Třídy a události

Náboj - Junior - 2. místo

Náboj - Junior - 2. místo
​ V pátek 24. 11. 2023 se čtyřčlenný tým žáků z 9. B - Karolína Vašíčková, Jan Hrbáček, Antonín Slezák a Tobiáš Rothanzl zúčastnil na pardubickém gymnáziu Dašická mezinárodní matematicko-fyzikální soutěže NÁBOJ-JUNIOR, kde v konkurenci 12 škol z Pardubic a okolí vybojovali skvělé druhé místo. Na úrovni celorepublikového měření pak obsadili 59. příč...
Celý článek
  72 zobrazení

Stávka 27. 11. 2023

Vážení rodiče, v pondělí 27. listopadu se naše škola připojí ke stávce vyhlášené Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství. K tomuto rozhodnutí nás vede rychle se snižující úroveň vzdělávání. V posledních dvou letech přišly do školy desítky žáků cizinců bez znalosti českého jazyka - tvoří 9% žáků školy. Ve třídách máme i  inkludované...
Celý článek
  1020 zobrazení

Bezpečná organizace

Bezpečná organizace
​V pondělí obdržela naše škola další certifikát Bezpečná organizace, kterou předal pan Bc. Radek Kubíček, MBA- jednatel společnosti 2K Consulting. Jana Smetanová
  171 zobrazení

Poděkování za Harry Potter Book Day

Poděkování za Harry Potter Book Day
​Každé poděkování za práci našich paní učitelek, pánů učitelů a našich žákyň a žáků mi udělá radost.  Vážená paní Smetanová, 12. října 2023 celý svět slavil Harry Potter Book Day. To jsme si u nás v knihkupectví Megabooks v Hradci Králové nemohli nechat ujít a ke všem nadšeným fanouškům jsme se připojili. V našem provizorním ,,obýváku" to...
Celý článek
  177 zobrazení

Adventní den otevřených dveří 6. 12.

Adventní den otevřených dveří 6. 12.
​Ve středu 6. prosince zvu návštěvníky na Den otevřených dveří. V 8.00h a v 9.00h můžete navštívit ukázkové hodiny, odpoledne vás zvu od 15.00h na adventní jarmark a výtvarné dílny. Těším se na viděnou. Jana Smetanová
  383 zobrazení

Certifikáty Cambridge English

Certifikáty Cambridge English
​V úterý 19. září slavnostně převzaly v ředitelně školy své certifikáty za složení zkoušky z angličtiny a získání certifikátu Cambridge English žákyně 9. třídy Natálie Šmidberská a Magdalena Snášelová. Poděkování za přípravu na složení zkoušky patří paní učitelce Mgr. Tereze Víškové. Jana Smetanová
  383 zobrazení

Podávání přihlášek do třídy s RVAJ pro rok 2024/2025

​Vážení rodiče, od 1. 9. 2023 do 31. 1. 2024 můžete podávat pro budoucí prvňáčky přihlášky do třídy s rozšířenou výukou angličtiny. Přihlášky jsou ke stažení na webu školy   https://www.zsprodlouzenapce.cz/dokumentace/dokumenty/114-prihlaska-do-tridy-s-rvaj Přeji Vám hezký den a těším se na budoucí spolupráci.        &...
Celý článek
  406 zobrazení

Zahájení školního roku 2023/2024

​Vážení rodiče, milé žákyně a milí žáci, letos zahájíme 55. rok činnosti naší školy. První žáci do ní nastoupili 1. září 1968. Slavnostní zahájení školního roku proběhne 4. září. Prvňáčci mají slavnostní shromáždění před školou od 9.00h, žáci 2. - 9. tříd mají vyučování první školní den od 8.00h do 8.45h. Těším se s vámi na viděnou i na budoucí spo...
Celý článek
  364 zobrazení

​OCHRANA OZNAMOVATELŮ ZPŮSOB OZNAMOVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM VNITŘNÍHO OZNAMOVACÍHO SYSTÉMU

Povinná osoba: Název organizace: Základní škola Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 Telefonní čísla: 466 415 678 Elektronická adresa: smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz Identifikátor datové schránky: kjefxqf IČ: 60159065 Příslušná osoba: Mgr. Petra Urbanová, tel: 585 155 100, email: sekretariat@2kconsulting.cz Ochrana oznamovatelů byla do našeho právní...
Celý článek
  418 zobrazení

Termíny třídních schůzek

​19. října 2023 - 16.15 h - plenární schůze SRPŠ                           17.00 h - třídní schůzky 24. dubna 2024 - 17.00 h - třídní schůzky 
  691 zobrazení

Termíny prázdnin

​ Období školního vyučování a období prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění p...
Celý článek
  767 zobrazení

4. září pro prvňáčky - zahájení školního roku

​ Vážení rodiče, dovoluji si Vám zaslat informaci k zahájení nového školního roku. Do školy nastupujeme v pondělí 4. září. Žáci, kteří chtějí jít 4. září na oběd, musejí mít stravné zaplacené přes účet školy do 20. srpna. https://www.zsprodlouzenapce.cz/jidelna/placeni Informace k placení obědů a kód svého dítěte pro zaslání peněz jste dostali na t...
Celý článek
  503 zobrazení

Leták - plavání nabídka pro děti

Leták - plavání nabídka pro děti
​Vážení rodiče,  pokud nemůžete otevřít leták na plavání v příloze a máte o plavání pro děti zájem,  dala jsem ho ještě na web školy. Přeji Vám hezký den.                                    Jana Smetanová
  408 zobrazení

​Přijetí žáků do základní školy od 1. 9. 2023. Прийом учнів до початкової школи з 1 вересня 2023 року.

Ředitelka základní školy Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 se sídlem Prodloužená 283, Pardubice, 53009, IČO 60159065 jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §46, §165 odst. 2, písm. e) a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění poz...
Celý článek
  278 zobrazení

Výběrové řízení na nákup IT

​Základní škola Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 vypsala výběrové řízení na nákup IT za 770 000 Kč, které obdržela jako dotaci od MŠMT. Osloveny byly 3 firmy. Vyhodnocení nabídek proběhne 28. 6. 2023 za účasti zástupce zřizovatele. Jana Smetanová
  410 zobrazení

Ocenění školy za vědu i sport

Ocenění školy za vědu i sport
​Ve středu 31. května 2023 navštívil školu náměstek primátora města Pardubic pan Jakub Rychtecký s mistrem světa v běhu na lyžích panem Martinem Koukalem. Oba se zájmem zhlédli prezentaci Báry Samkové z 8. C, která zvítězila v celostátním kole soutěže Office Arena se svým projektem Po stopách pardubického sportu. Bára navrh...
Celý článek
  488 zobrazení

​Přijetí žáků pro školní rok 2023/2024

Ředitelka základní školy Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 se sídlem Prodloužená 283, Pardubice, 53009, IČO 60159065 jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §46, §165 odst. 2, písm. e) a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění poz...
Celý článek
  622 zobrazení

Doplňující volby do školské rady

​Doplňující volby člena školské rady z řad zákonných zástupců  proběhnou ve čtvrtek 27. dubna při třídních schůzkách. Všichni zákonní zástupci obdrželi informace přes ežk.  Předem děkuji za účast a přeji Vám hezké jarní dny.                               ...
Celý článek
  328 zobrazení

Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd
  611 zobrazení

Ocenění paní učitelky Líby Holešínské

​Paní učitelka Líba Holešínská byla oceněna mezi nejlepšími učiteli Pardubického kraje. Návrh na ocenění za její skvělou práci podaly dvě maminky jejích bývalých žáků a paní učitelka byla vyhlášena jako druhá nejlepší učitelka v kategorii základních škol. Z celého srdce paní učitelce Holešínské blahopřeji a velice jí za její dlouhodobou výbornou pr...
Celý článek
  593 zobrazení

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz