Aktuality

Tři králové

​Historii příchodu Tří králů do Betléma s dary pro Ježíška spolužákům dnes připomněli žáci třídy 7.A. Místo kadidla, zlata a myrhy rozdávali dětem  bonbóny, ale jejich návštěva byla velice milá a poučná. Historická fakta doprovodili žáci zpěvem koled a svoji návštěvu tříd neopomněli napsat na rámy dveří - K + M + B 2024. Velké poděkování patří i paním  učitelkám  Marii Sychrové a Adéle Sládkové, které s dětmi tříkrálovou koledu připravily.

                                         Jana Smetanová


Tři králové
Mladý chemik

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz