Třídy a události

Škola v přírodě 2. D

Škola v přírodě 2. D
​​V týdnu od 15. 5. - 19 . 5. se třídy 2. D a 3. D zúčastnily školy v přírodě na Vysočině. Všichni jsme obdivovali krásu okolní krajiny. Navštívili jsme hrad Pernštejn, kde jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí o historii tohoto hradu, ale i pověsti, které se váží k tomuto místu. V dalších dnech jsme prozkoumali okolí místa našeho pobytu a závěrem js...
Celý článek
  60 zobrazení

Škola v přírodě 3. D

Škola v přírodě 3. D
​V týdnu od 15. 5. - 19 . 5. se třídy 2. D a 3. D zúčastnily školy v přírodě na Vysočině. Všichni jsme obdivovali krásu okolní krajiny. Navštívili jsme hrad Pernštejn, kde jsme se dozvěděli  mnoho zajímavostí o historii tohoto hradu, ale i pověsti, které se váží k tomuto místu. V dalších dnech jsme prozkoumali okolí místa našeho pobytu a ...
Celý článek
  67 zobrazení

Čarodějnický den 3. D

Čarodějnický den 3. D
​V pátek 28. dubna jsme si připomněli tradiční oslavy pálení čarodějnic. Celé vyučování bylo zaměřeno v tomto duchu. Pracovní listy byly zaměřeny na procvičování a opakování učiva z českého jazyka, matematiky a také z prvouky. Řešením příkladů z matematiky byla tajenka s názvem živočicha, o kterém děti hledaly informace v encykl...
Celý článek
  100 zobrazení

Jarní vycházka 3. D

Jarní vycházka 3. D
​Ve středu 26. dubna jsme na vycházce pozorovali změny v přírodě v tomto ročním období. Obdivovali jsme krásně upravené záhonky s květinami, poznávali a určovali jejich názvy. Také jsme si zopakovali stavbu rostlin a stromů, zásady bezpečnosti při přecházení vozovky.
  138 zobrazení

Svátky jara v 3. D

Svátky jara v 3. D
​V pondělí 3. dubna jsme si připomněli období Velikonoc. Vytvořené vajíčko představuje názvy jednotlivých dní velikonočního týdne, tradice a zvyky.  V praktických činnostech žáci vyrobili slepičku, protože k svátkům jara výzdoba neodmyslitelně patří.
  105 zobrazení

Den učitelů

Den učitelů
​V úterý 28. března jsme si připomněli Den učitelů. Žáci se seznámili s osobností Jana Amose Komenského, jeho zásadami ve školství a několika citáty. Zhlédli video ukázky, které blíže přiblížily tuto osobnost. Žáci vyplňovali pracovní listy a vytvořili lapbook, který bude pomůckou k dalšímu učivu.
  129 zobrazení

Učíme se první pomoci v 3.D

Učíme se první pomoci v 3.D
​V pondělí 27. února se žáci naší třídy zúčastnili kurzu první pomoci pořádané SZŠ. Ve spolupráci s budoucími sestřičkami si procvičili způsoby ošetření zraněných a metody záchrany lidského života. V souvislosti s tím si zopakovali důležitá telefonní čísla. Na jednotlivých stanovištích si žáci procvičovali ošetření drobného zranění, první pomo...
Celý článek
  162 zobrazení

Tělocvik na sněhu v 3. D

Tělocvik na sněhu v 3. D
​Sněhovou nadílku jsme využili v hodině tělesné výchovy ke stavění sněhuláků a iglú. Pohyb na čerstvém vzduchu všem velice prospěl. 
  176 zobrazení

Vycházka do přírody 3. D

Vycházka do přírody 3. D
​V pátek 13. ledna jsme si vyšli na vycházku. Opět jsme navštívili známá místa okolo nádrže Bajkal a pozorovali změny v přírodě. Na nádrži Bajkal byly nejen kačeří rodinky ale i labutě. Přestože byl pátek třináctého, všichni jsme se v pořádku vrátili do školy.
  220 zobrazení

Návštěva koncertu Komorní filharmonie Pardubice 3. D

Návštěva koncertu Komorní filharmonie Pardubice 3. D
​V úterý 10. ledna jsme opět navštívili koncert Komorní filharmonie Pardubice v Domě hudby. Pan Bambula nám představil hudební nástroje, které nám zahrály melodie ze známých filmů a pohádek, ale i část skladeb Mozarta a Dvořáka. Některé děti si také zahrály s orchestrem. Koncert byl pro nás velkým hudebním zážitkem a moc se nám líbil.
  216 zobrazení

Svátek Tří králů ve 3. D

Svátek Tří králů ve 3. D
​Třeťáci zahájili 6. ledna páteční dopoledne tříkrálovou koledou. V českém jazyce trénovali čtení s porozuměním, pracovali s pracovním listem, z jehož článků získali nové poznatky o mudrcích z Východu. Zjistili, jaká pranostika se váže ke svátku Tří králů. Dopoledne zpestřilo video o charitativní činnosti spojené s tříkrálovou koledo...
Celý článek
  279 zobrazení

Předvánoční posezení v 3. D

Předvánoční posezení v 3. D
​Ve čtvrtek 22. prosince jsme se naposledy setkali v tomto kalendářním roce. V předvánoční atmosféře jsme společně zpívali koledy, předali dárečky pod stromečkem, zhlédli pohádku. Pro zpestření zábavy nechyběla vtipná scénka Jak se Ježíškovi ztratily dárky, kterou si chlapci ze třídy připravili pro spolužáky.
  156 zobrazení

Hudební zážitky v předvánočním čase 3.D

Hudební zážitky v předvánočním čase  3.D
​V úterý 20. prosince byly děti na koncertu Komorní filharmonie Pardubice, kde poslouchaly hudbu z Karnevalu zvířat. Slyšely hrát jednotlivé nástroje, které představovaly zvuky zvířat. Součástí koncertu byly hádanky, pohybové aktivity a také společné setkání dětí s hudebníky na jevišti. V následující den byly ve š...
Celý článek
  266 zobrazení

Adventní tvoření 3. D

Adventní tvoření 3. D
​V době adventu při poslechu vánočních písní žáci tvořili anděly, čerty, svícny, vánoční přání a adventní kalendáře, které připomínají tradice a zvyky tohoto období.
  152 zobrazení

Návštěva Mikuláše v 3. D

Návštěva Mikuláše v 3. D
​Ve třídě nás navštívili čerti, Mikuláš a andělé. Svoje hříchy děti vykoupily písničkou a slíbily, že se polepší. Nakonec dostali všichni sladkou odměnu
  250 zobrazení

Třídnické hodiny 3. D s školním psychologem

Třídnické hodiny 3. D s školním psychologem
​Děti na třídnických hodinách pod vedením školního psychologa pracují s pohádkou, na jejímž základě je rozvíjena dětská emoční inteligence.
  207 zobrazení

Máme rádi pohádky - 3. D v divadle

Máme rádi pohádky - 3. D v divadle
​Ve středu 16. listopadu jsme zhlédli divadelní zpracování známé pohádky Tři veteráni. Skvělé herecké výkony vtáhly děti do děje do té míry, že v závěru zpívaly s hlavními protagonisty píseň Není nutno. Návštěva divadelních představení patří do výuky českého jazyka.
  295 zobrazení

Podzimní tvoření v 3. D

Podzimní tvoření v 3. D
​​Hezké výkresy a výrobky s podzimní tématikou zdobí naší třídu a nástěnky školy.
  235 zobrazení

Svatý Martin v 3. D

Svatý Martin v 3. D
V pátek 11. listopadu jsme oslavili svátek svatého Martina. Žáci  zhlédli  Legendu o sv. Martinovi.  Ve dvojicích zpracovali listy  Martinské rohlíčky, Martinské víno, kde si procvičili znalosti z matematiky. V českém jazyce si na toto téma zopakovali pravopis. V závěru vytvořili z pracovních listů&...
Celý článek
  337 zobrazení

Dušičky v 3. D

Dušičky v 3. D
​Ve středu 2 listopadu jsme si připomněli další svátek. Povídali jsme si o Dušičkách. Na toto téma žáci zhlédli  pohádku,  pracovali s textem a opět vytvořili zajímavý lapbook.
  253 zobrazení

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz