Aktuality

Certifikát Cambridge získalo dalších 9 žáků

​V úterý 13. února převzali žáci 9. tříd, kteří úspěšně složili zkoušky, certifikáty Cambridge University  a potvrdili tím úroveň svých jazykových dovedností na úrovni B1, B2 a A2. Za přípravu žáků ke zkouškám mnohokrát děkuji paním učitelkám Tereze Víškové a Romaně Zvolánkové. Z úspěchu našich žáků, z jejich cílevědomosti i z jejich schopností mám velkou radost a přeji všem hodně dalších úspěchů. Jana Smetanová


Školní kolo Recitační soutěže
Lyžařský výcvikový kurz (2024)

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz