Třídy a události

Ocenění školy za vědu i sport

Ocenění školy za vědu i sport
​Ve středu 31. května 2023 navštívil školu náměstek primátora města Pardubic pan Jakub Rychtecký s mistrem světa v běhu na lyžích panem Martinem Koukalem. Oba se zájmem zhlédli prezentaci Báry Samkové z 8. C, která zvítězila v celostátním kole soutěže Office Arena se svým projektem Po stopách pardubického sportu. Bára navrh...
Celý článek
  104 zobrazení

​Přijetí žáků do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024

Ředitelka základní školy Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 se sídlem Prodloužená 283, Pardubice, 53009, IČO 60159065 jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §46, §165 odst. 2, písm. e) a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění poz...
Celý článek
  296 zobrazení

​Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2023/2024 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství) ve znění novely č. 20/2023 Sb.

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 202 3 /202 4 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта) зі змінами внесеними поправкою № 20/2023 ЗБ. Ředitelka základní školy / Директор початкової школи Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/20...
Celý článek
  175 zobrazení

Doplňující volby do školské rady

​Doplňující volby člena školské rady z řad zákonných zástupců  proběhnou ve čtvrtek 27. dubna při třídních schůzkách. Všichni zákonní zástupci obdrželi informace přes ežk.  Předem děkuji za účast a přeji Vám hezké jarní dny.                               ...
Celý článek
  131 zobrazení

Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd
  379 zobrazení

Výběr nadaných dětí - zápis do 1. tříd

Výběr nadaných dětí - zápis do 1. tříd
​ ​Vážení rodiče, jsme partnerskou školou nadace Qiido a nadané děti vybíráme už během zápisu do 1. třídy. Kromě paní učitelek a pánů učitelů, kteří provádějí zápis, procházejí po třídách naše proškolené paní učitelky nebo zakladatelka Qiida paní Miriam Janyšková a cílenými otázkami zjišťují, zda lze u dětí předpokládat mimořádné nadání. Vybrané dě...
Celý článek
  522 zobrazení

Jarní den otevřených dveří 29. 3. 2023

Jarní den otevřených dveří 29. 3. 2023
​Vážení rodiče a přátelé naší školy, dovoluji si Vás pozvat na jarní den otevřených dveří, který pořádáme ve středu 29. března . V 8.00h a v 9.00h můžete navštívit ukázkové hodiny ve všech třídách. Od 15.00h do 17.30h zveme návštěvníky na jarní výtvarné dílny a na prodejní jarmark. Občerstvení bude zajištěno. Těším se s Vámi na viděnou.  ...
Celý článek
  551 zobrazení

Ukončení příjmu přihlášek do třídy s RVAJ

​Vážení rodiče, přihlášky do třídy s rozšířenou výukou angličtiny byly přijímány do 31. ledna. Nyní již probíhají pohovory u pana školního psychologa. Přihláška proto již není na stránkách školy ke stažení. Děkuji Vám za pochopení.                                 J...
Celý článek
  393 zobrazení

Zápis pro žáky z Ukrajiny

​Zvláštní zápis se řídí školským zákonem a zákonem č. 67/2022 Sb., ve znění novely č. 20/2023 Sb. Zvláštní zápis je určen pouze dětem a žákům, na které se vztahuje dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině (viz dále). Pravidla zvláštního zápisu platí pro všechny školy. Zápis se bude konat v ředitelně školy 1. června od 13.00h do 18.00h. Zá...
Celý článek
  382 zobrazení

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2023/2024

​ Vážení rodiče, dovoluji si Vám poslat informaci k zápisům do 1. tříd. Vygenerujte si prosím přihlášku na https://zapisyzs.pardubice.eu/ a přineste ji s sebou k zápisu. Zároveň si prosím zarezervujte čas zápisu v rezervačním systému, abyste nemuseli čekat. Systém bude přístupný od 20. března. K přihlášce prosím přiložte: Kopii rodného listu dítěte...
Celý článek
  997 zobrazení

Ocenění paní učitelky Líby Holešínské

​Paní učitelka Líba Holešínská byla oceněna mezi nejlepšími učiteli Pardubického kraje. Návrh na ocenění za její skvělou práci podaly dvě maminky jejích bývalých žáků a paní učitelka byla vyhlášena jako druhá nejlepší učitelka v kategorii základních škol. Z celého srdce paní učitelce Holešínské blahopřeji a velice jí za její dlouhodobou výbornou pr...
Celý článek
  419 zobrazení

Šťastný nový rok

Šťastný nový rok
​Milé paní kolegyně a milí páni kolegové, milé žákyně a milí žáci, vážení rodiče a vážení přátelé naší školy,  přeji Vám všem do nového roku pohodu a klid a těším se na spolupráci v roce 2023.                                           ...
Celý článek
  434 zobrazení

Děti zpívaly dětem

Děti zpívaly dětem
​Naše školní pěvecké sbory Pramínek a Čtyřlístek připravily krásné vánoční zpívání pro statní třídy. Vánoční písničky i koledy rozezpívaly celou jídelnu. Děkuji za úžasnou  předvánoční atmosféru a paním sbormistryním Adéle Sládkové a Míše Trunečkové za tuto akci.  Jana Smetanová
  492 zobrazení

Poděkování, které potěší

Poděkování, které potěší
​ Vážená paní ředitelko, dovolte mi, abych touto cestou poděkovala paní učitelce Mgr. Tereze Botkové a žákyním 8.C Nele Beránkové, Barboře Chudomské a Karolíně Havlíkové za zorganizování zábavného odpoledne s Harrym Potterem na naší prodejně Oxford Bookshop v Hradci Králové. Děvčata vzorně reprezentovala Vaši školu a přípravě se věnovala ve svém vo...
Celý článek
  524 zobrazení

Adventní koncert

Adventní koncert
​Vstupenkou do adventního času je v naší škole už tradičně koncert školních pěveckých sborů, který proběhl v pátek 2. prosince v aule Univerzity Pardubice. Koncert zahájil statutární náměstek primátora města Pardubic pan Mgr. Jakub Rychtecký. Krásný vánoční repertoár nacvičily se sbory Zpěváčci, Pramínek a Čtyřlístek paní sbormistryně Monika Kadlec...
Celý článek
  402 zobrazení

Adventní den otevřených dveří - 7. 12.

Adventní den otevřených dveří - 7. 12.
​ Vážení rodiče, dovoluji si Vás s Vašimi dětmi pozvat na Adventní den otevřených dveří, který pořádáme ve středu 7. prosince. V 8.00h a v 9.00h můžete navštívit ve všech třídách ukázkové hodiny. Od 15.00h do 17.30h bude probíhat v přízemí školy adventní jarmark a ve třídách v budově školy budou připraveny adventní výtvarné dílny. Těším se s Vámi n...
Celý článek
  558 zobrazení

Škola plná strašidel

Škola plná strašidel
​Středa 2. listopadu patřila strašidlům a nejrůznějším nadpřirozeným bytostem. Na žádost žákovského parlamentu jsme uspořádali celoškolní halloweenský den a užili jsme si nový svátek. Jana Smetanová
  389 zobrazení

Virtuální prohlídka školy

Vážení rodiče a návštěvníci našich stránek,  dovoluji si Vás upozornit na nově vloženou virtuální prohlídku školy na:   https://www.zsprodlouzenapce.cz/virtualni-prohlidka/  . Procházku školou jsme dostali jako sponzorský dar od firmy 3Dvire s.r.o .  -  www.3Dvire.cz .  Velice jim i touto cestou děkuji z...
Celý článek
  565 zobrazení

Ředitelské volno

​Vážení rodiče, na základě dohody ředitelů pardubických škol vyhlašuji ředitelské volno na pátek 18. listopadu . Další ředitelské volno bude z organizačních důvodů vyhlášeno na pátek 17. 2. 2023 .  V listopadu - v den ředitelského volna - bude celá škola uzavřená z důvodu šetření energiemi a nebude fungovat ani školní družina. Informace k...
Celý článek
  847 zobrazení

Zahájení nového školního roku

Zahájení nového školního roku
​Dnes jsme přivítali ve svých řadách 73 nových prvňáčků. Děti vypadaly natěšeně, rodiče i prarodiče se většinou usmívali, a tak se těším no další školní rok. Jana Smetanová FOTOGALERIE
  435 zobrazení

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz