Třídy a události

Nejlepší učitelé města Pardubic

Nejlepší učitelé města Pardubic
​Mezi nejlepšími učiteli města Pardubic byla vyhlášena i paní učitelka Jaroslava Bártlová. Paní učitelka dostala ocenění za organizaci soutěží ve škole, za práci se žáky na mimoškolních projektech a za vedení žáků v soutěžích, kde dosahují vynikajících výsledků. Děkuji paní učitelce Jaroslavě Bártlové za její výbornou práci děkuji&nb...
Celý článek
  134 zobrazení

Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd
​Vážení rodiče předškoláčků,  podrobné informace k zápisu jsou uvedeny na https://zapisyzs.pardubice.eu/     Elektronické žádosti je možné generovat od 18. března. Přeji Vám hezký den. Jana Smetanová 
  213 zobrazení

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2024/2025

​ Vážení rodiče, dovoluji si Vám poslat informaci k zápisům do 1. tříd. Zápis proběhne 17. a 18. dubna od 13.00h do 18.00h.   Vygenerujte si prosím přihlášku na https://zapisyzs.pardubice.eu/ a přineste ji s sebou k zápisu. Zároveň si prosím zarezervujte čas zápisu v rezervačním systému, abyste nemuseli čekat. Systém bude přístupný od 18. břez...
Celý článek
  513 zobrazení

Hubička - 9.B

Hubička - 9.B
​Operu Bedřicha Smetany Hubička nacvičili ve vlastním podání žáci 9.B pod vedením paní učitelky Marie Sychrové. Pro spolužáky zahráli skvělé divadelní představení. Perfektně zvládnuté dialogy ve staré češtině si zaslouží velký obdiv. Poklona je i za herecké výkony a režii celého představení. Děkuji hercům i paní učitelce za velice příjemný zážitek....
Celý článek
  199 zobrazení

Certifikát Cambridge získalo dalších 9 žáků

Certifikát Cambridge získalo dalších 9 žáků
​V úterý 13. února převzali žáci 9. tříd, kteří úspěšně složili zkoušky, certifikáty Cambridge University  a potvrdili tím úroveň svých jazykových dovedností na úrovni B1, B2 a A2. Za přípravu žáků ke zkouškám mnohokrát děkuji paním učitelkám Tereze Víškové a Romaně Zvolánkové. Z úspěchu našich žáků, z jejich cílevědomosti i z jejich...
Celý článek
  273 zobrazení

Nejlepší učitelka Pardubického kraje Aňa Novotná

Nejlepší učitelka Pardubického kraje Aňa Novotná
​Paní učitelka Marie Aňa Novotná byla 25. ledna 2024 oceněna jako nejlepší učitelka Pardubického kraje a za svoji skvělou práci získala cenu Gustava Habrmana od radního Pardubického kraje pana Josefa Kozla. Z úspěchu paní učitelky mám velkou radost a velice si vážím její skvělé práce. Vloni získala ocenění Pardubického kraje za svoji práci pan...
Celý článek
  433 zobrazení

Tři králové

Tři králové
​Historii příchodu Tří králů do Betléma s dary pro Ježíška spolužákům dnes připomněli žáci třídy 7.A. Místo kadidla, zlata a myrhy rozdávali dětem  bonbóny, ale jejich návštěva byla velice milá a poučná. Historická fakta doprovodili žáci zpěvem koled a svoji návštěvu tříd neopomněli napsat na rámy dveří - K + M + B 2024. Velké poděko...
Celý článek
  385 zobrazení

Náboj - Junior - 2. místo

Náboj - Junior - 2. místo
​ V pátek 24. 11. 2023 se čtyřčlenný tým žáků z 9. B - Karolína Vašíčková, Jan Hrbáček, Antonín Slezák a Tobiáš Rothanzl zúčastnil na pardubickém gymnáziu Dašická mezinárodní matematicko-fyzikální soutěže NÁBOJ-JUNIOR, kde v konkurenci 12 škol z Pardubic a okolí vybojovali skvělé druhé místo. Na úrovni celorepublikového měření pak obsadili 59. příč...
Celý článek
  416 zobrazení

Stávka 27. 11. 2023

Vážení rodiče, v pondělí 27. listopadu se naše škola připojí ke stávce vyhlášené Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství. K tomuto rozhodnutí nás vede rychle se snižující úroveň vzdělávání. V posledních dvou letech přišly do školy desítky žáků cizinců bez znalosti českého jazyka - tvoří 9% žáků školy. Ve třídách máme i  inkludované...
Celý článek
  1443 zobrazení

Bezpečná organizace

Bezpečná organizace
​V pondělí obdržela naše škola další certifikát Bezpečná organizace, kterou předal pan Bc. Radek Kubíček, MBA- jednatel společnosti 2K Consulting. Jana Smetanová
  437 zobrazení

Poděkování za Harry Potter Book Day

Poděkování za Harry Potter Book Day
​Každé poděkování za práci našich paní učitelek, pánů učitelů a našich žákyň a žáků mi udělá radost.  Vážená paní Smetanová, 12. října 2023 celý svět slavil Harry Potter Book Day. To jsme si u nás v knihkupectví Megabooks v Hradci Králové nemohli nechat ujít a ke všem nadšeným fanouškům jsme se připojili. V našem provizorním ,,obýváku" to...
Celý článek
  468 zobrazení

Certifikáty Cambridge English

Certifikáty Cambridge English
​V úterý 19. září slavnostně převzaly v ředitelně školy své certifikáty za složení zkoušky z angličtiny a získání certifikátu Cambridge English žákyně 9. třídy Natálie Šmidberská a Magdalena Snášelová. Poděkování za přípravu na složení zkoušky patří paní učitelce Mgr. Tereze Víškové. Jana Smetanová
  650 zobrazení

Zahájení školního roku 2023/2024

​Vážení rodiče, milé žákyně a milí žáci, letos zahájíme 55. rok činnosti naší školy. První žáci do ní nastoupili 1. září 1968. Slavnostní zahájení školního roku proběhne 4. září. Prvňáčci mají slavnostní shromáždění před školou od 9.00h, žáci 2. - 9. tříd mají vyučování první školní den od 8.00h do 8.45h. Těším se s vámi na viděnou i na budoucí spo...
Celý článek
  587 zobrazení

​OCHRANA OZNAMOVATELŮ ZPŮSOB OZNAMOVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM VNITŘNÍHO OZNAMOVACÍHO SYSTÉMU

Povinná osoba: Název organizace: Základní škola Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 Telefonní čísla: 466 415 678 Elektronická adresa: smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz Identifikátor datové schránky: kjefxqf IČ: 60159065 Příslušná osoba: Mgr. Petra Urbanová, tel: 585 155 100, email: sekretariat@2kconsulting.cz Ochrana oznamovatelů byla do našeho právní...
Celý článek
  696 zobrazení

Termíny třídních schůzek

​19. října 2023 - 16.15 h - plenární schůze SRPŠ                           17.00 h - třídní schůzky 24. dubna 2024 - 17.00 h - třídní schůzky 
  1091 zobrazení

Termíny prázdnin

​ Období školního vyučování a období prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění p...
Celý článek
  1292 zobrazení

4. září pro prvňáčky - zahájení školního roku

​ Vážení rodiče, dovoluji si Vám zaslat informaci k zahájení nového školního roku. Do školy nastupujeme v pondělí 4. září. Žáci, kteří chtějí jít 4. září na oběd, musejí mít stravné zaplacené přes účet školy do 20. srpna. https://www.zsprodlouzenapce.cz/jidelna/placeni Informace k placení obědů a kód svého dítěte pro zaslání peněz jste dostali na t...
Celý článek
  728 zobrazení

Leták - plavání nabídka pro děti

Leták - plavání nabídka pro děti
​Vážení rodiče,  pokud nemůžete otevřít leták na plavání v příloze a máte o plavání pro děti zájem,  dala jsem ho ještě na web školy. Přeji Vám hezký den.                                    Jana Smetanová
  509 zobrazení

​Přijetí žáků do základní školy od 1. 9. 2023. Прийом учнів до початкової школи з 1 вересня 2023 року.

Ředitelka základní školy Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 se sídlem Prodloužená 283, Pardubice, 53009, IČO 60159065 jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §46, §165 odst. 2, písm. e) a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění poz...
Celý článek
  390 zobrazení

Výběrové řízení na nákup IT

​Základní škola Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 vypsala výběrové řízení na nákup IT za 770 000 Kč, které obdržela jako dotaci od MŠMT. Osloveny byly 3 firmy. Vyhodnocení nabídek proběhne 28. 6. 2023 za účasti zástupce zřizovatele. Jana Smetanová
  522 zobrazení

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz