Kontakty

Kontakty

Základní škola Pardubice–Polabiny, Prodloužená 283
Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Autobusové spojení - MHD: Polabiny, Okrajová (6, 9, 13, 18, 21)

Web: www.zsprodlouzenapce.cz

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Služby školy

Ekonomka školy:
Ivana Kratochvílová
466 768 350

kratochvilovai@zsprodlouzenapce.cz

Školní družina:
Michaela Kvasničková
606 702 816

kvasnickovam@zsprodlouzenapce.cz

Školní jídelna: 
Marcela Říhová
604 291 427

rihovam@zsprodlouzenapce.cz

Elektronická knížka/Školní cloud:
Mgr. Marie Novotná 

novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Kontakty na pedagogické pracovníky

příjmení, jméno pozice třídnictví – vyučuje E – mailová adresa telefonní číslo konzultační hodiny Poznámka
Bártlová Jaroslava uč. II. st. 7. A – ICT, Inf, Z bartlovaj@zsprodlouzenapce.cz 466 768 360 PO 7:15 – 7:45 koordinátor soutěží, kabinet dějepisu
Bednářová Ivana uč. I. a II. st. AJ,Hv,Vv,Pkč bednarovai@zsprodlouzenapce.cz 466 768 353 PO 7:30 – 8:00 kabinet 1. st. – přízemí
Botková Tereza uč. I. a II.st. 6. C - Aj botkovat@zsprodlouzenapce.cz 466 768 365 PO 12:30 – 13:00 kabinet přírodopisu
Čermáková Bronislava uč. Aj pro cizince cermakovab@zsprodlouzenapce.cz 466 768 355 PO 7:15-7:45 kabinet 5. tříd přízemí
Doležal Pavel uč. II. st. Tv, Pkč, ICT dolezalp@zsprodlouzenapce.cz 466 768 367 PO 14:00 – 14:39 kabinet dílen
Doležálková Zuzana uč. I. st. 2. C dolezalkovaz@zsprodlouzenapce.cz 466 768 352 ÚT 13:15 – 13:45 kabinet 1. tříd
Drápelová Zdeňka uč. I. st. 1.D drapelovaz@zsprodlouzenapce.cz 466 768 352 ČT 14:00 – 14:30 Kabinet 1. tříd
Holešínská Liběna uč. I. st. 5. B holesinskal@zsprodlouzenapce.cz 466 768 355 PO 14:30 – 15:00 kabinet 5. tříd přízemí
Honkiszová Helena uč. II. st 6. D - AJ, KAj, D honkiszovah@zsprodlouzenapce.cz 466 768 365 PO 15:30 – 16:00 kabinet přírodopisu
Hronková Alena uč. II. st. 7. B – M, Tv hronkovaa@zsprodlouzenapce.cz 466 768 366 ÚT 14:00 – 14:30 kabinet Vv
Hrušková Zora uč. II. st. F, Ov, Pkč hruskovaz@zsprodlouzenapce.cz 466 768 359 ST 15.30 - 16.00 kariérní a výchovná poradkyně (vchod)
Charvátová Šárka uč. I. st. 2. B charvatovas@zsprodlouzenapce.cz 466 768 352 Út 13:00 – 13:30 kabinet 1. stupně - 1. patro
Chvojková Lenka uč. I. st. 3. A chvojkoval@zsprodlouzenapce.cz 466 768 353 ČT 7:15 – 7:45 kabinet 1. st. – přízemí
Kadlecová Monika uč. I. st. 2. A, Hv kadlecovam@zsprodlouzenapce.cz 466 768 354 ÚT 7:15 – 7:45 sbormistryně Zpěváčků, kabinet 1. st.1.patro
Mgr. Renata Mašková uč. I. st. 4. D maskovar@zsprodlouzenapce.cz 466 768 353 PO 12:45 – 13:15 kabinet 1. st. – přízemí
Kolomazníková Eva uč. II. st. 9. B – Čj, LS, OV,VKZ kolomaznikovae@zsprodlouzenapce.cz 466 768 363 ST 13:40 – 14:10 kabinet fyziky
Koselová Tereza Uč. I. st. 5. A, B, C – Aj, Vv koselovat@zsprodlouzenapce.cz 466 768 353 Pá 13:00-13:30 kabinet 1.st – 1. patro
Koutová Hana uč. II. st. 6. C – M, ICT, Inf koutovah@zsprodlouzenapce.cz 466 768 369 ČT 7:10 – 7:40 kabinet matematiky, 2. patro
Kozačková Michaela uč. II. st. ČJ, NJ, TV kozackovam@zsprodlouzenapce.cz 466 768 137 ST 12:15 – 12:45 Kabinet zeměpisu
Křivská Lenka uč. II. st. 6. A - ČJ, OV, VKZ, RJ krivskal@zsprodlouzenapce.cz 466 768 368 ČT 13:00-13:30 Kabinet jazyků 1. patro
Vyhnálková Nikola uč. II. st. M vyhnalkovan@zsprodlouzenapce.cz 466 768 369 konzultace dle dohody kabinet matematiky 2. patro
Machatá Irena uč. I. st. 3. D machatai@zsstuprodlouzenapce.cz 466 768 354 PÁ 13:00 – 13:30 1. st. – 1. patro (E 15)
Melichová Markéta uč. II. st. 7. B - Čj, RJ, melichovam@zsprodlouzenapce.cz 466 768 137 PO 13:45 – 14:15 Kabinet zeměpisu
Michková Lenka uč. II. st. 9. C – Čj, LS, Ov, VKZ michkoval@zsprodlouzenapce.cz 466 768 368 ČT 14:00 – 14:30 Kabinet jazyků 1. patro
Moravcová Michaela uč. I. st. 1.B moravcovam@zsprodlouzenapce.cz 466 768 352 PO 13:00 – 13:30 1.st.1.patro
Morávková Světlana uč. I. st. 3. B moravkovas@zsprodlouzenapce.cz 466768 353 ST13:00 – 13:30 Kabinet 1. stupně - přízemí
Morchová Nela uč. II. st. 8. C – Z, D morchovan@zsprodlouzenapce.cz 466 768 137 ČT 13:45 – 14:15 kabinet zeměpisu, 1. patro
Naimanová Eva uč. I. st. 3. C naimanovae@zsprodlouzenapce.cz 466 768 353 ČT 13.45- 14:15 kabinet 1. st. - přízemí
Novotná Marie Aňa uč. I. st. 4. C novotnaa@zsprodlouzenapce.cz 466 768 351 ÚT 15:00 - 15:30 ICT koordinátor, kabinet zástupce ředitelky školy
Mgr. Iveta Jánská uč. I. st. Aj, Pkč janskai@zsprodlouzenapce.cz 466 768 355 PO 13:45-14:15 kabinet 5. tříd přízemí
Rothanzlová Jaroslava uč. I. a II.st. D, Z, ICT rothanzlovaj@zsprodlouzenapce.cz 466 768 369 ÚT 12:00 – 12:30 kabinet fyziky
Samková Petra uč. II. st. 8. A - Př, Ch samkovap@zsprodlouzenapce.cz 466 768 361 PO 7:10 – 7:40 kabinet chemie
Sládková Adéla uč. I. st. 1. A, Hv sladkovaa@zsprodlouzenapce.cz 466 768 354 ST 12:00 – 12:30 sbormistryně Čtyřlístku, kabinet 1. st. - přízemí
Smetanová Jana uč. I. st. M smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz 466 415 678 PO 15:00 – 15:30 ředitelka školy
Stauberová Michaela uč. II. st M stauberovam@zsprodlouzenapce.cz 466 768 369 ST 13:10-13:40 Kabinet matematiky II. patro B41
Sychrová Marie uč. II. st. 9.A – D, Hv, Pkč sychrovam@zsprodlouzenapce.cz 466 768 360 ČT 14:00-14:30 kabinet dějepisu, školní metodik prevence
Sýkorová Lenka uč. I. st. 4. B sykoroval@zsprodlouzenapce.cz 466 768 354 ÚT 13:45 – 14:15 kabinet 1. st. – 1. patro (E 15)
Šišánová Petra uč. I. a II.st. 5. C sisanovap@zsprodlouzenapce.cz 466 768 353 ÚT 13:00-13:30 kabinet 1. st. - přízemí
Škvařilová Eva uč. II. st. 7. D – Nj, Aj, Hv skvarilovae@zsprodlouzenapce.cz 466 768 361 ST 13:00- 13:30 sbormistryně Pramínku, kabinet chemie
Šlapák Tomáš uč. II. st. 7. E – D, Vv slapakt@zsprodlouzenapce.cz 466 768 366 ÚT 14.00 – 14.30 kabinet Vv
Špičková Iveta uč. I. st. 2. D spickovai@zsprodlouzenapce.cz 466 768 352 PO 13:15 – 13:45 Kabinet 1. tříd
Štosková Blanka uč. I. st. 5. A stoskovab@zsprodlouzenapce.cz 466 768 354 ÚT 7:10 – 7:40 ŠVP koordinátor, kabinet 1. st. – 1. patro (E 15)
Trunečková Michaela uč.I. st. Hv truneckovam@zsprodlouzenapce.cz 466 768 353 ÚT 11:50 -12:20 sbormistryně Nobile kabinet 1. st. – přízemí
Ulrichová Lenka uč. I. st. Aj, Tv, ulrichoval@zsprodlouzenapce.cz 466 768 354 PO 12:45-13:15 kabinet 1. st. – 1. patro (E 15)
Vágenknechtová Silvie uč. II. st. M, F vagenknechtovas@zsprodlouzenapce.cz 466 768 369 ST 7:15 – 7:45 kabinet matematiky
Valenta Vladislav uč. I. st. Př, Tv, Pkč valentav@zsprodlouzenapce.cz 466 768 351 ST 14:00 – 14:30 zástupce ředitelky školy
Valkounová Tereza uč. I. st. 1.C valkounovat@zsprodlouzenapce.cz 466 768 352 ST 13:00 – 13:30 kabinet 1. tříd
Váňa Milan uč. I. st. 4. A vanam@zsprodlouzenapce.cz 466 768 354 ČT 7:10 – 7:40 kabinet 1. st. – 1. patro (E 15)
Víšková Tereza uč. II. st Aj, Vv viskovat@zsprodlouzenapce.cz 466 768 365 ÚT 13:00 – 13:30 kabinet přírodopisu
Vítová Adéla uč. II. st Aj (CLIL) vitovaa@zsprodlouzenapce.cz 705 267 875 ČT 12:20 – 12:50 kabinet 5. tříd přízemí
Vlasáková Helena uč. II. st. 6. B – F, Pkč vlasakovah@zsprodlouzenapce.cz 466 768 363 PO 15:30 – 16:00 kabinet fyziky
Zemánek Tomáš uč. II. st. Čj, Vv zemanekt@zsprodlouzenapce.cz 466 768 351 Čt 11:15 - 11:45 zástupce ředitelky školy
Michaela Kvasničková vedoucí vychovatelka kvasnickovam@zsprodlouzenapce.cz 606 702 816 kabinet ŠD
Klára Schäferová vychovatelka schaferovak@zsprodlouzenapce.cz 733 410 840 kabinet ŠD
Hornychová Lenka vychovatelka hornychoval@zsprodlouzenapce.cz 733410926 kabinet ŠD
Kroužková Petra vychovatelka krouzkovap@zsprodlouzenapce.cz 733411033 kabinet ŠD
Tichá Denisa vychovatelka tichad@zsprodlouzenapce.cz 733410858 kabinet ŠD
Kvasničková Michaela vychovatelka kvasnickovam@zsprodlouzenapce.cz 733410947 kabinet ŠD
Nováková Kristýna vychovatelka novakovak@zsprodlouzenapce.cz 733410939 kabinet ŠD
Paďourová Romana vychovatelka padourovar@zsprodlouzenapce.cz 733410944 kabinet ŠD
Hüblová Monika vychovatelka/asistentka pedagoga hublovam@zsprodlouzenapce.cz 733410852 kabinet ŠD
Řihošková Barbora asistentka pedagoga/školní asistentka rihoskovab@zsprodlouzenapce.cz 466 768 354 kabinet 1. st. – 1. patro (E 15)
Pecqueur Šárka asitentka pedagoga – II. st. pecqueuers@zsprodlouzenapce.cz 466 768 366 kabinet Vv – 2. stupeň
Ryšavá Jitka asitentka pedagoga – II. st. rysavaj@zsprodlouzenapce.cz 466 768 361 kabinet chemie
Čupcová Petra asistentka pedagoga – II. st. cupcovap@zsprodlouzenapce.cz 466 768 369 kabinet matematiky, 2. patro
Hattanová Ludmila asistentka pedagoga – I. st. hattanoval@zsprodlouzenapce.cz 466 768 352 kabinet 1. tříd
Sekerová Lucie asistentka pedagoga – I. st. sekeroval@zsprodlouzenapce.cz 466 768 354 kabinet 1. st. - 1. patro (E 15)

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

PhDr. Stanislav Pelcák PhD.

Od 1. 11. 2020
466 768 358
pelcaks@zsprodlouzenapce.cz

Návštěvy po předchozí telefonické nebo e- mailové dohodě.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČR - 150

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA – 155
MĚSTSKÁ POLICIE - 156
POLICIE ČR – 158

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa