Třídy a události

Suit up day

Suit up day
  125 zobrazení

Třídnické hodiny - čas být spolu

Třídnické hodiny - čas být spolu
  96 zobrazení

TH se školním psychologem (7. A)

TH se školním psychologem (7. A)
V pátek 15. října 2021 jsme v naší třídě přivítali pana doktora Pelcáka - našeho školního psychologa. Započali jsme v třídnické hodině blok o rizikovém chování. Pracovali jsme ve skupinkách a pak jsme krátce prezentovali u tabule, co jsme nakreslili či sepsali. Vše se v této TH nedalo stihnout - tak už vyhlížíme další hodinu s panem psych...
Celý článek
  176 zobrazení

Just dance

Just dance
  157 zobrazení

Toulky po okolí naší školy

Toulky po okolí naší školy
  81 zobrazení

Volíme starostu a místostarostku naší třídy

Volíme starostu a místostarostku naší třídy
  89 zobrazení

Už jsou z nás sedmáci....

Už jsou z nás sedmáci....
  96 zobrazení

Objevování krásy podzimu 2.D

Objevování krásy podzimu 2.D
​Na vycházce děti nacházely plody podzimu, např. kaštany, žaludy, zbarvené listy. Cestou si zopakovaly pravidla bezpečnosti při přecházení vozovky.
  97 zobrazení

Podzimní tvoření 2.D

Podzimní tvoření 2.D
​ Dětem se podzimní výzdoba povedla, jsou moc šikovné. Veselé obrázky zdobí chodbu naší školy.
  107 zobrazení

Sui Up Day - 2. D

Sui Up Day - 2. D
​Ve středu 13. října v rámci projektu Hrdá škola proběhl na naší škole Suit Up Day. I děti z 2. D přišly ve společenském oblečení. Moc jim to slušelo. Zopakovali jsme si základní pravidla slušného chování, i jak se obléci při různých společenských událostech, např. při návštěvě divadla.
  154 zobrazení

Podzimní tvoření v 5C

Podzimní tvoření v 5C
​Pro veselejší náladu jsme dnes tvořili dýně a netopýry a těšíme se na Halloween.
  103 zobrazení

Veselá sluníčka v 1.C

Veselá sluníčka v 1.C
​I když je venku deštivo, tak jsme se u nás v 1.C rozhodli, že namalujeme veselá sluníčka. Jejda to bylo zábavy! Usušené listy jsme natírali nejprve podzimními barvami, poté jsme je tiskli sluníčku do paprsků. Sluníčka jsme ale chtěli udělat trochu netradiční. Ozdobili jsme je i veselými nepodzimními barvami. Veselá sluníčka se nám moc po...
Celý článek
  129 zobrazení

Sluší nám to

Sluší nám to
Suit up day proběhl i v naší třídě. A my dobře víme, že je důležité  být nejen hezky oblečen, ale umět se i náležitě chovat. ​ ​
  158 zobrazení

Suit up day ve 3. C.

Suit up day ve 3. C.
Již třetím rokem zažíváme na začátku školního roku jako součást projektu Hrdá škola Suit up day, tedy den, kdy ve škole vládne společenská atmosféra, potkáváme slavnostně ustrojené lidi a sami jsme co nejspolečenštěji oblečeni. Letos jsme se zaměřili na chování v divadle. Podařilo se nám na natočit i několik videí na toto téma. ​
  171 zobrazení

Jsou z náš čtenáři knihovny v Polabinách

Jsou z náš čtenáři knihovny v Polabinách
​Některým z nás již doma začaly docházet knížky ke čtení.  Naštěstí je jen  kousek od naší školy malá polabinská knihovna. Dnes jsme se oficiálně stali jejími  čtenáři. Paní knihovnice nám vystavila průkazku, seznámila nás s knihovnou a jejím výpůjčním řádem a povídala si s námi o knížkách. Dokonce nám přečetla i jednu z Ha...
Celý článek
  200 zobrazení

2.A v Galerii na Zámku - "Krajinou všemi smysly"

2.A v Galerii na Zámku - "Krajinou všemi smysly"
Z důvodu opravy interaktivní tabule u nás ve třídě jsme se 12.10. učili venku a na Zámku. Cestou do Galerie jsme si zopakovali názvy  a druhy stromů, určovali jejich listy, viděli veverky, kapry, divoké husy ​, opakovali jména ptáků na krmítku v parku u Zámku. V Galerii jsme se účastnili  výukového programu "Krajinou všemi smysl...
Celý článek
  89 zobrazení

Výuka v 1.B

Výuka v  1.B
​Učíme se nová písmenka nejen v lavici. Podzim je tu a i kousek přírody se objevil ve třídě. Zatím nám to jde skvěle.
  197 zobrazení

Suit up day v 1.B

Suit up day v 1.B
​Dnešní den jsme měli ve znamení společenského chování, krásného oblečení, stolování a také jsme se naučili mnoho zajímavých věcí.
  110 zobrazení

Aktivity v 6.D

Aktivity v 6.D
​Jsme aktivní třída - rádi se pouštíme do nových věcí a nápadů. Buď tvoříme pravěké hliněné nádoby, pomůcky a  Věstonické venuše (i když nám to někdy sklouzne až do starověku), které pak vystavujeme v třídním muzeu, nebo si hrajeme na archeology, numismatiky ad. No, hlína byla všude, ale hlavní je, že jsme si badatelskou činnost užili.  O...
Celý článek
  119 zobrazení

2.A - Zážitkové čtení v rámci třídnické hodiny

2.A - Zážitkové čtení v rámci třídnické hodiny
Protože  někteří ve řídě , mají  občas stále problém s udržováním pořádku kolem sebe, vzali jsme si na pomoc knížku Betty Mac Donaldové - Paní Lára Fáry - a to kapitolu  "Léčení čurbesajdy".Všichni pozorně poslouchali čtení z této veselé knížky, potom jsme  diskutovali a  navrhovali, co vše a jak lze v naší třídě ...
Celý článek
  96 zobrazení

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa