Provoz od 12. 4. 2021 - rotační výuka 1. stupně ZŠ

6.00h – 7.45h a 11.45h – 17.00h

Ranní družina je otevřena od 6.00h pro děti z 1. – 3. tříd.

Každé pondělí a čtvrtek děti ráno přicházejí do školy hlavním vchodem
a jdou se do jídelny otestovat.

V ostatní dny děti od 6 h vstupují do školy vchodem u šaten 1. stupně.
Pak čekají ve třídě na paní učitelku, dohled na chodbách zajišťují paní vychovatelky. V 7.15h se vchod zamyká.

Odpolední družinu má každá třída samostatně.

Školní družina je v době od 13.30h do 15.00h zpravidla mimo svoje oddělení.
V tuto dobu se děti obvykle nevyzvedávají.

Z důvodu současných opatření děti nepřicházejí v 15h k šatnám.
Až do 17h zvoňte, prosím, na svoje oddělení.

Odchod žáka ze ŠD v jinou dobu, než je uvedeno na zápisním lístku, je možný pouze při předložení písemné žádosti rodičů s datem, hodinou odchodu, informací,
zda jde žák sám nebo v doprovodu a podpisem rodičů. Informaci lze zaslat
i přes elektronickou žákovskou knížku.
Telefonická nebo ústní dohoda o změně není možná.

Oddělení ŠD

od 12. 4. - LICHÝ TÝDEN

 • P. Kroužková   1.A    
 • K. Nováková 1.B    
 • R. Paďourová 2.A
 • L. Hornychová 2.B
 • M. Hüblová 3.A
 • E. Pechová 3.B

od 19. 4. - SUDÝ TÝDEN

 • M. Kvasničková 1.C
 • E. Pechová 1.D
 • D. Tichá 2.C
 • K. Nováková 2.D
 • L. Hornychová 3.C

Telefonní čísla ŠD

 1. Kroužková 733 411 033
 2. Nováková 733 410 939
 3. Kvasničková 733 410 947
 4. Pechová 733 410 840 – vedoucí vychovatelka
 5. Paďourová 733 410 944
 6. Hornychová 733 410 926
 7. Tichá 733 410 858
 8. Hüblová 733 410 852

stránky družina ...