Třídy a události

Veselé Vánoce přeje 3. B

Veselé Vánoce přeje 3. B
  63 zobrazení

Společné bruslení

Společné bruslení
​ Bruslení mají moc rádi velcí i ti malí, a tak není divu, že vyrazili společně na led. Osmáci i třeťáci si předvánoční sportování parádně užili.
  113 zobrazení

První letošní sníh

První letošní sníh
​Konečně napadl!! Sice ho bylo trochu málo, ale i tak jsme si hodinu tělocviku na čerstvém vzduchu užili.
  73 zobrazení

Černá hodinka

Černá hodinka
​Určitě všichni víte, čemu se říká černá hodinka. Je to chvíle bez televize, bez mobilů či počítačů a lidé si povídají při svíčkách příběhy.  Tento zimní čas, kdy je brzy ráno ještě tma k takové činnosti vybízí. Tak jsme se sesedli do kroužku a za svitu lampičky nám Johanka a Barunka přečetly svá malá dílka. 
  82 zobrazení

Adventní čas ve 3.B

Adventní čas ve 3.B
​Advent dorazil i k nám do třídy. Každý den si krátíme čas čekání na Ježíška. Plníme zábavné úkoly, posloucháme a zpíváme koledy. Pak losujeme vždy jednoho kamaráda, který si odnese malý dáreček. Dnes jsme k tomu přidali i sváteční tvoření. Andělé se na Vánoce rozzáří v našich domovech. Čeká nás černá hodinka s tajemnými příběhy a taky ko...
Celý článek
  90 zobrazení

Centra aktivit Česká republika

Centra aktivit Česká republika
  102 zobrazení

Vzpomínky na prázdniny

Vzpomínky na prázdniny
​Mnoho dětí trávilo prázdninový čas u moře , a proto první centra aktivit byla věnována životu v moři. Naučili jsme se , že moře je zajímavý ekosystém s mnoha živočichy. Ve čtení jsme si připomněli pohádku o lakomé rybářce a zlaté rybce a v ateliéru jsme malovali vzkaz v láhvi. Zjistili jsme , že želvy bahenní se vyskytují v naší republice. 
  114 zobrazení

Učení - neučení venku

Učení - neučení venku
​V těchto horkých dnech jsem pro děti připravila opakování učiva z českého jazyka, matematiky a prvouky na naše školní hřiště. Ve dvojicích se rozeběhly a plnily úkoly z kartiček. Rozhodovaly vědomosti, ale i rychlost. Všichni byli moc šikovní a na konci je čekala  odměna. (a nebyla to známka :) )
  184 zobrazení

Výlet lodí

Výlet lodí
​Na konci školního roku se vždy vydáváme na výlety . Letos jsme podnikli plavbu lodí Arnošt přes zdymadlo až do Brozan. Během plavby jsme si vyzkoušeli stará řemesla a vyrobili jsme si malý dárek. Procvičili jsme si matematiku v praxi, protože jsme nakupovali dobroty a pití . ( to je vždy lepší než to z domova :). ) V plavební komoře se n...
Celý článek
  418 zobrazení

Den Země

Den Země
​Milá Země, přejeme ti hodně vody a slunce ,čerstvého vzduchu a lidi, kteří se o tebe budou dobře starat a chránit tě.  Za 2. B Johana Melichová
  571 zobrazení

Kde bydlí ptáčci

Kde bydlí ptáčci
​V prvouce se učíme o jaru a také o tom, jaká hnízda si staví ptáčci. Děti měly za úkol vytvořit, vyfotit nebo nakreslit ptačí obydlí.
  625 zobrazení

Veselé Velikonoce přeje 2. B

Veselé Velikonoce přeje 2. B
​Domácí velikonoční dekorace a soutěž o nejhezčí kraslici.
  518 zobrazení

TV VÝZVA

TV  VÝZVA
​I když jsme byli celý březen doma u počítačů, našli jsme si chvilku na sportovní aktivitu. Nechybí písemná či fotografická dokumentace.
  401 zobrazení

Jaro

Jaro
​Na jaře vylétají včelky z úlů a mají hodně práce.
  355 zobrazení

Mňamky

Mňamky
​Na jaře je potřeba dostatek vitamínů. A v této době obzvlášť. Děti dostaly za úkol připravit zdravou svačinu nebo nakreslit obrázek se zdravými dobrotami.
  523 zobrazení

Naše ZOO

Naše ZOO
​Další týden měly děti v rámci projektu o zvířatech  nakreslit, vytvořit nebo postavit zoologickou zahradu. Každý k tomu přistoupil po svém. Někde pomohla maminka, jinde třeba zase kamarád. Také materiál byl různý - od plyšáků, kteří na první pohled vypadali jako nepořádek až po promyšlené stavby s ohradami a krmivem a podestýlkou. Tyto ú...
Celý článek
  308 zobrazení

Máme rádi zvířata

Máme  rádi zvířata
​Už druhý týden se učíme i my druháčci online.  Nechtěla jsem děti ochudit o projekty , které jsem měla připraveny . V prvním týdnu si vybraly živočicha a vyhledaly o něm pár informací podle osnovy. Učily se používat encyklopedii a internet. Povedlo se jim to všem. 
  482 zobrazení

Čtenářská dílna doma

Čtenářská dílna doma
Každý den přečteme kousek z knížky. Tentokrát jsme měli k přečtené části namalovat obrázek.  ​
  291 zobrazení

Poslové jara v 2. B

Poslové jara v 2. B
​Sněženky - snowdrops .  Domácí práce
  366 zobrazení

MASOPUSTNÍ REJ

MASOPUSTNÍ   REJ
​V týdnu před jarními prázdninami bylo ve škole opravdu veselo. Pořádali jsme masopust v prvních a druhých třídách. Děti se přestrojily za princezny, kouzelníky, víly, piráty či bojovníky. Samozřejmě , že jsme se také učili o této zimní tradici ve čtení , počítání i tvoření.  Průvod masek probíhal  odděleně po třídách s  muzikou a ve...
Celý článek
  449 zobrazení

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa