Třídy a události

Konec školního roku - 2. C

Konec školního roku - 2. C
​Uteklo to jako voda a je tady konec školy! Poslední týden byl ve znamení úklidu třídy, balení.... Ale našel se také čas na procházku a sportování! V úterý 28. 6. 22 jsme vyrazili k blízkému pomníčku J. Potůčka a na přilehlé hřiště. Děti si užily sportování a legrace! A teď už hurá na prázdniny!
  98 zobrazení

Ukončení plaveckého kurzu - 2. C

Ukončení plaveckého kurzu - 2. C
​Minulý týden v pondělí jsme ukončili plaveckou výuku. Děti se vyřádily v Aqua. Vody už se nikdo nebojí, naučily se plno dovedností - splývat, potápět, skočit šipku do vody ..... Ve škole je čekala odměna - "mokré vysvědčení"!
  142 zobrazení

Jarní centra - 2. C

Jarní centra - 2. C
V minulém týdnu děti pracovaly opět v centrech aktivit. Tentokrát na téma JARO. V českém jazyku, matematice i prvouce si zopakovaly učivo - pracovaly s textem o slunéčku sedmitečném, počítaly slovní úlohy a vyhledávaly informace z různých zdrojů (encyklopedie, obrázky ptáků s textem). V ateliéru si děti poprvé vyzkoušely pracovat s k...
Celý článek
  107 zobrazení

Zdravá pětka - 2. C

Zdravá pětka - 2. C
​Ve čtvrtek, 12. 5. 2022, jsme měli ve třídě zajímavý program. S paní Hedvikou jsme si povídali o zdravé výživě. Děti se dozvěděly, jak se správně stravovat. Během dvou vyučovacích hodin plnily ve skupinkách různé úkoly a zkusily si také sestavit správný jídelníček - snídani a svačinu. A protože se všechny snažily, každý dostal drobn...
Celý článek
  184 zobrazení

Škola v přírodě - 2. C

Škola v přírodě - 2. C
​V pondělí, 25. dubna, jsme vyjeli do školy v přírodě do Horního Bradla. Děti čekala spousta dobrodružství. Každý den začal rozcvičkou při hudbě a na čerstvém vzduchu. Po snídani děti trochu opakovaly učivo a potom je už čekalo mnoho různých aktivit, činností, úkolů. Setkaly se se zlou čarodějnicí, která zaklela princeznu a děti musely splnit mnoho...
Celý článek
  142 zobrazení

Velikonoční posezení - 2. C

Velikonoční posezení - 2. C
​Poslední den před velikonočními prázdninami byl v naší třídě ve znamení tvoření. Děti si vyzkoušely připravit jednoduché sváteční pohoštění. Každý přiložil ruku k dílu a vše se zdařilo na jedničku s hvězdičkou. Ochutnali jsme i beránka, zdravé ovesné sušenky a perníčky - maminky, děkujeme! Po přípravě občerstvení děti prostřely stůl a pustily...
Celý článek
  262 zobrazení

My se vody nebojíme! - 2. C

My se vody nebojíme! - 2. C
​Jako každý čtvrtek, tak i 24. 3. 2022 měly druhé třídy plavecký výcvik. Už pátou hodinu se děti učí nebát se vody, zkouší různé plavecké styly, pohyb s pomůckami. Jde jim to parádně a tentokrát si užily i Aqua. Vířivka, tobogány, jízda na velkých duších, skoky do vody z prkna, .... Užily si spoustu legrace!
  296 zobrazení

Mezistupňový projekt: Co se mimo jiné učí na druhém stupni.

Mezistupňový projekt: Co se mimo jiné učí na druhém stupni.
Žáci 7.E pečlivě připravili různá témata z vyučovacích předmětů ​ na 2. stupni. Žáci 2.C si postupně všechna témata vyzkoušeli a už teď mají tušení, co jsou záporná a kladná čísla, umí několik německých slovíček, dovedou se podepsat azbukou, poznají, jaké houby v lese sbírat, a vědí, jak je to se Sluneční soustavou či životem v pravěku.
  189 zobrazení

Zimní olympijská minicentra - 2. C

Zimní olympijská minicentra - 2. C
​V době, kdy v Číně probíhá zimní olympiáda, jsme si pověděli co to vlastně olympiáda je, něco málo o historii, o sportech, kdy se koná.... V pátek děti pracovaly v centrech aktivit, kde plnily různé úkoly z českého jazyka, matematiky a prvouky. Vyzkoušely si běhací diktát, z kterého se zároveň dozvěděly něco o zimních sportech, počí...
Celý článek
  146 zobrazení

Plavecký kurz - 2. C

Plavecký kurz - 2. C
​Ve čtvrtek, 17. 2. 2022, zahájily druhé třídy plavecký kurz. Děti se moc těšily a vše zvládly na jedničku. Plavci, neplavci - všichni si užili vody a cachtání. Sportu zdar!
  148 zobrazení

Prvouka a pracovní činnosti v jednom - 2. C

Prvouka a pracovní činnosti v jednom - 2. C
​V měsíci lednu jsme se učili v prvouce o člověku a o zdravém životním stylu. Děti přinesly zdravé recepty na různá jídla. O praktických činnostech vytvořily ve skupinkách krásné plakáty o zdravém stravování a správném trávení volného času. Práce se jim moc povedla!
  384 zobrazení

První týden v novém roce - 2. C

První týden v novém roce - 2. C
​Po vánočních svátcích jsme se opět sešli ve škole. Neboť jsme nestihli nadílku před Vánoci, udělali jsme si ve třídě Ježíška hned v pondělí. Na děti čekal pěkný dárek - knížka a drobnosti. Popovídali jsme si o tom, jak jsme prožili vánoční svátky a prázdniny. Nový rok 2022 děti přivítaly "ohňostrojem" - který vytvořily a zároveň si u toho zopakova...
Celý článek
  385 zobrazení

Vánoční pozdrav na dálku - 2. C

Vánoční pozdrav na dálku - 2. C
​Poslední den před Vánocemi jsme se navzájem pozdravili alespoň na dálku... Poslední dny nám totiž nepřály, abychom se sešli všichni ve třídě. Řekli jsme si, co si přejeme od Ježíška, zazpívali koledu a taky si trochu potrápili hlavinky při vánočních rébusech. Za to dětem patřila sladká odměna! Nakonec jsme si popřáli navzájem krásné Vánoce a ...
Celý článek
  200 zobrazení

Den šílených účesů - 2. C

Den šílených účesů - 2. C
​Ve středu, 10. 11. 2021, přišly děti "šíleně" učesané. Moc jim to slušelo a byla legrace...
  428 zobrazení

Hodina čtení trošku jinak - 2. C

Hodina čtení trošku jinak - 2. C
​V pátek 5. listopadu jsme si při hodině čtení vyzkoušeli poprvé čtenářskou dílnu. Děti si přinesly svoji knížku, kterou doma čtou. Některé si vybraly z knížek ve škole. Řekli jsme si pravidla pro dílnu čtení a pak už se každý začetl do své knížky. Poté jsme si v kroužku vzájemně knížky ukázali a popovídali o nich...
Celý článek
  344 zobrazení

Dramatizace pohádky - 2. C

Dramatizace pohádky - 2. C
​Minulý týden jsme si při hodině čtení zkusili zahrát pohádku O veliké řepě. Dětem se to moc povedlo a užily si také legraci.
  484 zobrazení

Halloween - 2. C

Halloween - 2. C
​V úterý 26. 10. 2021 jsme si udělali ve třídě halloweenský den. Vysvětlili jsme si, odkud se tento svátek k nám do Čech dostal, proč a jak se slaví. Ale také jsme si pověděli o našem českém svátku - Dušičky...  Poslední den před podzimními prázdninami čekaly děti různé úkoly - strašidelné počítání, čtení s porozuměním, přepis b...
Celý článek
  229 zobrazení

Po roce opět práce v CA - 2. C

Po roce opět práce v CA - 2. C
​Po roce děti opět pracují v centrech aktivit. Tentokrát na téma "Podzim". V českém jazyce procvičují abecedu na podzimních plodech a čtení s porozuměním, učí se také v textu vyhledat informace. V matematice opakují sčítání a odčítání do 20 a slovní úlohy. Pracují také se slovníkem - v prvouce hledají houby a v ateliéru mal...
Celý článek
  186 zobrazení

Poprvé společně v divadle - 2. C

Poprvé společně v divadle - 2. C
​V pondělí 18. října jsme společně vyrazili poprvé za kulturou. Navštívili jsme Východočeské divadlo. Krásnou budovu jsme si pořádně prohlédli. Zásady slušného chování děti zvládly na jedničku. Představení "Kolíbá se velryba" se líbilo a po divadle jsme stihli ještě malou procházku po Pernštýnském náměstí. 
  185 zobrazení

Jablíčkové čtení - 2. C

Jablíčkové čtení - 2. C
​Při hodině čtení a psaní jsme se zabývali jablíčky. Nejdříve děti pracovaly ve skupinách, kde rovnaly slova podle abecedy. Dále si opět vyzkoušely čtení s porozuměním a doplnily chybějící slova do textu o jablíčkách. Nakonec doma přepsaly básničku. Povídali jsme si také, co všechno jde z jablek uvařit, upéct,... Vysvětlili jsme si přísloví o jablk...
Celý článek
  250 zobrazení

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa