Družina

Provoz od 12. 4. 2021 - rotační výuka 1. stupně ZŠ

6.00h – 7.45h a 11.45h – 17.00h

Ranní družina je otevřena od 6.00h pro děti z 1. – 3. tříd.

Každé pondělí a čtvrtek děti ráno přicházejí do školy hlavním vchodem
a jdou se do jídelny otestovat.

V ostatní dny děti od 6 h vstupují do školy vchodem u šaten 1. stupně.
Pak čekají ve třídě na paní učitelku, dohled na chodbách zajišťují paní vychovatelky. V 7.15h se vchod zamyká.

Odpolední družinu má každá třída samostatně.

Školní družina je v době od 13.30h do 15.00h zpravidla mimo svoje oddělení.
V tuto dobu se děti obvykle nevyzvedávají.

Z důvodu současných opatření děti nepřicházejí v 15h k šatnám.
Až do 17h zvoňte, prosím, na svoje oddělení.

Odchod žáka ze ŠD v jinou dobu, než je uvedeno na zápisním lístku, je možný pouze při předložení písemné žádosti rodičů s datem, hodinou odchodu, informací,
zda jde žák sám nebo v doprovodu a podpisem rodičů. Informaci lze zaslat
i přes elektronickou žákovskou knížku.
Telefonická nebo ústní dohoda o změně není možná.

Oddělení ŠD

od 12. 4. - LICHÝ TÝDEN

 • P. Kroužková   1.A    
 • K. Nováková 1.B    
 • R. Paďourová 2.A
 • L. Hornychová 2.B
 • M. Hüblová 3.A
 • E. Pechová 3.B

od 19. 4. - SUDÝ TÝDEN

 • M. Kvasničková 1.C
 • E. Pechová 1.D
 • D. Tichá 2.C
 • K. Nováková 2.D
 • L. Hornychová 3.C

Telefonní čísla ŠD

 1. Kroužková 733 411 033
 2. Nováková 733 410 939
 3. Kvasničková 733 410 947
 4. Pechová 733 410 840 – vedoucí vychovatelka
 5. Paďourová 733 410 944
 6. Hornychová 733 410 926
 7. Tichá 733 410 858
 8. Hüblová 733 410 852

stránky družina ...

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa