Třídy a události

Zahájení školního roku 2018/2019

Vážení rodiče,

školní rok 2018/2019 zahájíme v pondělí 3. září. Žáci 2. - 9. tříd budou mít vyučování od 8.00h do 8.45h. Prvnáčci budou do školy slavnostně přivítáni v 9.00h - před školou. Paní učitelky si pak děti odvedou do tříd, kde si je rodiče budou moci vyfotografovat. Vyučování bude první den končit v prvních třídách v 9.45h. Pokud jdou děti do školní družiny, musejí odevdzdat paní vychovatelce lístek s hodinou, kdy mají odcházet domů, a se jménem osoby, která dítě vyzvedne. Školní družina je první školní den otevřena do 16.00h.

Těším se s Vámi a s Vašimi dětmi na viděnou.

                                                 Jana Smetanová

                                                ředitelka školy

Celý článek
  540 zobrazení

VÝSLEDKY SBĚROVÉHO TÝDNE V MĚSÍCI ČERVNU 2018

V posledním červnovém týdnu uspořádala naše škola třetí sběrový týden v tomto školním roce. Děti a jejich rodiče se opět velmi snažili a celkem naplnili kontejner 4 tunami starého papíru.

Z důvodu spravedlivějšího hodnocení tříd jsme celkové výsledky třídy vydělili počtem žáků, aby nebyly zvýhodněny ty třídy, které mají velký počet dětí ve třídě.

O organizaci sběru se starali žáci 7. B.

Děkujeme všem za aktivní účast v soutěži.

Obdržené peníze za sběr předáme do účetnictví Spolku přátel školy a využijeme je pro potřeby dětí naší školy.    

Celý článek
  494 zobrazení

POHÁDKY Z MĚSTA PERNÍKU – DĚTI ZE ŠKOLNÍ DRUŽINKY VYDALY SVOU KNIHU POHÁDEK A ŠKOLNÍ ROK ZAKONČILY OBROVSKÝM ÚSPĚCHEM V CELOSTÁTNÍ LITERÁRNÍ SOUTĚŽI.

POHÁDKY Z MĚSTA PERNÍKU – DĚTI ZE ŠKOLNÍ DRUŽINKY VYDALY SVOU KNIHU POHÁDEK A ŠKOLNÍ ROK ZAKONČILY OBROVSKÝM ÚSPĚCHEM V CELOSTÁTNÍ LITERÁRNÍ SOUTĚŽI.

Několik měsíců probíhal v našem oddělení projekt „Malý spisovatel“. Děti, které se do projektu měly chuť zapojit, vymýšlely své vlastní pohádky a s pomocí rodičů, paní vychovatelky a paní asistentky je sepisovaly a upravovaly až do finální podoby. Každé z dětí si svou pohádku i ilustrovalo. Cílem projektu byla vzájemná spolupráce mezi dítětem, rodičem a pedagogem a společně strávené chvíle. Děti rozvíjely svou fantazii a lásku ke knihám. Pohádky se moc povedly a tak jsme si je vydaly do naší knížky, která se jmenuje Pohádky z města perníku. Protože se líbily, poslala jsem je do celostátní literární soutěže. A jaké bylo naše překvapení a radost, když nám pořadatel oznámil, že z 580 zaslaných pohádek od dětí z celé republiky, 5 našich pohádek postoupilo do TOP 20-ti nejlepších a pořadatel z nich vytvoří knihu, která bude i na pultech v knihkupectvích. Zároveň jsou děti  pozvány na slavnostní autogramiádu a dětský den 2. září do Prahy. Ještě jednou dětem veliká gratulace a velké poděkování rodičům, kteří se s námi do psaní pohádek zapojili.

p. vychovatelka Soňa Černá

Fotografie zde: http://sdprodlouzenapce.rajce.idnes.cz/POHADKY_Z_MESTA_PERNIKU/

  479 zobrazení

KOUZELNÁ NOC VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ V. – ROBINSON CRUSOE

KOUZELNÁ NOC VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ  V. – ROBINSON CRUSOE

Již popáté byla pro děti ze školní družiny připravena na rozloučení se školním rokem KOUZELNÁ NOC. Tentokrát na téma: ROBINSON CRUSOE. Kouzelná noc se uskutečnila z pátku 22.6. na sobotu 23.6. Předcházelo jí přečtení knihy Robinson Crusoe, kterou jsem s dětmi četla. Děti se po ztroskotání lodi staly Robinsony. Byla pro ně připravena dobrodružná cesta ostrovem s plněním úkolů a s hledáním pirátského pokladu. Robinsoni se museli z moře zachránit pomocí záchranných kruhů, museli si ošetřit poranění ruky, obstarat si pitnou vodu, ulovit co nejvíce divoké zvěře, museli překonávat hluboké rokle i bažiny, také se učili sestavit mapu ostrova a luštili tajenku, zkusili si shodit trs banánů, postavit nové obydlí a naučit se podojit kozu. Také si museli rozdělat oheň, a co si ulovili, to si na ohni opéct. U ohně nechyběl zpěv Robinsonů za doprovodu kytary a jeden Robinson nám také zahrál na flétnu. U ohně se konala i narozeninová oslava našich Robinsonek. Poté na Robinsony čekala zkouška odvahy při noční hře a pak už honem spát do jeskyně. Druhý den měli Robinsoni ranní rozcvičku, poté se posilnili bohatou snídaní a vydali se pouštět vory na širé moře. Měli štěstí, vorů si všimla velká obchodní loď, která zrovna brázdila místní končiny a vyslala pro Robinsony záchranný člun. Robinsoni vzali posádku obchodní lodi na ostrov, zde se všichni rozdělili o pirátský poklad, Robinsoni se rozloučili s ostrovem, kde strávili dlouhých deset let a loď je odvezla do jejich rodné země. Tak šťastnou plavbu životem, milí Robinsoni…

 I když jsme zrovna na ostrově chytli období dešťů, akce se velice vydařila a všichni jsme si ji náramně užili. Poděkování patří vedení školy za umožnění této akce, panu školníkovi, rodičům za dobroty a odměny, kytaristce Kristýnce za krásné hraní u ohně a strašidlům na noční hře.

Velké poděkování patří mým kolegyním paní vychovatelce Zdeně Hegerové, paní asistentce Lence Dvořáčkové a paní vychovatelce Kristýně Novákové za úžasnou spolupráci a za pomoc při přípravě a organizaci celé akce.

Moc děkuji, p. vychovatelka Soňa Černá

Celý článek
  570 zobrazení

Pozvánka na školní pouť

Pozvánka na školní pouť

Vážení rodiče a prarodiče, milé děti,

zveme Vás na školní pouť, kterou pořádáme na školní zahradě v pondělí 25. června od 16.00h do 19.00h.

Těšíme se na viděnou.

                  Za kolektiv pedagogických pracovníků

                                           Jana Smetanová

  543 zobrazení

Jubilejní 500. koncert v historii DPS CARMINA

Jubilejní 500. koncert v historii DPS CARMINA

Dětský pěvecký sbor CARMINA působící již 29 let při ZŠ  Prodloužená – Pardubice se v úterý 5. června představil na jubilejním 500. koncertu ve své historii.

Koncert  věnovaný tomuto obdivuhodnému výročí se konal pod záštitou místopředsedkyně Senátu České republiky paní Mgr. Miluše Horské v malém sále Domu hudby. Pod vedením sbormistryně Mgr. Ivy Bednářové a za klavírního doprovodu Euniky Gabriely Pechánkové vystoupili nejen současní členové CARMINY- žáci třídy 4. A,  ale i dívčí komorní sbor absolventek DECIMO A tj. 10. A; z bývalých spolupracovníků sboru pak Ondřej Hromádko jako varhaník i klavírista.

V podání všech účinkujících se posluchači těšili ze speciálně nastudovaného programu: vzájemného propojení témat „Zvuky kolem nás – maminkami počínaje a konče“ a „léto a naše nejbližší přání“. Do posledního místa zaplněný sál tak vyslechl nejen jarní soutěžní program oceněný v krajském a celostátním měřítku, dále rozsáhlejší minioperku „Do re mi“ z muzikálu „Zvuky hudby“,  oblíbené úpravy melodií skupin ABBA a Beatles, ale i světoznámé melodie z muzikálů „Pomáda“ a „Josef a jeho kouzelný plášť“. Gradující závěr jedinečného  koncertu, prokládaný stále sílícím, bouřlivým a čím dál delším zaslouženým potleskem,  vyvrcholil  Ježkovou písní „Šaty dělaj člověka“ a společným zpěvem tradicionálu „Stará archa“ všech účinkujících a dojatého i „hudebně“ natěšeného publika.

Jeden z prvních mailových ohlasů hovoří za vše:

Věc: Veliké poděkování!!

Milá paní učitelko Bednářová!

Celý článek
  499 zobrazení

Společný zpěv DPS CARMINA a sboru seniorů NÁVRAT

Společný zpěv DPS CARMINA a sboru seniorů NÁVRAT

V těchto dnech uplynulo již 20 let od založení pardubického Seniorcentra na Pospíšilově náměstí. Toto kulaté jubileum  oslavili naši dříve narození spoluobčané 31. května společným setkáním na zahradní slavnosti přímo v jeho areálu. Úvod patřil krátkému koncertu, o nějž se postaraly generačně vzdálené, leč láskou k hudbě mající k sobě hodně blízko pěvecké sbory CARMINA tř. 4. A ZŠ Prodloužená a smíšený sbor seniorů NÁVRAT (věkový průměr 80 let). Obě tělesa se pod vedením svých sbormistryň Ivy Bednářové a Danuše Tláskalové představila jak samostatně, tak s velikým úspěchem jako spojený sbor se společně nacvičenou písní. Toto sympatické propojení ocenilo upřímným potleskem nejen přítomné publikum, ale i spoluorganizátorka celé akce paní Michaela Smetáková z Magistrátu města Pardubic, ale i vzácní hosté celého odpoledne – vedoucí odboru školství paní Ivana Liedermanová a náměstek primátora pro oblast školství pan Jakub Rychtecký.

                                                                                             Mgr. Ivana Bednářová
  715 zobrazení

POHÁDKOVÝ DĚTSKÝ DEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

POHÁDKOVÝ DĚTSKÝ DEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Již tradičně se ve školní družině koná Pohádkový dětský den na školní zahradě. Tentokrát byl přichystán na pátek 1. června. Bohužel nás trochu potrápilo počasí a silný déšť a bouřka nám program překazila. Další termín byl vyhlášen na středu 6. června. Tentokrát už nám počasí přálo a dětský den se mohl uskutečnit za velkého nadšení dětí. Na školní zahradě bylo připraveno 8 stanovišť, kde na děti čekalo plnění úkolů – přenášení pokladu, kouzelný koberec, skákání v pytlích, zavazování tkaniček, navlékání korálků, hod kuželkou na cíl, klokani – skákání s míčem mezi koleny a velbloudi – přenášení mističek s vodou na zádech. Po vyplnění celé hrací karty si děti vybíraly drobné dárky ze stolu odměn. Celé odpoledne se moc povedlo a všichni jsme si dětský den užili.

Za spolupráci děkuji paní asistentce Lence Dvořáčkové, paní vychovatelce Kristýně Novákové a paní vychovatelce Monice Húblové.

Velké poděkování si zaslouží slečny ze 3.A – Terezka Šustová, Agátka Riegrová, Anetka Zavřelová, Kristýnka Pulpánová, Terezka Ullrichová a Sára Seibrtová a Míša Kolková se Šimonem Moravcem za skvělou a náročnou asistenci u jednotlivých stanovišť a děti ze 2.B za pomoc s přípravou stanovišť.

Fotky z dětského dne najdete ve fotogalerii ŠD.

Celý článek
  545 zobrazení

Nové platby za obědy

Vážení rodiče, vážení strávníci naší školy,

 věnujte prosím zvýšenou pozornost následujícímu sdělení:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – o ochraně  osobních údajů se bohužel týká i  rodných čísel, která používáte jako variabilní symboly při zasílání záloh na stravování.

Každý strávník dostane přidělený nový variabilní symbol, který nahlásí v bance při zadávání trvalého příkazu na placení stravného.  Dne 10. 7. , 11.7.  a 12.7. se budou zasílat na Vaše účty přeplatky za školní rok 2017/2018, na kterých již nebude v kolonce variabilní symbol (rodné číslo dítěte),  ale nový přidělený variabilní symbol.

 

Celý článek
  493 zobrazení

DPS CARMINA 4. A přivezl z Celostátní přehlídky další zvláštní ocenění

DPS CARMINA 4. A přivezl z Celostátní přehlídky další zvláštní ocenění

V sobotu 26. května  skončila v Koncertní síni závěrečným vystoupením všech účastníků Celostátní přehlídka nejlepších školních dětských pěveckých sborů za rok 2018, spojená se slavnostním vyhlášením výsledků a předáním cen.

Třídenní finále konané pod záštitou ministra kultury Ilji Šmída a z pověření Ministerstva kultury pořádalo Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, útvar ARTAMA a Městské kulturní zařízení Uničov.

Do letošního  již XXVIII. ročníku národní sborové přehlídky bylo odbornou lektorskou skupinou nominováno 13 nejlepších sborů z krajských postupových soutěží. Cti reprezentovat Pardubický kraj se dostalo DPS CARMINA třídy 4. A ze ZŠ Prodloužená – Pardubice, z celé ČR jedinému zástupci škol s rozšířenou výukou hudební výchovy, a to zásluhou zlatého pásma vybojovaného v dubnovém předkole.

V ústředním kole, konaném ve dnech 25. - 27. května, se v  severohanáckém Uničově představila dětská pěvecká tělesa čtyř různých kategorií ze všech koutů Čech, Moravy a Slezska. Soutěžní vystoupení hodnotila ve dvou koncertních blocích (v pátek v podvečer a v sobotu dopoledne) pětičlenná odborná porota NIPOS ARTAMA Praha.

Celý článek
  460 zobrazení

Británie s Britem

Británie s Britem

Ve čtvrtek se 5., 6. a 7. třídy utkaly ve znalostech Velké Británie s Britem Neilem a jeho asistentkou Luckou. Kapitáni z každé třídy soutěžili v tématech jako hudba, zeměpis, jídlo a sport za velké podpory svých tříd a jejich zástupců se jmény Hermiona, James Bond a Mr. Bean. Byly potřeba nejen znalosti, ale také trocha štěstí a rychlý postřeh. A to vše in English - of course. Nejzajímavější byl sport, kde si mohli vyzkoušet jeden z typických anglických sportů - cricket.

Program se velmi líbil. Díky Neilovi se dají i nudné věci jako reálie naučit hrou a s humorem. Těšíme se na příště!

  498 zobrazení

DPS CARMINA pomáhal dobré věci

DPS CARMINA  pomáhal  dobré věci
  

Ve čtvrtek 17. května se od 17:30 hodin uskutečnil v Husově sboru v Pardubicích benefiční koncert. Jeho hlavním smyslem bylo získat co nejvíc finančních prostředků na podporu malé Eriky, která od tří měsíců trpí postvakcinační encefalopatií. Krásný výtěžek ve výši 10 350 Kč byl věnován na její  transparentní účet jako příspěvek k zajištění podpůrné lázeňské léčby. Na akci, které se  osobně zúčastnila celá rodina  Beranova včetně malé pacientky, se krom DPS CARMINA třídy 4. A ZŠ Prodloužená  představilo přípravné a hlavní koncertní oddělení Pardubického dětského sboru a dále sbor Květinky působící při ZUŠ Chrudim.

Poděkování za zorganizování celého podvečera patří Bc. Lence Královcové, faře Husova sboru za bezúplané poskytnutí prostor a hlavně všem štědrým přítomným rodičům a dalšímu četnému publiku. Ti společně s účinkujícími prokázali tolik potřebnou empatii.

Iva Bednářová – sbormistryně DPS CARMINA

  467 zobrazení

Bude nás pět - Zpěváčci

Bude nás pět - Zpěváčci

„Bude nás pět“ – je název 10. ročníku  festivalu DPS, kterého se 11. 5. 2018 zúčastnily děti ze 3. A  z DPS Zpěváčci.

 Cestou na festival si však Zpěváčci  ještě prohlédli zámek v Častolovicích, kde se dozvěděli mnoho nových informací a měli možnost si zazpívat na nádvoří zámku. Přírodovědné znalosti  z rostlinné a živočišné říše si zopakovali v zámecké oboře a mini ZOO.

 V Rychnově nad Kněžnou, kde se celý festival konal, děti ještě stihly výstavu v Muzeu hraček a mohly si tak prohlédnout sbírku hraček svých prarodičů i rodičů.

 Pak už na Zpěváčky čekala pódiová zkouška  v Pelclově divadle a společná zkouška s kamarády z DPS Carmina – s mladším oddělení Ptáčata A si Zpěváčci zazpívali společně písničku Říkadla od Lubora Bárty.

 V závěru festivalu si všech 5 zúčastněných sborů zazpívalo společně s diváky společně lidové písničky.

Celý článek
  512 zobrazení

GDPR - nařízení EU k ochraně osobních údajů

Vážení rodiče,

 od 25. 5. 2018   vstupuje v platnost nové nařízení EU na ochranu osobních údajů (GDPR). Naše škola připravila  nová pravidla, která zavádíme v nakládání s osobními údaji žáků, zákonných zástupců i zaměstnanců. Ochrana soukromí při zpracovávání všech osobních údajů  je naše priorita. Všichni žáci přinesou během následujících dnů domů nové žádosti o souhlas se zpracováním osobních údajů – s pořizováním obrazových záznamů a se zpracováním citlivých údajů o zdravotním stavu žáků. Prosím Vás o vyplnění a podepsání formulářů a jejich včasné vrácení do školy. Osobní údaje v papírové i v elektronické podobě jsou zabezpečeny před zneužitím a slouží pouze k plnění zákonných povinností, k oprávněným zájmům školy nebo jsou shromažďovány se souhlasem zákonných zástupců.

Děkuji Vám mnohokrát za spolupráci a přeji Vám hezký den.

                                                         Jana Smetanová

  663 zobrazení

Zlato pro DPS CARMINA a postup na celostátní přehlídku

Zlato pro DPS CARMINA a postup na celostátní přehlídku
 

Dětský pěvecký sbor CARMINA třídy 4. A, který působí při ZŠ Pardubice – Polabiny 2 v Prodloužené ulici pod vedením Mgr. Ivy Bednářové, přidal do své sbírky další významné prvenství. S nejlepším možným výsledkem se zúčastnil dubnové Krajské soutěže školních dětských pěveckých sborů v Chrudimi, když vybojoval ve velké konkurenci zlaté pásmo.

Pardubická CARMINA si od odborné poroty složené ze členů  lektorské skupiny pro sborový zpěv při ARTAMA Praha (Mgr. Karel Štrégl - předseda, Mgr. Tomáš Motýl a Mgr. Petr Lukáš) vyslechla upřímná slova chvály za učebnicově“ předvedený soutěžní repertoár: příjemný kompaktní  zvuk sboru zásluhou kvalitního hlasového vedení, ladící dvojhlas, průzračná dívčí i chlapecká sóla, krásně provedená lidová píseň, ukázkově vystavěný program  s propracovanými detaily, nápady nabité a hlavně děti bavící vystoupení obohacené vtipně zvolenými rekvizitami, obdivuhodně sladěná závěrečná kapela tvořená všemi zpěváčky.

Tu nejvyšší  poctu pak CARMINA obdržela dodatečně koncem dubna. Její výkon byl totiž mezi věkově nejmladšími tělesy  vyhodnocen jako nejhodnotnější , a tak byla jako nejúspěšnější kolektiv kategorie II A (sbory ve věku do 5. tř. vč.) nominována za Pardubický kraj na XXVIII. celostátní přehlídku vítězů krajských kol. Zařadila se tak mezi nejlepší sbory celé republiky, které byly do ústředního kola vybrány z 15 krajských  přehlídek.

                                           Mgr. Iva Bednářová

 Blahopřeji Carmině k dalšímu úspěchu a děkuji paní sbormistryni Ivě Bednářové za práci se sborem.

Celý článek
  451 zobrazení

Perníkový festiválek

Perníkový festiválek

Dne 26.4. 2018 se konal již 9. ročník Pardubického festiválku na kterém se pořadatelsky s DDM Beta podílí naše škola – a to DPS Zpěváčci. Celý festival je určen sborům mladšího školního věku – tedy sborům složeným z dětí do 5. třídy, které na Festiválku nabývají své první pěvecké zkušenosti s vystupováním na veřejnosti, mnozí mají svou první pěveckou premiéru právě zde v Pardubicích.

Letošního ročníku  v ABC klubu Na Olšinkách se účastnilo 10 sborů z celé ČR ( Ostrava, Praha, Rychnov nad Kněžnou, Ústí nad Orlicí, Jaroměř a další).

 O příjemnou atmosféru celého festivalu se staraly děti ze 7.A – DPS Zpěváčci, jimž patří velký dík, protože si návštěvníci jejich péči, ochotu, profesionalitu a vstřícnost velmi pochvalovali.

 Nemalé poděkování patří také dětem ze 3.A – DPS Zpěváčci, které celý festival svým precizním koncertní vystoupením zahajovaly, a tak hned z počátku vykouzlily na tváři všech účastníků úsměv  a vědomí, že i když v sále sedí odborná porota, není důvod se něčeho bát.

Celý Festiválek byl zakončen animačním programem se zpěvačkou Janou Rychterovou, která svým vystoupením děti naprosto nadchla roztančila celý sál.

Celý článek
  529 zobrazení

Ředitelské volno 30. 4. 2018

Vážení rodiče, 

v pondělí 30. dubna 2018 máme ředitelské volno z organizačních důvodů. 

Přeji Vám příjemný víkend. 

                           Jana Smetanová

  549 zobrazení

Den knihy v 5.B

Den knihy v 5.B

 

Každoročně 23. 4. 2018 slavíme Světový den knihy. Každý z nás si přinesl knihu, kterou přečetl, přednesl nám na ni recenzi a nechybělo také doporučení. I letos jsme hlasovali o 3 nejzajímavější tituly, které nás zaujaly nejvíce. Tento rok, ve velké konkurenci knih se zvířecí tématikou, ale i historických, dobrodružných a s fantastickou tématikou, nakonec zvítězily knihy: Kapitán Bombarďák, Babička drsňačka a Psí cesta.

Knihy máme opravdu rádi. A není nad to, když si ji můžete pěkně osahat a pořádně prožít.

                    Třída 5. B

 

  479 zobrazení

Registrační čísla žáků přijatých do 1. ročníku

Vážení rodiče,

podle §183, odst. 2 zákona č. 561/2004  Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zveřejňuji registrační čísla dětí přijatých k základnímu vzdělávání v naší škole od 1. 9. 2018.

Seznam je vyvěšen i na dveřích školy od 27. 4. 2018 do 15. 4. 2018.

67MPW Zapsán do 1. ročníku
WUSL3 Zapsán do 1. ročníku
SG3O4 Zapsán do 1. ročníku
9 Zapsán do 1. ročníku
YSVAF Zapsán do 1. ročníku
AT308 Zapsán do 1. ročníku
6LWUN Zapsán do 1. ročníku
9ZXT6 Zapsán do 1. ročníku
B7GSW Zapsán do 1. ročníku
TVGBL Zapsán do 1. ročníku
2UG2S Zapsán do 1. ročníku
5 Zapsán do 1. ročníku
T5OWY Zapsán do 1. ročníku
PHGTM Zapsán do 1. ročníku
ZQFUH Zapsán do 1. ročníku
TS6IK Zapsán do 1. ročníku
P9SNA Zapsán do 1. ročníku
17 Zapsán do 1. ročníku
16 Zapsán do 1. ročníku
CTDOP Zapsán do 1. ročníku
900A8 Zapsán do 1. ročníku
Z8X12 Zapsán do 1. ročníku
QW6HJ Zapsán do 1. ročníku
K6ILO Zapsán do 1. ročníku
RK5XD Zapsán do 1. ročníku
S2L2Q Zapsán do 1. ročníku
MK0CI Zapsán do 1. ročníku
0A702 Zapsán do 1. ročníku
6/2018 Zapsán do 1. ročníku
IB81U Zapsán do 1. ročníku
YSUNA Zapsán do 1. ročníku
MS3S0 Zapsán do 1. ročníku
G2CT0 Zapsán do 1. ročníku
52KB7 Zapsán do 1. ročníku
3GXAA Zapsán do 1. ročníku
EAT70 Zapsán do 1. ročníku
HO2WH Zapsán do 1. ročníku
76XK0 Zapsán do 1. ročníku
DBOWV Zapsán do 1. ročníku
O1NDL Zapsán do 1. ročníku
7 Zapsán do 1. ročníku
465W5 Zapsán do 1. ročníku
AR7BQ Zapsán do 1. ročníku
J9XRU Zapsán do 1. ročníku
20 Zapsán do 1. ročníku
3/2018 Zapsán do 1. ročníku
LC0EG Zapsán do 1. ročníku
19 Zapsán do 1. ročníku
O0M80 Zapsán do 1. ročníku
33SKN Zapsán do 1. ročníku
BSR7A Zapsán do 1. ročníku
22 Zapsán do 1. ročníku
6JA0A Zapsán do 1. ročníku
13 Zapsán do 1. ročníku
W6MP8 Zapsán do 1. ročníku
QX7IN Zapsán do 1. ročníku
AY4OR Zapsán do 1. ročníku
CBXWG Zapsán do 1. ročníku
W4IX3 Zapsán do 1. ročníku
3HFWK Zapsán do 1. ročníku
14 Zapsán do 1. ročníku
11 Zapsán do 1. ročníku
15 Zapsán do 1. ročníku
R33TO Zapsán do 1. ročníku
H6SPA Zapsán do 1. ročníku
K9WMD Zapsán do 1. ročníku
V9OZ6 Zapsán do 1. ročníku
O31O8 Zapsán do 1. ročníku
10 Zapsán do 1. ročníku
6CV3U Zapsán do 1. ročníku
O1KR0 Zapsán do 1. ročníku
ZGWGK Zapsán do 1. ročníku
KAZAJ Zapsán do 1. ročníku
KOGQU Zapsán do 1. ročníku
NBVHW Zapsán do 1. ročníku
RA516 Zapsán do 1. ročníku
IMPYK Zapsán do 1. ročníku
8 Zapsán do 1. ročníku
SLNOM Zapsán do 1. ročníku
TRQWM Zapsán do 1. ročníku
YI9H6 Zapsán do 1. ročníku
IWWXX Zapsán do 1. ročníku
4 Zapsán do 1. ročníku
HTCIP Zapsán do 1. ročníku
  462 zobrazení

Výsledek zápisu do prvních tříd

Vážení rodiče,

jsem velice ráda, že jste si pro svoje dítě vybrali naši školu. Celkem jsme zapsali 107 dětí, ale 22 bude mít odklad povinné školní docházky. Všechny děti, které u nás byly u zápisu, můžeme do školy přijmout.

Otevřeme 3 první třídy - RVAJ - paní učitelka Lenka Sýkorová, RVHV - pan učitel Milan Váňa a paní sbormistryně Monika Kadlecová, standardní třída - paní učitelka Světlana Dubnová. S budoucím prvňáčky se těším na setkání při Kouzelné předškole 24. a 31. května od 15.30h.

Přeji Vám krásný den.

                                        Jana Smetanová

  525 zobrazení

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa