Třídy a události

Poděkování, které potěší

Poděkování, které potěší
​ Vážená paní ředitelko, dovolte mi, abych touto cestou poděkovala paní učitelce Mgr. Tereze Botkové a žákyním 8.C Nele Beránkové, Barboře Chudomské a Karolíně Havlíkové za zorganizování zábavného odpoledne s Harrym Potterem na naší prodejně Oxford Bookshop v Hradci Králové. Děvčata vzorně reprezentovala Vaši školu a přípravě se věnovala ve svém vo...
Celý článek
  34 zobrazení

Adventní koncert

Adventní koncert
​Vstupenkou do adventního času je v naší škole už tradičně koncert školních pěveckých sborů, který proběhl v pátek 2. prosince v aule Univerzity Pardubice. Koncert zahájil statutární náměstek primátora města Pardubic pan Mgr. Jakub Rychtecký. Krásný vánoční repertoár nacvičily se sbory Zpěváčci, Pramínek a Čtyřlístek paní sbormistryně Monika Kadlec...
Celý článek
  19 zobrazení

Adventní den otevřených dveří - 7. 12.

Adventní den otevřených dveří - 7. 12.
​ Vážení rodiče, dovoluji si Vás s Vašimi dětmi pozvat na Adventní den otevřených dveří, který pořádáme ve středu 7. prosince. V 8.00h a v 9.00h můžete navštívit ve všech třídách ukázkové hodiny. Od 15.00h do 17.30h bude probíhat v přízemí školy adventní jarmark a ve třídách v budově školy budou připraveny adventní výtvarné dílny. Těším se s Vámi n...
Celý článek
  97 zobrazení

Škola plná strašidel

Škola plná strašidel
​Středa 2. listopadu patřila strašidlům a nejrůznějším nadpřirozeným bytostem. Na žádost žákovského parlamentu jsme uspořádali celoškolní halloweenský den a užili jsme si nový svátek. Jana Smetanová
  174 zobrazení

Virtuální prohlídka školy

Vážení rodiče a návštěvníci našich stránek,  dovoluji si Vás upozornit na nově vloženou virtuální prohlídku školy na:   https://www.zsprodlouzenapce.cz/virtualni-prohlidka/  . Procházku školou jsme dostali jako sponzorský dar od firmy 3Dvire s.r.o .  -  www.3Dvire.cz .  Velice jim i touto cestou děkuji z...
Celý článek
  189 zobrazení

Ředitelské volno

​Vážení rodiče, na základě dohody ředitelů pardubických škol vyhlašuji ředitelské volno na pátek 18. listopadu . Další ředitelské volno bude z organizačních důvodů vyhlášeno na pátek 17. 2. 2023 .  V listopadu - v den ředitelského volna - bude celá škola uzavřená z důvodu šetření energiemi a nebude fungovat ani školní družina. Informace k...
Celý článek
  375 zobrazení

Zahájení nového školního roku

Zahájení nového školního roku
​Dnes jsme přivítali ve svých řadách 73 nových prvňáčků. Děti vypadaly natěšeně, rodiče i prarodiče se většinou usmívali, a tak se těším no další školní rok. Jana Smetanová FOTOGALERIE
  305 zobrazení

Podávání přihlášek do třídy s RVAJ pro školní rok 2023/2024

​Vážení rodiče, od 1. září 2022 do 31. ledna 2023 můžete podávat pro děti, které nastoupí do školy 1. 9. 2023, přihlášky do třídy s rozšířenou výukou angličtiny.  Přihláška je ke stažení na:   https://www.zsprodlouzenapce.cz/dokumentace/dokumenty/106-prihlaska-do-tridy-s-rvaj Otevírat budeme z kapacitních důvodu pouze ...
Celý článek
  234 zobrazení

Otevření kantýny od 6. září

​Milé žákyně a milí  žáci, školní kantýna bude otevřena od úterý 6. září. Mějte se hezky a už se na vás těším. Jana Smetanová
  342 zobrazení

Termíny prázdnin

​ Č.j.: MSMT-12071/2022-1 Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2022 . Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022. Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2...
Celý článek
  618 zobrazení

Termíny třídních schůzek

​ Čtvrtek 6. října od 17.00h. Od 16.15 h plenární schůze SRPŠ. TU si třídní schůzky mohou svolat i v jiném termínu – zadat do kalendáře a domluvit s panem školníkem zavírání školy. Čtvrtek 27. dubna 2023 od 17.00h. TU si třídní schůzky mohou svolat i v jiném termínu – zadat do kalendáře a domluvit s panem školníkem zavírání školy. Péči o děti od 3 ...
Celý článek
  400 zobrazení

Ředitelské volno 2023

​Vážení rodiče, v pátek 17. února 2023 vyhlásím ředitelské volno z organizačních důvodů. Školní družina bude otevřena pro zájemce, kteří se včas přihlásí podle pokynů od paní vychovatelky. Přeji Vám hezký den.                       Jana Smetanová
  348 zobrazení

Informace k zahájení nového školního roku 2022/2023

​ Vážení rodiče, připomínám  informace k zahájení nového školního roku. Do školy nastupujeme ve čtvrtek 1. září. Žáci 2. – 9. tříd mají vyučování 1. září od 8.00 h. do 8.45 h. Žáci, kteří chtějí jít na oběd, musejí mít stravné zaplacené přes účet školy do 20. srpna. Oběd budeme vydávat od 10.00 h. do 12.00 h. https://www.zsprodlouzen...
Celý článek
  662 zobrazení

Vyřazování žáků 9. tříd

Vyřazování žáků 9. tříd
​Letošní rozloučení s našimi deváťáky proběhlo ve čtvrtek 23. června na školní zahradě. Kromě poděkování učitelům si žáci připravili i písničky. Na památku na školu dostali pamětní list a propisovačku s logem školy. Všem našim absolventům  přeju do života hodně štěstí a spokojenosti.                ...
Celý článek
  378 zobrazení

Přijetí žáků z Ukrajiny k základnímu vzdělávání

​ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Z UKRAJINY Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283, rozhodla podle ustanovení § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších...
Celý článek
  431 zobrazení

Škola Rocku má svůj videoklip

Škola Rocku má svůj videoklip
​Naše školní kapela Škola Rocku natočila pod vedením svého kapelníka pana Jiřího Zadiny svůj první videoklip . A už se těším na jejich vystoupení na školním koncertě 25. května. Jsou prostě božííííí.                                 Jana Smetanová
  571 zobrazení

Návštěva z mateřské školy

Návštěva z mateřské školy
​Ve čtvrtek 7. dubna navštívili naši školu předškoláčci z mateřské školy v Rosicích. Učení si vyzkoušeli ve třídě 1.D, kde pro ně paní učitelka Zdena Drápelová připravila zajímavý program. Děkujeme za návštěvu a těšíme se na nové žáčky. Jana Smetanová
  621 zobrazení

Setkání s bývalými pracovníky školy

Setkání s bývalými pracovníky školy
​Při oslavách Dne učitelů pořádáme každoročně i setkání s našimi bývalými pracovníky. Po dvouleté pauze, kdy školy byly zavřené, se přišlo 30. března do školy podívat dvanáct našich bývalých kolegyń a kolegů. Setkání zahájily děti z 1.A z pěveckého sboru Čtyřlístek, které pod vedením své sbormistryně paní  Adély Sládkové zazpívaly 3 ...
Celý článek
  333 zobrazení

Přihlášky k zápisu do 1. tříd od 1. 4. do 21. 4.

​ Vážení rodiče, od 1. do 21. dubna si můžete generovat přihlášky do 1. třídy na https://zapisyzs.pardubice.eu/ . Ve všech pardubických školách budou zápisy probíhat ve dnech  20. a 21. dubna. Vytištěnou přihlášku si prosím přineste s sebou k zápisu. Zároveň si prosím zarezervujte čas zápisu v rezervačním systému, abyste nemuseli ček...
Celý článek
  378 zobrazení

​ŠKOLY SBÍRAJÍ STARÝ PAPÍR PRO UKRAJINU

Školská zařízení na území MO Pardubice II se rozhodla přispět na charitativní sbírky, které pomáhají řešit složitou situaci kolem krize vyvolané ruskou agresí na Ukrajině Školy pomohou formou sběrového rána a výtěžek z prodeje starého papíru pošlou na konto Člověk v tísni a Oblastní charita Pardubice. Naše škola pošle výtěžek sběru Charitě Pardubic...
Celý článek
  360 zobrazení

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz