Třídy a události

Společný projekt DEJ SI POZOR NA ZUBRA - 3. D a. 4. D

Společný projekt DEJ SI POZOR NA ZUBRA  - 3. D a. 4. D
​V pondělí 25. března absolvovali žáci 3. D a 4. D společnou dobrodružnou výpravu na pardubický zámek. Vypravili se za poznáním historie vzniku erbovního znaku Pernštejnů. Ve společném programu se postupně seznamovali s legendou o statečném Vojtěchovi. V úvodním rozhovoru se seznámili se zubrem - jak vypadá, kde žije, jak je veliký. Následovalo hle...
Celý článek
  128 zobrazení

Jarní dílničky ve 3.D

Jarní dílničky ve 3.D
​Všichni se už těšíme na jaro. Protože se už nemůžeme dočkat, vyzdobili jsme si třídu výrobky a výkresy s jarní tematikou. V rámci výtvarné výchovy a praktických cvičení pracujeme s barevným kartonem, uměleckými křídami , vodovými i temperovými barvami. Práci se šablonami jsme uplatnili při výrobě velikonočních košíčků a tašek pro koledníky s ...
Celý článek
  127 zobrazení

Tři králové

Tři králové
​V pátek 5. ledna navštívili třídu 3.D tři králové. Zazpívali dětem koledy a připomněli jim historii mudrců. Zmínili i spojitost s tříkrálovou charitou. Během dopoledne se ještě žáci seznámili s významem symbolů K + B + M napsaných na domech a vyluštili si tříkrálovou tajenku.
  168 zobrazení

Vánoce ve 3.D

Vánoce ve 3.D
​Již v době adventu si děti v naší třídě ozdobily vánoční stromeček, ze kterého se těšily v předvánoční době. Na pátek 22.12. si přichystaly vánoční posezení s tombolou, cukrovím a voňavým vánočním čajem. Pod stromečkem nebyly jen dárky z tomboly. Na všechny čekalo velké překvapení - edukativní hry k trávení volného času o přestávkách. To bylo rado...
Celý článek
  165 zobrazení

Folklorní soubor PERNÍČEK - 3.D

Folklorní soubor PERNÍČEK - 3.D
​7. prosince žáci 3.D v rámci adventních akcí zhlédli vánoční vystoupení folklorního souboru PERNÍČEK. Celý program děti zavedl do doby předvánoční v životě našich předků. Seznámily se s léta dodržovanými tradicemi a zvyky ztvárněnými tancem a písní. Zazněly známé vánoční koledy a říkadla. Milé vystoupení souboru navodilo tu správnou váno...
Celý článek
  200 zobrazení

Mikuláš ve 3.D

Mikuláš ve 3.D
​Stejně jako loni navštívil naši třídu Mikuláš s čertovskou družinou. Nejdříve z knihy hříchů přečetl, kdo se jak provinil. Každý hříšník musel činit pokání a své hříchy nějak odčinit. Kdo neuměl básničku, vybral si mezi dřepy nebo kliky. Nakonec však byly všechny děti odměněny za činy dobré a radovaly se z balíčku plného sladkostí, který jim ...
Celý článek
  188 zobrazení

Kurz bruslení 3.D končí

Kurz bruslení 3.D končí
​V letošním roce zvolila naše třída jako součást tělesné výchovy kurz bruslení. V celkem osmi lekcích se pod vedením odborných lektorů žáci naučili základům bruslení a zařadili tak do svého života nový druh sportu. 14. listopadu proběhla poslední lekce. Bylo krásné sledovat, jak se děti za uplynulé období zdokonalily a s jakým nadšením bruslily. Od...
Celý článek
  194 zobrazení

Mnoho radosti s Halloweenem - 3.D

Mnoho radosti s Halloweenem - 3.D
​Ve 3.D jsme Halloween oslavili už v pondělí 30. října. Děti si daly záležet na svých halloweenských kostýmech, ve kterých trávily rušné dopoledne plné zábavných disciplín. Úkoly byly rozmístěné na několika stanovištích ve třídě, ale i na školní chodbě. V českém jazyce žáci řadili strašidla podle abecedy. Porozumění textu prokázali správným vybarve...
Celý článek
  160 zobrazení

Státní svátek v 3.D

Státní svátek v 3.D
​Už před podzimními prázdninami si žáci 3.D připomněli nadcházející státní svátek - 28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu. V projektovém dopoledni plnili různé úkoly, jejichž výstupem byly odkazy na státní symboly České republiky. Zúročili tak znalosti nabyté v hodinách prvouky, kde se právě o naší vlasti učíme. Přiřadili ...
Celý článek
  203 zobrazení

Návštěva výchovného koncertu - 3.D

Návštěva výchovného koncertu - 3.D
​Ve středu 18. října žáci 3.D absolvovali výchovný koncert hudební skupiny MARBO. Během pořadu se seznámili s názvy různých hudebních nástrojů, dozvěděli se, kdo je to skladatel a kdo textař, a také komu se říká interpret. Spolu se zpěváky za hudebního doprovodu skupiny MARBO si zazpívali známé písničky a naučili se i jednu novou - autorskou. ...
Celý článek
  219 zobrazení

Kurz bruslení - 3.D

Kurz bruslení - 3.D
​Žáci 3.D v letošním školním roce absolvují v rámci tělesné výchovy kurz bruslení. První lekce už proběhla v úterý 26. září v malé hale zimního stadionu pod vedením odborného instruktora. Děti se na bruslení velmi těšily. Počáteční nejistotu ( a u některých i obavy ) brzy rozptýlila radost z pohybu na ledě. Děti cvičily první kr...
Celý článek
  281 zobrazení

Slavnostní předávání vysvědčení

Slavnostní předávání vysvědčení
​V pátek 30.6. nám skončil další školní rok. Při slavnostním vydávání vysvědčení učitelé ocenili pokroky, kterých děti v průběhu roku dosáhly. Některé děti byly odměněny i pochvalou třídního učitele za vzorné plnění školních povinností. V následujících týdnech budou odpočívat a nabírat nové síly. Přejeme si, abychom se všichni v září ve zdraví sešl...
Celý článek
  267 zobrazení

Divadlo pro spolužáky

Divadlo pro spolužáky
​V tomto týdnu děti z 2.D zhlédly divadelní představení na motivy pohádky Tři bratři. Školní verzi, kterou si pro své spolužáky připravila 2.A, pojmenovali žáci ČERVENÁ KARKULKA. Půvabné písničky v podání žáčků 2.A provázely celou pohádku. Děti zahrály své role s obrovským tvůrčím nasazením a za své výkony byly po zásluze odměněny velkým potleskem.
  293 zobrazení

Plavecký výcvik ve 2.D

Plavecký výcvik ve 2.D
​I v letošním roce naše děti absolvovaly v rámci tělesné výchovy plavecký výcvik. V celkem deseti lekcích si osvojily základy plaveckých stylů. Rozděleni do několika družstev podle plavecké zdatnosti se žáci zdokonalovali v plaveckých dovednostech, kterých nabyli již v první třídě. Letos už se nikdo vody nebál. Všichni si hodiny...
Celý článek
  288 zobrazení

Velikonoce ve 2.D

Velikonoce ve 2.D
​Dubnová výuka v 2.D probíhala ve znamení oslav Velikonoc. V učivu mnoha předmětů se objevovaly úkoly s velikonoční tematikou. V matematice žáci cvičili násobilku a sčítání a odčítání dvojciferných čísel spolu se slovními úlohami. Obrázky velikonočních kuřátek a košíčků plných velikonočních vajíček byly výsledkem správně splněné práce. V českém jaz...
Celý článek
  390 zobrazení

2.D nacvičuje první pomoc se SZŠ

2.D nacvičuje první pomoc se SZŠ
​Druháčci mají rádi prvouku a z učiva jsou už tradičně nejoblíbenější kapitoly o člověku a jeho zdraví. Také proto jsme s nadšením přijali nabídku SZŠ  ke spolupráci na projektu PRVNÍ POMOC. Ve čtvrtek 23. února si žáci vyzkoušeli pod vedením budoucích sestřiček, jak poskytovat první pomoc zraněným. Na čtyřech stanovištích postupně nacvič...
Celý článek
  449 zobrazení

Den tříkrálový - 2.D

Den tříkrálový - 2.D
​V pátek 6.ledna si žáci 2.D užili tříkrálové dopoledne. Ve všech předmětech zpracovávali projekt TŘI KRÁLOVÉ, jehož výstupem byl vytvořený plakát  - koláž ze splněných úkolů. A jaké zadání na žáčky čekalo? V matematice počítali s přechodem přes desítku a sčítali a odčítali celé desítky v oboru do sta. Po správném splnění úkolů se objevil obrá...
Celý článek
  536 zobrazení

Prosinec v 2.D

Prosinec v 2.D
​Prosincové dny se ve 2.D nesly v duchu těšení na Vánoce. Pro rodiče a děti jsme připravili vánoční floristickou dílničku, na které si zúčastnění mohli vyrobit vánoční svícny z živých květin. Děti nacvičily pásmo vánočních básniček a koled a spolu s rodiči si zazpívaly. Ve škole jsme zhlédli divadelní představení Vánoční zloději připravené žáky dev...
Celý článek
  510 zobrazení

FLORISTICKÁ VÁNOČNÍ DÍLNA VE 2.D

FLORISTICKÁ VÁNOČNÍ DÍLNA VE 2.D
​Ve středu 13. prosince proběhla ve 2.D floristická vánoční dílnička. Děti uvítaly své rodiče pásmem vánočních básniček. Společně si pak všichni zazpívali nejznámější vánoční písničky a koledy. V této předvánoční atmosféře se děti s rodiči pustili do práce s živým materiálem. Jedlové větvičky, zlacené proutí , šišky, ozdoby a živé květiny zapl...
Celý článek
  524 zobrazení

Mikuláš ve 2.D

Mikuláš ve 2.D
​S netrpělivostí a možná i malinkými obavami očekávali žáci 2.D návštěvu Mikuláše. 5. prosince se konečně dočkali. Otevřely se dveře a v nich se objevil i s anděly a celou čertí družinou. V některých žáčcích byla jen malá dušička, ale nakonec se všichni vykoupili pěknou básničkou. Za odměnu dostali od Mikuláše balíček plný sladkostí, ze kteréh...
Celý článek
  851 zobrazení

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz