Třídy a události

Informace k zahájení nového školního roku 2022/2023

​ Vážení rodiče, připomínám  informace k zahájení nového školního roku. Do školy nastupujeme ve čtvrtek 1. září. Žáci 2. – 9. tříd mají vyučování 1. září od 8.00 h. do 8.45 h. Žáci, kteří chtějí jít na oběd, musejí mít stravné zaplacené přes účet školy do 20. srpna. Oběd budeme vydávat od 10.00 h. do 12.00 h. https://www.zsprodlouzen...
Celý článek
  182 zobrazení

Vyřazování žáků 9. tříd

Vyřazování žáků 9. tříd
​Letošní rozloučení s našimi deváťáky proběhlo ve čtvrtek 23. června na školní zahradě. Kromě poděkování učitelům si žáci připravili i písničky. Na památku na školu dostali pamětní list a propisovačku s logem školy. Všem našim absolventům  přeju do života hodně štěstí a spokojenosti.                ...
Celý článek
  183 zobrazení

Přijetí žáků z Ukrajiny k základnímu vzdělávání

​ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Z UKRAJINY Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283, rozhodla podle ustanovení § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších...
Celý článek
  209 zobrazení

Zápis do základní školy pro žáky z Ukrajiny

​ OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ) Ředitelka Základní školy Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 Mgr. Bc. Jana Smetanová oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022...
Celý článek
  371 zobrazení

Škola Rocku má svůj videoklip

Škola Rocku má svůj videoklip
​Naše školní kapela Škola Rocku natočila pod vedením svého kapelníka pana Jiřího Zadiny svůj první videoklip . A už se těším na jejich vystoupení na školním koncertě 25. května. Jsou prostě božííííí.                                 Jana Smetanová
  343 zobrazení

​Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

​ Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 rozhodla podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), §46 a §165 odst. 2, písm. e o přijetí žáků do 1...
Celý článek
  348 zobrazení

Návštěva z mateřské školy

Návštěva z mateřské školy
​Ve čtvrtek 7. dubna navštívili naši školu předškoláčci z mateřské školy v Rosicích. Učení si vyzkoušeli ve třídě 1.D, kde pro ně paní učitelka Zdena Drápelová připravila zajímavý program. Děkujeme za návštěvu a těšíme se na nové žáčky. Jana Smetanová
  367 zobrazení

Setkání s bývalými pracovníky školy

Setkání s bývalými pracovníky školy
​Při oslavách Dne učitelů pořádáme každoročně i setkání s našimi bývalými pracovníky. Po dvouleté pauze, kdy školy byly zavřené, se přišlo 30. března do školy podívat dvanáct našich bývalých kolegyń a kolegů. Setkání zahájily děti z 1.A z pěveckého sboru Čtyřlístek, které pod vedením své sbormistryně paní  Adély Sládkové zazpívaly 3 ...
Celý článek
  226 zobrazení

Přihlášky k zápisu do 1. tříd od 1. 4. do 21. 4.

​ Vážení rodiče, od 1. do 21. dubna si můžete generovat přihlášky do 1. třídy na https://zapisyzs.pardubice.eu/ . Ve všech pardubických školách budou zápisy probíhat ve dnech  20. a 21. dubna. Vytištěnou přihlášku si prosím přineste s sebou k zápisu. Zároveň si prosím zarezervujte čas zápisu v rezervačním systému, abyste nemuseli ček...
Celý článek
  287 zobrazení

​ŠKOLY SBÍRAJÍ STARÝ PAPÍR PRO UKRAJINU

Školská zařízení na území MO Pardubice II se rozhodla přispět na charitativní sbírky, které pomáhají řešit složitou situaci kolem krize vyvolané ruskou agresí na Ukrajině Školy pomohou formou sběrového rána a výtěžek z prodeje starého papíru pošlou na konto Člověk v tísni a Oblastní charita Pardubice. Naše škola pošle výtěžek sběru Charitě Pardubic...
Celý článek
  266 zobrazení

Bruslení o jarních prázdninách

Bruslení o jarních prázdninách
​ Vážení rodiče, milí žáci,  o jarních prázdninách můžete využít bloky dopoledního i odpoledního bruslení v Enteria Aréně.  Vstupenky na bruslení lze nyní zakoupit již online, a to na webové stránce www. arenapce.cz/verejne-brusleni. Pozvánku zaslala paní Chmelařová z obchodního oddělení Enteria Arény. Přeji Vám  i Vašim dětem h...
Celý článek
  400 zobrazení

Doučování žáků z programu EU

Doučování žáků z programu EU
Od ledna 2022 do června 2022 pokračuje naše škola v doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.  Doučování provádějí vyučující naší školy podle potřeb žáků a probíhá 20 doučovacích kurzů. Žáci byli vybráni svými učiteli a doučování  reaguje na aktuální potřeby dětí. Cílem doučování je pomoc všem dětem zvládnout učivo a snižovat riz...
Celý článek
  398 zobrazení

Den otevřených dveří

​Vážení rodiče, prarodiče a zájemci o naši školu,  dovoluji si Vás pozvat na Den otevřených dveří, který pořádáme ve středu 30. března. V 8.00h a v 9.00h  můžete navštívit ve všech třídách ukázkové hodiny. Objednávat se nemusíte, ale prosím o dochvilnost, aby výuka nebyla narušována pozdními příchody. Od 15.00h do 17.30h zveme naše ž...
Celý článek
  721 zobrazení

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2022/2023

​ Vážení rodiče, dovoluji si Vám poslat informaci k zápisům do 1. tříd. Ve všech pardubických školách budou zápisy probíhat v týdnu od 20. do 21. dubna. Vygenerujte si prosím od 1. dubna přihlášku na https://zapisyzs.pardubice.eu/ a přineste ji s sebou k zápisu.  Zároveň si prosím zarezervujte čas zápisu v rezervačním systému, abyste nemu...
Celý článek
  959 zobrazení

Mikulášský den

Mikulášský den
​V pondělí 6. prosince řinčely ve škole čertovské řetězy a školou procházeli Mikulášové, andělé i čerti. Na prvním stupni dávali Mikulášové dětem nadílku a taky četli z čertovské knihy hříšníky, na které si peklo už brousí zuby. Ale vlídní andělé nedovolili, aby někdo skončil v čertovském pytli. Žáčci z 1.B měli Mikuláše netradičně online, protože ...
Celý článek
  660 zobrazení

Zrušení hromadných akcí

​Vážení rodiče a přátelé naší školy, s ohledem na  současná nařízení vlády rušíme akce, které jsme měli naplánované: nebude Adventní koncert dětských pěveckých sborů 3. prosince ani Den otevřených dveří s jarmarkem 8. prosince. V březnu nebudu dávat ředitelské volno, které mělo být 24. března. Děkuji Vám mnohokrát za p...
Celý článek
  806 zobrazení

Minimalizace šikany

Minimalizace šikany
​V pátek 22. a v sobotu 23. října se část našeho učitelského sboru schází na dlouhodobém programu k minimalizaci šikany. Chceme ve škole bezpečné a příjemné prostředí, tak na sobě pracujeme. A lektoři z AISIS jsou moc fajn. Jana Smetanová
  250 zobrazení

Ocenění za pomoc člověku v nouzi

Ocenění za pomoc člověku v nouzi
​V pátek 15. října se v podvečer v nákupní zóně ujal náš žák Ondra Vorlíček pána na vozíku, který už byl vysílený a dezorientovaný a sám by se nedostal domů. Ondra ho odvezl do bezpečí a přivolal mu pomoc. Přestože okolo byli další lidé, kteří pána na vozíku viděli, jenom Ondra mu pomohl. Velice si tohoto projevu soucitnosti vážím a Ondro...
Celý článek
  660 zobrazení

Nová jazyková učebna

Nová jazyková učebna
​Dnešním dnem zahajujeme výuku v nově zrekonstruované jazykové učebně.  Prostředky jsme investovali z příspěvku zřizovatele a máme tak první  interaktivní jazykovou třídu.  Do budoucna chceme pokračovat, jak to rozpočet dovolí. Děkuji za trpělivost zejména paní učitelce Tereze Víškové, která dodnes učila v náhradních prostorách ...
Celý článek
  315 zobrazení

Ředitelské volno v pondělí 27. září

​V pondělí 27. září mají všechny pardubické školy ředitelské volno. Přeji všem hezký prodloužený víkend. Jana Smetanová
  580 zobrazení

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa