1.A - Třídnická hodina

1.A - Třídnická hodina
​V dnešní třídnické hodině, jsme si povídali o spolupráci a kamarádství v naší třídě a nejen v ní. Na to, že jsme ještě malí, jsme přišli samostatně na fůru nápadů a paní učitelka byla moc spokojená. Součástí našeho povídání byla i stavba našeho "Města 1.A". Pro stavbu  neplatila žádná pravidla, ani předpisy ,přesto se nám povedlo, p...
Celý článek
  95 zobrazení

1.A - První skupinová práce

1.A - První skupinová práce
​Po 1."zahřívacím" týdnu  jsme se rozjeli na plné obrátky  a postupně se z nás stávají velcí školáci - umíme si už připravit učení na další hodinu, odevzdat domácí úkoly a už jsme si i zkusili první skupinovou práci s novým písmenkem M, m., které jsme vyhledávali mezi dalšími a také sestavovali puzzle. Práce se nám moc dařila a paní ...
Celý článek
  97 zobrazení

Den matek v 5.A

Den matek v 5.A
Samozřejmě i v  naší třídě jsme se   maminkám snažili zpříjemnit jejich svátek. Přes to, že děti dostaly pár návrhů a inspirací k výrobě přání, většina byla dětská přání naprosto originální a dokonce došlo i na pečení dobrot pro maminky,  nachystané snídaně do postele nebo dvojjazyčná přání.
  158 zobrazení

V 5.A se konal virtuální slet čarodějnic

V 5.A se konal virtuální slet čarodějnic
ˇI když čarodějnickému sletu a reji letos situace vůbec nepřála,v 5.A bylo čarodějné učení v plném proudu .Někteří si svou babiznu i vyrobili  a všichni na toto téma napsali básničky nebo čarodějnická zaklínadla.
  171 zobrazení

5.A - Bublinový týden

5.A - Bublinový týden
​Předposlední dubnový týden, díky krásnému počasí, nám umožnil uskutečnit "Bublinový projekt". I v domácích podmínkách jsme zkusili vyrobit veliké bubliny. Jak na to , nám prozradil pracovní list, který jsme v rámci ČJ museli nejprve vyplnit a podle návodu pak vyrobit směs na velké bubliny. Někomu se dařilo méně, někomu více, ale i tak jsme měli o ...
Celý článek
  225 zobrazení

5.A - Lapbook - Roušky

5.A - Lapbook - Roušky
V minulém týdnu jsme v naší třídě poprvé tvořili Lapbook a to na téma ROUŠKY. Děti samostatně vytvořily krásné lapbooky, kde měly za úkol napsat básničku o Rouškách, udělat  imaginární rozhovor policisty a člověka bez roušky,vytvořit výtvarný návrh roušky, spočítat pluchu a obvod vlastní roušky, zjistit , kdo v místě bydliště ro...
Celý článek
  182 zobrazení

5.A - od 23.3. na SKYPU

5.A - od 23.3. na SKYPU
Už po pár dnech se nám po sobě moc stýskalo, přesto, že máme na WhtsAppu třídní skupinu, od 23.3. se společně na SKYPU učíme každé ráno Český jazyk a pak si stihneme i trochu popovídat - to je totiž pro naši třídu příznačné :-)  a také vyřešit některé problémy s úkoly. Ale jsme svědomití a pracujeme pilně.
  209 zobrazení

Jsme doma , tak pomáháme

Jsme doma , tak pomáháme
Naše PKč v prvním týdnu zavřené školy, se odvíjelo v duchu domácích prací. Někteří z nás šili roušky, a to poprvé na šicím stroji nebo jen tak v ruce. Jiní z nás vařili rodičům oběd nebo večeři, další pekli dobroty.  Jsme šikovní páťáci a já  -  v dobrém trochu závidím rodičům tak šikovné děti.
  195 zobrazení

2.A - Hv trochu jinak

2.A - Hv trochu jinak
Rytmická cvičení jsme si vyzkoušeli zas trošku jinak. Pracovali jsme ve skupinkách a k určeným taktům jsme si vybírali z mnoha příkladů ty správné k našemu rytmickému zadání .Po kontrole jsme si takty společně vytleskali. Ostatní skupiny nás kontrolovaly, zda-li neuděláme chybu.  Pro někoho to byl úkol obtížnější, většina z nás ale zadání...
Celý článek
  245 zobrazení

5.A - výukový program - Bubnování v kruhu

5.A - výukový program - Bubnování v kruhu
19.2. jsme se spolu s dalšími hudeb ​ními třídami zúčastnili výukového programu "Bubnování v kruhu" .Měli jsme tak možnost se rytmicky vydovádět  a vyzkoušet si své rytmické cítění.
  230 zobrazení

5.A - Hrdá škola - Mezinárodní den

5.A - Hrdá škola - Mezinárodní den
Díky tomu, že s námi tento týden pracuje p. asistentka, která je polské národnosti, jsme v rámci projektu Hrdá škola - Mezinárodní den -  měli možnost povídat si s p. asistentkou o polském školství, oslavě různých svátků, národních jídlech i zvycích. Otázek bylo velice mnoho  a paní asistentka nám na naše všetečné dotazy trpělivě odpovída...
Celý článek
  218 zobrazení

5.A - skupinové práce

5.A - skupinové práce
Dnešní ČJ - procvičování přídavných  - jmen jsme si opět zpestřili skupinovou prací a při ní zavzpomínali také na své začátky 1. třídě . Z písmenek, které jsme v 1. ročníku používali , jsme , podle zadání , měli sestavit přídavná jména v různých tvarech, pádech a rodech. Na lavicích jsme měli ošatku s písmeny a slabika...
Celý článek
  293 zobrazení

5.A - Zpěváčci na bruslích

5.A - Zpěváčci na bruslích
​Po měsíci, plném náročných koncertů a celostátní soutěže, se Zpěváčci z 5.A vyrazili odreagovat na bruslení spolu s dalšími třídami naší školy.
  225 zobrazení

Zlato pro Zpěváčky z 5.A

Zlato pro Zpěváčky z 5.A
14.12. se DPS Zpěváčci  z 5.A brzy ráno rozjeli do Ostravy na Celostátní  soutěž DPS  "Vánoční akordy". I když ve velkém oslabení díky nemocem, se Zpěváčkům povedlo vyzpívat si v kategorii sborů 10 - 15 let ocenění nejvyšší - Zlaté pásmo a dokonce i 2 zvláštní ceny poroty pro kluky - sólisty . Zvláštní cenu získali Ton...
Celý článek
  243 zobrazení

Keramická dílna v 5.A

Keramická dílna  v 5.A
​V pondělí jsme  se v rámci výtvarné výchovy a pracovních činností pustili do výroby adventního svícnu. Práce s hlínou nás moc bavila a díky dobrým radám paní Kadlečkové, se nám svícny povedly, takže budou třeba ozdobou stolu na Štědrý den.
  259 zobrazení

5.A - skupinové práce v ČJ

5.A - skupinové práce v ČJ
​Abychom si zopakovali učivo z poslední doby, pracovali jsme ve skupinách. Kamínky z pláže nám posloužily ke zopakování řad vyjmenovaných slov a kolíčky na prádlo zas  k procvičení předpon s , z
  237 zobrazení

Preventivní program v 5.A s p. psycholožkou

Preventivní program v 5.A s p. psycholožkou
Ve středu se naše třída sešla na 2 hodiny s paní psycholožkou, se kterou jsme si společně užili zážitkový program" Ostrovy přátelství". Práce nás velice bavila, program se nám moc líbil  a také ještě více podpořil náš prima třídní kolektiv.
  294 zobrazení

Hudba tančí staletími

Hudba tančí staletími
​4.10. se děti  ze 3.A., 4.A. 5.A a 5.D v sále ZUŠ Lonkova účastnili koncertu Komorní filharmonie Pardubice - "Hudba tančí staletími". Děti měly možnost se seznámit s historií od prvních hudebních památek až po  rok 1989. Hudební ukázky provázelo velmi pěkně vedené průvodní slovo hráčů Komorní filharmonie,  a projekce,což &...
Celý článek
  365 zobrazení

5.A v Muzeu

5.A v Muzeu
30. září  se naše třída vypravila do Muzea na výukový pořad - Detektiv Tlapka - Příběh města. Na začátku jsme se rozdělili do barevných skupina  naším úkolem bylo sestavit dle indicií puzzle. Předmět  z puzzle jsme měli na výstavě najít, zjistit o něm  co nejvíce informací, s těmi pak seznámit ostatní spolužáky. Kromě toho ...
Celý článek
  279 zobrazení

5.A si vyzkoušela floristiku a aranžování

5.A si vyzkoušela floristiku a aranžování
​V úterý 17.9.2019 jsme v 5.A podzimně tvořili. Vyzkoušeli jsme si, jak náročná je práce floristů a aranžérů. Sami jsme se snažili zkrášlit slámový korpus podzimními přírodninami, které jsme si poctivě nasbírali venku, na zahradách a v lese.  Na pomoc nám přišly  i naše maminky, ale protože jsme šikulky, byly vlastně b...
Celý článek
  291 zobrazení