Třídy a události

6.D and Harry Potter - třídnická hodina

20211018_115513
Náš svět čar a kouzel neskončil tím, že jsme v září obdrželi přijímací dopis. ​ Dnes jsme se konečně rozdělili do příslušných kolejí, s čímž nám pomohl Harry Potter test a náš Moudrý klobouk. Existují 4 koleje: Zmijozel, Nebelvír, Havraspár a Mrzimor, a protože je nás ve třídě 20, tak vše krásně vyšlo. Od této chvíle budeme sbírat body pr...
Celý článek
  9 zobrazení

První slohové práce

První slohové práce
Nejlépe se píše o tom, co jsme zažili. Ale i tak nám vyprávění o škole v přírodě dalo spoustu práce. Nejprve jsme zkusili vytvořit myšlenkovou mapu, vyprávěli si ve skupinkách, psali nanečisto, četli spolužákům a nakonec vše přepsali na čistý list a doplnili ilustrace. Těšíme se, že konci třetí třídy už bude mít každý z nás svoj...
Celý článek
  6 zobrazení

2.A - VČG - "Krajinou všemi smysly"

2.A - VČG - "Krajinou všemi smysly"
​- 12.10. jsme se celý den učili mimo školní třídu a neseděli v lavicích. Cestou jsme si zopakovali stromy, v zámeckém parku zvířata, abecedu i matematiku, pozorovali jsme ptáky na krmítku a zkoušeli určit druh, trochu si zacvičili a protáhli se v přírodě no a v galerii došlo  samozřejmě i na výtvarku.
  8 zobrazení

Hraní na flétnu, tanec, zpěv - tři polohy práce s lidovou písní v 5. B

Hraní na flétnu, tanec, zpěv - tři polohy práce s lidovou písní v 5. B
​Již čtvrtý rok děti hrají v HV na flétnu, nyní pracujeme s písněmi ve 3/4 taktu. Rádi si zazpíváme i zatancujeme...
  19 zobrazení

Logická olympiáda

Logická olympiáda
Během měsíce října probíhala LOGICKÁ OLYMPIÁDA .  Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží,...
Celý článek
  30 zobrazení

Společenský den v 5. B

Společenský den v 5. B
V projektu Hrdá škola - Společenský den si děti hravou formou procvičily základy etikety při návštěvě divadla, kina, koncertu. Také jsme se zaměřili na vhodné chování v restauracích. Náš taneční pár Kuba a Beátka  nám v závěru předvedl perfektně zvládnutý tanec waltz. L. Holešínská​
  21 zobrazení

Školní kolo - Přírodovědný klokan

Školní kolo - Přírodovědný klokan
Do Přírodovědného klokanu se letos ve školním kole zapojilo 110 žáků. A jak to dopadlo? Nejlepšími řešiteli se stali: Klára Leuchterová, Karolína Valešová (obě 9. B), Kryštof Baudyš (8. B), Elizabeth Mlčochová (8. A). ​
  15 zobrazení

Ve 4.A rádi blahopřejeme spolužákům

Ve 4.A rádi blahopřejeme spolužákům
​Sotva začala škola, již několik žáků ze 4.A slavilo narozeniny nebo svátek. Tento okamžik pro nás znamená písničkové přání oslavence a náš zpěv konečně po mnoha měsících. Pak následuje individuální blahopřání všech přítomných a něco dobrého do lavice.
  12 zobrazení

Rodilý mluvčí ve 4.A

Rodilý mluvčí ve 4.A
​Novinkou pro tento rok i ve 4.A je rodilý mluvčí z Ameriky, který obohatí hodiny AJ. Děti se na něho hodně těšily a hned po pár minutách jeho první hodiny bylo jasné, že si děti svým přístupem získal. Po zvonění ho nechtěly pustit ze třídy a velkým jásotem přijaly informaci, že to nebyla jediná hodina, ale že se takto budou setkávat i na...
Celý článek
  12 zobrazení

Nedávno začala škola - 4.A

Nedávno začala škola - 4.A
​Nedávno začala škola a všichni ze 4.A se hlavně těšili na spolužáky. Každý měl spoustu zážitků z prázdnin, které děti zaznamenaly písemně i kresbou. Už jsme čtvrťáci a uvidíme, co nás v následujících měsících čeká....
  11 zobrazení

Suit up day

Suit up day
  30 zobrazení

Třídnické hodiny - čas být spolu

Třídnické hodiny - čas být spolu
  29 zobrazení

TH se školním psychologem (7. A)

TH se školním psychologem (7. A)
V pátek 15. října 2021 jsme v naší třídě přivítali pana doktora Pelcáka - našeho školního psychologa. Započali jsme v třídnické hodině blok o rizikovém chování. Pracovali jsme ve skupinkách a pak jsme krátce prezentovali u tabule, co jsme nakreslili či sepsali. Vše se v této TH nedalo stihnout - tak už vyhlížíme další hodinu s panem psych...
Celý článek
  25 zobrazení

Just dance

Just dance
  29 zobrazení

Toulky po okolí naší školy

Toulky po okolí naší školy
  19 zobrazení

Volíme starostu a místostarostku naší třídy

Volíme starostu a místostarostku naší třídy
  24 zobrazení

Už jsou z nás sedmáci....

Už jsou z nás sedmáci....
  23 zobrazení

Objevování krásy podzimu 2.D

Objevování krásy podzimu 2.D
​Na vycházce děti nacházely plody podzimu, např. kaštany, žaludy, zbarvené listy. Cestou si zopakovaly pravidla bezpečnosti při přecházení vozovky.
  21 zobrazení

Podzimní tvoření 2.D

Podzimní tvoření 2.D
​ Dětem se podzimní výzdoba povedla, jsou moc šikovné. Veselé obrázky zdobí chodbu naší školy.
  11 zobrazení

Sui Up Day - 2. D

Sui Up Day - 2. D
​Ve středu 13. října v rámci projektu Hrdá škola proběhl na naší škole Suit Up Day. I děti z 2. D přišly ve společenském oblečení. Moc jim to slušelo. Zopakovali jsme si základní pravidla slušného chování, i jak se obléci při různých společenských událostech, např. při návštěvě divadla.
  23 zobrazení

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa