OČR od 25. 5. 2020

​Vážení rodiče, Český správa sociálního zabezpečení vydala nový formulář k žádostem o ošetřovné od 25. 5. 2020. Ke stažení je nahrán na webu v dokumentech  https://www.zsprodlouzenapce.cz/dokumentace/dokumenty/41-ocr-od-25-5-2020 . Škola tento formulář nepotvrzuje, vyplňují si ho jenom rodiče. Přeji Vám hezký den.      &nbs...
Celý článek
  79 zobrazení

Otevření druhého stupně školy

​Vážení rodiče, na druhém stupni školy budeme pokračovat až do konce školního roku v online výuce. Setkání třídních učitelů se žáky je zcela v režii vyučujících. Pro schůzky v budově školy platí přísná hygienická opatření stejně jako pro první stupeň.  O případném uspořádání třídnické hodiny  Vás budou informovat podle situ...
Celý článek
  157 zobrazení

Ukončení školního roku v pátek 26. června

​Vážení rodiče, z důvodu zahájení rekonstrukce školní jídelny ukončíme školní rok již v pátek 26. června. Na pondělí 29. června a na úterý  30. června vyhlašuji ředitelské volno z technic kých důvodů, protože ve škole budou probíhat bourací práce. O způsobu předání vysvědčení Vás budeme informovat prostřednictvím elektronick é žákovské knížky ...
Celý článek
  184 zobrazení

Aktualizace nástupu žáků 1. stupně do školy od 25. 5. 2020

​Vážení rodiče, na výuku ve škole se od 25. května přihlásilo 134 žáků. Rozdělila jsem je do výukových skupin a odpolední zájmovou činnost zajistíme pro děti z 1. - 3. tříd.  Podrobné informace obdrží rodiče přihlášených dětí do středy 20. května do 18.00h přes EŽK. Podle skupin budou aktualizovány i příchody a odchody dětí ze školy. ...
Celý článek
  242 zobrazení

Oznámení o přijetí žáka do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

V souladu s §183, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zveřejňuji seznam registračních čísel žáků, kteří jsou přijati do 1. ročníku naší školy pro školní rok 2020/2021. Seznam bude vyvěšen i na dveřích školy do 30. 5. 2020. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, k...
Celý článek
  163 zobrazení

​Oznámení o přijetí žáka do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

V souladu s §183, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zveřejňuji seznam registračních čísel žáků, kteří jsou přijati do 1. ročníku naší školy pro školní rok 2020/2021. Seznam bude vyvěšen i na dveřích školy do 30. 5. 2020. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, k...
Celý článek
  121 zobrazení

​Doplňující informace k přijímacímu řízení v tomto školním roce.

Konkrétní termín jednotné přijímací zkoušky vyhlásilo ministerstvo na pondělí 8. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového studia a úterý 9. června 2020 pro obory vzdělání šestiletých a osmiletých gymnázií. Termíny školní přijímací zkoušky stanoví ředitel, pokud ji ředitel školy stanovil v rámci vyhlášených kritérií, v období v...
Celý článek
  95 zobrazení

Nástup žáků 1. stupně do školy od 25. 5.

Vážení rodiče, od 25. května znovu otevíráme školu pro žáky 1. stupně. Pokud se rodiče rozhodnou, že většina žáků ze třídy zůstane doma, bude i nadále paní třídní učitelka nebo pan třídní učitel vyučovat dálkově. Žáci, kteří pak budou ve škole,budou zařazeni do výukových skupin s jinými učiteli. Domácí práci dostávat nebudou. Na výuce se kolegové m...
Celý článek
  456 zobrazení

Termíny přijímacích zkoušek

Vážení rodiče, milí žáci, MŠMT zveřejnilo 6. 5. termíny přijímacích zkoušek. Přípravný kurz pro deváťáky bude končit v pátek 5. června. Pak bude pokračovat distanční výuka. Přeji našim žákům úspěšné složení přijímacích zkoušek.                                 ...
Celý článek
  83 zobrazení

Organizace přípravy žáků 9. tříd na přijímací zkoušky od 11. 5. 2020

Z nařízení ministerstva školství od 11. května znovu otevíráme školu pro přihlášené žáky 9. tříd. Při výuce musíme dodržet přísné hygienické předpisy, abychom především ochránili zdraví našich žáků i pracovníků školy podle pokynu MŠMT Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020. Proto jsme museli pro návrat žák...
Celý článek
  163 zobrazení

Otevření školy pro 9. ročník od 11. 5. 2020

​ Vážení rodiče, od pondělí 11. května otevíráme školu pro žáky 9. tříd, kteří se připravují na přijímací zkoušky. Vyučovat budeme pouze český jazyk a matematiku, a to v rozsahu 2 – 4 hodiny třikrát týdně podle počtu přihlášených žáků. Skupiny nesmějí být větší než 15 žáků a všichni budou muset dodržovat nařízená hygienická opatření. Do školy budou...
Celý článek
  477 zobrazení

Potvrzení o uzavření školy pro OSVČ

​Vážení rodiče, pokud potřebujete potvrzení o uzavření školy za březen a duben, stáhněte si prosím formulář k doplnění na  https://www.zsprodlouzenapce.cz/dokumentace/dokumenty .  Formuláře jsou vloženy na webu v dokumentech a zobrazují se jako soubory nejníže umístěné. Přeji Vám hezký den.              ...
Celý článek
  270 zobrazení

Informace MŠMT k přijímacím zkouškám - kariérová poradkyně

Informace MŠMT k přijímacím zkouškám - kariérová poradkyně
​ Dobrý den vážení rodiče, Dovoluji si Vám zaslat některé aktuální informace k přijímacímu řízení, které jsem obdržela od paní Mgr. Petry Pospíšilové z odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje. Byl vydán nový zákon 135/2020 Sb. O zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/20...
Celý článek
  283 zobrazení

Poděkování rodičům za spolupráci

​Vážení rodiče, dovolte mi, abych Vám vyjádřila svůj obdiv a své poděkování za pomoc, kterou svým dětem poskytujete při domácím učení. Uzavření škol během jediného dne nás zaskočilo a museli jsme bez přípravy hledat cesty, jak dětem zprostředkovat učivo. Bez Vaší pomoci a spolupráce bychom tuto neobvyklou situaci nezvládli, zejména u dětí na 1...
Celý článek
  271 zobrazení

Ošetřovné pro OSVČ

​Pro OSVČ vyplácí ošetřovné Ministerstvo průmyslu a obchodu. Nemůžou použít formulář pro zaměstnance. Musejí dokládat, že nemohli pracovat z domova.Schváleno 24.3. Informace z Hospodářské komory: Finanční příspěvek pro osoby samostatně výdělečné činných (OSVČ) – ošetřovné 20.03.2020 Miroslav Diro Vláda České republiky na základně tohoto usnesení sc...
Celý článek
  410 zobrazení

​Maturity a přijímací zkoušky na střední školy mohou být v červnu

​Maturity a přijímací zkoušky na střední školy mohou být v červnu
Přijímací zkoušky na střední školy se uskuteční asi počátkem června, pokud se školy znovu otevřou v půlce května po opadnutí epidemie nového koronaviru. Týden po přijímacích zkouškách by se pak konaly maturitní zkoušky, mají být do konce června. Vyplývá to z vládního návrhu zákona, který dnes ve zrychleném režimu schválil Senát. Normu nyní dostane ...
Celý článek
  164 zobrazení

Ošetřovné po celou dobu uzavření škol pro děti až do 13 let

Převzato ze stránek MPSV 20.3. Ošetřovné pro zaměstnance bude propláceno i po zákonem stanovených 9 dnech. A to po celou dobu, kdy budou uzavřené školy i jiná dětská zařízení. Nárok na něj budou mít po dobu mimořádných opatření také rodiče s dětmi do 13 let. Změny schválila dnes (19. 3. 2020) vláda. Jde o samostatný zákon, který slouží jako dočasné...
Celý článek
  671 zobrazení

​Další kolo výběru do 1. třídy s rozšířenou výukou angličtiny pro školní rok 2020/2021

Letos prošli v ZŠ Prodloužená 283, Pardubice naši budoucí prvňáčci - zájemci o třídu s rozšířenou výukou angličtiny - přísným výběrem. Můžeme proto ještě přijmout 5 dětí, které jsou hodně šikovné a jejichž rodiče mají zájem o výběrovou třídu. Zájemci se mohou hlásit do 10. dubna na smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz. Jakmile bude třída naplněna, bude v...
Celý článek
  340 zobrazení

Informace od paní školní psycholožky

Vážení rodiče, po dobu trvání zákazu vstupu dětí do škol a zákazu vycházek (jiných než nezbytně nutných) se s vámi či vašimi dětmi bohužel nemohu osobně setkat . Pokud jsme měli naplánované schůzky, oslovím vás s nabídkou nových termínů, či jiného řešení situace (platí pro rodiče i děti). V případě akutních situací jsem v pracovní době k dispozici ...
Celý článek
  276 zobrazení

Vydávání potvrzení o ošetřování dětí

​Vážení rodiče, potvrzení na ošetřování dítěte si můžete vyzvednout v týdnu od 16.3. do 20. 3. denně od 8.00h do 12.00h u ředitelky školy nebo u zástupců ředitelky školy.  Přeji Vám hezký den.                                        Jan...
Celý článek
  248 zobrazení