Třídy a události

Divadlo s 2.B

Divadlo s 2.B
​Včera jsme byli na představení Pohádky nepohádky. Představení se nám moc líbilo a už se těšíme na další. 
  18 zobrazení

Putování s 2. stupněm (3. A a 8. A)

Putování s 2. stupněm (3. A a 8. A)
V úterý 27. září si žáci 8. A připravili čtyřhodinový projekt pro své mladší spolužáky ze 3. A. Projekt byl pojmenován Putování s 2. stupněm a odehrával se ve školní jídelně. Třeťáčci plnili úkoly na 8 stanovištích....  a dostávali razítka na hrací kartičku. A jaká byla stanoviště? Sport, vyrábění, dvě zdravovědy, dopravní výchova, český jazyk...
Celý článek
  21 zobrazení

3. A - Pohádky nepohádky - Malá scéna s Miroslavem Táborským

3. A - Pohádky  nepohádky - Malá scéna  s Miroslavem Táborským
​ Dnes jsme poprvé , v tomto školním roce , měli možnost navštívit divadlo - a to Malou scénu ve dvoře, kde jsme viděli Pohádky nepohádky od Josefa Čapka s hercem Miroslavem Táborským a jeho hereckou kolegyní. Představení se nám moc líbilo a krásně doplnilo naše předchozí Centra aktivit na téma "Pohádky".
  27 zobrazení

3. A Třídnické hodiny s panem psychologem

3. A Třídnické hodiny s panem psychologem
Naše třídnické hodiny jsme  v  letošním roce zahájili se  školním psychologem. Pracujeme sami na sobě, poznáváme sami sebe a také ostatní  spolužáky, tmelíme naši třídu. ​
  32 zobrazení

Národní technické muzeum

Národní technické muzeum
Ve čtvrtek 22. 9. 2022 jsme se společně vypravili na první velkou akci třídy - návštěvu Národního technického muzea v Praze. Zvládli jsme cestu vlakem do Prahy a tramvají na Letenské náměstí.  Zde nás čekal program zaměřený na vývoj měření fyzikální veličiny čas a prohlídka expozice muzea. Pak jsme se pěšky přesunuli na Vác...
Celý článek
  33 zobrazení

Září ve 3. C

Září ve 3. C
​První měsíc školy je skoro za námi. Máme za sebou povídání o prázdninách, první třídnické hodiny, kde jsme si ujasnili třídní pravidla a poznali jsme, že je dobré umět spolupracovat a domluvit se. Většina pravidel se nám daří dodržovat, ale také víme, kde se ještě musíme zlepšit. V pondělí, 26. 9. 2022, jsme navštívili divadelní pře...
Celý článek
  23 zobrazení

European Day of Languages

European Day of Languages
Je nám ctí, že jsme mohli být součástí programu na Evropský den jazyků v Evropském spolkovém domě, který pro nás připravil Europe Direct Pardubice ve spolupráci s jazykovými centry Goethe Zentrum, Britské centrum a Francouzská Aliance. Tam už šlo do tuhého. Teď už nám nestačila jen angličtina, museli jsme se "poprat" s rodilými mluvčími v němč...
Celý článek
  3 zobrazení

HRAVÉ OXIDY

HRAVÉ OXIDY
​Na dnešní hodině měli žáci za úkol ve skupinkách přiřadit názvy a vzorce oxidů. Po krátkém zopakování pravidel anorganického názvosloví, se to nakonec všem podařilo na výbornou.
  25 zobrazení

PŘÍRODOVĚDNÉ AKTIVITY

PŘÍRODOVĚDNÉ AKTIVITY
​Pantomima, kreslení nebo krátká charakteristika?? To vše se nám hodilo při hře přírodovědné aktivity na téma SAVCI. A zde je malá ochutnávka. Byla to veliká zábava :)
  23 zobrazení

RISKUJEME V CHEMII

RISKUJEME V CHEMII
​Tentokrát jsme se v chemii zaměřili na chemikálie, které nás obklopují. Žáci měli za úkol si ve dvojicích zapamatovat co nejvíce informací na dané téma. Své získané vědomosti pak v rámci hry riskuj proměnili v body.
  21 zobrazení

PRVKOVÉ KVARTETO

PRVKOVÉ KVARTETO
​Při naší první hodině chemie, měli žáci za úkol sesbírat co nejvíce A. skupin prvků z periodické tabulky. Na základě znalostí českých a latinských názvů, pak hledali všechny příslušné zástupce. Vítěz z každé skupiny získal aktivitu :)
  19 zobrazení

Divadelní představení s VEČERNÍČKEM bylo prima 1. B

Divadelní představení s VEČERNÍČKEM bylo prima 1. B
​Náš první společný zážitek z divadelního představení byl příjemný. Děti spolu s mladými herci procházeli známými pohádkami a hledali Večerníčka. Pomáhaly tvořit děj vlastními nápady. Nakonec se jim ztraceného Večerníčka podařilo najít!
  25 zobrazení

Naše první bruslení 1. B

Naše první bruslení 1. B
​S úsměvem a odhodláním jsme zahájili bruslařskou sezónu. Děti si užily bruslení s plyšáky, hry...Zvládly i slalom na bruslích. 
  24 zobrazení

IKAP- SOU PLYNÁRENSKÉ

IKAP- SOU PLYNÁRENSKÉ
​V pátek 23.9. 2022 jsme opět zavítali na SOU plynárenské, kde jsme se v rámci IKAPU dozvěděli něco o chytré domácnosti a vyzkoušeli si naše šikovné ruce. Chlapci s 9. B a 9.C si v dílnách zkusili pájet měděný materiál, vyměnit vodovodní baterie i umyvadlo. Dozvěděli se, jak jsou důležitá řemesla plynař, kominík, instalatér a el...
Celý článek
  20 zobrazení

Technohrátky s 9.A

Technohrátky s 9.A
​ 14. září jsme zavítali s žáky 9.A do Střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy Chrudim. Na akci se sešlo 114 deváťáků z devíti vybraných škol kraje. Formou praktických ukázek a soutěží se kluci a holky z devátých ročníků seznamovali s obory farmář – zemědělec, agropodnikání a ekologie a životní prostředí. Zkusili si dojit umělou krávu, pozná...
Celý článek
  22 zobrazení

Tajný výlet 6.A

Tajný výlet 6.A
Pěkné​ zářijové odpoledne bylo jako stvořené k malému "tajnému" výletu. Cílem bylo nejen pobýt spolu a probrat důležité záležitosti školního i mimoškolního života, ale také prozkoumat dosud možná nepoznané krásy Pardubic. Zamířili jsme do kostela sv. Bartoloměje, abychom si připomněli Pernštejny a nahlédli do nitra královského nástroje  -...
Celý článek
  17 zobrazení

God Save the Queen - projekt 9.C (skupina 2)

God Save the Queen - projekt 9.C (skupina 2)
Projekt 9.C (skupina 2) v rámci hodin anglického jazyka. Chválím za přípravu a pečlivou práci.​
  14 zobrazení

Evropský den jazyků na domácí půdě

Evropský den jazyků na domácí půdě
Na 26. září každoročně připadá Den evropských jazyků. Paní Mgr. Lucie Boukalová přišla mezi nás z Eurocentra Pardubice. Obeznámila nás s jazyky Evropy i celého světa a povyprávěla o Evropské unii, jíž teď naše republika předsedá. Své znalosti a zkušenosti jsme pak mohli využít při evropské variantě hry "Riskuj". Hra byla opravdu...
Celý článek
  7 zobrazení

Začátek školního roku ve 2.D

Začátek školního roku ve 2.D
​Po letních prázdninách jsme se opět sešli ve škole. Někteří se těšili na spolužáky, které dlouho neviděli, jiní na krásné nové učebnice a pracovní sešity plné zajímavých úkolů. V naší třídě jsme přivítali  tři nové spolužáky. Přejeme jim, ať se jim u nás líbí. Všichni jsme se pustili s elánem do práce. Už pěkně čteme i píšeme, ve výtvarné výc...
Celý článek
  37 zobrazení

S úsměvem se bruslí lépe

S úsměvem se bruslí lépe
Dnes jsme pod vedením zkušených instruktorek zahájili „Kurz bruslení". Pro některé to byl první kontakt s ledem, pro jiné získávání a zdokonalování bruslařských dovedností. Počáteční obavy, nejistotu velmi rychle vystřídal úsměv a radost z pohybu. Za odvahu a snahu si všichni zaslouží velkou pochvalu. Poděkování patří také rodičům, prarodičům za za...
Celý článek
  60 zobrazení

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa