Třídy a události

Učení - neučení venku

Učení - neučení venku
​V těchto horkých dnech jsem pro děti připravila opakování učiva z českého jazyka, matematiky a prvouky na naše školní hřiště. Ve dvojicích se rozeběhly a plnily úkoly z kartiček. Rozhodovaly vědomosti, ale i rychlost. Všichni byli moc šikovní a na konci je čekala  odměna. (a nebyla to známka :) )
  121 zobrazení

Výlet lodí

Výlet lodí
​Na konci školního roku se vždy vydáváme na výlety . Letos jsme podnikli plavbu lodí Arnošt přes zdymadlo až do Brozan. Během plavby jsme si vyzkoušeli stará řemesla a vyrobili jsme si malý dárek. Procvičili jsme si matematiku v praxi, protože jsme nakupovali dobroty a pití . ( to je vždy lepší než to z domova :). ) V plavební komoře se n...
Celý článek
  166 zobrazení

Den Země

Den Země
​Milá Země, přejeme ti hodně vody a slunce ,čerstvého vzduchu a lidi, kteří se o tebe budou dobře starat a chránit tě.  Za 2. B Johana Melichová
  276 zobrazení

Kde bydlí ptáčci

Kde bydlí ptáčci
​V prvouce se učíme o jaru a také o tom, jaká hnízda si staví ptáčci. Děti měly za úkol vytvořit, vyfotit nebo nakreslit ptačí obydlí.
  370 zobrazení

Veselé Velikonoce přeje 2. B

Veselé Velikonoce přeje 2. B
​Domácí velikonoční dekorace a soutěž o nejhezčí kraslici.
  338 zobrazení

TV VÝZVA

TV  VÝZVA
​I když jsme byli celý březen doma u počítačů, našli jsme si chvilku na sportovní aktivitu. Nechybí písemná či fotografická dokumentace.
  288 zobrazení

Jaro

Jaro
​Na jaře vylétají včelky z úlů a mají hodně práce.
  278 zobrazení

Mňamky

Mňamky
​Na jaře je potřeba dostatek vitamínů. A v této době obzvlášť. Děti dostaly za úkol připravit zdravou svačinu nebo nakreslit obrázek se zdravými dobrotami.
  315 zobrazení

Naše ZOO

Naše ZOO
​Další týden měly děti v rámci projektu o zvířatech  nakreslit, vytvořit nebo postavit zoologickou zahradu. Každý k tomu přistoupil po svém. Někde pomohla maminka, jinde třeba zase kamarád. Také materiál byl různý - od plyšáků, kteří na první pohled vypadali jako nepořádek až po promyšlené stavby s ohradami a krmivem a podestýlkou. Tyto ú...
Celý článek
  239 zobrazení

Máme rádi zvířata

Máme  rádi zvířata
​Už druhý týden se učíme i my druháčci online.  Nechtěla jsem děti ochudit o projekty , které jsem měla připraveny . V prvním týdnu si vybraly živočicha a vyhledaly o něm pár informací podle osnovy. Učily se používat encyklopedii a internet. Povedlo se jim to všem. 
  328 zobrazení

Čtenářská dílna doma

Čtenářská dílna doma
Každý den přečteme kousek z knížky. Tentokrát jsme měli k přečtené části namalovat obrázek.  ​
  196 zobrazení

Poslové jara v 2. B

Poslové jara v 2. B
​Sněženky - snowdrops .  Domácí práce
  285 zobrazení

MASOPUSTNÍ REJ

MASOPUSTNÍ   REJ
​V týdnu před jarními prázdninami bylo ve škole opravdu veselo. Pořádali jsme masopust v prvních a druhých třídách. Děti se přestrojily za princezny, kouzelníky, víly, piráty či bojovníky. Samozřejmě , že jsme se také učili o této zimní tradici ve čtení , počítání i tvoření.  Průvod masek probíhal  odděleně po třídách s  muzikou a ve...
Celý článek
  349 zobrazení

Centra aktivit v 2.B

Centra aktivit v 2.B
​Tentokrát se zimní tématikou. Děti si procvičily počítání se závorkami a společně vytvořily obrázek, vyzkoušely si koulování i bez sněhu.  V prvouce zkoumaly stopy zvířátek, která můžeme spatřit v zimní přírodě. Také si přečetly příběh kocoura Mikeše, ve kterém však bylo  plno chyb, vetřelců, Všichni  jsou šikovn...
Celý článek
  207 zobrazení

Naše domácí práce - slova nadřazená a podřazená

Naše domácí práce - slova nadřazená a podřazená
​V českém  jazyce se učíme o významu slov. Ke slovům nadřazeným jsme hledali slova podřazená. Podívejte se, jak se to dětem podařilo.
  523 zobrazení

Podzimní domácí tvoření

Podzimní domácí tvoření
​Výtvarné práce během podzimních prázdnin. 
  256 zobrazení

Čtení nás baví

Čtení nás baví
​Některé děti přečetly svoji první knížku plnou pohádek nebo dětských příběhů, a tak je na čase začít s prvními zápisy z této četby. Dostala jsem už několik obrázků a tyto pilné čtenáře bych chtěla moc pochválit.  Výborně Barunko, Matoušku,  Johanko, Adélko, Kačenko! A ještě Filípku a Danielko!
  236 zobrazení

Zůstali jsme doma

Zůstali jsme doma
Online vyučování probíhá i v 2 B. Děti jsou rozděleny do dvou skupin a scházíme se každý den 2 hodiny. Učíme se matematiku a český jazyk , chviličku máme taky angličtinu. ​Odpoledne stihly Ellinka se Sofi i podzimní výzdobu ve svém pokojíčku.
  236 zobrazení

Úterý ve svátečním

Úterý ve svátečním
​13.10. jsme přišli do školy ve svátečním oblečení, protože jsme zapojeni do projektu Hrdá škola. Podívejte se , jak to druháčkům slušelo.
  195 zobrazení

Podzim je tady

Podzim je tady
​Podzim je tady a s ním i práce v centrech aktivit. Ve skupince děti sestavují kalendář, pozorují počasí, v matematice zdobí papírového draka mašlemi s příklady a řeší slovní úlohy. V ateliéru  si společně vytvoří podzimní strom. A ve čtení je čeká pohádka s úkoly. Každý pátek se na skupinky moc těší.
  443 zobrazení

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa