Třídy a události

Konečně jsme se dočkali

Konečně jsme se dočkali
​Na první lekci plaveckého kurzu jsme se všichni moc těšili. Děti byly rozděleny do družstev, seznámily se s těmi, kdo je povede a začaly svůj výcvik. První plavání vyšlo na jedničku s hvězdičkou a už se těšíme na další.
  274 zobrazení

Na keramiku se všichni těšili

Na keramiku se všichni těšili
​Některé děti měly možnost poprvé pracovat s keramickou hlínou a něco z ní vytvořit, pro některé to nebyla novinka, protože chodí na kroužek keramiky. Ale všem se práce líbila, dařila a těší se, až paní Kadlečková výrobky vypálí a přiveze zpět do školy. A určitě potěší nejenom tvůrce...
  252 zobrazení

Třetí návštěva divadla

Třetí návštěva divadla
​Třetí a poslední divadelní představení v letošním školním roce se jmenovalo Utíkej, myško, utíkej! Dětem se představení velmi líbilo, proto herce odměnily dlouhým potleskem. 
  338 zobrazení

Třídit odpad umíme

Třídit odpad umíme
​ Při programu Tonda Obal jsme se dověděli, proč se odpad třídí, zopakovali si, jaké máme barvy a druhy kontejnerů, co do nich patří, jaký význam má sběrný dvůr. A protože jsme toho věděli hodně moc a dokázali téměř bezchybně „odpad roztřídit", pochvala a drobná odměna nás neminula.
  213 zobrazení

Plazů se nebojíme

Plazů se nebojíme
​První setkání s paní Kadlečkovou a zvířátky bylo ve znamení plazů. Děti se dověděly hodně nových informací o této skupině, o jejich případném chování doma, ale hlavně si mohly dobrovolně na přinesená zvířátka sáhnout, pohladit nebo dokonce si je dát na krk. Na závěr každý dostal omalovánku se zástupcem této skupiny. 
  286 zobrazení

Setkání s paní spisovatelkou

Setkání s paní spisovatelkou
​Nedávno  jsme podruhé navštívili Krajskou knihovnu. Tentokrát jsme si povídali s paní spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací, např. jak taková knížka vzniká, paní spisovatelka nám přečetla ukázky z několika knížek, vyřešili jsme drobné hádanky, měli...
Celý článek
  191 zobrazení

Tak už ho máme!

Tak už ho máme!
​Konečně nastal den, na který se asi všechny děti z 1. A těšily. Od rána byla ve třídě příjemná atmosféra, jak v hodinách, tak i o přestávkách. V českém jazyce i matematice jsme soutěžili, dostávali jsme za to jedničky i drobné odměny  a pak přišla poslední hodina. A v ní první naše vysvědčení za velký kus práce, ...
Celý článek
  325 zobrazení

Druhé divadelní představení

Druhé divadelní představení
​Druhá návštěva divadla se dětem líbila. Sice bylo mrazivé počasí, ale cestu tam a hlavně zpátky si děti užily.
  289 zobrazení

Mladí stavitelé

Mladí stavitelé
​Práce se stavebnicí děti z 1.A moc bavila. Zapracovala jejich fantazie a dosavadní poznatky z běžného života. A tak vznikly různé zajímavé stavby, o kterých se ostatní více dověděli při prezentaci jednotlivých skupin.
  290 zobrazení

Poslední den se vydařil

Poslední den se vydařil
​Poslední školní den v roce 2023 se nesl v příjemné předvánoční atmosféře. Ve třídě jsme měli velký "štědrovečerní stůl", povídali jsme si o vánočních zvycích, vyplňovali a vykreslovali papírový adventní kalendář, ochutnávali cukroví, proběhla besídka, na které zájemci zahráli na hudební nástroje nebo zazpívali koledy a hlavně se všichni těšili na ...
Celý článek
  270 zobrazení

První návštěva knihovny

První návštěva knihovny
​V rámci projektu "Pasování na čtenáře" jsme poprvé navštívili krajskou knihovnu. Nejdříve jsme se před ní postupně vyfotili u vánočního stromu, pak jsme se uvnitř pohodlně usadili a poslouchali výklad paní knihovnice. Ta nás na úvod seznámila s maskotem knihovny Vendelínem a poté nám povídala, jak to v kniho...
Celý článek
  349 zobrazení

Máme šikovné ruce

Máme šikovné ruce
​Než jsme odešli na vánoční prázdniny, tak jsme si ještě vyrobili sněhuláčky a vybarvili vánoční sádrové odlitky. Práce nás moc bavila a výsledek stál za to.
  251 zobrazení

Dvě návštěvy v 1.A během měsíce

Dvě návštěvy v 1.A během měsíce
​Během jednoho měsíce se v naší třídě vystřídaly dvě zvláštní návštěvy. Ta první, návštěva Mikuláše, čertů a andělů budila u někoho počáteční nejistotu, obavy nebo dokonce strach. Ale čerti na pokyn Mikuláše zůstali v klidu a když jim žáci z 1.A zazpívali vánoční písničku, chovali se přátelsky a bez hluku se pohybovali...
Celý článek
  267 zobrazení

6.B pro zbytek školy

6.B pro zbytek školy
​Pěkné kulisy a převleky, bezva monology, dialogy a hlášky, dobré herecké výkony, poděkování potleskem i zpěvem, mini diskotéka, vánoční koledy; to vše bylo k vidění a slyšení v divadelním představení Vánoční spor, které pro zájemce z celé školy připravila 6.B. Moc děkujeme všem účinkujícím a také režisérce paní učitel...
Celý článek
  286 zobrazení

1.A děkuje 3.A

1.A děkuje 3.A
​V posledním týdnu před Vánocemi si připravily děti ze 3.A divadelní představení pod názvem 12 měsíčků. Moc děkujeme všem účinkujícím za výrobu kulis, předvedený herecký výkon a paní učitelce Sládkové za přípravu a hudební doprovod pohádky.
  248 zobrazení

Vánoční tvoření se líbilo

Vánoční tvoření se líbilo
​Několik dní před Vánocemi se naše třída změnila v tvořivou dílnu, ve které děti vytvářely vánoční dekoraci pod vedením zkušené designérky. A protože většina výrobků byla překvapením pod stromeček pro někoho blízkého, fotografie z postupného tvoření se ukazují až teprve nyní.
  270 zobrazení

Vzpomínka na rozsvícení vánočního stromu

Vzpomínka na rozsvícení vánočního stromu
​Naše třída se společně s kamarády z vyšších ročníků podílela na slavnostním rozsvícení vánočního stromu na Pernštýnském náměstí. Pochvala patřila všem dětem za krásné zpívání v mrazivém počasí a paní učitelce Kadlecové za přípravu a spolupráci s dětmi na pódiu.
  240 zobrazení

Diskotéka na ledě

Diskotéka na ledě
​Paní trenérky připravily na zpestření našeho tréninku diskotéku na ledě. Po rozbruslení děti kroužily po ploše a napodobovaly pohyby, které jim trenérky, za zvuku rytmických dětských písniček, předváděly. Pak následovalo bruslení ve dvojicích a překážková dráha. Tato lekce se dětem moc líbila.
  346 zobrazení

Dušičky a Halloween

Dušičky a Halloween
​Povídání o našich Dušičkách a Halloweenu, přehlídka masek, alespoň trochu učení, vyplňování pracovního listu na dané téma, gratulace a zazpívání písničky našim oslavencům, takové bylo nedávné dopoledne v naší třídě.
  326 zobrazení

Tak to nás opravdu bavilo

Tak to nás opravdu bavilo
​Nedávno uspořádal hokejbalový klub HBC Pardubice pro žáky 1. - 3. tříd naší školy turnaj v mini hokejbale. Za nás nastoupilo družstvo Sovičky z Dynama a Ďáblové. Děti hra a atmosféra zaujala natolik, že si nakonec skoro každý chtěl zahrát a nikdo nechtěl jít z plochy střídat. Velké poděkování organizáto...
Celý článek
  260 zobrazení

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz