Třídy a události

2.A - VČD - Obušku z pytle ven

2.A -  VČD - Obušku z pytle ven
22.11. jsme se, slavnostně oblečeni,  po měsíci vypravili znovu do Východočeského divadla Pardubice, tentokrát na pohádku Obušku z pytle ven. Pohádka se nám moc líbila, což jsme dokázali hercům  průběžným potleskem během pohádky zejména při písničkách,  a také závěrečným "standing ovation". ​
  38 zobrazení

2.A - První čtenářská dílna

2.A - První  čtenářská dílna
​Na 1. čtenářskou dílnu jsme se všichni moc těšili a  vyzbrojili  se vlastními rozečtenými knížkami, o kterých jsme si  popovídali a knížky si představili . Jako správní čtenáři jsem si  také  připomněli pravidla čtenářské dílny a pak už se s chutí pustili do práce.
  31 zobrazení

2.A - Svatý Martin

2.A - Svatý Martin
Týden kolem svátku sv. Martina jsme se společně zabývali pranostikami, společným čtením a povídáním o tradicích a symbolech tohoto svátku a v rámci toho také plnili ve skupinách nebo dvojicích mnoho zábavných úkolů. A tak jsme zakrojili svatomartinskou husičku, otevřeli soudky se svatomartinským vínem, upekli rohlíčky. A i když Martin na bílém koni...
Celý článek
  34 zobrazení

2.A - Den bláznivých účesů

2.A - Den bláznivých účesů
I naše třída se v letošním roce připojila ke Dni bláznivých účesů na školách - některé kreace byly opravdu zajímavé.  ​
  36 zobrazení

2.A - Naši ježci už jsou zazimovaní

2.A - Naši ježci už jsou zazimovaní
​Po povídání o ježcích - jejich potravě, způsobu života, jsme bodlináče při výtvarné výchově zazimovali v hromádkách listí a  aby se jim hezky spalo, zazpívali jsme jim i  Zimní písničku.
  36 zobrazení

2.A - Čj - skupinová práce

2.A - Čj - skupinová práce
Vztahy ve třídě prohlubujeme  často prací v Centrech aktivit , ale také skupinovou prací, Například druhy vět jsme si procvičili tříděním vět, porovnáváním, učíme se pracovat s chybou, poradit se se spolužáky a také obhájit svůj názor, argumentovat. ​
  58 zobrazení

2.A - Halloween X Dušičky

2.A - Halloween X Dušičky
1.11. se v naší třídě usídlili duchové, kostlivci, umrlci, mrtvé nevěsty a mnoho dalších strašidelných bytostí. Společně, díky mandarinkovým losovátkům,  však v centrech aktivit plnili všichni společně úkoly a nástrahy od vrchního ducha. A tak se počítaly svíčky na hrobech, věnce, virtuálně zapalovaly svíčky  se jmény zemře...
Celý článek
  52 zobrazení

2.A - úspěch Zpěváčků

2.A - úspěch Zpěváčků
Dne 25.10.2021 jsme s nejmenšími Zpěváčky ze 2.A vyrazili na naše úplně první veřejné vystoupení - a to na nesoutěžní přehlídku DPS v Chrudimi. Přesto, že jsme v loňském roce díky COVID 19 měli zakázáno zpívat, povedlo se nám na přehlídce získat Zvláštní cenu poroty "za hlasovou kulturu  a srozumitelnost texu". Děti od poroty získaly velikou p...
Celý článek
  81 zobrazení

2.A - Den stromů

2.A - Den stromů
Svátek stromů jsme v naší třídě oslavili prací ve skupinách. V ČJ jsme si  procvičovali druhy vět činnostním učením a tak to bylo i v matematice. Celým dnem nás provázela písnička  dvojice Svěrák - Uhlíř - "Strom"y a naše oblíbená písnička - "Jeřabinka" ​
  70 zobrazení

2.A - VČD - Kolíbá se velryba

2.A - VČD - Kolíbá se velryba
18.10.2021 jsme konečně  měli možnost vyrazit společně poprvé do divadla na divadelní představení "Kolíbá se velryba". Testování ve škole jsme hravě zvládli. Budovu VČD jsme si pořádně  prohlédli - mnozí z nás byli v divadle úplně poprvé . Ve škole jsme si s pomocí CD "Abeceda slušného chování " - s Hurvínkem a Spejblem , p...
Celý článek
  69 zobrazení

2.A - VČG - "Krajinou všemi smysly"

2.A - VČG - "Krajinou všemi smysly"
​- 12.10. jsme se celý den učili mimo školní třídu a neseděli v lavicích. Cestou jsme si zopakovali stromy, v zámeckém parku zvířata, abecedu i matematiku, pozorovali jsme ptáky na krmítku a zkoušeli určit druh, trochu si zacvičili a protáhli se v přírodě no a v galerii došlo  samozřejmě i na výtvarku.
  79 zobrazení

2.A v Galerii na Zámku - "Krajinou všemi smysly"

2.A v Galerii na Zámku - "Krajinou všemi smysly"
Z důvodu opravy interaktivní tabule u nás ve třídě jsme se 12.10. učili venku a na Zámku. Cestou do Galerie jsme si zopakovali názvy  a druhy stromů, určovali jejich listy, viděli veverky, kapry, divoké husy ​, opakovali jména ptáků na krmítku v parku u Zámku. V Galerii jsme se účastnili  výukového programu "Krajinou všemi smysl...
Celý článek
  58 zobrazení

2.A - Zážitkové čtení v rámci třídnické hodiny

2.A - Zážitkové čtení v rámci třídnické hodiny
Protože  někteří ve řídě , mají  občas stále problém s udržováním pořádku kolem sebe, vzali jsme si na pomoc knížku Betty Mac Donaldové - Paní Lára Fáry - a to kapitolu  "Léčení čurbesajdy".Všichni pozorně poslouchali čtení z této veselé knížky, potom jsme  diskutovali a  navrhovali, co vše a jak lze v naší třídě ...
Celý článek
  51 zobrazení

Sadaři ve 2. A

Sadaři ve 2. A
Tentokrát jsme v matematice  a  ČJ pracovali ve skupinách  - stali se z nás odborníci na sklizeň hrušek, kdy jsme třídili hrušky zkažené ( se špatnými výsledky) od hrušek perfektní jakosti ( správné výsledky). V HV jsme se naučili  písničku Stojí hruška v širém poli, v ČJ  jsme pracovali s říkankami o hruškác...
Celý článek
  77 zobrazení

2.A - Makový mužíček

2.A - Makový mužíček
Zážitkové čtení  od Františka Nepila - Makový mužíček - nás provázelo celým pondělím. V matematice jsme počítali s makovými zrnky, v ČJ kromě čtení jsme vymýšleli i různé příběhy a při výtvarné výchově jsme Makovému mužíčkovi malovali jeho pokojíček v makovici. ​
  73 zobrazení

2.A - Týden v Africe

2.A - Týden v Africe
Písničkou "Jedem do Afriky" jsme v  prvním školním týdnu docestovali na kontinent, který jsme postupně poznávali. A tak se naše třída proměnila v savanu, v  pralese jsme se pohoupali na liánách, poznali jsme  Saharu i Nil a  postupně se tak více  seznámili  s některými zvířaty. V opič...
Celý článek
  116 zobrazení

1.A třídní výlet

1.A třídní výlet
​16.6. jsme se vlakem vypravili na náš první školní výlet  - do Stéblové. Zamračená obloha a ranní liják se nás sice od  výletu snažily odradit, ale my jsme se nedali a udělali jsme moc dobře. Protože nejenže přestalo pršet, ale vykouklo i sluníčko a tak jsme se mohli na písáku vykoupat, vydovádět se ve vodě, na skluzavkách, kolotoči...
Celý článek
  134 zobrazení

V 1. A se hledal poklad

V 1. A se hledal poklad
​18.6. jsme se vydali hledat poklad , jeho nález byl ale podmíněn splněním všech 11 úkolů. A tak se na školním hřišti potkávaly dvojice, které se snažily co nejlépe a nejrychleji splnit úkoly z prvouky, matematiky, ČJ i HV. I v úmorném vedru ale děti zvládly splnit všecky úlohy a tak, po vyluštění šifry naše třída poklad našla. Užili jsme si b...
Celý článek
  122 zobrazení

1.A Plavba na parníku

1.A Plavba na parníku
​16.6. jsme se spolu s dalšími kamarády z prvních tříd vypravili na náš první výlet - plavbu parníkem Arnošt  do Kunětic . Počasí nám přálo a tak jsme si výlet lodí parádně užili.
  267 zobrazení

Pyžamová centra aktivit

Pyžamová centra aktivit
Pyžamový den byl pro 1.A také jiný tím, že jsme si povídali o domově o naší zemi, kde žijeme. Zvládli jsme do mapy zakreslit řeku Labe, najít naše město Pardubice a také Prahu. Namalovali jsme si českou vlajku a svůj dům, kde žijeme. Nakonec nás čekala přehlídka plyšáků. ​
  162 zobrazení

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa