Británie s Britem

Británie s Britem

Ve čtvrtek se 5., 6. a 7. třídy utkaly ve znalostech Velké Británie s Britem Neilem a jeho asistentkou Luckou. Kapitáni z každé třídy soutěžili v tématech jako hudba, zeměpis, jídlo a sport za velké podpory svých tříd a jejich zástupců se jmény Hermiona, James Bond a Mr. Bean. Byly potřeba nejen znalosti, ale také trocha štěstí a rychlý postřeh. A to vše in English - of course. Nejzajímavější byl sport, kde si mohli vyzkoušet jeden z typických anglických sportů - cricket.

Program se velmi líbil. Díky Neilovi se dají i nudné věci jako reálie naučit hrou a s humorem. Těšíme se na příště!

  314 zobrazení

DPS CARMINA pomáhal dobré věci

DPS CARMINA  pomáhal  dobré věci
  

Ve čtvrtek 17. května se od 17:30 hodin uskutečnil v Husově sboru v Pardubicích benefiční koncert. Jeho hlavním smyslem bylo získat co nejvíc finančních prostředků na podporu malé Eriky, která od tří měsíců trpí postvakcinační encefalopatií. Krásný výtěžek ve výši 10 350 Kč byl věnován na její  transparentní účet jako příspěvek k zajištění podpůrné lázeňské léčby. Na akci, které se  osobně zúčastnila celá rodina  Beranova včetně malé pacientky, se krom DPS CARMINA třídy 4. A ZŠ Prodloužená  představilo přípravné a hlavní koncertní oddělení Pardubického dětského sboru a dále sbor Květinky působící při ZUŠ Chrudim.

Poděkování za zorganizování celého podvečera patří Bc. Lence Královcové, faře Husova sboru za bezúplané poskytnutí prostor a hlavně všem štědrým přítomným rodičům a dalšímu četnému publiku. Ti společně s účinkujícími prokázali tolik potřebnou empatii.

Iva Bednářová – sbormistryně DPS CARMINA

  265 zobrazení

Bude nás pět - Zpěváčci

Bude nás pět - Zpěváčci

„Bude nás pět“ – je název 10. ročníku  festivalu DPS, kterého se 11. 5. 2018 zúčastnily děti ze 3. A  z DPS Zpěváčci.

 Cestou na festival si však Zpěváčci  ještě prohlédli zámek v Častolovicích, kde se dozvěděli mnoho nových informací a měli možnost si zazpívat na nádvoří zámku. Přírodovědné znalosti  z rostlinné a živočišné říše si zopakovali v zámecké oboře a mini ZOO.

 V Rychnově nad Kněžnou, kde se celý festival konal, děti ještě stihly výstavu v Muzeu hraček a mohly si tak prohlédnout sbírku hraček svých prarodičů i rodičů.

 Pak už na Zpěváčky čekala pódiová zkouška  v Pelclově divadle a společná zkouška s kamarády z DPS Carmina – s mladším oddělení Ptáčata A si Zpěváčci zazpívali společně písničku Říkadla od Lubora Bárty.

 V závěru festivalu si všech 5 zúčastněných sborů zazpívalo společně s diváky společně lidové písničky.

Celý článek
  302 zobrazení

GDPR - nařízení EU k ochraně osobních údajů

Vážení rodiče,

 od 25. 5. 2018   vstupuje v platnost nové nařízení EU na ochranu osobních údajů (GDPR). Naše škola připravila  nová pravidla, která zavádíme v nakládání s osobními údaji žáků, zákonných zástupců i zaměstnanců. Ochrana soukromí při zpracovávání všech osobních údajů  je naše priorita. Všichni žáci přinesou během následujících dnů domů nové žádosti o souhlas se zpracováním osobních údajů – s pořizováním obrazových záznamů a se zpracováním citlivých údajů o zdravotním stavu žáků. Prosím Vás o vyplnění a podepsání formulářů a jejich včasné vrácení do školy. Osobní údaje v papírové i v elektronické podobě jsou zabezpečeny před zneužitím a slouží pouze k plnění zákonných povinností, k oprávněným zájmům školy nebo jsou shromažďovány se souhlasem zákonných zástupců.

Děkuji Vám mnohokrát za spolupráci a přeji Vám hezký den.

                                                         Jana Smetanová

  311 zobrazení

Zlato pro DPS CARMINA a postup na celostátní přehlídku

Zlato pro DPS CARMINA a postup na celostátní přehlídku
 

Dětský pěvecký sbor CARMINA třídy 4. A, který působí při ZŠ Pardubice – Polabiny 2 v Prodloužené ulici pod vedením Mgr. Ivy Bednářové, přidal do své sbírky další významné prvenství. S nejlepším možným výsledkem se zúčastnil dubnové Krajské soutěže školních dětských pěveckých sborů v Chrudimi, když vybojoval ve velké konkurenci zlaté pásmo.

Pardubická CARMINA si od odborné poroty složené ze členů  lektorské skupiny pro sborový zpěv při ARTAMA Praha (Mgr. Karel Štrégl - předseda, Mgr. Tomáš Motýl a Mgr. Petr Lukáš) vyslechla upřímná slova chvály za učebnicově“ předvedený soutěžní repertoár: příjemný kompaktní  zvuk sboru zásluhou kvalitního hlasového vedení, ladící dvojhlas, průzračná dívčí i chlapecká sóla, krásně provedená lidová píseň, ukázkově vystavěný program  s propracovanými detaily, nápady nabité a hlavně děti bavící vystoupení obohacené vtipně zvolenými rekvizitami, obdivuhodně sladěná závěrečná kapela tvořená všemi zpěváčky.

Tu nejvyšší  poctu pak CARMINA obdržela dodatečně koncem dubna. Její výkon byl totiž mezi věkově nejmladšími tělesy  vyhodnocen jako nejhodnotnější , a tak byla jako nejúspěšnější kolektiv kategorie II A (sbory ve věku do 5. tř. vč.) nominována za Pardubický kraj na XXVIII. celostátní přehlídku vítězů krajských kol. Zařadila se tak mezi nejlepší sbory celé republiky, které byly do ústředního kola vybrány z 15 krajských  přehlídek.

                                           Mgr. Iva Bednářová

 Blahopřeji Carmině k dalšímu úspěchu a děkuji paní sbormistryni Ivě Bednářové za práci se sborem.

Celý článek
  263 zobrazení

Perníkový festiválek

Perníkový festiválek

Dne 26.4. 2018 se konal již 9. ročník Pardubického festiválku na kterém se pořadatelsky s DDM Beta podílí naše škola – a to DPS Zpěváčci. Celý festival je určen sborům mladšího školního věku – tedy sborům složeným z dětí do 5. třídy, které na Festiválku nabývají své první pěvecké zkušenosti s vystupováním na veřejnosti, mnozí mají svou první pěveckou premiéru právě zde v Pardubicích.

Letošního ročníku  v ABC klubu Na Olšinkách se účastnilo 10 sborů z celé ČR ( Ostrava, Praha, Rychnov nad Kněžnou, Ústí nad Orlicí, Jaroměř a další).

 O příjemnou atmosféru celého festivalu se staraly děti ze 7.A – DPS Zpěváčci, jimž patří velký dík, protože si návštěvníci jejich péči, ochotu, profesionalitu a vstřícnost velmi pochvalovali.

 Nemalé poděkování patří také dětem ze 3.A – DPS Zpěváčci, které celý festival svým precizním koncertní vystoupením zahajovaly, a tak hned z počátku vykouzlily na tváři všech účastníků úsměv  a vědomí, že i když v sále sedí odborná porota, není důvod se něčeho bát.

Celý Festiválek byl zakončen animačním programem se zpěvačkou Janou Rychterovou, která svým vystoupením děti naprosto nadchla roztančila celý sál.

Celý článek
  302 zobrazení

Ředitelské volno 30. 4. 2018

Vážení rodiče, 

v pondělí 30. dubna 2018 máme ředitelské volno z organizačních důvodů. 

Přeji Vám příjemný víkend. 

                           Jana Smetanová

  309 zobrazení

Den knihy v 5.B

Den knihy v 5.B

 

Každoročně 23. 4. 2018 slavíme Světový den knihy. Každý z nás si přinesl knihu, kterou přečetl, přednesl nám na ni recenzi a nechybělo také doporučení. I letos jsme hlasovali o 3 nejzajímavější tituly, které nás zaujaly nejvíce. Tento rok, ve velké konkurenci knih se zvířecí tématikou, ale i historických, dobrodružných a s fantastickou tématikou, nakonec zvítězily knihy: Kapitán Bombarďák, Babička drsňačka a Psí cesta.

Knihy máme opravdu rádi. A není nad to, když si ji můžete pěkně osahat a pořádně prožít.

                    Třída 5. B

 

  281 zobrazení

Registrační čísla žáků přijatých do 1. ročníku

Vážení rodiče,

podle §183, odst. 2 zákona č. 561/2004  Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zveřejňuji registrační čísla dětí přijatých k základnímu vzdělávání v naší škole od 1. 9. 2018.

Seznam je vyvěšen i na dveřích školy od 27. 4. 2018 do 15. 4. 2018.

67MPW Zapsán do 1. ročníku
WUSL3 Zapsán do 1. ročníku
SG3O4 Zapsán do 1. ročníku
9 Zapsán do 1. ročníku
YSVAF Zapsán do 1. ročníku
AT308 Zapsán do 1. ročníku
6LWUN Zapsán do 1. ročníku
9ZXT6 Zapsán do 1. ročníku
B7GSW Zapsán do 1. ročníku
TVGBL Zapsán do 1. ročníku
2UG2S Zapsán do 1. ročníku
5 Zapsán do 1. ročníku
T5OWY Zapsán do 1. ročníku
PHGTM Zapsán do 1. ročníku
ZQFUH Zapsán do 1. ročníku
TS6IK Zapsán do 1. ročníku
P9SNA Zapsán do 1. ročníku
17 Zapsán do 1. ročníku
16 Zapsán do 1. ročníku
CTDOP Zapsán do 1. ročníku
900A8 Zapsán do 1. ročníku
Z8X12 Zapsán do 1. ročníku
QW6HJ Zapsán do 1. ročníku
K6ILO Zapsán do 1. ročníku
RK5XD Zapsán do 1. ročníku
S2L2Q Zapsán do 1. ročníku
MK0CI Zapsán do 1. ročníku
0A702 Zapsán do 1. ročníku
6/2018 Zapsán do 1. ročníku
IB81U Zapsán do 1. ročníku
YSUNA Zapsán do 1. ročníku
MS3S0 Zapsán do 1. ročníku
G2CT0 Zapsán do 1. ročníku
52KB7 Zapsán do 1. ročníku
3GXAA Zapsán do 1. ročníku
EAT70 Zapsán do 1. ročníku
HO2WH Zapsán do 1. ročníku
76XK0 Zapsán do 1. ročníku
DBOWV Zapsán do 1. ročníku
O1NDL Zapsán do 1. ročníku
7 Zapsán do 1. ročníku
465W5 Zapsán do 1. ročníku
AR7BQ Zapsán do 1. ročníku
J9XRU Zapsán do 1. ročníku
20 Zapsán do 1. ročníku
3/2018 Zapsán do 1. ročníku
LC0EG Zapsán do 1. ročníku
19 Zapsán do 1. ročníku
O0M80 Zapsán do 1. ročníku
33SKN Zapsán do 1. ročníku
BSR7A Zapsán do 1. ročníku
22 Zapsán do 1. ročníku
6JA0A Zapsán do 1. ročníku
13 Zapsán do 1. ročníku
W6MP8 Zapsán do 1. ročníku
QX7IN Zapsán do 1. ročníku
AY4OR Zapsán do 1. ročníku
CBXWG Zapsán do 1. ročníku
W4IX3 Zapsán do 1. ročníku
3HFWK Zapsán do 1. ročníku
14 Zapsán do 1. ročníku
11 Zapsán do 1. ročníku
15 Zapsán do 1. ročníku
R33TO Zapsán do 1. ročníku
H6SPA Zapsán do 1. ročníku
K9WMD Zapsán do 1. ročníku
V9OZ6 Zapsán do 1. ročníku
O31O8 Zapsán do 1. ročníku
10 Zapsán do 1. ročníku
6CV3U Zapsán do 1. ročníku
O1KR0 Zapsán do 1. ročníku
ZGWGK Zapsán do 1. ročníku
KAZAJ Zapsán do 1. ročníku
KOGQU Zapsán do 1. ročníku
NBVHW Zapsán do 1. ročníku
RA516 Zapsán do 1. ročníku
IMPYK Zapsán do 1. ročníku
8 Zapsán do 1. ročníku
SLNOM Zapsán do 1. ročníku
TRQWM Zapsán do 1. ročníku
YI9H6 Zapsán do 1. ročníku
IWWXX Zapsán do 1. ročníku
4 Zapsán do 1. ročníku
HTCIP Zapsán do 1. ročníku
  281 zobrazení

Výsledek zápisu do prvních tříd

Vážení rodiče,

jsem velice ráda, že jste si pro svoje dítě vybrali naši školu. Celkem jsme zapsali 107 dětí, ale 22 bude mít odklad povinné školní docházky. Všechny děti, které u nás byly u zápisu, můžeme do školy přijmout.

Otevřeme 3 první třídy - RVAJ - paní učitelka Lenka Sýkorová, RVHV - pan učitel Milan Váňa a paní sbormistryně Monika Kadlecová, standardní třída - paní učitelka Světlana Dubnová. S budoucím prvňáčky se těším na setkání při Kouzelné předškole 24. a 31. května od 15.30h.

Přeji Vám krásný den.

                                        Jana Smetanová

  342 zobrazení

Malí budoucí chemici

Malí budoucí chemici

Děti ze 2.B navštívily s paní učitelkou  SPŠCH, kde  si zkusily několik zajímavých pokusů. Zjišťovaly přítomnost kyslíku, ochutnaly  gumové bonbóny "namočené" v dusíku, koukly j na Fireball, byly přítomny výrobě domácí lávové lampy, vypustily Džina z lahve, odtajnily tajné písmo a také viděly výbuch lahve, kde byl přítomen dusík. Prostě moc fajn dopoledne. Pokusy se jim moc líbily a užili si velice příjemné dopoledne.

 

 

  284 zobrazení

Další celostátní „pódium“ pro CARMINU a k tomu navíc mimořádné ocenění

Další celostátní „pódium“ pro CARMINU a k  tomu navíc mimořádné ocenění
 

Dětský pěvecký sbor CARMINA třídy 4. A, který pracuje pod vedením Mgr. Ivy Bednářové při ZŠ Pardubice – Polabiny 2 v Prodloužené ulici, zaznamenal opět úspěch. Přelom března a dubna je, jako každý rok, ve znamení celostátních soutěží ve sborovém zpěvu -  a současná třídní sestava se opět skvěle zapsala.

V sobotu 24. března vybojoval DPS CARMINA – nejmladší účastník a jediný sbor ze ZŠ  - na VII. ročníku celostátní soutěže dětských a mládežnických sborů pořádané v rámci festivalu “Tomáškova a Novákova hudební Skuteč” výborné stříbrné pásmo, když v jeho kategorii „A“ nebyla 1. cena udělena. Svůj výkon navíc korunoval  mimořádně udělenou zvláštní cenou „Za  nápaditou pedagogickou práci“. Nádherný výsledek je o to hodnotnější, neboť pardubické děti v celostátním měřítku směle konkurovaly ostatním zúčastněným sborům, pracujícím výhradně při Základních uměleckých školách  - a tedy s vyšší dotací hodin pro svou činnost.

Programy soutěžících sborů tentokrát posuzoval renomovaný tříčlenný tým NIPOS - ARTAMA Praha ve složení MgA. Tomáš Židek – předseda, PaeDr. Dana Ludvíčková a PaeDr. Katarína Duchoňová. Zatímco děti pak trávily „posoutěžní“ odpočinkový čas s p. uč. Chvojkovou  ve skutečském muzeu prohlídkou expozice obuvnické, kamenické a velikonoční, odborná porota na rozborovém semináři  u CARMINY vyzdvihla „profesionální přístup,  originální dramaturgii a  ukázkově zvolený výběr skladeb. To vše se komplexně projevilo u sboru v jeho příjemném zvuku jako celku i v krásných sólech, zaujetím a nadšeným výrazem včetně vtipného závěrečného rytmického muzicírování“ všech účinkujících. Asi největším komplimentem bylo upřímně vyřčené přání slovenské p. porotkyně: omládnout a mít tak možnost zpívat v DPS CARMINA.

Velký dík patří také klavíristce Eunice Gabriele Pechánkové za první soutěžní spolupráci.

Závěrečné hodnocení hovoří za vše: čtvrťáci z CARMINY mají ze tří celostátních soutěžení ve sborovém zpěvu (2015, 2017, 2018) na svém kontě tři krásná medailová umístění a k nim navíc i tři zvláštní ocenění porot. Pěvecký sbor složený ze spolužáků jedné třídy s takovouto šestinásobnou bilancí z celorepublikových klání je v dnešní době obdivuhodným úkazem.

Celý článek
  263 zobrazení

Měsíc knihy ve 3. třídách

Měsíc knihy ve 3. třídách

 

Dne 27. 3. 2018 proběhl mezi třídami 3. B, C, D a E mezitřídní projektový den – Březen – Měsíc knihy. Děti byly rozdělené do smíšených skupin a učily se vzájemné spolupráci.

Ve čtenářské dílně si žáci popovídali o tom, co rádi čtou a vypracovali o své knížce pracovní list. Dále se žáci seznámili s výrobou papíru, zkusili si ho i vyrobit, zahráli si na ilustrátory. V další třídě si přečetli, jak se slaví Velikonoce ve Švédsku a vyzkoušeli si jejich zvyky formou dramatizace.

Netradiční seznámení s knížkou se vydařilo!

Paní učitelky Dubnová, Doležálková, Charvátová a Novotná

  284 zobrazení

Zápis do 1. ročníku

Vážení rodiče,

od pondělí  26. března od 7.00h se budete moci přihlašovat on line k zápisu do 1. tříd. Odkaz bude umístěn na těchto webových stránkách a zároveň si budete moci stáhnout a vyplnit i potřebné dokumenty. Přihlašování končí 16. dubna ve 24.00h. Zápis se koná 18. a 19. dubna od 13.00h do 18.00h a kritéria pro přijímání žáků i podrobné informace jsou v sekci Školní rok 2017/2018.

Přeji Vám hezký den.

                                                                        Jana Smetanová

 

  350 zobrazení

MĚSÍC KNIHY

MĚSÍC KNIHY

Žáci z 2. C si dnes zpestřili březnové úterý projektovým dnem s názvem Měsíc knihy. Během dne si společně připomněli, jak je důležité pro celý život umět dobře číst s porozuměním a kde si v nejbližším okolí mohou knihy půjčit či zakoupit.

Seznámili se s pojmy, jako jsou například nakladatelství, poezie, naučná literatura, bajka, pověst… Během dne žáci řešili ve skupinkách několik úkolů. Spojovali pojem s vysvětlením, úryvek textu z knih se žánrem, zařazovali knihy do správných „poliček“ v knihkupectví.

Zkusili si také, jak těžkou práci má spisovatel a ilustrátor. Každý žák si vyrobil nejprve obal na knihu, na který si vybral a nalepil obrázek z časopisu. K obrázku vymyslel název své knihy, vybral si své nakladatelství a napsal úryvek ke knize na zadní straně knihy. Nakonec si celý obal barevně dozdobil.

Žákům se práce velmi dařila, hezky ve skupinkách spolupracovali a poprali se i s nelehkým úkolem spisovatele. Věřím, že si zároveň odnesli nejen mnoho zážitků, vědomostí, ale i dobrý pocit z vykonané práce.

FOTOGALERIE

Celý článek
  294 zobrazení

Budoucí 1. třída s RVHV

Vážení rodiče,

pokud jste přihlásili své dítě do budoucí první třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy, obdržíte od nás pozvánku na informační schůzku v úterý 3. dubna od 17.00h. Pokud jste přihlášku ještě neposlali, udělejte to prosím obratem, abychom na Vás měli kontakt.

Těším se na viděnou i na budoucí spolupráci.

                                                              Jana Smetanová

                                                              ředitelka školy

  249 zobrazení

Retro MDŽ

Retro MDŽ

Ve čtvrtek 8. 3. 2018 jsme se vrátili o 30 let zpět. Oblékli jsme si pionýrské kroje a s krásným rudým karafiátem a básní jsme vyrazili popřát ženám k jejich svátku. Některým jsme připomněli jejich dětství, jiným zase ukázali, jak to 40 let na MDŽ chodilo a všem jsme vykouzlili úsměv na rtech.

Je fajn se občas vrátit do historie a prožít retro den na vlastní kůži.

                                                     třída 5. B

Moc děkuji paní učitelce Tereze Botkové i dětem z 5. B za skvělý a humorný nápad. Jana Smetanová

 

  352 zobrazení

2.B se chystá na Velikonoce

2.B se chystá na Velikonoce

 

Děti z anglické 2. B už očekávají jaro a chystají se na Velikonoce. Paní učitelka Michaela Moravcová připravila v rámci programu Začít spolu jarní centra aktivit, ve kterých se děti naučily   pár nových jarních anglických slovíček, zasadily si řeřichu, upekly z vajíček piškotovou roládu , udělaly pokus Dračí vejce a vypracovaly několik jarních pracovních  listů. Vše se moc povedlo a malí badatelé například zjistili, že vejce plave v kapalině v závislosti na její hustotě. Děti pracují v centrech pravidelně a krásně dodržují stanovená pravidla - učí se týmové práci, komunikují spolu, pomáhají si a ostatní při práci neruší. Paní učitelce Moravcové za krásná centra moc děkuji.

                                         Jana Smetanová

 

  259 zobrazení

Zpěváčci opět pomáhali koncertem „Hrajeme spolu za Pardubice“ Adámkovi

Zpěváčci opět pomáhali koncertem „Hrajeme spolu za Pardubice“ Adámkovi

3. 2. 2018 se uskutečnil IV. ročník charitativního projektu „Hrajeme spolu za Pardubice“, kde se pojí zdánlivě nemožné  -  hudba a sport. V Pardubicích se snažíme tuto mylnou domněnku již 4. rokem vyvrátit. K tomuto projektu byl již od počátku přizván i dětský pěvecký sbor Zpěváčci.

 V letošním roce basketbalový zápas , koncert s Dashou a kapelou Pajky Pajk a Komorní filharmonií  Pardubice v Tip sport aréně sledoval rekordní počet diváků – 5879. Výtěžek 45000,- Kč byl věnován  osmiletému Adámkovi, který má po plánované operaci nosních mandlí poškozený mozek.

                                                   Mgr. Monika Kadlecová

  260 zobrazení

Ředitelské volno bez ŠD

Vážení rodiče,

při ředitelském volnu v pátek 23. února bude uzavřena školní družina, protože se přihlásily pouze 4 děti.

Další ředitelské volno bude v pondělí 30. dubna.

                           Přeji Vám hezký den.

                                      Jana Smetanová

  274 zobrazení