Třídy a události

​Přijetí žáků do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024


Ředitelka základní školy Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 se sídlem Prodloužená 283, Pardubice, 53009, IČO 60159065 jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §46, §165 odst. 2, písm. e) a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do 1. ročníku základního vzdělávání v Základní škole Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 od školního roku 2023/2024 u dětí s těmito čísly přihlášek:

5698081288

2891870721

5541834241

9946129924

2380806656

1175664384

2451154944

4968970496

4746777637

5791761664

4526955264

8192244992

4986893312

8253625444

8283937984

8218469376

4513829888

7701424641

4538282752

5843957769

1131801344

8900169766

7470955936

3013352192

8273375488

7926348860

1176165123

8448726016

6234643968

3100343044

3229425152

9405529860

5846389768

5119919616

9500442112

8096512512

3393559424

2434626112

6117040384

7814128576

8056931072

4594812672

2689387529

8467233408

8201938112

5795593728

6373766444

4387723524

5508671488

8956132864

1326443529

3371730688

8732406528

2824526728

6393081088

5728303872

5251807232

8227901952

8959713536

7174853248

5765940224

9113366272

2191648512

2568962247

8049219584

8839864328

5977621888

9650698249

3412106496

4443380736

3340317312

9056427776

5185527168

6137190912

5696516096

3236187904

4275822083

9649875776

8908974088

4585389568

7591188736

3156958208

V Pardubicích 10. 5. 2023                                   Mgr. Bc. Jana Smetanová

Office Arena 2023 - vítězství ve finálovém kole
Po stopách Pernštejnů

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz