Aktuality

Nejlepší učitelé města Pardubic

​Mezi nejlepšími učiteli města Pardubic byla vyhlášena i paní učitelka Jaroslava Bártlová. Paní učitelka dostala ocenění za organizaci soutěží ve škole, za práci se žáky na mimoškolních projektech a za vedení žáků v soutěžích, kde dosahují vynikajících výsledků. Děkuji paní učitelce Jaroslavě Bártlové za její výbornou práci děkuji a blahopřeji k získanému ocenění. 

                                                    Jana Smetanová


Slavnostní oceňování nejlepších pedagogů a ředitel...
Matematický KLOKAN

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz