Třídy a události

Návštěva Krajské knihovny v Pardubicích

Návštěva Krajské knihovny v Pardubicích
Ve středu 15. května se naše třída zúčastnila v krajské knihovně programu Mikulášovy patálie. V průběhu dopoledne žáci prožili s malým Mikulášem jeho příběhy, poznali jeho spolužáky a dobrodružství, které s nimi prožívá. Paní knihovnice děti seznámila s autory a ilustrátorem knížek o Mikulášovi,  i s faktem, že knihy byly přeloženy d...
Celý článek
  2 zobrazení

Robotika očima dětí v 4. D

Robotika očima dětí v 4. D
​S Emou to bylo zábavné. Je krásná, umí dělat různé věcí, krásně jezdí, moc se nám líbí.  Takové bylo hodnocení robota, s kterým žáci pracovali v hodině informatiky. Robot se jmenuje Emilka. Pracuje pomocí povelů a příkazů, které jí žáci zadávají. Všichni byli z Emilky nadšeni a těší se na další hodinu.
  131 zobrazení

Cesta do pravěku - 4. D

Cesta do pravěku - 4. D
​V pondělí 19. února jsme navštívili pardubický zámek. Prostřednictvím archeologické expozice jsme se vydali na dobrodružnou cestu od lovců a sběračů přes dobu bronzovou po vládu Keltů. Dozvěděli jsme se o životě lovců mamutů nebo pohřebních rituálech, rozluštili a zjistili, v čem se nám tehdejší lidé podobali a v čem byli jiní. 
  159 zobrazení

Zimní vycházka 4. D

Zimní vycházka 4. D
​Za krásného mrazivého dne jsme se vydali na zimní procházku. Pozorovali jsme vodní ptáky a labutě, sýkorky v krmítku...Příroda v tomto počasí měla své kouzlo.
  260 zobrazení

Tříkrálový den ve 4. D

Tříkrálový den ve 4. D
​V pátek 5. ledna navštívili naší třídu tři králové, kteří nám zazpívali koledy a připomněli historii mudrců. V této atmosféře pokračovalo vyučování.  Žáci pracovali s textem, vyplňovali pracovní listy, zhlédli pohádku a zazpívali koledu. Vyluštěním tajenky na tříkrálové stezce byla pranostika vztahující se k tomuto dni.
  204 zobrazení

Předvánoční posezení ve 4. D

Předvánoční posezení ve 4. D
​V pátek 22. prosince jsem se naposledy setkali v tomto kalendářním roce. V předvánoční atmosféře jsme společně zpívali koledy, soutěžili, zhlédli pohádku a vánočním příběhem připomněli narození Ježíška. Pod stromečkem našel každý svůj dárek.
  192 zobrazení

Vánoční prohlídka zámku - 3. D, 4. D

Vánoční prohlídka zámku - 3. D, 4. D
​Ve středu 13. prosince jsme navštívili zámek Hrádek u Nechanic. Ve vánočně vyzdobených interiérech jsme se seznámili s historií Vánoc, jejich zvyky a tradicemi. Dozvěděli jsme se, jaké se dávaly na stromeček první ozdoby, co se podávalo ke štědrovečerní večeři a další zajímavosti týkající se těchto nejkrásnějších svátků v roce.
  227 zobrazení

Mít pejska - 4. D

Mít pejska - 4. D
​Do naší třídy zavítal na návštěvu švýcarský ovčák - fenka Misi. S paní majitelkou psa jsme si povídali, jaké je to mít pejska, co obnáší péče o něj. Vlastnit pejska přináší nejen radost, ale také starosti. Děti si mohly s pejskem vyzkoušet jednoduché povely. Na závěr dostaly malé dárečky. Po celou dobu milé návštěvy byla příjemná atmosféra.
  241 zobrazení

Folklorní soubor PERNÍČEK - 4. D

Folklorní soubor PERNÍČEK - 4. D
​Ve čtvrtek 7. prosince jsme zhlédli vánoční vystoupení folklorního souboru PERNÍČEK. Děti se prostřednictvím tanců a písní seznámily se zvyky a tradicemi našich předků v období adventu. Nechyběly vánoční koledy a říkadla. Vystoupení navodilo příjemnou vánoční atmosféru.
  229 zobrazení

Vánoční jarmark v 4. D

Vánoční jarmark v 4. D
​Ve středu 6. prosince proběhl na naší škole vánoční jarmark, kterého jsme se poprvé zúčastnili. Děti s pomocí rodičů vyrobily hezké výrobky. Na jarmarku si připravily stánek, obsluhovaly zákazníky a výrobky prodávaly. Vše dopadlo na výbornou. Děti už si plánují, za co výdělek utratí.
  203 zobrazení

Návštěva Mikuláše v 4. D

Návštěva Mikuláše v 4. D
​Po roce nás opět navštívili čerti, andělé a Mikuláš. Svoje hříchy děti vykoupily písničkou a slíbily, že se polepší. Nakonec dostali všichni sladkou odměnu.
  166 zobrazení

Svatý Mikuláš v 4. D

Svatý Mikuláš v 4. D
​Na hodinách českého jazyka jsme poznali postavu svatého Mikuláše. Přečetli jsme si literární ukázku, z které jsme se dozvěděli nové informace o této historicky doložené postavě. Z pracovních listů jsme vytvořili lapbook, který nám poslouží v příštím školním roce k dalšímu rozšíření učiva. Také jsme zhlédli video, které připomnělo zvyky a tradice v...
Celý článek
  184 zobrazení

Ukončení kurzu bruslení v 4. D

Ukončení kurzu bruslení v 4. D
​Ve středu 14. listopadu byl ukončen kurz bruslení, na který se žáci po každé moc těšili. Pod vedením odborných instruktorů se naši malí sportovci s velkým nasazením a úsilím zdokonalili v jízdě na ledě. Odměnou za výborné zvládnutí celého kurzu bylo zhlédnutí vystoupení malých nadějných krasobruslařek. Dívky předvedly, jak je tento sport náro...
Celý článek
  205 zobrazení

Dopravní výchova v 4. D

Dopravní výchova v 4. D
Středu 8. listopadu žáci strávili na dopravním hřišti. Zopakovali si a prohloubili své znalosti a dovednosti v jízdě na kole i bezpečnosti silničního provozu.
  214 zobrazení

Halloween v 4. D

Halloween v 4. D
​V pondělí 30. října byly v rámci vyučování projektové aktivity ve znamení Halloweenu. Děti pracovaly na stanovištích ve skupinách a plnily úkoly. Jednotlivé činnosti se prolínaly mezi různými výukovými předměty a zahrnovaly učivo, které žáci znají. Poslední aktivita byla zaměřena na pracovní činnosti, jejímž výstupem byl svícen v duchu Halowe...
Celý článek
  208 zobrazení

Podzimní vycházka 4. D

Podzimní vycházka 4. D
​V rámci přírodovědy jsme se vypravili na vycházku po okolí naší školy. Během vycházky žáci pozorovali změny v přírodě v tomto ročním období, určovali a poznávali rostliny a stromy, zopakovali si bezpečnost při přecházení vozovky. 
  226 zobrazení

Oslavy vzniku Československé republiky v 4. D

Oslavy vzniku Československé republiky v 4. D
​V pondělí 23. října jsme si připomněli významný den naší vlasti - Den vzniku samostatného československého státu. Již z předcházejících let žáci mají vědomosti o této historické události a znají jméno prvního prezidenta ČR. Vypracováním pracovních listů se žáci dozvěděli nové informace vztahující se k tomuto státnímu svátku. Četli příběh, řeš...
Celý článek
  282 zobrazení

Návštěva výchovného koncertu 4. D

Návštěva výchovného koncertu 4. D
​Ve středu 18. října žáci 4. D absolvovali výchovný koncert hudební skupiny MARBO. Během pořadu se seznámili s názvy různých hudebních nástrojů, dozvěděli se, kdo je skladatel a kdo textař, a také komu se říká interpret. Spolu se zpěváci za hudebního doprovodu skupiny MARBO si zazpívali známé písničky a naučili se i jednu novou - aut...
Celý článek
  223 zobrazení

Kurz bruslení v 4. D

Kurz bruslení v 4. D
​Na kurzu bruslení se naši malí sportovci zdokonalují ve svých sportovních výkonech.
  319 zobrazení

Kurz bruslení - 4. D

Kurz bruslení  - 4. D
​Žáci 4. D v letošním školním roce absolvují v rámci tělesné výchovy kurz bruslení. První lekce už proběhla v úterý 26. září v malé hale zimního stadionu pod vedením odborného instruktora. Děti se na bruslení velmi těšily. Počáteční nejistotu (a u některých i obavy) brzy rozptýlila radost z pohybu na ledě. Děti cvičily první krůčky na bruslích, odr...
Celý článek
  272 zobrazení

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz