Aktuality

Poděkování, které potěší

Vážená paní ředitelko,

dovolte mi, abych touto cestou poděkovala paní učitelce Mgr. Tereze Botkové a žákyním 8.C Nele Beránkové, Barboře Chudomské a Karolíně Havlíkové

za zorganizování zábavného odpoledne s Harrym Potterem na naší prodejně Oxford Bookshop v Hradci Králové.

Děvčata vzorně reprezentovala Vaši školu a přípravě se věnovala ve svém volném čase, což velmi oceňuji.

Snažíme se dětem zpřístupnit cizí jazyky různou formou a tady se cíl naplnil naprosto jednoznačně a děti odcházely nadšené.

Budu se těšit na další spolupráci i v budoucnu.

Přeji Vám poklidný advent, veselé Vánoce a do nového roku jen to dobré.

S pozdravem

Ivana Šubrtová

vedoucí prodejny

Oxford Bookshop Hradec Králové

Masarykovo náměstí 4

500 02 Hradec Králové

Tel:+420 226 220 818


Čertovský den
Adventní koncert

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz