Třídy a události

Středa se nesla v koncertním duchu

IMG20220525180305
​Středa 25. května patřila v univerzitní aule všem hudebním třídám z naší školy. Den to byl hodně dlouhý, vždyť na zkoušky sborů jsme se sešli už v 8 ráno a druhý z Jarních koncertů končil chvilku před 21. hodinou, nicméně nálada byla po celou dobu vynikající. Koncerty se vydařily, rodiče, prarodiče, sourozenci i známí odcházeli spok...
Celý článek
  339 zobrazení

Harry Potter v Horním Jelení - 6.D

Harry Potter v Horním Jelení - 6.D
16.-20.5. 2022 proběhla škola v přírodě v Horním Jelení. Společné dny si užily třídy 6.D, 8.C a 9.C + třídní učitelky Honkiszová, Musilová, Michková. Dále p. učitel Váňa a E. Guliford. Ke škole v přírodě více v dalším článku - fotek máme požehnaně. :) Naši třídní stránku je třeba trochu rozveselit, proto přidávám fotky z prvního dne....
Celý článek
  385 zobrazení

Centra "Putování po Evropě" 5. B

Centra "Putování po Evropě" 5. B
​Centra zaměřená na poznávaní Evropy napříč předměty děti nadchla. V matematice pracovaly s grafy, porovnávaly údaje o evropských státech a samy grafy vytvářely. V Literárně dramatickém centru pracovaly s přesmyčkami z názvů měst a států a připravily reklamu na cestu do vybrané země. V Ateliéru výtvarně zpracovaly vlajky evr. zemí a připravily pro ...
Celý článek
  136 zobrazení

Jarní koncert - fotografie

Jarní koncert - fotografie
Ve středu 25. května 2022 se uskutečnil v Aule UPCE Jarní koncert našich DPS. DPS - Zpěváčci, Pramínek, Čtyřlístek, Nobile FOTOGALERIE ​
  345 zobrazení

7.B Let's meet new friends- část druhá a třetí

MicrosoftTeams-image-53
​Opět přidávám zpravodajství z našich hodin angličtiny. Dále společně se všemi žáky pracujeme na e-twinningovém projektu Let's meet new friends. Máme za sebou další dvě části našeho projektu. Druhá část se jmenuje  MEETING THE PARTNERS . Zde se lépe seznamujeme s žáky z Francie. Pracovali jsme s internetovou nástěnkou PADLET. Žáci sa...
Celý článek
  246 zobrazení

Škola v přírodě 2. D

Škola v přírodě 2. D
​Dny od 16. do 20. května strávili žáci ve škole v přírodě v Jizerských horách. Příjemné prostředí v Příchovicích, pěkné ubytování a výborná strava přispěly k všeobecné pohodě. Bohatý program umožnil dětem plné vyžití v přírodě. S velkým úspěchem se setkala exkurze na farmu Pěnčín, kde si žáci prohlédli živá hospodářská zvířata. Zde si také v ...
Celý článek
  267 zobrazení

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE V 1.D

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE V 1.D
​Ve středu 25.5. proběhlo v městské knihovně na Pernštýnském náměstí slavnostní PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE. Žáky i jejich rodiče přivítal v sále knihovny pan král se svým panošem. Pro tuto příležitost si žáci pod vedením paní učitelky připravili krátké pásmo o měsících v roce. Ve výtvarné výchově vyrobili čelenky se symbolikou jednotlivých měsíců a každý ...
Celý článek
  153 zobrazení

Zdravá pětka v 2. D

Zdravá pětka v 2. D
​V pátek 13. května absolvovali žáci 2. D přednášku o zdravé výživě. Celé dvě hodiny se věnovali zdraví a správnému stravování.  Dozvěděli se mnoho nového o dodržování stravovacích návyků, složení stravy a pitném režimu. V rámci programu žáci pracovali ve skupinách a soutěžili ve sběru žetonů za správné odpovědi. Získané znalost...
Celý článek
  113 zobrazení

Návštěva knihovny 1. D

Návštěva knihovny 1. D
​V rámci přípravy na pasování na čtenáře absolvovali žáci 1. D v pátek 20. května druhý vzdělávací program v městské knihovně. Seznámili se zde s různými typy knih určenými  pro děti už od nejútlejšího věku. Sami si pak podle svého zájmu mohli některé knihy prohlédnout. Největší zájem byl o přírodovědné encyklopedie s lupou...
Celý článek
  131 zobrazení

Začíná plavecký výcvik

Začíná plavecký výcvik
​12. května žáci 1. D absolvovali v rámci výuky tělesné výchovy první z deseti lekcí plavání. Počáteční obavy brzy rozptýlily milé tváře trenérů. Hned v úvodu byli žáci rozděleni podle zdatnosti do družstev a po chvíli už si všichni užívali vody. Neplavci začínali v malém bazénku, mírně pokročilí si troufli do bazénu velkého. Přejeme všem, ať se s ...
Celý článek
  132 zobrazení

Jarní tvoření 2. D

Jarní tvoření 2. D
​​Žáci 2. D přivítali jako a vyzdobili svoji třídu výrobky z hodin pracovních činností a výtvarné výchovy. Skládané sněženky (origami) vystřídali na nástěnce 3D tulipány ve váze a krásně barevní motýli. V rámci uplatnění mezipředmětových vztahů vznikly lepené koláže - čáp a květináč s konvičkou na zalévání. Vycházely z tematického pracovního listu ...
Celý článek
  181 zobrazení

8.B Travelling round the world - 3.část VISIT OUR COUNTRY!

b9a6aa4cb
Aktuálně komunikujeme s Polskými a Lotyšskými studenty přes stánky padlet, kde se lépe poznáváme a doptáváme se na to, co nás zajímá. Každá země zpracovala svou nástěnku po svém. Je zajímavé tohle vše sledovat a seznamovat se i s novými programy a aplikacemi. Ale pomalu se dostáváme ke konci našeho projektu. Minulý týden jsme odeslali poslední...
Celý článek
  137 zobrazení

Divadelní zážitek

Divadelní zážitek
​Kamarádi ze 7. B  nám zahráli úžasné divadlo. Prodaná nevěsta v jejich podání druháčky moc bavila  a mají v nich velký vzor .
  256 zobrazení

ŠVP PŘÍCHOVICE

ŠVP PŘÍCHOVICE
​Celý minulý týden jsme strávili v krásné přírodě Jizerských hor. Vyšplhali jsme na rozhlednu Štěpánku, navštívili jsme farmu s hospodářskými zvířaty v Pěnčíně. Sportovali jsme a hráli různé hry. Večer byla severská diskotéka, protože v tělocvičně byla strašná zima, navlékli jsme na sebe vše , co se dalo. Ale venku bylo teplo, sluníčko svítilo i hř...
Celý článek
  201 zobrazení

Jarní centra - 2. C

Jarní centra - 2. C
V minulém týdnu děti pracovaly opět v centrech aktivit. Tentokrát na téma JARO. V českém jazyku, matematice i prvouce si zopakovaly učivo - pracovaly s textem o slunéčku sedmitečném, počítaly slovní úlohy a vyhledávaly informace z různých zdrojů (encyklopedie, obrázky ptáků s textem). V ateliéru si děti poprvé vyzkoušely pracovat s k...
Celý článek
  140 zobrazení

Krajské kolo biologické olympiády

Krajské kolo biologické olympiády
Ve čtvrtek 19. května 2022 se uskutečnilo v DDM v Chrudimi krajské kolo biologické olympiády. Naši školu reprezentovala Ella Filipová (7. A), která obsadila skvělé 7. místo. Gratulujeme.​
  230 zobrazení

Učení 1.B v přírodě

Učení 1.B v přírodě
​Slunečné dny už přišly i do Pardubic a jelikož nám je ve třídě moooc teplo, je čas na výuku v naší školní zahradě. Bylo to super- čerstvý vzduch a fajn parta. 
  263 zobrazení

Knihovna 1.B

Knihovna 1.B
​Ve středu jsme se vydali na návštěvu knihovny. Bylo to naše první seznámení s chodem knihovny. Návštěva se nám moc líbila a už se těšíme na další návštěvu. 
  176 zobrazení

Jak vyzrát na paměť...?

Jak vyzrát na paměť...?
Pro odpověď jsme si zajeli do Studijní vědecké knihovny v HK. Kromě druhů paměti a tipů, jak si něco dobře zapamatovat, jsme si také spoustu technik prakticky vyzkoušeli. Trápení mozku bylo třeba vyrovnat potrápením těla výstupem 226 schodů na vrchol Bílé věže. Exkurzi jsme zakončili návštěvou Oxford Bookshopu a nákupem anglické literatury na ...
Celý článek
  180 zobrazení

Projektový den na Gymnáziu Mozartova

Projektový den na Gymnáziu Mozartova
​ Ve středu 11. 5. 2022 se část třídy 9. B zúčastnila dalšího projektového dne na Gymnáziu Mozartova v Pardubicích. Již začátek akce se ukázal být poměrně dobrodružný. Ale jsme stateční, odvážní a soustředění, takže jsme úspěšně vyřešili únikovou hru, čímž jsme získali indicie, čeho se bude projektový den tentokrát týkat. Svým způsobem se nám rozsv...
Celý článek
  203 zobrazení

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa