Peníze a život

„Peníze nejsou to nejdůležitější v životě. Ale zdá se, že ovlivňují všechno, co důležité je" říká Robert Kiyosaki, který propaguje finanční gramotnost. A tak jsme si povídali, hráli a vzdělávali se o penězích i my ve 4. oddělení ŠD v celotýdenním projektu „Peníze a život". Vše začalo nákupem drobností za získané diamanty. Stejně jako naši rodiče ch...
Celý článek

Sněhuláci to jsou fešáci!

Soutěž "O nejvydařenějšího sněhuláka" má své vítěze: 1. místo - sněhulák č. 6  (91 hlasů) - Laura Kelemenová, 2.A 2. místo - sněhulák č. 21 (40 hlasů) ​ - Ema Sojková, 3.A 3. místo - sněhulák č. 34 (35 hlasů) - Jan Heger, 3.B Celkem soutěžilo 39 sněhuláků, každý byl odměněn. Odborná porota - hlasovaly všechny děti v ŠD. Foto sněhuláků a ze sla...
Celý článek

Celotýdenní projekt: ptáčci v zimě, čím jim pomoci

​ V oddělení družinky 1.C a 3.D jsme se nejdříve seznámili s různými druhy ptáčků, vysvětlili si proč v zimě strádají a jak bychom jim mohli pomoci. Na pracovním listě jsme si doplňovali jaké druhy potravin do krmítek patří a jaké nikoli. Z loje, slunečnicových semínek, drcených oříšků, máku a ovesných vloček jsme promíchali směs, kterou jsme plnil...
Celý článek

Tříkrálová koulovačka a tři dary pro Ježíška

Tři králové, tři družiny, tři dary a pořádná koulovačka! Děti 3., 4. a 7. oddělení se v pátek 4. 1. 2019 utkaly v tělocvičně při bojové hře inspirované příběhem Tří králů. Získat vzácné látky - zlato, kadidlo a myrhu nebylo snadné. Ale podařilo se! Za společného zpěvu koledy "My tři králové" Melichar, Baltazar a Kašpar předali své dary Ježíškovi. F...
Celý článek

Vánoční snídaně v ranní družině

Poslední předvánoční ranní družina probíhala jinak než obvykle – společnou vánoční snídaní. Vstup do třídy každý ohlašoval zazvoněním na vánoční zvonek. Čas před snídaní si děti krátily tradičními i netradičními vánoční zvyky: zdobení stromečku, hledání zlatého prasátka, výlov kapra, házení botou, předvídání budoucnosti,...Ve školní jídelně jsme pa...
Celý článek

Poděkování

ŠD děkuje paním uklízečkám a panu školníkovi za jejich práci a přeje Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2019! Děti 4. a 7. oddělení pozvaly paní uklízečky a pana školníka k sobě do družiny. Předaly „Medaile za hrdinství" jako ocenění jejich práce a malé dárečky. Slíbily, že v příštím roce budou udržovat pořádek a vážit si věcí. Všichni společně jsme ...
Celý článek

Bylo, nebylo nebe a peklo…

Adventní čas je plný kouzel a zázraků. Celý týden jsme čekali na zázrak, ale nezaháleli jsme. Museli jsme vyrobit nejdelší čertovský řetěz, pro Nebe 3 hvězdy a svatému Petrovi nový klíč od nebeské brány. V pátek 14. prosince ve 13:45 hod Nebe i Peklo otevřelo své brány a andílci a čertíci ze 3., 4. a 7. oddělení ŠD mohli plnit andělské a čertovské ...
Celý článek