Třídy a události

3. A - Pohádky nepohádky - Malá scéna s Miroslavem Táborským

3. A - Pohádky  nepohádky - Malá scéna  s Miroslavem Táborským
​ Dnes jsme poprvé , v tomto školním roce , měli možnost navštívit divadlo - a to Malou scénu ve dvoře, kde jsme viděli Pohádky nepohádky od Josefa Čapka s hercem Miroslavem Táborským a jeho hereckou kolegyní. Představení se nám moc líbilo a krásně doplnilo naše předchozí Centra aktivit na téma "Pohádky".
  27 zobrazení

3. A Třídnické hodiny s panem psychologem

3. A Třídnické hodiny s panem psychologem
Naše třídnické hodiny jsme  v  letošním roce zahájili se  školním psychologem. Pracujeme sami na sobě, poznáváme sami sebe a také ostatní  spolužáky, tmelíme naši třídu. ​
  32 zobrazení

Z pohádky do pohádky

Z pohádky do pohádky
​Magická třináctka byla startem pro letošní první Centra aktivit s názvem " Z pohádky do pohádky". Pomocí piktogramů jsme se snažili uhodnout názvy pohádek, snažili se pospojovat dvojice z večerníčků Ve skupinách jsme se seznamovali se spisovateli, ilustrátory dětských knížek a večerníčků, počítali pohádkové slovní úlohy, odhadovali magická pohádko...
Celý článek
  53 zobrazení

2. A - Hurá na zmrzku

2. A  - Hurá na zmrzku
V závěrečných horkých letních dnech jsme si za odměnu ze školy  odskočili  zchladit se zmrzlinou. ​
  181 zobrazení

2. A - Opékání buřtů v lanovém centru

2. A  - Opékání buřtů v lanovém centru
V podvečer 21.6. jsme se všichni  sešli v lanovém centru a společně opékali buřty, povídali si, hráli hry, sportovali a bylo nám spolu moc fajn. ​
  158 zobrazení

2. A - Canisterapeutický program s Amy

2. A - Canisterapeutický program s Amy
​10.6. v naší třídě proběhlo vyučování v doprovodu čtyřnohé maďarské parťačky Amy. Povídali jsme si o canisterapii, jak psi můžou pomáhat lidem, zkusili jsme si přivolání psa, aport, i hry ve skupinkách. Došlo i na matematické psí slovní úlohy, hádanky. Den se čtyřnohou kamarádkou byl o moc fajn.
  202 zobrazení

2. A - O Smolíčkovi

2. A - O Smolíčkovi
​Pohádku O Smolíčkovi jsme si nejprve poslechli, převyprávěli, vysvětlili si jak a vznikají pohádky, kdo je spisovatel, ilustrátor. Pak nás čekal těžký úkol-ve skupinách sestavit rozstříhanou pohádku tak, aby obsah dával smysl. Po vzájemné  kontrole jsme celou  sestavenou pohádku  zkusili ilustrovat. 
  219 zobrazení

2. A - ČJ - opáčko trochu jinak

2. A - ČJ  - opáčko trochu jinak
​Učivo z ČJ jsme celkem hravě zvládli a tak se v posledních dnech věnujeme opakování a procvičování nabytých vědomostí. K tomu nám například slouží i běhací diktát  a "Písmenkárna" , kterou jsme tentokrát využili k sestavování a opakování  druhů vět. Takovéto opáčko nás hodně baví.
  113 zobrazení

Zpěváčci ze 4. A v Celostátním kole soutěže DPS v Uničově

Zpěváčci ze 4. A v Celostátním kole soutěže DPS v Uničově
Sbor třídy 4. A se v dubnu v Krajském kole soutěže Dětských pěveckých sborů pořádně "pochlapil" a zazpíval tak, že ho odborná porota poslala na Celostátní přehlídku DPS do Uničova, které se účastnilo 14 sborů  - tedy vítězové Krajských kol . Naše cesta do Uničova začala trochu dobrodružně, protože členka sboru uvízla ve výtahu a tak se če...
Celý článek
  191 zobrazení

2.A - Vysvědčení plné pětek? Proč ne !

2.A - Vysvědčení  plné pětek? Proč ne !
Dnes jsme se v rámci programu ZDRAVÁ PĚTKA dozvěděli  mnoho zajímavého o správném stravování, zkoušeli jsme si sestavit vyváženou a zdravou snídani i svačinku.  Pracovali  jsme v týmech a tak trochu i mezi sebou soutěžili ve znalostech a vědomostech. Vítězný tým si vysloužil vysvědčení plné pětek, což na školním vysvědčení ...
Celý článek
  149 zobrazení

2. A - Už jsme plavci

2. A - Už jsme plavci
5. 5. jsme ukončili plavecký výcvik - mnozí z nás se přestali bát vody, druzí se v plavání hodně zdokonalili a tak jsem si zasloužili "Mokré vysvědčení", řádění v aquaparku a také ocenění nejrychlejších plavců. ​
  332 zobrazení

2.A - Rej čarodějnic

2.A - Rej čarodějnic
Z důvodu plaveckého výcviku ,trochu s předstihem,  se u nás ve třídě konal slet čarodějnic a čarodějů, kteří  se rozdělili do skupin a společně tak celý den pilně  pracovali   - vařili čarodějnický matematický lektvar, pro jehož správné ingredienci si museli doletět na koštěti , nepoplést a vybrat z černého h...
Celý článek
  187 zobrazení

2. A v divadle

2. A v divadle
"O ztraceném Večerníčkovi "je název pohádky studia Laik, kterou jsme dnes navštívili na Malé scéně VČD Pardubice v rámci Festivalu smíchu. Dětští herci , mnozí z naší školy, se svých rolí zhostili velice zodpovědně a nám se divadelní představení velmi líbilo. ​
  304 zobrazení

2.A - Velikonoce

2.A - Velikonoce
Na Velikonoce jsme se připravovali s předstihem - zaseli jsme jarní osení, vyrobili beránky a zajíce na výzdobu. Krom toho jsme si také povídali o zvycích a jejich dodržování, zkusili si také naše znalosti ve "Velikonočním kvízu".​
  433 zobrazení

DPS Zpěváčci - 2. A, 4. A, 7. A - úspěch na Krajské soutěži a postup na Celostátní přehlídku DPS

DPS Zpěváčci - 2. A, 4. A, 7. A - úspěch na Krajské soutěži a postup na Celostátní přehlídku DPS
​ Krajská soutěž DPS v Chrudimi 4. 4. 2022 V kategorii II. A – kategorie ZUŠ a ZŠ s RVHV-celkový počet sborů 7 Za naší školy se v této stejné kategorii „utkaly": děti ze  2. A – získaly  STŘÍBRNÉ PÁSMO a zvláštní cena poroty za nejlepší sólo A děti ze  4. A - ZLATÉ PÁSMO + zvláštní  cenu  poroty za prove...
Celý článek
  252 zobrazení

2.A - Jarní květiny

2.A - Jarní květiny
V rámci výtvarné výchovy jsme si trošku netradičně opakovali druhy jarních květin- z posbíraných čajových sáčků jsme tvořili jarní květiny nadživotních velikostí. Práce nás moc bavila ,a tak ze sáčků určitě zase něco vytvoříme. ​
  167 zobrazení

2. A - Na pouti

2. A - Na pouti
Protože jsme měli možnost trochu si zpestřit vyučování, vyrazili jsme na pouť v nedalekém okolí školy. ​
  335 zobrazení

2. A - Ponožkový den - Světový den Downova syndromu

2. A - Ponožkový den - Světový den Downova syndromu
Světový  Den Downova syndromu připadá na 21.3. a tak  jsme si s dětmi všichni oblékli na každou nožku jinou ponožku a během třídnické hodiny si povídali o tomto postižení. Připojili se k námi z domácího prostředí i ti, co zrovna, díky nemoci nemohli být s námi ve škole. ​
  379 zobrazení

2. A - Po plavání - zážitkové čtení

2. A - Po plavání - zážitkové čtení
​ Po další lekci plaveckého výcviku jsme se do školy vrátili značně unavení a tak, když  se posilnili  svačinkou  z domova a pak už jen poslouchali čtení z naší oblíbené knížky od Betty Mac Donaldové - Paní Láry Fáry. Tentokrát jsme poslouchali kapitolu "Léčení překřikovandy." 
  160 zobrazení

2.A - Plaváčci

2.A - Plaváčci
I druhou lekci plavání jsme hravě zvládli a mnozí už pokročili  i na "velkou vodu, kde se zdokonalovali  v různých plaveckých stylech. ​
  232 zobrazení

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa