Třídy a události

Březen = knižní výzva

Březen = knižní výzva
Březen je měsíc knihy, což je ta nejlepší doba na knižní výzvu. Naše škola spolu s českou sekcí z Czech & Slovak Community and School Bristol v Anglii pořádá výměnu použitých knih. Díky této výměně rozšíříme jejich knihovnu o další české knihy a podpoříme čtení jejich žáků v češtině. Naopak bristolská škola rozšíří...
Celý článek
  151 zobrazení

První pomoc - 3. C

První pomoc - 3. C
V pondělí, 27. 2. 2023, jsme měli krásný program o první pomoci. Studenti Střední zdravotnické školy v Pardubicích připravili pro děti pěkný program. Žáci se seznámili se základy první pomoci, zkusili si navzájem ošetřit zraněné ruce, nohy, ... Program byl velmi zajímavý a poučný.​
  44 zobrazení

Třetí třídy vyrazily za Sněhurkou

Třetí třídy vyrazily za Sněhurkou
​Krásnou pohádku nám připravilo Mladé divadelní studio LAIK v režii Zdeňka Rumpíka. Celý zážitek měly děti  ze 3.A,B,C,D  umocněný tím, že  pohádka byla hrána dětskými herci. Nakonec se děti s divadelními dětmi vyfotily  a byl to báječný zážitek pro všechny.
  132 zobrazení

TV na sněhu - 3. C

TV na sněhu - 3. C
​Sněhovou nadílku jsme si parádně užili venku při tělesné výchově!
  93 zobrazení

Vycházka do přírody 3. D

Vycházka do přírody 3. D
​V pátek 13. ledna jsme si vyšli na vycházku. Opět jsme navštívili známá místa okolo nádrže Bajkal a pozorovali změny v přírodě. Na nádrži Bajkal byly nejen kačeří rodinky ale i labutě. Přestože byl pátek třináctého, všichni jsme se v pořádku vrátili do školy.
  125 zobrazení

Předvánoční čas ve 3. C

Předvánoční čas ve 3. C
​Poslední týden před Vánoci jsme strávili nejen učením (trochu..), ale také příjemnými akcemi. V pondělí jsme se podívali na představení "Vánoční zloději", které si připravila třída 9. B. Moc se jim to povedlo! A ještě jsme si zazpívali koledy se třídou 9. A. Ve čtvrtek si připravily děti z hudebních tříd 1. A, 2. A a 4. A malý koncert pr...
Celý článek
  125 zobrazení

Vánoční a pohádková centra ve 3. C

Vánoční a pohádková centra ve 3. C
​Předvánoční dobu jsme si zpříjemnili prací v centrech aktivit. Tentokrát, jak jinak, na téma Vánoce a pohádky. Děti plnily různé úkoly - v českém jazyce zkoušely čtení s porozuměním a i se něco dozvěděly o jmelí. V matematice počítaly slovní úlohy, v ateliéru zkoušely nakreslit a vyzdobit perníkovou chaloupku. Dokonce zkusily i vypravovat pohádku....
Celý článek
  125 zobrazení

Den otevřených dveří, vánoční jarmark, vánoční dílničky

Den otevřených dveří, vánoční jarmark, vánoční dílničky
Ve středu 7. prosince 2022 pořádala naše škola Den otevřených dveří. Dopoledne se uskutečnily ukázkové hodiny.  V 15:00 hodin začal odpolední program. V některých třídách byly vánoční dílničky a po chodbách a v jídelně byly krásně nazdobené třídní stánky. Deváťáci zahráli divadelní představení Vánoční zloději a židle v sále nestačily...
Celý článek
  410 zobrazení

Mikuláš, andělé a čerti ve 3. C

Mikuláš, andělé a čerti ve 3. C
​Každý rok 5. prosince můžeme vidět  Mikuláše s anděly a čerty. I do naší třídy zavítali vzácní hosté. Mikuláš přečetl poznámky z knihy hříchů. Hříšníci slíbili, že se polepší a všechny děti zazpívaly písničku. Za odměnu dostaly dobroty. 
  200 zobrazení

Toys from recycled material - AJ ve 3. C

Toys from recycled material - AJ ve 3. C
​I v angličtině jsme se setkali s možností využít různé předměty, které zbyly po jiném použití. Děti zkusily vyrobit hračky z recyklovaných materiálů. A zároveň se seznámily s novými anglickými slovíčky. Hračky se jim moc povedly!!!
  157 zobrazení

Svátek svatého Martina - 3. C

Svátek svatého Martina - 3. C
​V pátek, 11. 11. 2022, jsme si připomněli svátek svatého Martina. Děti se podívaly na krátké povídání o svatém Martinovi a tím jsme si připomněli kdo to byl Martin, jaké jsou symboly tohoto svátku. Na pracovních listech a "svatomartinských rohlíčcích" si zopakovaly učivo. A možná, že někteří zkusili doma upéct opravdové svatomartinské ro...
Celý článek
  142 zobrazení

Logická olympiáda

Logická olympiáda
Logická olympiáda 2022 Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní ...
Celý článek
  403 zobrazení

Dušičky a Halloween - 3. C

Dušičky a Halloween - 3. C
​Ve středu, 2. listopadu, jsme si připomněli Dušičky - den, kdy lidé vzpomínají na své blízké, kteří již nejsou mezi námi. Děti vypracovaly pracovní listy. O Halloweenu jsme si povídali již před podzimními prázdninami při práci v centrech. V hodině angličtiny se děti dozvěděly proč, kde a jak se tento svátek slaví. Naučily se také nová slovíčka. Vš...
Celý článek
  238 zobrazení

Halloweenská centra - 3. C

Halloweenská centra - 3. C
Minulý týden si děti opět připomněly práci v centrech aktivit. Tentokrát na téma Halloween. Řekli jsme si, kde a proč se slaví tento svátek. V jednotlivých centrech si děti procvičily učivo - práci s textem, slovní úloha o netopýrech, z AJ slovíčka k Halloweenu, v prvouce si vyhledávaly různé informace o zvířatech a v ateliéru si složily rozst...
Celý článek
  251 zobrazení

Září ve 3. C

Září ve 3. C
​První měsíc školy je skoro za námi. Máme za sebou povídání o prázdninách, první třídnické hodiny, kde jsme si ujasnili třídní pravidla a poznali jsme, že je dobré umět spolupracovat a domluvit se. Většina pravidel se nám daří dodržovat, ale také víme, kde se ještě musíme zlepšit. V pondělí, 26. 9. 2022, jsme navštívili divadelní pře...
Celý článek
  289 zobrazení

Konec školního roku - 2. C

Konec školního roku - 2. C
​Uteklo to jako voda a je tady konec školy! Poslední týden byl ve znamení úklidu třídy, balení.... Ale našel se také čas na procházku a sportování! V úterý 28. 6. 22 jsme vyrazili k blízkému pomníčku J. Potůčka a na přilehlé hřiště. Děti si užily sportování a legrace! A teď už hurá na prázdniny!
  257 zobrazení

Ukončení plaveckého kurzu - 2. C

Ukončení plaveckého kurzu - 2. C
​Minulý týden v pondělí jsme ukončili plaveckou výuku. Děti se vyřádily v Aqua. Vody už se nikdo nebojí, naučily se plno dovedností - splývat, potápět, skočit šipku do vody ..... Ve škole je čekala odměna - "mokré vysvědčení"!
  474 zobrazení

Jarní centra - 2. C

Jarní centra - 2. C
V minulém týdnu děti pracovaly opět v centrech aktivit. Tentokrát na téma JARO. V českém jazyku, matematice i prvouce si zopakovaly učivo - pracovaly s textem o slunéčku sedmitečném, počítaly slovní úlohy a vyhledávaly informace z různých zdrojů (encyklopedie, obrázky ptáků s textem). V ateliéru si děti poprvé vyzkoušely pracovat s k...
Celý článek
  275 zobrazení

Zdravá pětka - 2. C

Zdravá pětka - 2. C
​Ve čtvrtek, 12. 5. 2022, jsme měli ve třídě zajímavý program. S paní Hedvikou jsme si povídali o zdravé výživě. Děti se dozvěděly, jak se správně stravovat. Během dvou vyučovacích hodin plnily ve skupinkách různé úkoly a zkusily si také sestavit správný jídelníček - snídani a svačinu. A protože se všechny snažily, každý dostal drobn...
Celý článek
  525 zobrazení

Škola v přírodě - 2. C

Škola v přírodě - 2. C
​V pondělí, 25. dubna, jsme vyjeli do školy v přírodě do Horního Bradla. Děti čekala spousta dobrodružství. Každý den začal rozcvičkou při hudbě a na čerstvém vzduchu. Po snídani děti trochu opakovaly učivo a potom je už čekalo mnoho různých aktivit, činností, úkolů. Setkaly se se zlou čarodějnicí, která zaklela princeznu a děti musely splnit mnoho...
Celý článek
  296 zobrazení

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz