Třídy a události

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2022/2023

​ Vážení rodiče, dovoluji si Vám poslat informaci k zápisům do 1. tříd. Ve všech pardubických školách budou zápisy probíhat v týdnu od 20. do 21. dubna. Vygenerujte si prosím od 1. dubna přihlášku na https://zapisyzs.pardubice.eu/ a přineste ji s sebou k zápisu.  Zároveň si prosím zarezervujte čas zápisu v rezervačním systému, abyste nemu...
Celý článek
  40 zobrazení

Mikulášský den

Mikulášský den
​V pondělí 6. prosince řinčely ve škole čertovské řetězy a školou procházeli Mikulášové, andělé i čerti. Na prvním stupni dávali Mikulášové dětem nadílku a taky četli z čertovské knihy hříšníky, na které si peklo už brousí zuby. Ale vlídní andělé nedovolili, aby někdo skončil v čertovském pytli. Žáčci z 1.B měli Mikuláše netradičně online, protože ...
Celý článek
  212 zobrazení

Zrušení hromadných akcí

​Vážení rodiče a přátelé naší školy, s ohledem na  současná nařízení vlády rušíme akce, které jsme měli naplánované: nebude Adventní koncert dětských pěveckých sborů 3. prosince ani Den otevřených dveří s jarmarkem 8. prosince. V březnu nebudu dávat ředitelské volno, které mělo být 24. března. Děkuji Vám mnohokrát za p...
Celý článek
  341 zobrazení

Minimalizace šikany

Minimalizace šikany
​V pátek 22. a v sobotu 23. října se část našeho učitelského sboru schází na dlouhodobém programu k minimalizaci šikany. Chceme ve škole bezpečné a příjemné prostředí, tak na sobě pracujeme. A lektoři z AISIS jsou moc fajn. Jana Smetanová
  115 zobrazení

Ocenění za pomoc člověku v nouzi

Ocenění za pomoc člověku v nouzi
​V pátek 15. října se v podvečer v nákupní zóně ujal náš žák Ondra Vorlíček pána na vozíku, který už byl vysílený a dezorientovaný a sám by se nedostal domů. Ondra ho odvezl do bezpečí a přivolal mu pomoc. Přestože okolo byli další lidé, kteří pána na vozíku viděli, jenom Ondra mu pomohl. Velice si tohoto projevu soucitnosti vážím a Ondro...
Celý článek
  288 zobrazení

Nová jazyková učebna

Nová jazyková učebna
​Dnešním dnem zahajujeme výuku v nově zrekonstruované jazykové učebně.  Prostředky jsme investovali z příspěvku zřizovatele a máme tak první  interaktivní jazykovou třídu.  Do budoucna chceme pokračovat, jak to rozpočet dovolí. Děkuji za trpělivost zejména paní učitelce Tereze Víškové, která dodnes učila v náhradních prostorách ...
Celý článek
  159 zobrazení

Ředitelské volno v pondělí 27. září

​V pondělí 27. září mají všechny pardubické školy ředitelské volno. Přeji všem hezký prodloužený víkend. Jana Smetanová
  228 zobrazení

Zahajovací teambuilding na Moravě

Zahajovací teambuilding na Moravě
​Po ročním nuceném odkladu se nám v prvním zářijovém víkendu podařilo uskutečnit výlet na Moravu. Sobotní odpoledne jsme strávili v Lednicko - valtickém areálu. Za vidění stála výstava soch z písku a v nádherném letním počasí jsme si užili i procházku k Minaretu.  Večer  jsme si spolu popovídali a zazpívali  ...
Celý článek
  319 zobrazení

Přihlášky do tříd s rozšířenou výukou angličtiny a hudební výchovy pro rok 2022/2023

​Vážení rodiče, od 2. září do 31. ledna 2022 můžete posílat do školy vyplněné a podepsané přihlášky do třídy s rozšířenou výukou angličtiny. Přihlášky do třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy můžete posílat až do 31. 3.  Přihlášky posílejte prosím naskenované na smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz . Jakmile přihlášku obdržím, pošlu Vám e-mailem...
Celý článek
  593 zobrazení

Naši noví prvňáčci

Naši noví prvňáčci
​Ve středu 1. září nastoupilo do naší školy 82 nových prvňáčků. Zahájili jsme již 53. školní rok v historii naší školy a pevně věřím, že tento rok bude normální a budeme se potkávat i na mnoha mimoškolních akcích. Jana Smetanová
  432 zobrazení

​Nabídka kroužků pro školní rok 2021 / 2022:

​ Nabídka kroužků pro školní rok 2021 / 2022: Všechny budou probíhat na naší škole , jen se liší organizátorem. Vždy uvádějte celé jméno dítěte a třídu, do které bude v tomto školním roce chodit!!! Školní kroužky, na které se přihlašujete na e-mailové adrese rihoskovab@zsprodlouzenapce.cz : Název termín čas Vedoucí cena Hravá logopedie Út 15:30 – 1...
Celý článek
  1136 zobrazení

Zahájení školního roku

​ Vážení rodiče, dovoluji si Vám zaslat informaci k zahájení nového školního roku. Do školy nastupujeme ve středu 1. září. Žáci 2. – 9. tříd mají vyučování 1. září od 8.00 h . do 8.45 h. Žáci , kteří chtějí jít na oběd, musejí mít stravné zaplacené přes účet školy do 20. srpna. Oběd budeme vydávat od 10.00 h . do 12.00 h. Prvňáčci se s rodiči shrom...
Celý článek
  483 zobrazení

Nový řád školní jídelny platný od 1. 9. 2021

​Vážení rodiče, v sekci Dokumentace je zveřejněn nový řád školní jídelny se zvýšeným stravným:  https://www.zsprodlouzenapce.cz/dokumentace/dokumenty/87-vnitrni-rad-skolni-jidelny-platny-od-1-9-2021-docx Dovoluji si znovu upozornit, že obědy na září se platí do 20. srpna. Přeji Vám hezký zbytek prázdnin.          ...
Celý článek
  466 zobrazení

Vyzvedávání Pardubické karty

​ Vážení rodiče a strávníci naší školy, nové Pardubické karty si můžete vyzvednout v kanceláři školní jídelny ​ od středy 25.8.2021 od 7 do 14 hodin ​ . Vstup je od hlavního vchodu přes školní jídelnu k okénku kanceláře.  Přeji Vám hezký den.                           &...
Celý článek
  431 zobrazení

Hledám učitele na krátkodobý zástup

Hledám učitele na krátkodobý zástup
​Hledám krátkodobý zástup od 1. září na 2. stupeň. Potřebuji odučit 8 hodin TV, 8 fyzik a 7 hodin PKČ v dílnách. Paní učitelky nastoupí ze zdravotních důvodů později nebo jdou hned na začátku roku na operaci. Zájemci se mohou hlásit na smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz do 20. srpna. Nabízím vlídné zacházení, kolegiální podporu od učitelů. Možné i...
Celý článek
  451 zobrazení

Začátek školního roku - testování žáků

​Vážení rodiče, informace ke způsobu testování žáků na začátku školního roku - 1., 6. a 9. září obdrží školy až po 16. srpnu. Prvňáčci se mají testovat 2. září. Budu hledat způsob, který nebude pro děti příliš zatěžující a opět budete mít možnost přinést si do školy vlastní test. Pokud s testováním dětí nesouhlasíte, mají i tak Vaše děti právo chod...
Celý článek
  606 zobrazení

Termíny prázdnin

Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve ...
Celý článek
  1137 zobrazení

​Termíny třídních schůzek a konzultací - čtvrtky

Čtvrtek 7. října 2021 od 18.00h. Od 17.00h plenární schůze SRPŠ. TU si třídní schůzky mohou svolat i v jiném termínu. Čtvrtek 7. dubna 2022 od 18.00h. TU si třídní schůzky mohou svolat i v jiném termínu.
  573 zobrazení

Termíny pedagogických rad

Úterý - 31. srpna 2021 Pondělí - 15. listopadu 2021 Pondělí - 24. ledna 2022 Pondělí - 11. dubna 2022 Čtvrtek - 23. června 2022
  291 zobrazení

Stravné na nový školní rok - platba na září

​ Vážení rodiče a strávníci naší školy, ceny stravného na školní rok 2021/2022: Od 7 do 10 let ……………….30, Kč jeden oběd ……………..záloha 630,- Kč Od 11 do 14 let ……………..32,- Kč jeden oběd …………..záloha 672,- Kč 15 leté a více …………………34,- Kčjeden oběd …………..záloha 714,- Kč Zaměstnanci …………………..34 Kč jeden oběd ….(15, Kč z FKSP, 19,- Kč zaměstnanec) …………...
Celý článek
  321 zobrazení

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa