4.A se učila venku

4.A se učila venku

VYJMENOVANÁ SLOVA JINAK

L

Protože je krásný podzim, učili jsme se s dětmi ze 4.A  19.9.na školní zahradě. Naším cílem byla práce ve skupinách, které byly náhodně rozlosovány. Úkolem týmu bylo na jednotlivé listy napsat písmena   přidělených vyjmenovaných slov. Poté, co si každá skupina připravila a zapsala do bloků vytvořená slova, se listy s písmeny promíchaly a skupiny se vyměnily a sestavovaly slova, která jim připravil jiný tým dětí.

 Po společné kontrole a zhodnocení celé práce v rámci ČJ  z nasbíraných  a již použitých listů každá skupinka ještě  vytvořila svou originální mandalu.

                                                                                                                                       Mgr.  Monika Kadlecová

Celý článek
  439 zobrazení

Oslavy 50. výročí otevření školy

Oslavy 50. výročí otevření školy

Vážení rodiče,

před padesáti lety byla 3. září slavnostně otevřena naše škola. Toto významné výročí si připomeneme ve středu 26. září. Ráno v 8.00h vyvěsíme před školou slavnostně novou školní vlajku, jejíž návrh vytvořil pan učitel Tomáš Šlapák. Vlajka symbolizuje rozdělením na 2 části sídliště Polabiny 2. Úhlopříčné rozpůlení symbolizuje růst žáků od první do deváté  třídy. Hudba je na vlajce symbolizována pětiřádkovou notovou osnovou přerušenou zmíněnou diagonálou. Notová osnova je zároveň i symbolem proudící řeky Labe, která naším sídlištěm protéká. Zvolené barvy - bílá a vínová  - ladí s interiérem školy. 

Odpoledne pořádáme pro veřejnost v 15.00h muzikál na motivy pohádky O šípkové Růžence ve třídě 3.A, vystoupení DPS Carmina od 15.00h v dolní hudebně a od 15.30h nabízíme komentovanou prohlídku školy - sraz je u hlavního vchodu. 

Přeji Vám hezký den a těším se na viděnou.

                                                    Jana Smetanová

  496 zobrazení

Praktický dárek pro naše prvňáčky

Praktický dárek pro naše prvňáčky

Při zahájení školního roku předal pan náměstek pro školství Mgr. Jakub Rychtecký všem prvňáčkům bezpečnostní vesty s logem města Pardubic. Naši žáčci budou "svítit" při mimoškolních akcích, aby je na chodníku i na silnici bylo vždycky dobře vidět. Děkuji mnohokrát panu náměstkovi za velice milou návštěvu při prvním školním dnu i za praktický dárek pro prvňáčky. 

                                                                                         Jana Smetanová

  388 zobrazení

SLAVNOSTNÍ OCENĚNÍ MALÝCH SPISOVATELŮ ZE DRUŽINKY V PRAZE

SLAVNOSTNÍ OCENĚNÍ MALÝCH SPISOVATELŮ ZE DRUŽINKY V PRAZE

První zářijovou neděli si děti ze družinky ze 3.B užily i se svými rodiči a sourozenci krásné odpoledne v Praze, kam jsme byli pozváni na slavnostní vyhlášení celostátní literární soutěže a ocenění malých spisovatelů. Před koncem školního roku jsme si s dětmi ze družiny vymýšleli a sepsali vlastní pohádky, které jsme si svázali do knihy a nazvali ji Pohádky z města perníku. Protože se pohádky opravdu moc povedly, poslala jsem je dětem do celostátní literární soutěže „ Malý spisovatel“.

Do soutěže přišlo celkem 583 pohádek, odborná porota z nich vybrala 40, které postoupily do finále a do této čtyřicítky se nám dostalo hned 10 pohádek. Poté odborná porota vybrala z této čtyřicítky 20 nejlepších pohádek, které se dostaly do top finále a byly vydány v krásné pohádkové knize, která je k dostání i v knihkupectví. Jaká byla naše radost, když nám pořadatel soutěže oznámil, že ve vybraných dvaceti pohádkách jsou i 4 naše. Do knihy se dostala pohádka Aničky Hálové, Elišky Stránské, Lukáška Flegra a Honzíka Hegera. Je to krásný úspěch.

Na slavnostním ocenění v Praze bylo pro děti i rodiče připravené velké zábavné odpoledne. Na děti čekalo slavnostní vyhlášení vítězů, děti byly po jednom zvány na pódium, kde si přebraly ceny a poskytly krátký rozhovor, poté probíhala autogramiáda malých spisovatelů, kde se děti podepisovaly zájemcům do pohádkové knihy. Nechyběl velký raut, fotokoutek, tvořivé dílny a přispělo se i na dobrou věc, protože děti kouzelnou kuličkou rozhodovaly o tom, jaké nadaci půjde výtěžek z knihy.

Celá akce se velice vydařila a byl to zážitek, na který budeme dlouho vzpomínat. Ještě jednou děkuji všem dětem i rodičům.

Fotky z akce si můžete prohlédnout zde:

Celý článek
  391 zobrazení

Nabídka zájmových kroužků ve škole

Vážení rodiče,

v letošním školním roce jsme rozšířili nabídku zájmových kroužků pro děti. Nabídku najdete v sekci Školní rok  a informace k přihlašování Vám zaslali třídní učitelé přes EŽK. Buďte prosím tak laskavi a dodržte termíny přihlášek - pro jednotlivé organizace se liší. 

Přeji Vám hezký den.

                            Jana Smetanová

  657 zobrazení

Placení obědů na září

Vážení rodiče,

podmínkou pro stravování ve školní jídelně je včas zaslaná záloha na obědy.

Výše zálohy: Od  7 do 10 let       =   546,- korun

                      Od 11 do 14 let      =   588,- korun

                      15leté a více          =    630,- korun

Celý článek
  482 zobrazení

Zahájení školního roku 2018/2019

Vážení rodiče,

školní rok 2018/2019 zahájíme v pondělí 3. září. Žáci 2. - 9. tříd budou mít vyučování od 8.00h do 8.45h. Prvnáčci budou do školy slavnostně přivítáni v 9.00h - před školou. Paní učitelky si pak děti odvedou do tříd, kde si je rodiče budou moci vyfotografovat. Vyučování bude první den končit v prvních třídách v 9.45h. Pokud jdou děti do školní družiny, musejí odevdzdat paní vychovatelce lístek s hodinou, kdy mají odcházet domů, a se jménem osoby, která dítě vyzvedne. Školní družina je první školní den otevřena do 16.00h.

Těším se s Vámi a s Vašimi dětmi na viděnou.

                                                 Jana Smetanová

                                                ředitelka školy

Celý článek
  457 zobrazení

VÝSLEDKY SBĚROVÉHO TÝDNE V MĚSÍCI ČERVNU 2018

V posledním červnovém týdnu uspořádala naše škola třetí sběrový týden v tomto školním roce. Děti a jejich rodiče se opět velmi snažili a celkem naplnili kontejner 4 tunami starého papíru.

Z důvodu spravedlivějšího hodnocení tříd jsme celkové výsledky třídy vydělili počtem žáků, aby nebyly zvýhodněny ty třídy, které mají velký počet dětí ve třídě.

O organizaci sběru se starali žáci 7. B.

Děkujeme všem za aktivní účast v soutěži.

Obdržené peníze za sběr předáme do účetnictví Spolku přátel školy a využijeme je pro potřeby dětí naší školy.    

Celý článek
  405 zobrazení

POHÁDKY Z MĚSTA PERNÍKU – DĚTI ZE ŠKOLNÍ DRUŽINKY VYDALY SVOU KNIHU POHÁDEK A ŠKOLNÍ ROK ZAKONČILY OBROVSKÝM ÚSPĚCHEM V CELOSTÁTNÍ LITERÁRNÍ SOUTĚŽI.

POHÁDKY Z MĚSTA PERNÍKU – DĚTI ZE ŠKOLNÍ DRUŽINKY VYDALY SVOU KNIHU POHÁDEK A ŠKOLNÍ ROK ZAKONČILY OBROVSKÝM ÚSPĚCHEM V CELOSTÁTNÍ LITERÁRNÍ SOUTĚŽI.

Několik měsíců probíhal v našem oddělení projekt „Malý spisovatel“. Děti, které se do projektu měly chuť zapojit, vymýšlely své vlastní pohádky a s pomocí rodičů, paní vychovatelky a paní asistentky je sepisovaly a upravovaly až do finální podoby. Každé z dětí si svou pohádku i ilustrovalo. Cílem projektu byla vzájemná spolupráce mezi dítětem, rodičem a pedagogem a společně strávené chvíle. Děti rozvíjely svou fantazii a lásku ke knihám. Pohádky se moc povedly a tak jsme si je vydaly do naší knížky, která se jmenuje Pohádky z města perníku. Protože se líbily, poslala jsem je do celostátní literární soutěže. A jaké bylo naše překvapení a radost, když nám pořadatel oznámil, že z 580 zaslaných pohádek od dětí z celé republiky, 5 našich pohádek postoupilo do TOP 20-ti nejlepších a pořadatel z nich vytvoří knihu, která bude i na pultech v knihkupectvích. Zároveň jsou děti  pozvány na slavnostní autogramiádu a dětský den 2. září do Prahy. Ještě jednou dětem veliká gratulace a velké poděkování rodičům, kteří se s námi do psaní pohádek zapojili.

p. vychovatelka Soňa Černá

Fotografie zde: http://sdprodlouzenapce.rajce.idnes.cz/POHADKY_Z_MESTA_PERNIKU/

  388 zobrazení

KOUZELNÁ NOC VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ V. – ROBINSON CRUSOE

KOUZELNÁ NOC VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ  V. – ROBINSON CRUSOE

Již popáté byla pro děti ze školní družiny připravena na rozloučení se školním rokem KOUZELNÁ NOC. Tentokrát na téma: ROBINSON CRUSOE. Kouzelná noc se uskutečnila z pátku 22.6. na sobotu 23.6. Předcházelo jí přečtení knihy Robinson Crusoe, kterou jsem s dětmi četla. Děti se po ztroskotání lodi staly Robinsony. Byla pro ně připravena dobrodružná cesta ostrovem s plněním úkolů a s hledáním pirátského pokladu. Robinsoni se museli z moře zachránit pomocí záchranných kruhů, museli si ošetřit poranění ruky, obstarat si pitnou vodu, ulovit co nejvíce divoké zvěře, museli překonávat hluboké rokle i bažiny, také se učili sestavit mapu ostrova a luštili tajenku, zkusili si shodit trs banánů, postavit nové obydlí a naučit se podojit kozu. Také si museli rozdělat oheň, a co si ulovili, to si na ohni opéct. U ohně nechyběl zpěv Robinsonů za doprovodu kytary a jeden Robinson nám také zahrál na flétnu. U ohně se konala i narozeninová oslava našich Robinsonek. Poté na Robinsony čekala zkouška odvahy při noční hře a pak už honem spát do jeskyně. Druhý den měli Robinsoni ranní rozcvičku, poté se posilnili bohatou snídaní a vydali se pouštět vory na širé moře. Měli štěstí, vorů si všimla velká obchodní loď, která zrovna brázdila místní končiny a vyslala pro Robinsony záchranný člun. Robinsoni vzali posádku obchodní lodi na ostrov, zde se všichni rozdělili o pirátský poklad, Robinsoni se rozloučili s ostrovem, kde strávili dlouhých deset let a loď je odvezla do jejich rodné země. Tak šťastnou plavbu životem, milí Robinsoni…

 I když jsme zrovna na ostrově chytli období dešťů, akce se velice vydařila a všichni jsme si ji náramně užili. Poděkování patří vedení školy za umožnění této akce, panu školníkovi, rodičům za dobroty a odměny, kytaristce Kristýnce za krásné hraní u ohně a strašidlům na noční hře.

Velké poděkování patří mým kolegyním paní vychovatelce Zdeně Hegerové, paní asistentce Lence Dvořáčkové a paní vychovatelce Kristýně Novákové za úžasnou spolupráci a za pomoc při přípravě a organizaci celé akce.

Moc děkuji, p. vychovatelka Soňa Černá

Celý článek
  457 zobrazení

Pozvánka na školní pouť

Pozvánka na školní pouť

Vážení rodiče a prarodiče, milé děti,

zveme Vás na školní pouť, kterou pořádáme na školní zahradě v pondělí 25. června od 16.00h do 19.00h.

Těšíme se na viděnou.

                  Za kolektiv pedagogických pracovníků

                                           Jana Smetanová

  433 zobrazení

Jubilejní 500. koncert v historii DPS CARMINA

Jubilejní 500. koncert v historii DPS CARMINA

Dětský pěvecký sbor CARMINA působící již 29 let při ZŠ  Prodloužená – Pardubice se v úterý 5. června představil na jubilejním 500. koncertu ve své historii.

Koncert  věnovaný tomuto obdivuhodnému výročí se konal pod záštitou místopředsedkyně Senátu České republiky paní Mgr. Miluše Horské v malém sále Domu hudby. Pod vedením sbormistryně Mgr. Ivy Bednářové a za klavírního doprovodu Euniky Gabriely Pechánkové vystoupili nejen současní členové CARMINY- žáci třídy 4. A,  ale i dívčí komorní sbor absolventek DECIMO A tj. 10. A; z bývalých spolupracovníků sboru pak Ondřej Hromádko jako varhaník i klavírista.

V podání všech účinkujících se posluchači těšili ze speciálně nastudovaného programu: vzájemného propojení témat „Zvuky kolem nás – maminkami počínaje a konče“ a „léto a naše nejbližší přání“. Do posledního místa zaplněný sál tak vyslechl nejen jarní soutěžní program oceněný v krajském a celostátním měřítku, dále rozsáhlejší minioperku „Do re mi“ z muzikálu „Zvuky hudby“,  oblíbené úpravy melodií skupin ABBA a Beatles, ale i světoznámé melodie z muzikálů „Pomáda“ a „Josef a jeho kouzelný plášť“. Gradující závěr jedinečného  koncertu, prokládaný stále sílícím, bouřlivým a čím dál delším zaslouženým potleskem,  vyvrcholil  Ježkovou písní „Šaty dělaj člověka“ a společným zpěvem tradicionálu „Stará archa“ všech účinkujících a dojatého i „hudebně“ natěšeného publika.

Jeden z prvních mailových ohlasů hovoří za vše:

Věc: Veliké poděkování!!

Milá paní učitelko Bednářová!

Celý článek
  411 zobrazení

Společný zpěv DPS CARMINA a sboru seniorů NÁVRAT

Společný zpěv DPS CARMINA a sboru seniorů NÁVRAT

V těchto dnech uplynulo již 20 let od založení pardubického Seniorcentra na Pospíšilově náměstí. Toto kulaté jubileum  oslavili naši dříve narození spoluobčané 31. května společným setkáním na zahradní slavnosti přímo v jeho areálu. Úvod patřil krátkému koncertu, o nějž se postaraly generačně vzdálené, leč láskou k hudbě mající k sobě hodně blízko pěvecké sbory CARMINA tř. 4. A ZŠ Prodloužená a smíšený sbor seniorů NÁVRAT (věkový průměr 80 let). Obě tělesa se pod vedením svých sbormistryň Ivy Bednářové a Danuše Tláskalové představila jak samostatně, tak s velikým úspěchem jako spojený sbor se společně nacvičenou písní. Toto sympatické propojení ocenilo upřímným potleskem nejen přítomné publikum, ale i spoluorganizátorka celé akce paní Michaela Smetáková z Magistrátu města Pardubic, ale i vzácní hosté celého odpoledne – vedoucí odboru školství paní Ivana Liedermanová a náměstek primátora pro oblast školství pan Jakub Rychtecký.

                                                                                             Mgr. Ivana Bednářová
  588 zobrazení

POHÁDKOVÝ DĚTSKÝ DEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

POHÁDKOVÝ DĚTSKÝ DEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Již tradičně se ve školní družině koná Pohádkový dětský den na školní zahradě. Tentokrát byl přichystán na pátek 1. června. Bohužel nás trochu potrápilo počasí a silný déšť a bouřka nám program překazila. Další termín byl vyhlášen na středu 6. června. Tentokrát už nám počasí přálo a dětský den se mohl uskutečnit za velkého nadšení dětí. Na školní zahradě bylo připraveno 8 stanovišť, kde na děti čekalo plnění úkolů – přenášení pokladu, kouzelný koberec, skákání v pytlích, zavazování tkaniček, navlékání korálků, hod kuželkou na cíl, klokani – skákání s míčem mezi koleny a velbloudi – přenášení mističek s vodou na zádech. Po vyplnění celé hrací karty si děti vybíraly drobné dárky ze stolu odměn. Celé odpoledne se moc povedlo a všichni jsme si dětský den užili.

Za spolupráci děkuji paní asistentce Lence Dvořáčkové, paní vychovatelce Kristýně Novákové a paní vychovatelce Monice Húblové.

Velké poděkování si zaslouží slečny ze 3.A – Terezka Šustová, Agátka Riegrová, Anetka Zavřelová, Kristýnka Pulpánová, Terezka Ullrichová a Sára Seibrtová a Míša Kolková se Šimonem Moravcem za skvělou a náročnou asistenci u jednotlivých stanovišť a děti ze 2.B za pomoc s přípravou stanovišť.

Fotky z dětského dne najdete ve fotogalerii ŠD.

Celý článek
  384 zobrazení

Nové platby za obědy

Vážení rodiče, vážení strávníci naší školy,

 věnujte prosím zvýšenou pozornost následujícímu sdělení:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – o ochraně  osobních údajů se bohužel týká i  rodných čísel, která používáte jako variabilní symboly při zasílání záloh na stravování.

Každý strávník dostane přidělený nový variabilní symbol, který nahlásí v bance při zadávání trvalého příkazu na placení stravného.  Dne 10. 7. , 11.7.  a 12.7. se budou zasílat na Vaše účty přeplatky za školní rok 2017/2018, na kterých již nebude v kolonce variabilní symbol (rodné číslo dítěte),  ale nový přidělený variabilní symbol.

 

Celý článek
  408 zobrazení

DPS CARMINA 4. A přivezl z Celostátní přehlídky další zvláštní ocenění

DPS CARMINA 4. A přivezl z Celostátní přehlídky další zvláštní ocenění

V sobotu 26. května  skončila v Koncertní síni závěrečným vystoupením všech účastníků Celostátní přehlídka nejlepších školních dětských pěveckých sborů za rok 2018, spojená se slavnostním vyhlášením výsledků a předáním cen.

Třídenní finále konané pod záštitou ministra kultury Ilji Šmída a z pověření Ministerstva kultury pořádalo Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, útvar ARTAMA a Městské kulturní zařízení Uničov.

Do letošního  již XXVIII. ročníku národní sborové přehlídky bylo odbornou lektorskou skupinou nominováno 13 nejlepších sborů z krajských postupových soutěží. Cti reprezentovat Pardubický kraj se dostalo DPS CARMINA třídy 4. A ze ZŠ Prodloužená – Pardubice, z celé ČR jedinému zástupci škol s rozšířenou výukou hudební výchovy, a to zásluhou zlatého pásma vybojovaného v dubnovém předkole.

V ústředním kole, konaném ve dnech 25. - 27. května, se v  severohanáckém Uničově představila dětská pěvecká tělesa čtyř různých kategorií ze všech koutů Čech, Moravy a Slezska. Soutěžní vystoupení hodnotila ve dvou koncertních blocích (v pátek v podvečer a v sobotu dopoledne) pětičlenná odborná porota NIPOS ARTAMA Praha.

Celý článek
  386 zobrazení

Británie s Britem

Británie s Britem

Ve čtvrtek se 5., 6. a 7. třídy utkaly ve znalostech Velké Británie s Britem Neilem a jeho asistentkou Luckou. Kapitáni z každé třídy soutěžili v tématech jako hudba, zeměpis, jídlo a sport za velké podpory svých tříd a jejich zástupců se jmény Hermiona, James Bond a Mr. Bean. Byly potřeba nejen znalosti, ale také trocha štěstí a rychlý postřeh. A to vše in English - of course. Nejzajímavější byl sport, kde si mohli vyzkoušet jeden z typických anglických sportů - cricket.

Program se velmi líbil. Díky Neilovi se dají i nudné věci jako reálie naučit hrou a s humorem. Těšíme se na příště!

  409 zobrazení

DPS CARMINA pomáhal dobré věci

DPS CARMINA  pomáhal  dobré věci
  

Ve čtvrtek 17. května se od 17:30 hodin uskutečnil v Husově sboru v Pardubicích benefiční koncert. Jeho hlavním smyslem bylo získat co nejvíc finančních prostředků na podporu malé Eriky, která od tří měsíců trpí postvakcinační encefalopatií. Krásný výtěžek ve výši 10 350 Kč byl věnován na její  transparentní účet jako příspěvek k zajištění podpůrné lázeňské léčby. Na akci, které se  osobně zúčastnila celá rodina  Beranova včetně malé pacientky, se krom DPS CARMINA třídy 4. A ZŠ Prodloužená  představilo přípravné a hlavní koncertní oddělení Pardubického dětského sboru a dále sbor Květinky působící při ZUŠ Chrudim.

Poděkování za zorganizování celého podvečera patří Bc. Lence Královcové, faře Husova sboru za bezúplané poskytnutí prostor a hlavně všem štědrým přítomným rodičům a dalšímu četnému publiku. Ti společně s účinkujícími prokázali tolik potřebnou empatii.

Iva Bednářová – sbormistryně DPS CARMINA

  361 zobrazení

Bude nás pět - Zpěváčci

Bude nás pět - Zpěváčci

„Bude nás pět“ – je název 10. ročníku  festivalu DPS, kterého se 11. 5. 2018 zúčastnily děti ze 3. A  z DPS Zpěváčci.

 Cestou na festival si však Zpěváčci  ještě prohlédli zámek v Častolovicích, kde se dozvěděli mnoho nových informací a měli možnost si zazpívat na nádvoří zámku. Přírodovědné znalosti  z rostlinné a živočišné říše si zopakovali v zámecké oboře a mini ZOO.

 V Rychnově nad Kněžnou, kde se celý festival konal, děti ještě stihly výstavu v Muzeu hraček a mohly si tak prohlédnout sbírku hraček svých prarodičů i rodičů.

 Pak už na Zpěváčky čekala pódiová zkouška  v Pelclově divadle a společná zkouška s kamarády z DPS Carmina – s mladším oddělení Ptáčata A si Zpěváčci zazpívali společně písničku Říkadla od Lubora Bárty.

 V závěru festivalu si všech 5 zúčastněných sborů zazpívalo společně s diváky společně lidové písničky.

Celý článek
  392 zobrazení

GDPR - nařízení EU k ochraně osobních údajů

Vážení rodiče,

 od 25. 5. 2018   vstupuje v platnost nové nařízení EU na ochranu osobních údajů (GDPR). Naše škola připravila  nová pravidla, která zavádíme v nakládání s osobními údaji žáků, zákonných zástupců i zaměstnanců. Ochrana soukromí při zpracovávání všech osobních údajů  je naše priorita. Všichni žáci přinesou během následujících dnů domů nové žádosti o souhlas se zpracováním osobních údajů – s pořizováním obrazových záznamů a se zpracováním citlivých údajů o zdravotním stavu žáků. Prosím Vás o vyplnění a podepsání formulářů a jejich včasné vrácení do školy. Osobní údaje v papírové i v elektronické podobě jsou zabezpečeny před zneužitím a slouží pouze k plnění zákonných povinností, k oprávněným zájmům školy nebo jsou shromažďovány se souhlasem zákonných zástupců.

Děkuji Vám mnohokrát za spolupráci a přeji Vám hezký den.

                                                         Jana Smetanová

  459 zobrazení