Aktuality

Hubička - 9.B

​Operu Bedřicha Smetany Hubička nacvičili ve vlastním podání žáci 9.B pod vedením paní učitelky Marie Sychrové. Pro spolužáky zahráli skvělé divadelní představení. Perfektně zvládnuté dialogy ve staré češtině si zaslouží velký obdiv. Poklona je i za herecké výkony a režii celého představení. Děkuji hercům i paní učitelce za velice příjemný zážitek. Jana Smetanová


Qiido matematika u prvňáčků - Schody
Poezie aneb Veršíčko-hraní v knihovně

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz