Třídy a události

Velikonoce ve 2.D

Velikonoce ve 2.D
​Dubnová výuka v 2.D probíhala ve znamení oslav Velikonoc. V učivu mnoha předmětů se objevovaly úkoly s velikonoční tematikou. V matematice žáci cvičili násobilku a sčítání a odčítání dvojciferných čísel spolu se slovními úlohami. Obrázky velikonočních kuřátek a košíčků plných velikonočních vajíček byly výsledkem správně splněné práce. V českém jaz...
Celý článek
  72 zobrazení

2.D nacvičuje první pomoc se SZŠ

2.D nacvičuje první pomoc se SZŠ
​Druháčci mají rádi prvouku a z učiva jsou už tradičně nejoblíbenější kapitoly o člověku a jeho zdraví. Také proto jsme s nadšením přijali nabídku SZŠ  ke spolupráci na projektu PRVNÍ POMOC. Ve čtvrtek 23. února si žáci vyzkoušeli pod vedením budoucích sestřiček, jak poskytovat první pomoc zraněným. Na čtyřech stanovištích postupně nacvič...
Celý článek
  131 zobrazení

Den tříkrálový - 2.D

Den tříkrálový - 2.D
​V pátek 6.ledna si žáci 2.D užili tříkrálové dopoledne. Ve všech předmětech zpracovávali projekt TŘI KRÁLOVÉ, jehož výstupem byl vytvořený plakát  - koláž ze splněných úkolů. A jaké zadání na žáčky čekalo? V matematice počítali s přechodem přes desítku a sčítali a odčítali celé desítky v oboru do sta. Po správném splnění úkolů se objevil obrá...
Celý článek
  292 zobrazení

Prosinec v 2.D

Prosinec v 2.D
​Prosincové dny se ve 2.D nesly v duchu těšení na Vánoce. Pro rodiče a děti jsme připravili vánoční floristickou dílničku, na které si zúčastnění mohli vyrobit vánoční svícny z živých květin. Děti nacvičily pásmo vánočních básniček a koled a spolu s rodiči si zazpívaly. Ve škole jsme zhlédli divadelní představení Vánoční zloději připravené žáky dev...
Celý článek
  225 zobrazení

FLORISTICKÁ VÁNOČNÍ DÍLNA VE 2.D

FLORISTICKÁ VÁNOČNÍ DÍLNA VE 2.D
​Ve středu 13. prosince proběhla ve 2.D floristická vánoční dílnička. Děti uvítaly své rodiče pásmem vánočních básniček. Společně si pak všichni zazpívali nejznámější vánoční písničky a koledy. V této předvánoční atmosféře se děti s rodiči pustili do práce s živým materiálem. Jedlové větvičky, zlacené proutí , šišky, ozdoby a živé květiny zapl...
Celý článek
  172 zobrazení

Mikuláš ve 2.D

Mikuláš ve 2.D
​S netrpělivostí a možná i malinkými obavami očekávali žáci 2.D návštěvu Mikuláše. 5. prosince se konečně dočkali. Otevřely se dveře a v nich se objevil i s anděly a celou čertí družinou. V některých žáčcích byla jen malá dušička, ale nakonec se všichni vykoupili pěknou básničkou. Za odměnu dostali od Mikuláše balíček plný sladkostí, ze kteréh...
Celý článek
  391 zobrazení

Návštěva divadelního představení Tři veteráni - 2.D

Návštěva divadelního představení Tři veteráni - 2.D
​Výuku českého jazyka na základní škole už tradičně doplňuje i seznámení dětí s různými literárními žánry. V první a druhé třídě je to především pohádka - žánr dětem této věkové skupiny nejbližší. Ve středu 16. listopadu jsme zhlédli ve VČD Pardubice divadelní zpracování známé pohádky Tři Veteráni. Herecké výkony i  výpravné pojetí t...
Celý článek
  227 zobrazení

2.D oslavila Halloween

2.D oslavila Halloween
​V pondělí 31. října se ve 2.D slavil Halloween. Jak jinak než prací. Připravená pracovní centra na téma Halloween poskytla žákům spoustu možností, jak si zopakovat učivo zábavnou formou. V celkem sedmi pracovních centrech na žáčky 2. třídy čekaly začarované úkoly, po jejichž splnění mohli za správné řešení získat sladkou odměnu. V matematice ...
Celý článek
  257 zobrazení

Medový týden ve 2.D

Medový týden ve 2.D
​V minulém týdnu se v rámci propagace zdravého životního stylu naše třída zúčastnila projektu MEDOVÉ SNÍDANĚ. Lektor ze SOU včelařského v Nasavrkách představil dětem včely jako zajímavé živé tvory s jejich významem pro přírodu a život člověka. Zajímavou formou dětem přiblížil historii včelařství, význam medu pro zdraví člověka, péči o včelstvo, opy...
Celý článek
  173 zobrazení

2.D - Den české státnosti

2.D - Den české státnosti
​Už malí druháci se seznamují s významem státních svátků. V hodinách českého jazyka poznali postavu sv. Václava a jeho úlohu v dějinách. Zhlédli krátké video - Dějiny udatného českého národa a přečetli si literární ukázku o sv. Václavu. V třídnické hodině pak zpracovali pracovní list a po splnění úkolu sestavili dějepisný domeček. V závěru si ...
Celý článek
  223 zobrazení

Za kulturou s 2.D

Za kulturou s 2.D
​V pondělí 26.9. se žáci 2.D vypravili do divadla. Na Malé scéně Východočeského divadla Pardubice zhlédli představení Pohádky nepohádky od Josefa Čapka v podání Miroslava Táborského. Vypravěčské umění hlavního protagonisty zajistilo dětem zajímavou podívanou a nevšední zážitek. Návštěvy divadelních představení učí naše žáky chování v kulturním pros...
Celý článek
  274 zobrazení

Mezitřídní projekt 2.D a 3.D

Mezitřídní projekt 2.D a 3.D
​V pátek 23.9. strávily třídy 2.D a 3.D společné dopoledne na pardubickém zámku. V rámci společného projektu LIDÉ ODVEDLE se žáci ve smíšených skupinkách vypravili na neobvyklý výlet do světa lidí s hendikepem. Ne celkem sedmi stanovištích v prostorách zámku si mohli vyzkoušet, jak obtížná může být každodenní praxe - praní prádla, vyjmutí a ul...
Celý článek
  223 zobrazení

Začátek školního roku ve 2.D

Začátek školního roku ve 2.D
​Po letních prázdninách jsme se opět sešli ve škole. Někteří se těšili na spolužáky, které dlouho neviděli, jiní na krásné nové učebnice a pracovní sešity plné zajímavých úkolů. V naší třídě jsme přivítali  tři nové spolužáky. Přejeme jim, ať se jim u nás líbí. Všichni jsme se pustili s elánem do práce. Už pěkně čteme i píšeme, ve výtvarné výc...
Celý článek
  257 zobrazení

Krásné prázdniny

Krásné prázdniny
​V tomto týdnu se děti loučí se školou. Po celoroční práci je čekají zasloužené dva měsíce odpočinku - u vody, v lese, na táborech, u prarodičů. Ve čtvrtek 30.6. si prvňáci odnesli závěrečné vysvědčení. Krásné prázdniny!
  483 zobrazení

Výlet na závěr školního roku 1. D a 2. D

Výlet na závěr školního roku 1. D a 2. D
​22. června se žáci 1.D a 2.D vypravili na malý školní výlet, který byl odměnou za celoroční studijní úsilí. Cílem byl zámek a jeho okolí. Děti při hře ZÁMECKÁ STOPOVAČKA zjistily, že pardubický zámek není jen tak ledajaký zámek - v minulosti toho hodně zažil a dodnes ukrývá nejedno tajemství. S plánkem zámeckého areálu se rozběhly po zámeckých val...
Celý článek
  335 zobrazení

Den dětí v 1.D

Den dětí v 1.D
​1. června si připomínáme Mezinárodní den dětí. I děti z 1.D oslavily svůj svátek. Zábavné úkoly prolínaly celým vyučováním. V českém jazyce se žáci při práci s pracovním listem vypravili na zmrzlinu. Ne ledajakou - po zařazení slov k výrazům nadřazeným vznikla např. zmrzlina oblečková. Za svůj výkon byli odměněni sušenkami. V matematice ...
Celý článek
  310 zobrazení

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE V 1.D

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE V 1.D
​Ve středu 25.5. proběhlo v městské knihovně na Pernštýnském náměstí slavnostní PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE. Žáky i jejich rodiče přivítal v sále knihovny pan král se svým panošem. Pro tuto příležitost si žáci pod vedením paní učitelky připravili krátké pásmo o měsících v roce. Ve výtvarné výchově vyrobili čelenky se symbolikou jednotlivých měsíců a každý ...
Celý článek
  321 zobrazení

Návštěva knihovny 1. D

Návštěva knihovny 1. D
​V rámci přípravy na pasování na čtenáře absolvovali žáci 1. D v pátek 20. května druhý vzdělávací program v městské knihovně. Seznámili se zde s různými typy knih určenými  pro děti už od nejútlejšího věku. Sami si pak podle svého zájmu mohli některé knihy prohlédnout. Největší zájem byl o přírodovědné encyklopedie s lupou...
Celý článek
  288 zobrazení

Začíná plavecký výcvik

Začíná plavecký výcvik
​12. května žáci 1. D absolvovali v rámci výuky tělesné výchovy první z deseti lekcí plavání. Počáteční obavy brzy rozptýlily milé tváře trenérů. Hned v úvodu byli žáci rozděleni podle zdatnosti do družstev a po chvíli už si všichni užívali vody. Neplavci začínali v malém bazénku, mírně pokročilí si troufli do bazénu velkého. Přejeme všem, ať se s ...
Celý článek
  367 zobrazení

Jaro v 1.D

Jaro v 1.D
​Jako všichni, i my v 1. D jsme se těšili z přicházejícího jara. V praktických činnostech jsme pracovali s barevným papírem - vytvořili jsme krásnou koláž květin z vytrhávaných papírků a skládané prostorové tulipány. Ve výtvarné výchově jsme pracovali s tuší. Vyškrabávanou technikou vznikly zajímavé kraslice. Výtvarnými výrobky jsme si vyzdobili tř...
Celý článek
  347 zobrazení

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz