelky školy
Pekárková Veronika uč. II. st. Př, PŘP, Vv pekarkovav@zsprodlouzenapce.cz 466 768 140 ST 13:10 - 13:40 kabinet přírodopisu
Pražanová Olga uč. II. st. M, Fy, Z prazanovao@zsprodlouzenapce.cz 466 768 369 ÚT 7:10 – 7:40 po předchozí domluvě i v odpoledních hodinách kabinet matematiky, 2. patro
Rathouská Jitka uč. II. st. ČJ, RJ rathouskaj@zsprodlouzenapce.cz 466 768 363 PO 14:00 – 14:30 kabinet fyziky
Rothanzlová Jaroslava uč. II. st. Z, Ov rothanzlovaj@zsprodlouzenapce.cz 466 768 369 ÚT 12:00 – 12:30 kabinet fyziky
Ryšavá Jitka uč. I. st. AJ rysavaj@zsprodlouzenapce.cz 466 768 353 Po 13:00 – 13:30 (dle domluvy) kabinet 1. stupně, přízemí
Samková Petra uč. II. st. 6. A - Př, Ch, Tv samkovap@zsprodlouzenapce.cz 466 768 361 PO 12:50 – 13:20 a dle domluvy kabinet chemie
Fišerová Petra uč. I. st. 2. C fiserovap@zsprodlouzenapce.cz 466 768 352 ÚT 13:00 – 13:30 kabinet 1. tříd, 1. patro
Sládková Adéla uč. I. st. 3. A, Hv sladkovaa@zsprodlouzenapce.cz 466 768 354 ST 13:35 – 14:05 sbormistryně Čtyřlístku, kabinet 1. st. - přízemí
Smetanová Jana uč. I. st. M smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz 466 415 678 PO 15:00 – 15:30 ředitelka školy
Stauberová Michaela uč. II. st M, Inf stauberovam@zsprodlouzenapce.cz 466 768 137 ČT 14:00 – 14:30 (dle domluvy) kabinet zeměpisu, 1. patro
Sychrová Marie uč. II. st. 6. A – Čj, D, Hv sychrovam@zsprodlouzenapce.cz 466 768 360 ČT 13:00-13:30 kabinet dějepisu, školní metodik prevence
Sýkorová Lenka uč. I. st. 1. B sykoroval@zsprodlouzenapce.cz 466 768 354 PO 13:00 – 13:30 kabinet 1. st. – 1. patro (E 15)
Škvařilová Eva uč. II. st. 9. D – Nj, Aj, Hv, SPV skvarilovae@zsprodlouzenapce.cz 466 768 361 ST 13:00 - 13:30 kabinet chemie, 1.patro
Šlapák Tomáš uč. II. st. 9. E – D, Vv slapakt@zsprodlouzenapce.cz 466 768 366 ÚT 13:00 – 13:30 kabinet Vv
Špičková Iveta uč. I. st. 4. D spickovai@zsprodlouzenapce.cz 466 768 353 Út 14:00-14:30 kabinet 1. stupně-přízemí
Štosková Blanka uč. I. st. 2. A stoskovab@zsprodlouzenapce.cz 466 768 354 ÚT 7:10 – 7:40 kabinet 1. st. – 1. patro (E 15)
Trunečková Michaela uč. I. st. Hv truneckovam@zsprodlouzenapce.cz 466 768 353 ST 7:15 – 7:45 a dle dohody sbormistryně Pramínku kabinet 1. st. – přízemí
Ulrichová Lenka Uč.I.st. AJ Ulrichoval@zsprodlouzenapce.cz 466 768 353 Dle dohody Kabinet 1.st. - přízemí
Vágenknechtová Silvie uč. II. st. 7. C - M, F, ICT vagenknechtovas@zsprodlouzenapce.cz 466 768 369 ÚT 13:00 – 13:30 kabinet matematiky, 2. patro
Valenta Vladislav uč. II. st. Pkč valentav@zsprodlouzenapce.cz 466 768 351 ÚT 14:30 – 15:00 zástupce ředitelky školy
Valkounová Tereza uč. I. st. 3.C valkounovat@zsprodlouzenapce.cz 466 768 352 ČT 13:40 – 14:10 kabinet 1. tříd - 1. patro
Váňa Milan uč. I. st. 1. A vanam@zsprodlouzenapce.cz 466 768 354 ST 7:10 – 7:40 kabinet 1. st. – 1. patro (E 15)
Víšková Tereza uč. II. st 7. B - AJ, Vv, Vaření viskovat@zsprodlouzenapce.cz 466 768 365 ÚT 14:00 – 14:30 kabinet přírodopisu
Dvořáková Adéla uč. II. st Aj (CLIL) dvorakovaa@zsprodlouzenapce.cz 466 768 355 ČT 12:45 – 13:30 kabinet, přízemí
Vlasáková Helena uč. II. st. 8. B F, Pkč vlasakovah@zsprodlouzenapce.cz 466 768 363 ÚT 13.05 – 13:35 a hlavně dle dohody kabinet fyziky
Zemánek Tomáš uč. II. st. Čj zemanekt@zsprodlouzenapce.cz 466 768 351 St 14:00 - 14:30 zástupce ředitelky školy
Zvolánková Romana uč. II. st. Aj zvolankovar@zsprodlouzenapce.cz 466 768 355 ČT 13:45 – 14:15 kabinet, přízemí
Kvasničková Michaela vedoucí vychovatelka kvasnickovam@zsprodlouzenapce.cz 606702816 a 733410947 kabinet ŠD
Pecqueur Šárka vychovatelka pecqueuers@zsprodlouzenapce.cz 733410939 kabinet ŠD
Kroužková Petra vychovatelka krouzkovap@zsprodlouzenapce.cz 733411033 kabinet ŠD
Tichá Denisa vychovatelka/asistentka pedagoga tichad@zsprodlouzenapce.cz 733410858 kabinet ŠD
Schäferová Klára vychovatelka schaferovak@zsprodlouzenapce.cz 733410840 kabinet ŠD
Truncová Kamila vychovatelka/asistentka pedagoga truncovak@zsprodlouzenapce.cz 733410926 kabinet ŠD
Paďourová Romana vychovatelka padourovar@zsprodlouzenapce.cz 733410944 kabinet ŠD
Hüblová Monika vychovatelka/asistentka pedagoga hublovam@zsprodlouzenapce.cz 733410852 kabinet ŠD
Řihošková Barbora asistentka pedagoga/školní asistentka rihoskovab@zsprodlouzenapce.cz 466 768 137 Kabinet zeměpisu
Čupcová Petra asistentka pedagoga – II. st. cupcovap@zsprodlouzenapce.cz 466 768 369 kabinet matematiky, 2. patro
Jirušková Andrea asistentka pedagoga – I. st. jiruskovaa@zsprodlouzenapce.cz 466 768 352 kabinet 1. tříd - 1. patro
Sekerová Lucie asistentka pedagoga – II. st. sekeroval@zsprodlouzenapce.cz 466 768 368 kabinet jazyků, 1. patro
Vysypalová Daniela asistentka pedagoga – II. st. vysypalovad@zsprodlouzenapce.cz 466 768 366 kabinet Vv

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

PhDr. Stanislav Pelcák PhD.

Od 1. 11. 2020
466 768 358
pelcaks@zsprodlouzenapce.cz

Návštěvy po předchozí telefonické nebo e- mailové dohodě.

Asistentka řš - pronájem tělocvičen

Marie Žáčková

zackovam@zsprodlouzenapce.cz,
tel. 466 768 350,
pracovní doba 8.00h - 11.30h.

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz